Nieuws

 • Reset
RTL: Wat wil de PVV met Nederland?

RTL: Wat wil de PVV met Nederland?

RTL: Wat wil de PVV met Nederland?

Naar aanleiding van de aftrap van de PVV-verkiezingscampagne in Spijkenisse afgelopen zaterdag, heeft RTL Nieuws een overzicht gemaakt van concrete PVV-plannen. Dit is bedoeld als aanvulling op het partijprogramma van de PVV van één A4. Alle moties over immigratie, justitie, zorg en buitenlandse zaken die PVV'ers in de Tweede Kamer sinds 2010 hebben ingediend, zijn hiervoor geanalyseerd. Dit zijn de thema's waar de PVV op wil focussen. De belangrijkste PVV-voorstellen uit deze moties staan hieronder per onderwerp uitgelicht.

Volledig artikel

RTL: Wat wil de PVV met Nederland?

Naar aanleiding van de aftrap van de PVV-verkiezingscampagne in Spijkenisse afgelopen zaterdag, heeft RTL Nieuws een overzicht gemaakt van concrete PVV-plannen. Dit is bedoeld als aanvulling op het partijprogramma van de PVV van één A4. Alle moties over immigratie, justitie, zorg en buitenlandse zaken die PVV'ers in de Tweede Kamer sinds 2010 hebben ingediend, zijn hiervoor geanalyseerd. Dit zijn de thema's waar de PVV op wil focussen. De belangrijkste PVV-voorstellen uit deze moties staan hieronder per onderwerp uitgelicht.

Immigratie
 • Nederlandse vlag moet op iedere school gehesen worden
 • Verbod op hoofddoek in het onderwijs
 • Aandacht op scholen voor de gevaren van de islam, islamitische scholen dicht
 • Meer aandacht voor Nederlandse tradities (zoals Zwarte Piet)
 • Alle moskeeën sluiten
 • Immigratiestop uit islamitische landen
Justitie
 • Duizend extra agenten om straatterreur aan te pakken
 • Afschaffen van taakstraffen
 • Foto’s van criminelen online publiceren
 • Denaturaliseren minderjarige criminelen en hun ouders met een dubbele nationaliteit
 • Minderjarigen eerder als volwassenen berechten, met name bij gewelds- of zedendelicten
 • Levenslange schorsing voor geweld op het voetbalveld
 • Beveiligers op alle treinen
Zorg
 • Eigen bijdragen in de zorg afschaffen
 • Geen geld meer naar asielopvang en ontwikkelingshulp
 • Terugdraaien bezuinigingen op de zorg
 • 12.000 extra medewerkers in de langdurige zorg
 • Rollator terug in het basispakket.
Buitenlandse Zaken
 • Referendum houden over het verlaten van de EU
 • Nederland moet uit de Verenigde Naties stappen
 • Turkije moet uit de NAVO worden gezet
 • Geen geld meer naar ontwikkelingshulp, wel nog geld aan noodhulp
 • Geen samenwerking met landen die beginselen sharia in grondwet hebben
 • Stopzetten van subsidie voor organisaties die een boycot van Israëlische nederzettingen nastreven (bijvoorbeeld Oxfam Novib of Cordaid)
 • Erkennen van Joodse nederzettingen in Israël
 • Verhuizen van de Nederlandse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem.

Logo: Partij voor de Vrijheid

Sluiten
Verkiezingscampagne op links brandt los

Verkiezingscampagne op links brandt los

Verkiezingscampagne op links brandt los

PvdA-leider Lodewijk Asscher heeft GroenLinks-leider Jesse Klaver aangevallen. Hij noemde het verkiezingsprogramma van de partij ‘niet sociaal’ tijdens de uitzending van WNL Op Zondag. Huidig minister van Financiën en nummer drie op de kandidatenlijst van de PvdA, Jeroen Dijsselbloem, had de aanval op GroenLinks al eerder ingezet door hun plannen ‘ontwrichtend’ voor de samenleving te noemen in een vraaggesprek met nu.nl.

Volledig artikel

Verkiezingscampagne op links brandt los

PvdA-leider Lodewijk Asscher heeft GroenLinks-leider Jesse Klaver aangevallen. Hij noemde het verkiezingsprogramma van de partij ‘niet sociaal’ tijdens de uitzending van WNL Op Zondag. Huidig minister van Financiën en nummer drie op de kandidatenlijst van de PvdA, Jeroen Dijsselbloem, had de aanval op GroenLinks al eerder ingezet door hun plannen ‘ontwrichtend’ voor de samenleving te noemen in een vraaggesprek met nu.nl.

