raadgevend referendum - De Verkiezingswijzer - Onafhankelijke informatie over de Tweedekamer Verkiezingen op 17 maart 2021

Kabinet beoogt wijziging procedure vaststelling verkiezingsuitslagen

Kabinet beoogt wijziging procedure vaststelling verkiezingsuitslagen

Het kabinet bereidt een wijziging van de Kieswet voor, in het specifiek de procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen. Dit schreef de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, in een brief aan de Tweede Kamer 23 april j.l.. De huidige Kieswet dateert van 1989 en regelt o.a. de verkiezingen voor de leden van … Read more

Volledig artikel

Kabinet beoogt wijziging procedure vaststelling verkiezingsuitslagen

Het kabinet bereidt een wijziging van de Kieswet voor, in het specifiek de procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen. Dit schreef de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, in een brief aan de Tweede Kamer 23 april j.l.. De huidige Kieswet dateert van 1989 en regelt o.a. de verkiezingen voor de leden van de Eerst Kamer, Tweede Kamer en gemeenteraden.

De minister geeft aan dat het zou gaan om een “omvangrijk wetsvoorstel dat tot wezenlijke veranderingen leidt in het proces van uitslagvaststelling”. Een van de maatregelen die terugkomen in het wetsvoorstel is bedoeld om het stemproces te vergemakkelijken voor kiezers in het buitenland. Zo zou bijvoorbeeld een vervangend briefstembewijs, noodzakelijk bij het stemmen per brief, ook per e-mail verstrekt kunnen worden in plaats van uitsluitend per post.

Het wetsvoorstel zal hoe dan ook niet in werking treden voorafgaand aan de aankomende Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021, onderstreept Ollongren in haar brief. Naar verwachting kan het voorstel voor het aankomende zomerreces naar de Tweede Kamer worden toegezonden in een zogenaamde “voorhangprocedure“, om zich te erover te buigen.

 

Sluiten
formatie ministers

‘Wachtkamerleden’ al 140 dagen in spanning

‘Wachtkamerleden’ al 140 dagen in spanning

Als VVD, CDA, D66 en ChristenUnie na hun vakantie erin slagen om een kabinet te vormen, zullen verschillende Tweede Kamerleden van deze vier partijen doorstromen naar het kabinet. Zij worden in de Kamer vervangen door de eerstvolgende personen op de kandidatenlijsten. Deze mensen grepen bij de Tweede Kamerverkiezingen nét naast een zetel en worden 'wachtkamerleden' genoemd. Wie zijn deze mensen en hoe gaan de politieke partijen met hen om? NRC Handelsblad interviewde een aantal van hen.

Volledig artikel

‘Wachtkamerleden’ al 140 dagen in spanning

Roald van der Linde, de nummer 34 van de VVD, twijfelt niet over zijn toekomst: ‘Ik ben Kamerlid in ruste en Kamerlid in spé’. De VVD werd op 15 maart met 33 zetels de grootste partij, waardoor het gelijk bijna zeker was dat sommige Kamerleden naar het kabinet zouden opschuiven. Fractievoorzitter Mark Rutte wordt waarschijnlijk wederom minister-president en ook zijn secondant Halbe Zijlstra ambieert een ministerspost.

De VVD betrekt haar wachtkamerleden actief bij de fractie en formatie. De eerste vijf kandidaten van de lijst zijn welkom bij de wekelijkse fractievergaderingen. Ook D66 kent eenzelfde regeling, maar dan voor de eerste drie kandidaten. Bij de ChristenUnie mag zelfs elk wachtkamerlid aanschuiven, ongeacht zijn of haar positie op de lijst. Het CDA heeft er echter voor gekozen om de wachtkamerleden niet te betrekken bij de politieke actualiteit.

CDA-wachtkamerlid Evert Jan Slootweg kan hier begrip voor opbrengen: ‘Ik vind het wel zuiver. Want waar trek je anders de streep?’. Slootweg was, net als Van der Linde, gelijk na de verkiezingen optimistisch dat hij na de kabinetsformatie alsnog Kamerlid zou kunnen worden. Het CDA is met haar 19 zetels vrijwel onmisbaar in een coalitie en zal een aantal bewindspersonen mogen aanleveren.

