CDA

Het CDA, voluit het Christen-Democratisch Appèl, is ontstaan in 1980 uit een fusie van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), de Christelijk Historische Unie (CHU) en de Katholieke Volkspartij (KVP). Tot augustus 1994 heeft het CDA altijd deel uitgemaakt van de regering. De kabinetten Kok I en II hebben hier verandering in gebracht. Tijdens de kabinetten Balkenende I, II, III en IV en Rutte I was het CDA weer van de (kabinets)partij. Het CDA behaalde bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen in 2012 13 zetels. Voor CDA-begrippen een klein aantal. Zo telde de CDA-fractie in de jaren tachtig en begin jaren negentig ongeveer 50 zetels. In de loop van de jaren negentig schommelde het zetelaantal rond de 30 om vanaf begin 2000 op te klimmen naar pakweg 40. Met ruim 50.000 leden is het CDA wel nog altijd ’s lands grootste politieke partij qua ledenaantal. Sinds 2011 is Rutger Ploum partijvoorzitter. Hugo de Jonge is sinds 15 juli 2020 de lijsttrekker van de partij.

Verkiezingsuitslag Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017: 19 zetels

Terug

De verkiezingsprogrammacommissie

Functie binnen commissieNaamOverige informatie
VoorzitterBen KnapenFractievoorzitter Eerste Kamer
Hanke Bruins SlotGedeputeerde Provincie Utrecht
Cecile HeemelsPartner bij Ernst & Young
Marianne Hirsch Ballin Hoogleraar Straf- en strafprocesrecht VU Amsterdam
Sywert van LiendenOpiniemaker
Pieter OmtzigtLid Tweede Kamer
Hein Schumacher CEO Friesland Campina
Carel StolkerRector magnificus Universiteit Leiden
Eline VedderBoerin en Statenlid
Adviseurs:Pieter Jan Dijkman Directeur Wetenschappelijk Instituut
Pieter HeermaFractievoorzitter Tweede Kamer
Esther de LangeDelegatieleider Europa
Rutger PloumPartijvoorzitter
Richard van ZwolVoorzitter Wetenschappelijk Instituut

Totaal aantal stemmen op de CDA in 2017: 1.301.796
Percentage: 12,4%
Zetelaantal in de Tweede Kamer: 19

Het Wetenschappelijk Instituut (WI) voor het CDA heeft in november 2019 de aanzet gegeven voor een nieuw toekomst-perspectief voor Nederland in 2030. In het startdocument Zij aan zij kijken ze kritisch en constructief naar waar het CDA op de lange termijn naar toe wil met Nederland en welke fundamentele keuzes daarvoor vanuit christendemocratisch perspectief nodig zijn. “Leidend in onze visie is dat ieder mens er toe doet.” Hiermee nodigt het CDA iedereen uit – CDA-lid of niet – met hen mee te denken. Tussen november 2019 en maart 2020 gaan ze het land in om gesprekken en discussies te voeren. Op basis daarvan werken ze de ideeën en de gedachten verder uit tot een finale visie. Onofficieel dient dit tevens als discussiestuk voor de nieuwe partijkoers en zal het een eerste aanzet zijn voor het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021.

Het conceptverkiezingsprogramma is op 30 oktober bekendgemaakt en op het verkiezingscongres van 12 december 2020 wordt het programma door de leden vastgesteld.

Hugo de Jonge

De Jonge is geboren is Bruinisse waar zijn vader predikant van de Hervormde kerk was. Na het behalen van zijn havo-diploma in 1995 volgde hij in Rotterdam de opleiding tot leraar in het basisonderwijs. Hij behaalde daarna in Zwolle het diploma Schoolleider Primair Onderwijs. Na een aantal jaren in het onderwijs actief te zijn geweest, begon in 2004 zijn politieke carrière. In dat jaar werd hij beleidsmedewerker Onderwijs van de Tweede Kamerfractie van het CDA. Van 2006 tot 2010 was hij werkzaam bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, onder meer als politiek assistent van de ministers Van der Hoeven en Van Bijsterveldt en als Programmamanager Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs.

In 2010 werd De Jonge benoemd tot wethouder van Onderwijs, Jeugd en Gezin in de gemeente Rotterdam. In 2014 werd hij opnieuw geïnstalleerd als wethouder, maar nu met de portefeuille zorg. Dat jaar werd hij ook uitgeroepen tot Rotterdams politicus van het jaar. In 2017 werd hij minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vicepremier in het kabinet-Rutte III. Op 19 maart 2020 nam hij tijdelijk ook de functie van minister voor Medische Zorg op zich. Op 18 juni 2020 maakte De Jonge bekend zich kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Op 15 juli 2020 won De Jonge deze verkiezingen met 50,7% van de stemmen.

 

 

Zodra de kandidatenlijst bekend is zal deze hier worden gepubliceerd. De concept-kandidatenlijst is op 27 oktober gepubliceerd en kan geraadpleegd worden via deze link.

Volg CDA op sociale media:

facebook-color twitter-color instagram-color