Hiermee lijkt de PvdA af te stappen van de voorzichtige ‘linkse samenwerking’ waar het eerder juist tot opriep. Asscher heeft bijvoorbeeld eind januari een puntenplan gepresenteerd over de arbeidsmarkt dat ook door GroenLinks en de SP werden onderschreven. Klaver zelf had vorig jaar al geprobeerd om tot een ‘progressieve samenwerking’ te komen, maar dit werd toen door de andere partijen afgewezen.

De GroenLinks-leider reageerde zondag in Buitenhof op de aanval van de PvdA en leek niet erg onder de indruk te zijn: ‘De PvdA zit in het defensief. Ze gebruiken mij als krabpaal. Het zal wel. Na de verkiezingen is alles vergeten en vergeven.’ Klaver verwijst hiermee naar het dalende zetelaantal van de PvdA in de peilingen.

Foto: Partij van de Arbeid

Sluiten
PVV-leider Wilders zegt opnieuw RTL-debat af

PVV-leider Wilders zegt opnieuw RTL-debat af

PVV-leider Wilders zegt opnieuw RTL-debat af

Dit weekend heeft PVV-lijsttrekker Geert Wilders via Twitter laten weten zich af te melden voor het RTL-debat van 5 maart in Theater Carré in Amsterdam. Wilders reageert hiermee op het interview met zijn broer, Paul Wilders, dat RTL Nieuws 19 februari op haar website plaatste.

Volledig artikel

PVV-leider Wilders zegt opnieuw RTL-debat af

Dit weekend heeft PVV-lijsttrekker Geert Wilders via Twitter laten weten zich af te melden voor het RTL-debat van 5 maart in Theater Carré in Amsterdam. Wilders reageert hiermee op het interview met zijn broer, Paul Wilders, dat RTL Nieuws 19 februari op haar website plaatste.

Hierin vertelt Paul Wilders dat hij zijn broer niet meer spreekt, omdat hij openlijk kritiek op hem heeft geuit. Daar was de PVV-voorman, die volgens Paul Wilders ‘regeert als een keizer’, niet van gediend. Sindsdien is het contact verbroken, al zou Paul dit graag herstellen.

Geert Wilders neemt als gevolg van deze beslissing enkel aan twee verkiezingsdebatten deel, nadat hij zich samen met VVD-lijsttrekker Rutte al eerder terugtrok uit het RTL-premiersdebat op 26 februari. De PVV-leider debatteert op 13 maart met Rutte bij EenVandaag en 14 maart met PvdA-leider Asscher bij de NOS.

Foto: Metropolico.org

Sluiten
Snapchat ingezet om jongeren naar de stembus te krijgen

Snapchat ingezet om jongeren naar de stembus te krijgen

Snapchat ingezet om jongeren naar de stembus te krijgen

Veel stemgerechtigden stemmen niet tijdens de verkiezingen. Daarom heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vandaag de campagne ‘Elke stem telt’ gelanceerd. Minister Plasterk van het ministerie BZK geeft aan dat hij met de campagne ‘vooral jongeren duidelijk wil maken dat zij het verschil kunnen maken in de koers van ons land’.

Volledig artikel

Snapchat ingezet om jongeren naar de stembus te krijgen

Veel stemgerechtigden stemmen niet tijdens de verkiezingen. Daarom heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vandaag de campagne ‘Elke stem telt’ gelanceerd. Minister Plasterk van het ministerie BZK geeft aan dat hij met de campagne ‘vooral jongeren duidelijk wil maken dat zij het verschil kunnen maken in de koers van ons land’.

Minister Plasterk: “Naast spotjes op televisie en radio, zetten wij daarom ook Snapchat in om met jongeren in gesprek te gaan over de democratie. Ik juich toe dat er vanuit de samenleving ook allerlei initiatieven zijn om jongeren te motiveren te gaan stemmen.”. Dit past in een bredere trend waarin campagnes steeds vaker ook online worden gevoerd, lees hier bijvoorbeeld meer over online campagnevoeren.

Bekijk de campagnefilmpjes op YouTube. Het Snapchat account heet Elke Stem Telt.

Foto: Partij van de Arbeid

Sluiten
Premier Rutte geeft laatste persconferentie van kabinet Rutte II

Premier Rutte geeft laatste persconferentie van kabinet Rutte II

Premier Rutte geeft laatste persconferentie van kabinet Rutte II

Premier Mark Rutte heeft tijdens zijn laatste persconferentie na de ministerraad teruggeblikt op de afgelopen vier jaar van kabinet Rutte II. Hij laat weten dat er veel is gevraagd van mensen de afgelopen vier jaar en dat hij hoopt dat iedereen de komende jaren gaat ervaren dat het beter gaat met Nederland.