Stieneke van der Graaf, nummer zes op de lijst van de ChristenUnie, dacht echter lange tijd dat ze geen kans meer zou krijgen (de partij behaalde vijf zetels). De onderhandelingen met GroenLinks leken lange tijd de goede kant op te gaan. Van der Graaf: ‘Ik had een jaar geleden niet kunnen voorzien dat het zó lang spannend zou blijven’. Andere wachtkamerleden hadden ook verwacht vóór de zomer uitsluitsel te krijgen. De nummer 22 van het CDA, Wytske de Pater-Postma, is bijvoorbeeld in Frankrijk op vakantie zonder wifi: ‘Het zou dus zomaar kunnen dat er een kabinet is en ik van niks weet’.

De wachtkamerleden kunnen ook na de kabinetsformatie nog toetreden tot de Tweede Kamer. D66’er Rutger Schonis, nummer 23 op de lijst: ‘Wie weet wordt na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar iemand wethouder. Of kan ik tijdelijk iemand vervangen die met zwangerschapsverlof gaat’.

Meer weten over de kabinetsformatie? Lees verder in ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen en analyses.

Sluiten
vicepremier rutte III

Evaluatie Tweede Kamerverkiezingen

Evaluatie Tweede Kamerverkiezingen

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft deze week de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 aan de Tweede Kamer aangeboden. Sinds 2007 is het beleid dat zijn ministerie elke verkiezing evalueert, ‘met als doel na te gaan wat verbeterd kan worden voor volgende verkiezingen’. De huidige evaluatie draait voornamelijk om twee thema’s, namelijk de wijze waarop de uitslag van de verkiezing werd vastgesteld en het stemmen door Nederlanders in het buitenland. Over beide thema’s ontstond in de afgelopen maanden ophef. Dinsdagavond werd er in de Tweede Kamer over de evaluatie gedebatteerd.

Volledig artikel

Evaluatie Tweede Kamerverkiezingen

Vaststellen verkiezingsuitslag
Minister Plasterk schrijft in zijn brief dat de Kieswet moet worden aangepast om fundamentele verbeteringen van het verkiezingsproces te kunnen doorvoeren. Zo wil de minister bijvoorbeeld dat gemeenten uitslagen via internet openbaar maken. Dan kan iedereen die dat wil, voordat de uitslag wordt vastgesteld, controleren of er fouten zijn gemaakt. Ook stelt Plasterk voor om te experimenteren met een ander stembiljet, om het stemmen en tellen te vergemakkelijken.

Stemmen in het buitenland
Ook voor Nederlanders die vanuit het buitenland willen stemmen wil Plasterk een aantal verbeteringen doorvoeren. Inmiddels is de permanente registratie al ingevoerd, waardoor kiezers in het buitenland zich slechts één keer hoeven te registreren voor alle verkiezingen. Daarnaast wil de minister het aantal briefstembureaus in het buitenland vergroten, zodat kiezers hun stembiljet niet naar Nederland hoeven op te sturen. Door onbetrouwbare postdiensten in het buitenland zijn deze kiezers nu vaak niet zeker of hun stem wel op tijd aankomt.

Meer weten over de procedures rondom de verkiezingen? Lees verder in ons nieuwsoverzicht.

Sluiten
plasterk database verkiezingen

Nog geen database met verkiezingsuitslagen mogelijk

Nog geen database met verkiezingsuitslagen mogelijk

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij toelicht waarom er nog geen officiële database beschikbaar is met alle verkiezingsuitslagen per stembureau. Hij voldoet hiermee aan het verzoek van een aantal Kamerleden om meer informatie, naar aanleiding van berichtgeving over het verkeerd invoeren van resultaten. Voorgaande verkiezingsjaren publiceerde de Kiesraad de resultaten per stembureau altijd op www.verkiezingsuitslagen.nl. Dit jaar is dat niet mogelijk, omdat de Kiesraad nog niet over de juiste gegevens beschikt.

Volledig artikel

Nog geen database met verkiezingsuitslagen mogelijk

Dit komt voornamelijk omdat de gemeenten bij de verkiezingen van 15 maart 2017 geen digitale gegevensdragers mochten gebruiken bij het overdragen van de uitslag. Minister Plasterk had dit de gemeenten verboden uit vrees voor hackers. Inmiddels zijn alle gemeenten gevraagd om een bestand aan de Kiesraad te sturen met de uitslag van de gemeente op stembureauniveau. Voordat deze resultaten online gezet kunnen worden, moet de Kiesraad nagaan of er verschillen zijn tussen de officiële uitslag en deze nieuwe bestanden. Dit neemt veel tijd in beslag, aldus de minister.

