CDA

Het CDA, voluit het Christen-Democratisch Appèl, is ontstaan in 1980 uit een fusie van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), de Christelijk Historische Unie (CHU) en de Katholieke Volkspartij (KVP). Tot augustus 1994 heeft het CDA altijd deel uitgemaakt van de regering. De kabinetten Kok I en II hebben hier verandering in gebracht. Tijdens de kabinetten Balkenende I, II, III en IV en Rutte I was het CDA weer van de (kabinets)partij. Het CDA behaalde bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen in 2012 13 zetels. Voor CDA-begrippen een klein aantal. Zo telde de CDA-fractie in de jaren tachtig en begin jaren negentig ongeveer 50 zetels. In de loop van de jaren negentig schommelde het zetelaantal rond de 30 om vanaf begin 2000 op te klimmen naar pakweg 40. Met ruim 50.000 leden is het CDA wel nog altijd ’s lands grootste politieke partij qua ledenaantal. Sinds 2011 is Rutger Ploum partijvoorzitter. Sybrand Buma is de lijsttrekker van de partij.

Verkiezingsuitslag Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017: 19 zetels

Terug

De verkiezingsprogrammacommissie

Functie binnen commissieNaamOverige informatie
VoorzitterBen KnapenFractievoorzitter Eerste Kamer
Hanke Bruins SlotGedeputeerde Provincie Utrecht
Cecile HeemelsPartner bij Ernst & Young
Marianne Hirsch Ballin Hoogleraar Straf- en strafprocesrecht VU Amsterdam
Sywert van LiendenOpiniemaker
Pieter OmtzigtLid Tweede Kamer
Hein Schumacher CEO Friesland Campina
Carel StolkerRector magnificus Universiteit Leiden
Eline VedderBoerin en Statenlid
Adviseurs:Pieter Jan Dijkman Directeur Wetenschappelijk Instituut
Pieter HeermaFractievoorzitter Tweede Kamer
Esther de LangeDelegatieleider Europa
Rutger PloumPartijvoorzitter
Richard van ZwolVoorzitter Wetenschappelijk Instituut

Totaal aantal stemmen op de CDA in 2017: 1.301.796
Percentage: 12,4%
Zetelaantal in de Tweede Kamer: 19

De komende maanden gaat het team van programmamakers het land in om gesprekken te voeren en te luisteren naar leden en maatschappelijke organisaties. Zo organiseren ze per regio een CDA100 waar leden mee kunnen denken over het land dat ze door willen geven.

Het concept-verkiezingsprogramma is eind oktober klaar en op het verkiezingscongres van 12 december 2020 wordt het programma door de leden vastgesteld.

Het Wetenschappelijk Instituut (WI) voor het CDA heeft in november 2019 de aanzet gegeven voor een nieuw toekomst-perspectief voor Nederland in 2030. In het startdocument Zij aan zij kijken ze kritisch en constructief naar waar het CDA op de lange termijn naar toe wil met Nederland en welke fundamentele keuzes daarvoor vanuit christendemocratisch perspectief nodig zijn. “Leidend in onze visie is dat ieder mens er toe doet.” Hiermee nodigt het CDA iedereen uit – CDA-lid of niet – met hen mee te denken. Tussen november 2019 en maart 2020 gaan ze het land in om gesprekken en discussies te voeren. Op basis daarvan werken ze de ideeën en de gedachten verder uit tot een finale visie. Onofficieel dient dit tevens als discussiestuk voor de nieuwe partijkoers en zal het een eerste aanzet zijn voor het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. De verwachting is dat het CDA haar verkiezingsprogramma nog voor het zomerreces of kort daarna in conceptversie zal publiceren.

De lijsttrekker voor het CDA is nog niet bekend.

Zodra de kandidatenlijst bekend is zal deze hier worden gepubliceerd.

Volg CDA op sociale media:

facebook-color twitter-color instagram-color