Volledig artikel

Premier Rutte geeft laatste persconferentie van kabinet Rutte II

Premier Mark Rutte heeft tijdens zijn laatste persconferentie na de ministerraad teruggeblikt op de afgelopen vier jaar van kabinet Rutte II. Hij laat weten dat er veel is gevraagd van mensen de afgelopen vier jaar en dat hij hoopt dat iedereen de komende jaren gaat ervaren dat het beter gaat met Nederland.

De minister-president verwees tijdens de persconferentie naar cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder deze week presenteerde, waaronder een economische groei van ruim 2 procent, ‘de hoogste in 9 jaar’. Hij eindigde met de woorden: “Hoe het uiteindelijke beleid eruit gaat zien daarover beslist de kiezer. En zoals u weet die is over een paar weken aan zet op 15 maart.”

Foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Sluiten
PBL: Wie van de zeven is de groenste partij van het land?

PBL: Wie van de zeven is de groenste partij van het land?

PBL: Wie van de zeven is de groenste partij van het land?

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft gisterochtend samen met het Centraal Planbureau (CBS) de analyses van de verkiezingsprogramma’s bekend gemaakt. Van zeven partijen zijn de leefomgevingseffecten van hun plannen in kaart gebracht.

Volledig artikel

PBL: Wie van de zeven is de groenste partij van het land?

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft gisterochtend samen met het Centraal Planbureau (CBS) de analyses van de verkiezingsprogramma’s bekend gemaakt. Van zeven partijen zijn de leefomgevingseffecten van hun plannen in kaart gebracht.

De VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Vrijzinnige Partij (VP) zijn op drie thema’s geanalyseerd: mobiliteit & bereikbaarheid, landbouw & natuur en energie & klimaat. De maatregelenpakketten zijn afgezet tegen het huidige beleid (basispad) met 2030 als zichtjaar. Hieronder staan per thema een aantal punten uit het PBL-rapport ‘Analyse leefomgevingseffecten’.

Mobiliteit & bereikbaarheid
Bij dit thema kun je denken aan maatregelen op het gebied van investeren in wegen en/of openbaar vervoer, aanpassen van de maximumsnelheid, een kilometerheffing en vliegbelasting.

 • PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en VP kiezen voor kilometerbeprijzing van het autorijden, in combinatie met andere maatregelen zoals minder geld voor wegen en meer geld voor openbaar vervoer en fiets. Beprijzing levert een sterke vermindering van files op, maar maakt reizen duurder waardoor de bereikbaarheid van banen toch afneemt.
 • De VVD kiest niet voor beprijzing. Hierdoor is een kleinere afname van files, maar wel een betere bereikbaarheid van banen. Verder is de VVD de enige partij die extra in weginfrastructuur investeert en niets extra’s in OV.
 • GroenLinks investeert van alle partijen het meest in openbaarvervoergebruik en verkleint ook als meest het weginfrastructuurbudget.

Landbouw & natuur
Denk bij dit thema aan maatregelen zoals natuurbeleid, landbouwgebruik en het krimpen van de veestapel. Deze laatste maatregel leidt tot minder mestafzet (stikstof en fosfaat) en een reductie van broeikasgas- en ammoniakemissie.

 • PvdA, SP, D66, ChristenUnie en GroenLinks laten de omvang van de veestapel krimpen. De mate waarin en de manier waarop lopen uiteen. GroenLinks beoogt de grootste en ChristenUnie de minste krimp.
 • Veel partijen, met uitzondering van de VVD en de VP, maken extra budget vrij voor het natuurbeleid ten opzichte van het basispad. GroenLinks en D66 maken van alle partijen het meeste geld vrij voor natuur. Deze partijen verhogen het natuurbudget structureel met respectievelijk circa 450 miljoen euro en 400 miljoen euro per jaar.
 • GroenLinks zorgt voor de hoogste reductie van schadelijke stoffen, alleen heeft door alle maatregelen – waarvan het natuurbudget het meest – de hoogste kosten.
 • VVD stelt vrijwel geen extra maatregelen voor, waardoor de kosten minimaal zijn.

Energie & klimaat
Wat de partijen voorstellen op het gebied van broeikasgasemissiereductie, hernieuwbare energie, sluiting van kolencentrales en vermindering van de energievraag valt onder het thema energie en klimaat.