Desondanks heeft Plasterk in zijn brief toegezegd om zijn evaluatie van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen in de week van 26 juni naar de Kamer te sturen. Hij wil hier vóór het zomerreces (7 juli) nog met de Kamer over debatteren, ‘opdat de uitkomsten van de evaluatie en het debat daarover kunnen worden meegenomen in de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018’.

Verder lezen over de procedures rondom de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart? Lees hier bijvoorbeeld de artikelen over de evaluatie van de Kiesraad, het rapport van de OVSE, of bekijk ons nieuwsoverzicht voor meer achtergrondartikelen.

Sluiten
voornederland jan roos opheffen

VoorNederland (VNL) van Jan Roos heft zichzelf op

VoorNederland (VNL) van Jan Roos heft zichzelf op

Jan Roos heeft vorige week bekend gemaakt dat hij zijn politieke partij VoorNederland (VNL) wil gaan opheffen. De Algemene Ledenvergadering (ALV) van zijn partij moet dit op 17 juni nog bekrachtigen, maar de verwachting is dat zij met het verzoek van de VNL-lijsttrekker zullen instemmen. VNL ontving bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen 38.209 stemmen. Dit was niet voldoende voor een zetel in de Tweede Kamer.

Volledig artikel

VoorNederland (VNL) van Jan Roos heft zichzelf op

Bekijk hier de 150 politici die wel een zetel in de Tweede Kamer wisten te verwerven of lees verder over de verkiezingen en de formatie in ons nieuwsoverzicht.

Sluiten
fout uitslagen verkiezingen

Fout bij invoeren uitslagen Tweede Kamerverkiezingen

Fout bij invoeren uitslagen Tweede Kamerverkiezingen

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vandaag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over fouten bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Volgens de brief is er iets misgegaan bij het invoeren van de uitslagen in de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) in de kieskring 's Hertogenbosch. Door de fout zijn er ruim 7600 stemmen uit de gemeente Boxmeer niet meegenomen in de officiële uitslag.

Volledig artikel

Fout bij invoeren uitslagen Tweede Kamerverkiezingen

De oorzaak van de fout is volgens de minister niet meer precies te achterhalen. Het lijkt erop dat het hoofdstembureau van de gemeente Boxmeer alleen de uitgebrachte stemmen op VVD, PvdA, PVV en SP heeft meegeteld. Mogelijk vond er een storing plaats in de OSV in ’s Hertogenbosch of is er een menselijke fout gemaakt bij het invoeren van de uitslagen.

De gemaakte fout kan volgens Plasterk helaas niet meer worden hersteld. De uitslag van de verkiezing is immers al onherroepelijk. Wel heeft de Kiesraad onderzocht of de fout invloed heeft uitgeoefend op de uitslag van de verkiezingen. Plasterk: ‘Noch voor de zetelverdeling tussen de partijen, noch voor de zeteltoewijzing aan de kandidaten heeft de fout consequenties gehad’.

Meer weten over de verkiezingen? Lees verder in ons nieuwsoverzicht.

Sluiten
media beeldvorming verkiezingen

Grote verschillen media bij beeldvorming verkiezingen

Grote verschillen media bij beeldvorming verkiezingen

Wie de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen via televisie of Facebook volgde, kreeg een ander beeld mee dan kiezers die hun nieuws via de kranten of online nieuwssites ontvingen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit in samenwerking met de LJS Nieuwsmonitor en onderzoeksbureau Taalstrategie. De resultaten zijn gepubliceerd in het onderzoeksrapport '15 minutes of fame: de invloed van Nederlandse media tijdens de verkiezingscampagne van 2017'.

Volledig artikel

Grote verschillen media bij beeldvorming verkiezingen

Televisie
Uit het rapport blijkt dat televisie nog steeds de belangrijkste bron van politieke informatie is tijdens de campagne. De journaals van NOS en RTL waren relatief sterk gericht op de tweestrijd tussen de PVV en de VVD en besteedden vooral aandacht aan thema’s als criminaliteit, immigratie en terreur. Volgens de onderzoekers is het succes van de VVD en de PVV mede hierdoor te verklaren.

