Voorlopige verkiezingsuitslag en formatieproces

Voorlopige verkiezingsuitslag en formatieproces

Op 15, 16 en 17 maart waren de Tweede Kamerverkiezingen. De exitpolls geven de voorlopige uitslag, maar er kan nog het een en ander veranderen. Het is duidelijk dat de VVD de grootste partij is geworden en D66 is als tweede uit de bus gekomen. De Kiesraad stelt de officiële uitslag vast in een openbare … Read more

Volledig artikel

Voorlopige verkiezingsuitslag en formatieproces

Op 15, 16 en 17 maart waren de Tweede Kamerverkiezingen. De exitpolls geven de voorlopige uitslag, maar er kan nog het een en ander veranderen. Het is duidelijk dat de VVD de grootste partij is geworden en D66 is als tweede uit de bus gekomen. De Kiesraad stelt de officiële uitslag vast in een openbare zitting op 26 maart 2021 om 12.00 uur. De voorlopige uitslag is als volgt:

Formatieproces
De verkenner
Vandaag, donderdag 18 maart, zal het formatieproces van start gaan. De huidige Kamervoorzitter Khadija Arib, ontvangt alle lijsttrekkers die bij de voorlopige uitslag in de Tweede Kamer komen. Tijdens deze bijeenkomst wordt er een verkenner gekozen. Na afloop zal de Kamervoorzitter een verklaring afleggen en ontvangt een dag later de verkenner in de Eerste Kamer. Deze verkenner gaat vervolgens gesprekken voeren met de verschillende fracties en kijkt welke coalitiemogelijkheden er zijn. De verkenner bereidt verder het debat over de verkiezingsuitslag voor. Dit debat vindt uiterlijk één week na de installatie van de nieuwe Tweede Kamer plaats. Dit jaar worden de nieuwe Kamerleden op 31 maart beëdigd.
Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren zijn door de (voorlopig) gekozen lijsttrekkers aangewezen als verkenner.
De informateur
Tijdens dit debat formuleert de Tweede Kamer een informatieopdracht en benoemt ook een informateur. Er kunnen meerdere informateurs worden benoemd en zij gaan de partijen helpen om te kijken of ze samen tot een coalitie kunnen vormen. Een andere belangrijke taak van de informateur is het opstellen van een regeerakkoord. In dit regeerakkoord staan de belangrijkste doelstellingen voor het beleid van het nieuwe kabinet.
Formatie
Op het moment dat de informateur zijn werk heeft gedaan, stelt de Kamer voor een formateur te benoemen. De formateur is vaak de toekomstige minister-president die vervolgens benoemt wordt door de Tweede Kamer. Het is dan de taak van de formateur om een nieuw kabinet samen te stellen. Hij rondt de besprekingen af en verdeelt de minister- en staatssecretarisposten. Deze posities worden verdeeld onder de coalitiepartijen.
Wanneer alle posities zijn verdeeld komt het nieuwe kabinet bij elkaar voor een eerste overleg. Dit heet een constituerend beraad. Tijdens dit overleg verklaren de ministers dat zij het eens zijn met het regeerakkoord dat de informateur heeft opgesteld. In dit overleg wordt ook precies bepaald welke beleidsportefeuilles bij welke minister of staatssecretaris komen te liggen. Als laatste worden de ministers en staatssecretarissen beëdigt door de koning.
Het nieuwe kabinet stelt ook een regeringsverklaring op. Hierin komen de hoofdlijnen uit het regeerakkoord. De minister-president spreekt die verklaring uit in de Tweede Kamer, waarna er een debat plaatsvindt.

