D66

Democraten 66 (D66) is een sociaal-liberale partij die is opgericht in 1966, in 2016 bestond de partij 50 jaar. D66 debuteerde een jaar later in de Tweede Kamer met 7 zetels. Sindsdien schommelt het zetelaantal tussen 3 (2006) en 24 (1994). D66 heeft vijf keer deel uitgemaakt van de regering. De laatste keer was in het Kabinet Balkenende II met het CDA en de VVD. Sinds 2008 stijgt het aantal leden van D66. Op dit moment zijn het er ruim 25.300. Rob Jetten is momenteel de fractievoorzitter in de Tweede Kamer en Anne-Marie Spierings is partijvoorzitter. De positie van partijleider is momenteel nog vacant.

Verkiezingsuitslag Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017: 19 zetels

Terug

Naast deze permanente programmacommissie zal D66 ook komen met een speciale verkiezingsprogrammacommissie voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021, vaak bestaande uit partijprominenten, bewindspersonen en/of Kamerleden. De samenstelling van deze verkiezingsprogrammacommissie is nog onbekend.

De verkiezingsprogrammacommissie

Functie binnen commissieNaamOverige informatie
VoorzitterAnnet Aris
Adjunct-professor voor Digitale Strategie bij de internationale business school INSEAD in Fontainbleau; commissaris bij onder andere ASML en ASR
SecretarisSusanne Dallinga
Martin van RossumPolitiek medewerker
Anne van VeenstraSenior onderzoeker TNO
Paul TeuleDocent Politieke economie (UvA)
Beau BlijlevensMt-lid Groningen Bovengronds bij EZK
Henk-Jan OosterhuisPolitiek-secretaris Tweede Kamerfractie

Totaal aantal stemmen op D66 2017: 1.285.819
Percentage: 12,2%
Zetelaantal in de Tweede Kamer: 19

Discussiebijeenkomsten over specifieke thema’s op voorjaarscongres: Zaterdag 18 april

Publicatie concept-verkiezingsprogramma, openstelling amendering (verdere tijdpad amendering volgt later): Medio september

Vaststelling verkiezingsprogramma op najaarscongres: Zaterdag 28 november

D66 is al enige tijd bezig met het leggen van het fundament voor het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Om dit te doen, gaat de Permanente Programmacommissie van D66 regelmatig het land in en organiseert het bijeenkomsten om in gesprek te gaan met zoveel mogelijk leden en niet-leden. Verder is er nog niet zoveel bekend over de procedure. De verwachting is dat D66 haar verkiezingsprogramma nog voor het zomerreces of kort daarna in conceptversie zal publiceren.

Zodra de kandidatenlijst bekend is zal deze hier worden gepubliceerd.

Volg D66 op sociale media:

facebook-color twitter-color instagram-color