Social media
Social media zoals Facebook of Twitter speelden een grotere rol bij deze verkiezingscampagne dan voorheen, zo stelt het rapport. Grote groepen kiezers hebben aangegeven hun nieuws voornamelijk via deze weg tot zich te nemen. Uit de analyse van het nieuws via Facebook en mobiele nieuwswidgets blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn met de traditionele media. De PVV en de VVD kwamen bijvoorbeeld relatief gezien vaker voor in nieuwsberichten op social media. Bovendien lag de focus van deze artikelen vooral op drama en conflict.

Dagbladen en online nieuwssites
In de dagbladen en online nieuwssites was juist meer aandacht voor andere partijen, zoals D66, CDA of GroenLinks. Er werd daardoor minder bericht over de tweestrijd tussen de PVV en de VVD dan op televisie of social media. Ook kwamen daar andere thema’s aan bod, zoals de zorg, Europa en het milieu.

Meer weten over de Tweede Kamerverkiezingen of de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen en analyses.

Sluiten
briefstemmen uit buitenland te laat

Briefstemmen uit buitenland te laat ontvangen

Briefstemmen uit buitenland te laat ontvangen

De gemeente Den Haag heeft bekend gemaakt dat er in de weken na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart nog 919 briefstemmen uit het buitenland zijn binnengekomen. Den Haag fungeerde als stembureau voor kiezers die vanuit het buitenland wilden stemmen. Ruim 1,3 procent van de stemmen van de 69.132 geregistreerde kiezers kwam te laat aan. De 919 briefstemmen tellen niet mee voor de uitslag. Ter vergelijking, in 2012 kwam ongeveer 1,75 procent van de buitenlandse stemmen te laat binnen (709 briefstemmen op 40.493 geregistreerde kiezers).

Volledig artikel

Briefstemmen uit buitenland te laat ontvangen

Eerder schreef de Formatiewijzer al over de ophef rondom stemmen vanuit het buitenland tijdens de afgelopen verkiezingen. Een aantal kiezers kreeg hun stembiljetten te laat binnen via de post. Volgens de gemeente Den Haag lag dit aan de verkiezingsprocedure voor Nederlanders in het buitenland.

De stembiljetten werden namelijk pas na 1 februari – de datum dat de Kiesraad de kieslijsten officieel vaststelt – verstuurd. Omdat de posterijen in het buitenland soms weken erover doen om de post te bezorgen, was het voor een aantal Nederlanders onmogelijk om hun ingevulde stembiljet vóór 15 maart te retourneren.

Sluiten
elektronisch stemmen

Plasterk ziet niets in elektronisch stemmen

Plasterk ziet niets in elektronisch stemmen

Demissionair minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) ziet niets in elektronisch stemmen. Hij reageert hiermee op een enquête van de NOS onder 235 gemeenten. Uit deze enquête blijkt dat ruim 90 procent van de gemeenten terug wil naar de stemcomputer. De gemeenten vinden het rode stempotlood en handmatig tellen van de stembiljetten niet meer van deze tijd. Vanwege de omvang van het stembiljet bij de afgelopen verkiezingen duurde het tellen in veel gemeenten langer dan gebruikelijk.

Volledig artikel

Plasterk ziet niets in elektronisch stemmen

Plasterk heeft nu aangegeven dat hij geen heil ziet in elektronisch stemmen. Stemcomputers brengen namelijk hoge aanschafkosten met zich mee en zijn mogelijk fraudegevoelig. Online stemmen, door sommige gemeenten als alternatief geopperd, is volgens de minister ook geen optie. Plasterk stelt dat het online niet goed mogelijk is om iemands identiteit te verifiëren. Ook is het moeilijk om te bepalen of iemand vrijwillig en zonder dwang kan stemmen.

De minister stelt daarom voor om het stembiljet te verkleinen. Dit vergemakkelijkt het handmatig tellen van de biljetten voor gemeenten. Het formaat van het stembiljet voor Nederlanders in het buitenland kan hierbij als voorbeeld dienen. Op dit stembiljet van één A4 staan de partijen inclusief logo’s afgebeeld. Een voorkeursstem uitbrengen kan via het aanvinken van een cijfer onderaan de pagina, dat correspondeert met de plaats op de kieslijst van de kandidaat naar keuze.