 • In alle maatregelenpakketten, behalve die van de VVD, zijn maatregelen opgenomen die direct of indirect leiden tot het sluiten van kolencentrales voor het jaar 2030.
 • Door GroenLinks, D66 en de ChristenUnie is een breder pakket aan transitiemaatregelen voorgesteld. Naast emissiedoelen voor de korte en lange termijn kiezen zij alle drie ook voor verdergaande doelen voor hernieuwbare energie. Zo verhogen zij bijvoorbeeld de subsidieregeling duurzame energie (SDE+).

Conclusie
Als gekeken wordt naar alle maatregelen die de zeven partijen voorstellen, dan blijft de VVD het dichtst bij het basispad. Hierdoor blijven de kosten van de maatregelen die ze voorstellen beperkt. Aan de andere kant neemt GroenLinks de leiding op het gebied van duurzaamheid en emissiereductie van allerlei schadelijke stoffen. Dit leidt tot hogere kosten, maar maakt de partij wel tot ‘de groenste’ van allen.

Foto: Rob Dammers

Sluiten
Meeste partijen vinden eigen keuzes beste

Meeste partijen vinden eigen keuzes beste

Meeste partijen vinden eigen keuzes beste

De meeste partijen die hun verkiezingsprogramma hebben laten doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn tevreden met de resultaten. Tien van de elf partijen hebben gereageerd op de CPB-doorrekening.

Volledig artikel

Meeste partijen vinden eigen keuzes beste

De meeste partijen die hun verkiezingsprogramma hebben laten doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn tevreden met de resultaten. Tien van de elf partijen hebben gereageerd op de CPB-doorrekening.

VVD
De VVD heeft in een korte video op Twitter ‘Wat betekent het VVD-programma voor ons gave land?’ weergegeven waar de VVD voor staat. Verder twitterde de VVD ‘Ook dit jaar maar één echte partij van de arbeid’ aangezien  de partij op de lange termijn voor de meeste werkgelegenheid zorgt volgens het CPB.

PvdA
PvdA-Kamerlid Henk Nijboer reageert op de doorrekening met de woorden: “Met deze doorrekening laat de PvdA zien dat het kan om te kiezen voor: samen vooruit! Forse investeringen in de publieke sector, meer banen, meer zekerheid, minder ongelijkheid en koopkrachtgroei voor iedereen.”

D66
D66 reageert via sociale media op de CPB-doorrekening. Zo legt Wouter Koolmees, de financieel woordvoerder van D66, via een korte video uit wat de D66-plannen voor iedereen betekent. Kort gezegd: ‘Goed werk, goede zorg, goed onderwijs.’

SP
SP-lijsttrekker Emile Roemer laat weten: “Wij trekken recht wat hoofdzakelijk onder verantwoordelijkheid van de VVD is krom getrokken. Het lukt ons ook de huren te verlagen en de lonen te verhogen. De AOW-leeftijd kan naar 65 jaar en de btw terug naar 19%. Doordat wij de economie aanjagen en de werkloosheid bestrijden zijn de overheidsfinanciën ook een stuk beter af.”

CDA
Op de CDA-website wordt een opsomming gegeven waarom het CDA-verkiezingsprogramma zo goed is. Zo staat te lezen dat:

 • ‘Begrotingstekort: In 2021 is er een begrotingsoverschot van 0,2%. Zonder de plannen van het CDA zou dit 0,9% zijn.
 • Werkloosheid: In 2021 is de werkloosheid 4,6% van de beroepsbevolking. Zonder de plannen van het CDA zou dit 5,5% zijn.
 • Economische groei: In 2021 groeit de economie met 2,0% per jaar. Zonder de plannen van het CDA zou dit 1,7% zijn
 • Staatsschuld: In 2021 is de staatsschuld 53,8% van het bruto binnenlands product, ruim onder de 60% die Europees is afgesproken.’

GroenLinks
GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver zegt in een reactie: “Groenlinks heeft het programma voor de ruggengraat van de samenleving: voor de leraar, de verpleegkundige, de kapper en de bouwvakker. Zij krijgen meer inkomen, meer banen en gaan minder betalen voor hun zorg.”

ChristenUnie
ChristenUnie-lijsttrekker Gert-Jan Segers zegt in een reactie: “We hebben keuzes gemaakt die goed zijn voor gewone gezinnen en ouderen, voor hardwerkende mensen met een middeninkomen en ondernemers met een klein bedrijf, voor studenten en mantelzorgers en niet in het minst voor onze aarde, Gods schepping. Als de doorrekening van ons programma één ding laat zien, is het dat de ChristenUnie met gematigde effecten op economie, werk en overheidsfinanciën noodzakelijke en hoopvolle veranderingen tot stand brengt.”

