Over de Verkiezingswijzer

Al meer dan dertig jaar draagt EPPA bij aan het behalen van de public affairs doelstellingen van zijn opdrachtgevers. Wij doen dit ondermeer door onze opdrachtgevers permanent op de hoogte te houden van alle voor hen relevante ontwikkelingen in en rond “Het Haagse”. Vanzelfsprekend betreft dit het komend anderhalf jaar ook alle voor hen relevante nieuws voorafgaand, tijdens en na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Zij zullen gerichte en op hun behoeften afgestemde informatie van ons ontvangen.

Public affairs

Maar, Tweede Kamerverkiezingen zijn voor alle Nederlanders van groot belang. De informatiebehoefte gaat verder dan onze opdrachtgevers alleen. EPPA ziet daarom voor zichzelf een taak weggelegd bij de algemene informatievoorziening over de verkiezingen van maart 2017. Met de Verkiezingswijzer.nl wil EPPA (aanstaande) kiezers en andere belangstellenden een centraal punt bieden. Hierin kunnen zij alle informatie over de verkiezingen op een gemakkelijke wijze vinden.

Informatievoorziening omtrent de Tweede Kamerverkiezing 2017

Public affairs Den Haag: EPPA initiatiefnemer De Verkiezingswijzer.Dat geldt ook voor de periode na de verkiezingen, zoals de informatie, de formatie en het regeerakkoord. Op deze voor iedereen vrij toegankelijke, niet-commerciële website bundelen wij al het nieuws over de opmaat naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. Bijvoorbeeld nieuws over de programmacommissies, de lijsttrekkers, de kandidatenlijsten en andere relevante ontwikkelingen met betrekking tot de verkiezingen.