Foto: GerardM

Sluiten
senatoren tweede kamer

Vijf Eerste Kamerleden gekozen tot Tweede Kamerlid

Vijf Eerste Kamerleden gekozen tot Tweede Kamerlid

Vier PVV-senatoren en één 50Plus-senator zijn gekozen tot lid van de Tweede Kamer. Op 21 maart hebben zij hun ontslag ingediend bij de voorzitter van de Eerste Kamer, nadat de Kiesraad de definitieve uitslag bekendmaakte. Vandaag worden de vijf senatoren als leden van de Tweede Kamer geïnstalleerd.

Volledig artikel

Vijf Eerste Kamerleden gekozen tot Tweede Kamerlid

De vertrekkende senatoren zijn: Gidi Markuszower, Danai van Weerdenburg, Gabriëlle Popken en Alexander Kops (allen PVV) en Martin van Rooijen (50Plus). Met zijn 74 jaar is Martin van Rooijen het oudste Kamerlid in de nieuwe Tweede Kamer.

Bekijk hier de volledige nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer of lees in ons nieuwsoverzicht meer achtergrondartikelen over de verkiezingen en aankomende kabinetsformatie.

Sluiten
kiesraad verkiezingsuitslag

Kiesraad stelt definitieve verkiezingsuitslag vast

Kiesraad stelt definitieve verkiezingsuitslag vast

Gisteren heeft de Kiesraad de definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen bekend gemaakt tijdens een openbare zitting in de Tweede Kamer. De zetelverdeling is hetzelfde gebleven ten opzichte van de voorlopige prognose – VVD: 33 zetels, PVV: 20 zetels, CDA: 19 zetels, D66: 19 zetels, SP: 14 zetels, GL: 14 zetels, PvdA: 9 zetels, PvdD: 5 zetels, CU: 5 zetels, 50PLUS: 4 zetels, SGP: 3 zetels, DENK: 3 zetels, FvD: 2 zetels.

Volledig artikel

Kiesraad stelt definitieve verkiezingsuitslag vast

Enkele wetenswaardigheden uit het rapport van de Kiesraad over de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017:
• Van de 12.893.466 kiesgerechtigden hebben 10.563.456 personen hun stem uitgebracht.
• Het opkomstpercentage van deze verkiezing was met 81,9%, het hoogst sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 1986 (85,82%).
• Dertien partijen hebben genoeg stemmen behaald om een zetel te bemachtigen in de Tweede Kamer. Dit is het hoogste aantal partijen sinds 1972, toen waren het er veertien.
• Van de gekozen kandidaten zijn 96 man (64%) en 54 vrouw (36%). Het aantal vrouwen is het laagste aantal sinds 2002.
• De jongste gekozen kandidaat is 25 jaar, de heer R. (Rens) Raemakers (D66)
• De oudste gekozen kandidaat is 74 jaar, de heer M.J. (Martin) van Rooijen (50Plus).
• Er zijn vier mensen met voorkeurstemmen alsnog gekozen. Isabelle Diks (GroenLinks) kreeg er 28.930, Lilianne Ploumen (PvdA) 21.990, Maurits von Martels (CDA) 21.510 en Lisa Westerveld (GroenLinks) 17.828.

Bekijk hier de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer of lees in ons nieuwsoverzicht meer achtergrondartikelen over de verkiezingsuitslag.

Sluiten
tweede kamer controversieel

Oude Tweede Kamer neemt afscheid

Oude Tweede Kamer neemt afscheid

Vandaag is de laatste officiële dag van de oude Tweede Kamer. Tijdens de laatste vergadering nemen 71 Kamerleden afscheid, zij zijn na de verkiezingen van 15 maart niet herkozen of hebben uit eigen beweging besloten om de Kamer te verlaten. Voorzitter Arib spreekt vanaf 14.00 uur alle vertrekkende Kamerleden toe. De vergadering is hier live te volgen. Voordat het afscheid kan beginnen, staan er echter nog twee punten op de agenda voor de oude Tweede Kamer.

Volledig artikel

Oude Tweede Kamer neemt afscheid

Allereerst bespreekt de oude Tweede Kamer het verslag van de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven van de Tweede Kamerleden. Deze commissie onderzoekt of de verkiezingen naar behoren zijn verlopen door de verslagen van alle stembureaus te bekijken. Daarnaast onderzoekt deze commissie de geloofsbrieven van de gekozen, nieuwe Kamerleden. Deze geloofsbrieven zijn een soort mededelingen die de gekozen Kamerleden doen aan de commissie. Zij geven de commissie een uittreksel uit het bevolkingsregister en geven ook aan of zij ‘openbare betrekkingen’ hebben, zoals een bestuursfunctie of een baan.