Beeld © Tweede Kamer

bron →

Sluiten

Eerste dag vervroegd stemmen is goed verlopen in Alkmaar

Eerste dag vervroegd stemmen is goed verlopen in Alkmaar

Maandag was de eerste dag waarop een aantal stembureaus open waren. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bezoekt verschillende stembureaus door het land om te kijken hoe het gaat met de verkiezingen. Maandag was ze bij een stembureau in Alkmaar. Op dit stembureau in het stadhuis sprak de minister met burgemeester Emile Roemer, stembureauleden … Read more

Volledig artikel

Eerste dag vervroegd stemmen is goed verlopen in Alkmaar

Maandag was de eerste dag waarop een aantal stembureaus open waren. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bezoekt verschillende stembureaus door het land om te kijken hoe het gaat met de verkiezingen. Maandag was ze bij een stembureau in Alkmaar. Op dit stembureau in het stadhuis sprak de minister met burgemeester Emile Roemer, stembureauleden en het verkiezingsteam van Alkmaar.

Dit bezoek was onderdeel van de landelijke campagne, Elke Stem Telt. Deze campagne informeert kiezers over de verkiezingen en hoe deze in tijden van de coronacrisis veilig zullen verlopen.

Tijdens haar bezoek aan Alkmaar werd voornamelijk gesproken over het vervroegd stemmen. Op maandag waren er 10 stembureaus open waar gestemd kon worden, hetzelfde geldt voor dinsdag. Woensdag zijn er bijna 70 stembureaus open. Dit is het geval in de meeste steden, op de dagen waar vervroegd gestemd kan worden zijn er minder stembureaus open dan op 17 maart.

Tijdens het gesprek met Emile Roemer en de stembureauleden gaf de minister aan dat iedereen in Alkmaar hard had gewerkt om voor veilige verkiezingen te zorgen. Het vervroegd stemmen is goed geregeld. “Dat verdient een groot compliment, aan alle mensen van de gemeente, de stembureauleden en vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.” Burgemeester Roemer voegde er nog aan toe dat hij trots is op zijn stad. Ook hij benadrukte dat het stemmen veilig kan verlopen.

Beeld © Nieuws BZK

bron →

Sluiten

Procedure briefstemmen is aangepast

Procedure briefstemmen is aangepast

Gisteren werd bekend dat rond de 8 procent van de briefstemmen waarschijnlijk ongeldig is. 70-plussers konden op deze manier stemmen in verband met de coronacrisis. Het is de bedoeling dat het stembiljet in een aparte envelop wordt gedaan. Deze envelop en de stempluspas moeten samen in de retourenvelop worden gedaan en kunnen dan worden opgestuurd. … Read more

Volledig artikel

Procedure briefstemmen is aangepast

Gisteren werd bekend dat rond de 8 procent van de briefstemmen waarschijnlijk ongeldig is. 70-plussers konden op deze manier stemmen in verband met de coronacrisis. Het is de bedoeling dat het stembiljet in een aparte envelop wordt gedaan. Deze envelop en de stempluspas moeten samen in de retourenvelop worden gedaan en kunnen dan worden opgestuurd.

In een brief aan de Tweede Kamer liet minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weten dat veel gemeenten denken dat de stempas bij het stembiljet in de envelop zit. Na deze melding liet de minister weten dat ze advies heeft gevraagd bij de Raad van State en de Kiesraad om dit probleem op te lossen. De minister heeft de Kiesraad gevraagd om een spoedadvies over de de vooropening van de enveloppen van het briefstemmen.

Het advies van de Kiesraad was als volgt; “op basis van de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 gerechtvaardigd is dat briefstembureaus in dat geval de briefstembiljet-envelop openen om te kijken of daar zowel een briefstembiljet als een stempluspas in zit. Is de stempluspas geldig, dan kan het opgevouwen briefstembiljet zonder dat deze wordt ingezien in de stembus worden gedaan. Het stembiljet zelf wordt pas bij het tellen van de stemmen bekeken.”

In haar brief aan de Tweede Kamer liet Ollongren weten dat ze het toelaat dat de enveloppen met het stembiljet eerst geopend worden om te controleren of er een stempluspas inzit. Na controle op de geldigheid van deze stempas gaat het stembiljet in de stembus. De minister benadrukt dat de stembureauleden het biljet nog niet mogen openen op dat moment. Pas als de stemmen worden geteld worden de biljetten opgevouwen. Op deze manier blijft het stemgeheim gewaarborgd volgens de minister, de Kiesraad en de Raad van State.