SGP
SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij zegt in reactie op de CPB-doorrekening: “Goede plannen hebben, en tegelijkertijd financieel solide. Dat is wat blijkt uit de doorrekening van het SGP-verkiezingsprogramma door het CPB. Ik ben daar dik tevreden over.”

VNL
VNL kopt op de website dat ‘VNL kampioen economische groei’ is. VNL-lijsttrekker Jan Roos: “We zijn ontzettend trots op deze doorrekening. We vereenvoudigen het belastingstelsel fors, we zien de grootste economische groei, de meeste lastenverlichting en werkend Nederland gaat er flink op vooruit.”

Vrijzinnige Partij
Volgens de Vrijzinnige Partij-lijsttrekker Norbert Klein zijn bepaalde relevante effecten van het invoeren van een basisinkomen niet door het CPB meegenomen: “Als men deze effecten zou kwantificeren, is het zeer waarschijnlijk dat het onvoorwaardelijk basisinkomen een positief effect heeft op de overheidsfinanciën en tegelijk zekerheid voor mensen. Daarom is kiezen voor de Vrijzinnige Partij, er voor kiezen dat de basis op orde komt.”.

Lees in ons eerdere artikel van vandaag over de resultaten van de doorberekeningen van het Centraal Planbureau.

Foto: Stevepb

Sluiten
CPB-doorrekening: hoe politieke keuzes koopkracht en werkgelegenheid beïnvloeden

CPB-doorrekening: hoe politieke keuzes koopkracht en werkgelegenheid beïnvloeden

CPB-doorrekening: hoe politieke keuzes koopkracht en werkgelegenheid beïnvloeden

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de verkiezingsprogramma’s van elf partijen geanalyseerd. Vandaag heeft CPB-directeur Laura van Geest de resultaten gepresenteerd tijdens een persconferentie in de Nieuwspoort en volgens haar valt er echt iets te kiezen.

Volledig artikel

CPB-doorrekening: hoe politieke keuzes koopkracht en werkgelegenheid beïnvloeden

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de verkiezingsprogramma’s van elf partijen geanalyseerd. Vandaag heeft CPB-directeur Laura van Geest de resultaten gepresenteerd tijdens een persconferentie in de Nieuwspoort en volgens haar valt er echt iets te kiezen.

Zij doelt hiermee op de keuzes die partijen hebben gemaakt en welke gevolgen dat heeft als de plannen zouden worden uitgevoerd. Het CPB de afgelopen maanden de plannen van VVD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, DENK, VNL en de Vrijzinnige Partij doorgerekend. In de vandaag gepresenteerde publicatie ‘Keuzes in Kaart 2017 – 2021’ staan de maatregelen per partij en de effecten op het gebied van bijvoorbeeld overheidsfinanciën, zorg, koopkracht en werkgelegenheid uitgewerkt.

Hieronder wordt nader ingegaan op de keuzes van partijen en de consequenties hiervan op koopkracht en ‘structurele werkgelegenheid’. Met structurele werkgelegenheid wordt bedoeld: het aantal gewerkte uren op de lange termijn, wanneer mensen hun gedrag volledig hebben aangepast aan het nieuwe beleid.

Koopkracht
Over het algemeen gaat de koopkracht bij alle partijen er op vooruit. Als gekeken wordt naar de hoofdlijnen van de verkiezingsprogramma’s schrijft het CPB dat veel partijen lastenverlichtingen doorvoeren, en dat een aantal partijen het eigen risico beperkt in de zorg met positieve effecten voor het ‘mediane huishouden’.

Als er apart wordt gekeken naar werkenden, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden, dan verbeteren alle partijen de koopkracht van werkenden. De SP geeft alle drie de categorieën er flink wat bij. Uitkeringsgerechtigden gaan er bij VVD, SGP en DENK op achteruit. Bij gepensioneerden verbetert de koopkracht bij alle partijen, behalve de SGP waar de koopkracht juist iets afneemt.

Structurele werkgelegenheid
De toename van de structurele werkgelegenheid is het meest bij de VVD (+3,5%) en de afname is het grootst bij de Vrijzinnige Partij (-4,8%) en de SP (-4,6%). In fulltime banen betekent dit dat de VVD er ongeveer 24.500 creëert. De maatregelen van bijvoorbeeld de SP zoals het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar leidt tot een afname van 32.200 fulltime banen.

