Over De Verkiezingswijzer

Al meer dan dertig jaar draagt EPPA bij aan het behalen van de public affairs doelstellingen van zijn opdrachtgevers. Wij doen dit onder meer door onze opdrachtgevers permanent op de hoogte te houden van alle voor hen relevante ontwikkelingen in en rond “Het Haagse”. Vanzelfsprekend betreft dit de komende tijd ook al het voor hen relevante nieuws over de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. Zij zullen gerichte en op hun behoeften afgestemde informatie van ons ontvangen.

Public affairs

Maar, de verkiezingen van de Tweede Kamer zijn voor alle Nederlanders van groot belang. De informatiebehoefte gaat verder dan onze opdrachtgevers alleen. EPPA ziet daarom voor zichzelf een taak weggelegd bij de algemene informatievoorziening hierover. Met De Verkiezingswijzer wil EPPA burgers en andere belangstellenden een centraal punt bieden. Hierin kunnen zij alle informatie over de verkiezingen op een gemakkelijke wijze vinden.

Informatievoorziening omtrent de Tweede Kamerverkiezingen 2021

Public affairs Den Haag: EPPA initiatiefnemer De Verkiezingswijzer.Op deze voor iedereen vrij toegankelijke, niet-commerciële website bundelen wij al het nieuws over de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Bijvoorbeeld nieuws over mogelijke lijsttrekkersverkiezingen, nieuwe partijen, lijsttrekkersdebatten en ander nieuws omtrent deze verkiezingen.