De minster voegt er in haar brief aan toe dat de gemeenten vandaag worden geïnformeerd over de nieuwe werkwijze zodat ze dit uiterlijk woensdag kunnen toepassen.

Beeld © Nieuws BZK

bron →

Sluiten

De eerste stembureaus zijn open!

De eerste stembureaus zijn open!

De Tweede Kamerverkiezingen zijn begonnen. Maandag 15 maart waren de eerste stembureaus om 7.30 uur geopend. Op maandag en dinsdag 16 maart is er in elke gemeente minstens één stembureau open waar kwetsbare mensen veilig kunnen stemmen zonder dat het te druk wordt bij de stembureaus. Op woensdag zijn de “echte” verkiezingen en zijn de … Read more

Volledig artikel

De eerste stembureaus zijn open!

De Tweede Kamerverkiezingen zijn begonnen. Maandag 15 maart waren de eerste stembureaus om 7.30 uur geopend. Op maandag en dinsdag 16 maart is er in elke gemeente minstens één stembureau open waar kwetsbare mensen veilig kunnen stemmen zonder dat het te druk wordt bij de stembureaus. Op woensdag zijn de “echte” verkiezingen en zijn de meeste stembureaus open van 7.30 uur tot 21.00.

Vanwege de coronacrisis zijn er dit jaar extra mogelijkheden om te stemmen, zo kunnen 70-plussers ook per brief stemmen. Verder zijn er ook extra maatregelen getroffen bij de verschillende stembureaus. Alles wordt regelmatig schoongemaakt en in sommige gemeenten krijgt iedereen een rood potlood mee naar huis. Verder zijn er ook open lucht locaties en andere bijzondere locaties waar kiezers hun stem kunnen uitbrengen. Op deze manier hoopt het Ministerie van BZK dat de verkiezingen veilig verlopen.

De Volkskrant meldt dat de opkomst gisteren niet groot was. Verschillende gemeenten werken met een stem-app om de opkomst te meten. In steden als Den Haag, Utrecht en Groningen lag het opkomst percentage rond de 2 procent. In Amersfoort en Nijmegen lag de opkomst iets hoger, namelijk rond de drie procent. Ook op verschillende stations waar gestemd kon worden was het niet druk. Aan het eind van de dag was de opkomst iets hoger, tussen de 5 en 8 procent.

Kiezers hebben nog twee dagen de tijd om te stemmen. Waar het de eerste dag bij stembureaus nog relatief rustig was, werd er al wel veel gestemd per post.

Beeld © Nieuws BZK

bron →

Sluiten

Nieuwe voorzitter Kiesraad: ‘Verkiezingen zijn de kern van onze democratie’

Nieuwe voorzitter Kiesraad: ‘Verkiezingen zijn de kern van onze democratie’

De Kiesraad heeft sinds het begin van dit jaar een nieuwe voorzitter: Wim Kuiken. Volgens hem is de Kiesraad een belangrijk orgaan in onze democratie en het gaat Kuiken zijn taak worden om de Kiesraad te veranderen in een ‘verkiezingsautoriteit.’ Kuiken is van mening dat het verkiezingsproces de kern van de democratie is en hij is blij … Read more

Volledig artikel

Nieuwe voorzitter Kiesraad: ‘Verkiezingen zijn de kern van onze democratie’

De Kiesraad heeft sinds het begin van dit jaar een nieuwe voorzitter: Wim Kuiken. Volgens hem is de Kiesraad een belangrijk orgaan in onze democratie en het gaat Kuiken zijn taak worden om de Kiesraad te veranderen in een ‘verkiezingsautoriteit.’ Kuiken is van mening dat het verkiezingsproces de kern van de democratie is en hij is blij daar een bijdrage aan te kunnen leveren. De Kiesraad krijgt meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het moet een orgaan worden die zich “gezaghebbend en onafhankelijk ontfermt over de verbetering van de kwaliteit van de verkiezingen in ons land.”