Een aantal voorbeelden die de structurele werkgelegenheid verhogen:

 • VVD, GroenLinks, SGP en DENK laten mensen alleen kiezen voor (maximaal drie jaar) latere opname van de AOW.
 • VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en DENK zorgen voor meer beschutte werkplekken.
 • VVD, PvdA en VNL verlagen de huurtoeslag.
 • GroenLinks en VNL schaffen de zorgtoeslag af.
 • VVD, PvdA, D66, GroenLinks en DENK verhogen de inkomensafhankelijke combinatiekorting wat de arbeidsparticipatie van de tweede verdiener en alleenstaande ouders met jonge kinderen stimuleert.

Zie ook de CPB-infographic met een selectie van budgettaire keuzes, effecten op de middellange termijn, en effecten op de lange termijn.

Foto: CPB

Sluiten
Politiek panel: Klaver grootste kanshebber op links

Politiek panel: Klaver grootste kanshebber op links

Politiek panel: Klaver grootste kanshebber op links

40% van de 'insiders' uit een panel van NRC Handelsblad vindt dat GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver de grootste potentie heeft om de leider op links te worden. Hij is charismatisch en weet veel media-aandacht te genereren. Sommige deelnemers zien echter ook risico's kleven aan zijn innovatieve campagne, omdat Nederlanders volgens hen niet gediend zijn van 'sterallures'.

Volledig artikel

Politiek panel: Klaver grootste kanshebber op links

40% van de 'insiders' uit een panel van NRC Handelsblad vindt dat GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver de grootste potentie heeft om de leider op links te worden. Hij is charismatisch en weet veel media-aandacht te genereren. Sommige deelnemers zien echter ook risico's kleven aan zijn innovatieve campagne, omdat Nederlanders volgens hen niet gediend zijn van 'sterallures'.

Opvallend is dat 35% van het politiek panel juist géén duidelijke leider verwacht. Zowel linkse als rechtse deelnemers zien een verdeeld speelveld dat niet kan samenwerken. Slechts 5% denkt bijvoorbeeld dat Lodewijk Asscher (PvdA) kanshebber is en Alexander Pechtold (D66) en Emile Roemer (SP) krijgen maar 3% achter zich.

Dit zijn de eerste resultaten van een politiek panel van het NRC Handelsblad. Het geeft haar lezers tot de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart een inkijkje in de politieke binnenwereld van Den Haag. Het panel bestaat uit ruim 60 deelnemers, de meesten vanuit de grote partijen, maar ook lobbyisten en campagnestrategen.

Bekende namen uit het panel zijn bijvoorbeeld voormalig vicepremier Wouter Bos (PvdA), oud-minister Ivo Opstelten (VVD) en oud-SP-leider Jan Marijnissen. De NRC legt het panel van oud-ministers, -spindoctors en –Kamerleden elke week een aantal vragen over de actuele thema’s uit de verkiezingen voor, die zij vervolgens anoniem beantwoorden. Deze week werd verder ook de betrouwbaarheid van Mark Rutte en de Twitter-campagne van de PVV besproken.

Zie in ons nieuwsoverzicht meer berichten over de voorspellingen van de uitslag van de verkiezingen.

Foto: Merlijn Doomernik

Sluiten
Standpuntenvergelijker

FNV lanceert standpuntenvergelijker verkiezingsprogramma’s

FNV lanceert standpuntenvergelijker verkiezingsprogramma’s

Vakbond FNV heeft vandaag een politieke standpuntenvergelijker gelanceerd. In ‘Kies voor echte banen’ wordt ingegaan op zekerheid, koopkracht, zorg, ‘goed je werk kunnen doen’ en ‘eerlijke spelregels in de wereld’. Per partij kan je aangeven of je het eens of niet eens bent met de partijstandpunten per thema.

Volledig artikel

FNV lanceert standpuntenvergelijker verkiezingsprogramma’s

Vakbond FNV heeft vandaag een politieke standpuntenvergelijker gelanceerd. In ‘Kies voor echte banen’ wordt ingegaan op zekerheid, koopkracht, zorg, ‘goed je werk kunnen doen’ en ‘eerlijke spelregels in de wereld’. Per partij kan je aangeven of je het eens of niet eens bent met de partijstandpunten per thema.

Verder organiseert de FNV door het hele land verkiezingsdebatten voor ‘Echte banen en eerlijk spelregels’.