Het volgende agendapunt betreft het vaststellen van een ontwerp-profielschets voor de nieuwe Kamervoorzitter. Deze wordt op 29 maart gekozen. De Formatiewijzer berichtte gisteren dat de kans groot is dat de huidige voorzitter, Khadija Arib, herkozen wordt. Bekijk hier de samenstelling van de nieuwe Tweede Kamer. U kunt op deze pagina zoeken op naam, partij, woonplaats of provincie.

Sluiten
formatie ministers

Nieuwe Tweede Kamer bestaat vooral uit mannen uit de Randstad

Nieuwe Tweede Kamer bestaat vooral uit mannen uit de Randstad

Uit welke provincies komen de meeste Kamerleden? Hoeveel vrouwen telt de nieuwe Tweede Kamer? De Formatiewijzer heeft een aantal inzichten over de nieuwe samenstelling op een rijtje gezet.

Volledig artikel

Nieuwe Tweede Kamer bestaat vooral uit mannen uit de Randstad

Provincies
In de nieuwe samenstelling komen 97 van de 150 Kamerleden uit de drie grootste provincies – Noord-Holland (36), Zuid-Holland (45) en Utrecht (16). Hierna leveren Noord-Brabant (11), Limburg (10) en Gelderland (10) de meeste Kamerleden. Overijssel (8), Groningen (5), Friesland (3), Zeeland (2), Drenthe (2) en Flevoland (1) zijn het slechtst vertegenwoordigd in de nieuwe Tweede Kamer. Volgens de registratie bij de Kiesraad is er één Kamerlid dat in België woonachtig is, Daniël Koerhuis (VVD).

Grote steden
Maar liefst 61 Kamerleden komen uit uit één van de vier grote steden: Amsterdam is koploper met 24 Kamerleden, gevolgd door Den Haag met 23 Kamerleden. Uit Utrecht en Rotterdam zijn daarentegen slechts respectievelijk acht en zes Kamerleden afkomstig.

Man-vrouwverdeling
Daarnaast is opvallend dat het aantal vrouwen in de Tweede Kamer na 15 maart is gedaald. Voor de verkiezingen namen er 58 vrouwen plaats in de Tweede Kamer, de nieuwe samenstelling telt 54 vrouwen.

Donderdag 23 maart wordt de nieuwe Tweede Kamer beëdigd. Bekijk hier de volledige samenstelling van de nieuwe Tweede Kamer. Bij alle Kamerleden is weergegeven uit welke provincie en woonplaats ze afkomstig zijn, alsmede relevante vorige functies.

Sluiten
Voorkeursstemmen ploumen

Lilianne Ploumen (PvdA) door voorkeursstemmen toch verkozen

Lilianne Ploumen (PvdA) door voorkeursstemmen toch verkozen

Lilianne Ploumen heeft voldoende voorkeursstemmen (minimaal 25% van de kiesdeler) behaald om toch in de Tweede Kamer verkozen te worden. Dat blijkt uit de definitieve processen-verbaal die 18 van de 20 kieskringen vandaag bekend hebben gemaakt. Ploumen stond als tiende op de kandidatenlijst voor de PvdA en zou op basis van de voorlopige prognose geen zetel verwerven. Ploumen verstoot door middel van haar voorkeursstemmen de nummer negen van de lijst, William Moorlag.

Volledig artikel

Lilianne Ploumen (PvdA) door voorkeursstemmen toch verkozen

Bij GroenLinks zijn zelfs twee Kamerleden op basis van voorkeursstemmen verkozen. Isabelle Diks stond als negentiende op de kandidatenlijst, maar heeft genoeg voorkeursstemmen verworven om Lisa Westerveld (nummer veertien) uit de Kamer te houden. Westerveld heeft echter op haar beurt ook voldoende voorkeursstemmen behaald. Daarom neemt de nummer dertien, Paul Smeulders, geen plaats in de samenstelling van de nieuwe Tweede Kamer.

Bekijk hier de voorlopige nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer of lees hier meer nieuws en analyses over de verkiezingsuitslag.