Kuiken begint in een spannende periode. Deze week zijn de Tweede Kamerverkiezingen en die vinden plaats onder bijzondere omstandigheden, te midden van een pandemie. Er is hard gewerkt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, andere organisaties en gemeenten om de verkiezingen door te laten gaan en ze op een veilige en betrouwbare manier te laten plaatsvinden. De periode voor de verkiezingen is volgens Kuiken de mooiste en drukste periode van het jaar voor de Kiesraad. De Kiesraad is namelijk het centraal stembureau en heeft daarom een belangrijke rol in de kandidaatstelling voor de verkiezingen en de vaststelling van de uitslag erna. Kuiken wil met de Kiesraad werken aan een “solide vaststelling van de verkiezingsuitslagen.”

De Kiesraad bestaat uit zeven leden, een voorzitter en een professioneel ondersteunend bureau. Het ministerie van BZK is verantwoordelijk voor de Kieswet en het verloop van de verkiezingen. De Kiesraad is niet alleen het centrale stembureau bij de verschillende verkiezingen, maar ook een adviesorgaan en informatiecentrum over het kiesrecht en verkiezingen in het algemeen.

Beeld © Nieuws BZK

bron →

Sluiten

VVD favoriete partij voor ondernemers

VVD favoriete partij voor ondernemers

Na een verkiezingsenquête van Forum waaraan 460 leden van VNO-NCW meededen blijkt dat 44 procent van de ondernemers op de VVD willen stemmen. Daarna volgen op gepaste afstand het CDA en D66. Als alleen de ondernemers die deelnamen aan de verkiezingsenquête zouden stemmen was de VVD met 66 ruim de grootste partij, gevolgd door het … Read more

Volledig artikel

VVD favoriete partij voor ondernemers

Na een verkiezingsenquête van Forum waaraan 460 leden van VNO-NCW meededen blijkt dat 44 procent van de ondernemers op de VVD willen stemmen. Daarna volgen op gepaste afstand het CDA en D66. Als alleen de ondernemers die deelnamen aan de verkiezingsenquête zouden stemmen was de VVD met 66 ruim de grootste partij, gevolgd door het CDA met 23 zetels en 14 voor D66.

Zelfs na het moeilijke coronajaar blijven veel ondernemers op de VVD stemmen, maar de steun aan de partij is wel minder geworden. Waar in 2017 58 procent van de ondernemers op de VVD stemden is dat nu maar 44 procent. De andere twee partijen, het CDA en D66, doen het beter bij deze enquête. Zij krijgen er stemmen bij vergeleken met de verkiezingen in 2017.

Er werd ook gevraagd naar mogelijke coalities. Bijna een kwart van de ondervraagden is voor een coalitie van VVD, CDA en D66. Een net iets kleiner percentage van de ondernemers zijn voor een voortzetting van de huidige coalitie, namelijk 22 procent. Dit is volgens Forum geen gekke uitslag. De meeste ondernemers laten weten tevreden te zijn met het huidige beleid en de huidige coalitie. Als premier worden de drie lijsttrekkers veel genoemd. Vooral Rutte is populair, gevolgd door Hoekstra. Toch doet ook Kaag het goed. Haar internationale ervaring spreekt veel ondernemers aan.

Belangrijk voor ondernemers is niet alleen het herstel van de economie, maar ook de verduurzaming ervan. Deze twee kwesties moeten prioriteit krijgen in het nieuwe kabinet. Andere kwesties die bij veel van de ondervraagden spelen is de woningcrisis, maar ook de zorg en onderwijs moeten prioriteit krijgen.