Logo: FNV

Sluiten
Verkiezingsdebatten op een rij

Verkiezingsdebatten op een rij

Verkiezingsdebatten op een rij

Waar en wanneer spreekt je favoriete politicus? Over de economie, de zorg, duurzame energie of het buitenlandbeleid? De Verkiezingswijzer heeft een overzicht van alle verkiezingsdebatten gemaakt onder het kopje agenda.

Volledig artikel

Verkiezingsdebatten op een rij

Waar en wanneer spreekt je favoriete politicus? Over de economie, de zorg, duurzame energie of het buitenlandbeleid? De Verkiezingswijzer heeft een overzicht van alle verkiezingsdebatten gemaakt onder het kopje agenda.

Een willekeurige selectie van een aantal debatten:

Afbeelding: Pixabay

Sluiten
RTL-verkiezingsdebat gaat door

RTL-verkiezingsdebat gaat door

RTL-verkiezingsdebat gaat door

Het verkiezingsdebat van RTL Nieuws zal toch plaats vinden. Zonder de VVD en PVV, maar met de lijsttrekkers van CDA, D66, GroenLinks, PvdA en SP.

Volledig artikel

RTL-verkiezingsdebat gaat door

Het verkiezingsdebat van RTL Nieuws zal toch plaats vinden. Zonder de VVD en PVV, maar met de lijsttrekkers van CDA, D66, GroenLinks, PvdA en SP.

Verklaring RTL Nieuws

RTL komt kiezer tegemoet met RTL Rode Hoed Debat

RTL heeft besloten om op zondag 26 februari het ‘RTL Rode Hoed Debat’ te organiseren in Amsterdam met de lijsttrekkers van de vijf volgende partijen: CDA, D66, GroenLinks, SP en PvdA. Onder leiding van Frits Wester gaan de lijsttrekkers vanaf 21.00 uur bij RTL 4 in debat over hun opvattingen, verschillen, leiderschap en de toekomst van Nederland. RTL geeft hiermee gehoor aan een massale roep van kijkers om meer debat op tv.

Harm Taselaar, hoofdredacteur RTL Nieuws: “We hebben gemerkt dat heel veel kiezers zoekende zijn en behoefte hebben aan meer informatie. Ze stellen ons actief die vraag. Ook onder de politieke partijen is er een breed gedeelde wens om prime time de degens te kruisen en kiezers te informeren over hun belangrijkste standpunten. We zien het als onze taak om aan die behoefte tegemoet te komen. Daarom hebben we besloten de verkiezingscampagne op tv met dit debat af te trappen. Ik kan zeggen dat alle vijf lijsttrekkers ondertussen hebben toegezegd.”

RTL heeft – na het afhaken van PVV en VVD voor het Premiersdebat – deze keer gekozen voor de grootste vijf partijen in de Peilingwijzer na PVV en VVD. CDA, D66 en GroenLinks liggen daarbij op kop. De verschillen met SP en PvdA zijn in de laatste Peilingwijzer zeer gering.

Foto: Collectie SPAARNESTAD PHOTO/NA/Anefo/Kroon

Sluiten
SCP analyseert drie maatschappelijke thema’s voor de Tweede Kamerverkiezingen

SCP analyseert drie maatschappelijke thema’s voor de Tweede Kamerverkiezingen

SCP analyseert drie maatschappelijke thema’s voor de Tweede Kamerverkiezingen

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft gisteren het rapport Kwesties voor het kiezen gepubliceerd. In dit rapport worden drie maatschappelijke kwesties geanalyseerd die waarschijnlijk een rol gaan spelen bij de verkiezingen en de formatie. Het gaat hier bij om: toegankelijke zorg, vertrouwen in politie als conditie voor sociale veiligheid, en een goed pensioen.

Volledig artikel

SCP analyseert drie maatschappelijke thema’s voor de Tweede Kamerverkiezingen

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft gisteren het rapport Kwesties voor het kiezen gepubliceerd. In dit rapport worden drie maatschappelijke kwesties geanalyseerd die waarschijnlijk een rol gaan spelen bij de verkiezingen en de formatie. Het gaat hier bij om: toegankelijke zorg, vertrouwen in politie als conditie voor sociale veiligheid, en een goed pensioen.

Het rapport is beschouwend van aard en niet een doorrekening zoals vaak wordt gedaan bij onderwerpen als werkgelegenheid en koopkracht. Per onderwerp worden de volgende vragen beantwoord:

 • Wat is de maatschappelijke kwestie?
 • Hoe kijken de burgers tegen de kwestie aan?
 • Wat weten we op basis van de wetenschappelijke literatuur over de maatschappelijke kwestie?
 • Wat behelst het lopend beleid?
 • Wat zijn zinvolle handelingsperspectieven?
 • Hoe verhouden groepen verkiezingsprogramma’s zich tot die handelingsperspectieven?

