D66

Democraten 66 (D66) is een sociaal-liberale partij die is opgericht in 1966, in 2016 bestond de partij 50 jaar. D66 debuteerde een jaar later in de Tweede Kamer met 7 zetels. Sindsdien schommelt het zetelaantal tussen 3 (2006) en 24 (1994). D66 heeft vijf keer deel uitgemaakt van de regering. De laatste keer was in het Kabinet Balkenende II met het CDA en de VVD. Sinds 2008 stijgt het aantal leden van D66. Op dit moment zijn het er ruim 25.300. Rob Jetten is momenteel de fractievoorzitter in de Tweede Kamer en Anne-Marie Spierings is partijvoorzitter. De positie van partijleider is momenteel nog vacant.

Verkiezingsuitslag Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017: 19 zetels

Terug

De verkiezingsprogrammacommissie

De voltallige commissie ziet er als volgt uit:

 • Wouter Koolmees (Voorzitter)
  Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Annet Aris
  Senior Affiliate Professor of Strategy (INSEAD); voorzitter permanente programmacommissie D66
 • Ellen Bijsterbosch
  Gemeenteraadslid D66 Utrecht
 • Aletta Hekker
  Secretaris Politiek in het Landelijk Bestuur van D66
 • Roy Kramer
  Politiek Adviseur
 • Eline Leijten
  Zelfstandig ondernemer
 • Alexander Rinnooy Kan
  Emeritus hoogleraar economie en bedrijfskunde
 • Marietje Schaake
  Directeur Cyber Policy Center, Stanford University
 • Joost Sneller
  Tweede Kamerlid D66
 • Franc Weerwind
  Burgemeester Almere

Totaal aantal stemmen op D66 2017: 1.285.819
Percentage: 12,2%
Zetelaantal in de Tweede Kamer: 19

Discussiebijeenkomsten over specifieke thema’s op voorjaarscongres: Zaterdag 18 april

Publicatie concept-verkiezingsprogramma, openstelling amendering (verdere tijdpad amendering volgt later): Medio september

Vaststelling verkiezingsprogramma op najaarscongres: Zaterdag 28 november

D66 is al enige tijd bezig met het leggen van het fundament voor het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Om dit te doen, gaat de Permanente Programmacommissie van D66 regelmatig het land in en organiseert het bijeenkomsten om in gesprek te gaan met zoveel mogelijk leden en niet-leden. Verder is er nog niet zoveel bekend over de procedure. De verwachting is dat D66 haar verkiezingsprogramma nog voor het zomerreces of kort daarna in conceptversie zal publiceren.

Zodra de kandidatenlijst bekend is zal deze hier worden gepubliceerd.

Volg D66 op sociale media:

facebook-color twitter-color instagram-color