Sluiten
stemmen buitenland

Briefstemmen uit het buitenland binnen

Briefstemmen uit het buitenland binnen

De gemeente Den Haag heeft vandaag de uitslag 'Briefstemmers buiten Nederland' bekend gemaakt. In totaal zijn er bijna 60.000 stemmen uitgebracht. D66 heeft de meeste briefstemmen gekregen: ruim 14.000. De VVD is tweede geworden in het buitenland, die partij ontving iets meer dan 13.000 stemmen. Ook GroenLinks was populair met ruim 10.000 stemmen.

Volledig artikel

Briefstemmen uit het buitenland binnen

Meer dan 75.000 Nederlanders hadden zich ingeschreven om te stemmen vanuit het buitenland, maar dit verliep niet altijd even vlekkeloos. Kandidaat-Kamerlid Eelco Keij (D66) had vorige week zelfs een rechtszaak aangespannen om de deadline voor briefstemmers te verruimen. De rechtbank in Den Haag wees zijn verzoek echter af.

De Partij voor de Dieren denkt met deze uitslag nu zeker te zijn van haar vijfde zetel. Marianne Thieme postte hier een euforisch berichtje op Twitter over: ‘Stemmen uit het buitenland zijn geteld: vijfde zetel is definitief binnen! Yes!!’.

Bekijk hier de volledige verdeling van briefstemmers buiten Nederland of kijk in ons nieuwsoverzicht voor meer artikelen over de verkiezingsuitslag.

Sluiten
Peilingen verkiezinguitslag

Peilingen: zinvol of onzin?

Peilingen: zinvol of onzin?

Het ANP heeft donderdagochtend na het sluiten van de stembussen een voorlopige prognose van de verkiezingsuitslag gepubliceerd van de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart. Deze prognose toont aan dat de slotpeilingen gemiddeld 20 zetels verschillen van de voorlopige uitslagen. Eerder gingen al stemmen op om peilingen te verbieden in de aanloop naar de stemdag. Moeten we peilingen dan maar afschaffen?

Volledig artikel

Peilingen: zinvol of onzin?

Volgens een interview met universitair hoofddocent Peter Lugtig in De Volkskrant is hier geen reden voor. Peilingen zijn immers geen voorspellingen, maar bevragen kiezers wat zij zouden stemmen als er op dat moment verkiezingen zouden zijn. Er waren misschien verschillen tussen de slotpeilingen en de precieze zetelverdeling, maar de grote trends zijn ‘behoorlijk goed’ uitgekomen.

Het beeld uit de peilingen – winst voor de VVD, verlies voor de PvdA en een fotofinish tussen de PVV, CDA en D66 – komt grotendeels overeen met de voorlopige verkiezingsuitslag. Ook bij de overige partijen hadden de peilingen de trends goed: flinke zetelwinst voor GroenLinks, een verdubbeling van de zetels voor 50PLUS en Partij voor de Dieren, en DENK en Forum voor Democratie als enige nieuwe politieke partijen in de Tweede Kamer.

Sluiten
Voorlopige prognose

Voorlopige prognose verkiezingsuitslag

Voorlopige prognose verkiezingsuitslag

De verkiezingsdienst van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) heeft nog geen definitieve prognose van de verkiezingsuitslag gegeven. Het persbureau durft alleen een voorlopige prognose van de verkiezingsuitslag aan, zo meldt de NOS. Normaal gesproken komt het ANP de ochtend na de verkiezingen met een definitieve prognose, gebaseerd op de uitslagen die gemeenten telefonisch of via internet doorgaven. Dit jaar duurt het tellen van de stemmen op de stembureaus echter langer dan voorgaande verkiezingsjaren. Dit komt waarschijnlijk door de grotere hoeveelheid deelnemende partijen en de hogere opkomst.

Volledig artikel

Voorlopige prognose verkiezingsuitslag

  Voorlopige prognose van de verkiezingsuitslag per partij:

 • VVD: 33 zetels
 • PVV: 20 zetels
 • CDA: 19 zetels
 • D66: 19 zetels
 • SP: 14 zetels
 • GL: 14 zetels
 • PvdA: 9 zetels
 • PvdD: 5 zetels
 • CU: 5 zetels
 • 50PLUS: 4 zetels
 • SGP: 3 zetels
 • DENK: 3 zetels
 • FvD: 2 zetels

Bekijk hier hoe de nieuwe Tweede Kamer eruit ziet gebaseerd op deze voorlopige uitslag.

Sluiten