Het SCP heeft het accent gelegd op de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende partijen op hoofdlijnen, niet op een vergelijking van specifieke maatregelen die afzonderlijke partijen bepleiten.

Afbeelding: SCP

Sluiten
Advocaten: veel verkiezingsprogramma’s op gespannen voet met de rechtsstaat

Advocaten: veel verkiezingsprogramma’s op gespannen voet met de rechtsstaat

Advocaten: veel verkiezingsprogramma’s op gespannen voet met de rechtsstaat

Volgens de Nederlands Orde van Advocaten (NOvA) bevat veertig procent van de verkiezingsprogramma's voorstellen die lijnrecht ingaan tegen de rechtsstaat. De programma’s zouden inbreuk maken op de rechtszekerheid, op fundamentele mensenrechten of op de toegang tot een onafhankelijke rechter. Bovendien bevatten bijna alle onderzochte programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen maatregelen die de rechtsstaat kunnen verzwakken.

Volledig artikel

Advocaten: veel verkiezingsprogramma’s op gespannen voet met de rechtsstaat

Volgens de Nederlands Orde van Advocaten (NOvA) bevat veertig procent van de verkiezingsprogramma's voorstellen die lijnrecht ingaan tegen de rechtsstaat. De programma’s zouden inbreuk maken op de rechtszekerheid, op fundamentele mensenrechten of op de toegang tot een onafhankelijke rechter. Bovendien bevatten bijna alle onderzochte programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen maatregelen die de rechtsstaat kunnen verzwakken.

De commissie die in opdracht van de NOvA dertien verkiezingsprogramma’s onderzocht, geven aan dat veel van de maatregelen inspelen op zorgen over immigratie en de angst voor terrorisme en jihadisme. Ook onderwerpen als staatsrechtelijke hervormingen, digitalisering en internationale (handels) verdragen komen aan bod.

Commissievoorzitter professor Wouter Veraart noemt het ‘een zorgwekkende ontwikkeling in een turbulente tijd, waarin ook onze vrije samenleving ter discussie staat’. De PVV is met vijf negatieve punten koploper, net als in 2012, als het gaat om maatregelen die in strijd zijn met onder meer de Grondwet. VoorNederland (VNL) scoort op vier punten negatief. SGP heeft twee punten in het rood, waaronder een maatregel om abortus te verbieden, wat volgens de Orde in strijd is met het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Ook de VVD heeft twee negatieve punten. Zo wil de partij onder meer dat mensen die zich aansluiten bij een terroristische organisatie, het recht verliezen om Nederlander te zijn. Volgens de commissie druist dit plan in tegen het ‘universele uitgangspunt dat het stateloos maken van eigen burgers in strijd is met de mensenrechten’.

Partijen als PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SP, Denk en PvdD scoren volgens de Orde beter. Veraart: “We signaleren dat veel partijen werk willen maken van een behoorlijke rechtspleging voor iedereen. Ook doet een aantal partijen concrete voorstellen om discriminatie van kwetsbare groepen te bestrijden. Veel partijen zijn alert waar het de rechtsstaat betreft en begrijpen dat er iets op het spel staat.”

Tabel Rapport Rechtsstaat (p.31)

Logo: Nederlandse Orde van Advocaten

Sluiten
Sluit de kolencentrales met SuperKlaver

Sluit de kolencentrales met SuperKlaver

Sluit de kolencentrales met SuperKlaver

Op Bright.nl staat te lezen dat een GroenLinks-lid een Super Mario-achtig spel heeft ontwikkeld. In ‘SuperKlaver’ moet GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver kolencentrales proberen te sluiten. Onderweg is geld te verzamelen en zijn de ‘boze’ champignons vervangen door Geert Wilders-mannetjes. Deze zijn uit te schakelen door er bovenop te springen.

Volledig artikel

Sluit de kolencentrales met SuperKlaver

Op Bright.nl staat te lezen dat een GroenLinks-lid een Super Mario-achtig spel heeft ontwikkeld. In ‘SuperKlaver’ moet GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver kolencentrales proberen te sluiten. Onderweg is geld te verzamelen en zijn de ‘boze’ champignons vervangen door Geert Wilders-mannetjes. Deze zijn uit te schakelen door er bovenop te springen.

Foto: De Verkiezingswijzer

Sluiten