Beeld © VVD

bron →

Sluiten

SCP presenteert “Kwesties voor het kiezen”

SCP presenteert “Kwesties voor het kiezen”

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft vandaag het rapport “Kwesties voor het kiezen” gepresenteerd. In dit rapport heeft het SCP gekeken naar verschillende maatschappelijke kwesties die belangrijk zijn voor Nederland. Het Planbureau heeft onderzocht hoe groot de maatschappelijke problemen zijn en in hoeverre de verschillende politieke partijen er aandacht aan schenken in de verkiezingsprogramma’s. Het … Read more

Volledig artikel

SCP presenteert “Kwesties voor het kiezen”

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft vandaag het rapport “Kwesties voor het kiezen” gepresenteerd. In dit rapport heeft het SCP gekeken naar verschillende maatschappelijke kwesties die belangrijk zijn voor Nederland. Het Planbureau heeft onderzocht hoe groot de maatschappelijke problemen zijn en in hoeverre de verschillende politieke partijen er aandacht aan schenken in de verkiezingsprogramma’s.

Het SCP verwacht dat deze kwesties in de toekomst grote invloed hebben op het leven van veel Nederlanders en dat ze daarom aandacht nodig hebben bij de komende kabinetsformatie. Op verschillende vlakken bestaan er in Nederland grote verschillen als het gaat om zelfredzaamheid en de kansen die verschillende mensen krijgen. Dit heeft niet alleen invloed op individuele burgers, maar ook op de samenleving als geheel. De vijf maatschappelijke kwesties waar het SCP zich op heeft gefocust zijn:

Ongelijke kansen in het onderwijs.
Hier werd gekeken naar de achterstand van kinderen van lager opgeleide ouders of ouders met een migratieachtergrond, en de verschillen met kinderen die meer kansen hebben gekregen.

Armoede en onzeker werk
Het SCP heeft hierbij gekeken naar de mensen (bijna 1 miljoen) die in armoede leven en de negatieve welzijnseffecten.

De Arbeidsmarktpositie van mensen met een migratieachtergrond
Het wordt voor arbeidsmigranten steeds moeilijker om deel te nemen in de Nederlandse samenleving. Zorgen om discriminatie en het gebruik van sociale voorzieningen kunnen zorgen voor spanningen in de samenleving.

Langer thuis wonen van ouderen met een zorgbehoefte
Voor senioren met een lager inkomen zijn er niet genoeg opties voor zorg aan huis of andere woon(zorg) opties.

Meedoen aan woningverduurzaming.
Er bestaat al een hele tijd beleid voor duurzamere woningen, maar ook hier zijn de verschillen groot. Sommigen pakken verduurzaming serieus aan, anderen doen niets of weinig.

Door kwesties als deze is er onder de Nederlandse bevolking meer onzekerheid bestaan. Door de coronacrisis is die onzekerheid alleen nog maar meer toegenomen.

Het hele rapport “Kwesties voor het kiezen 2021” is hier te downloaden.

Beeld © Sociaal en Cultureel Planbureau

bron →

Sluiten

Op wie kunnen we stemmen volgende week?

Op wie kunnen we stemmen volgende week?

De NOS heeft onderzoek gedaan naar de vertegenwoordiging van Nederland op de kandidatenlijsten voor de aankomende verkiezingen. Er werd gekeken naar het aantal kandidaten van het platteland, uit welke provincie ze komen, hoeveel mannen en vrouwen op de lijst staan, hoeveel kandidaten een migratie-achtergrond hebben en de leeftijd van de kandidaten. Hiervoor werden de top-20-kandidaten … Read more

Volledig artikel

Op wie kunnen we stemmen volgende week?

De NOS heeft onderzoek gedaan naar de vertegenwoordiging van Nederland op de kandidatenlijsten voor de aankomende verkiezingen. Er werd gekeken naar het aantal kandidaten van het platteland, uit welke provincie ze komen, hoeveel mannen en vrouwen op de lijst staan, hoeveel kandidaten een migratie-achtergrond hebben en de leeftijd van de kandidaten. Hiervoor werden de top-20-kandidaten van de partijen die momenteel in de Tweede Kamer zitten, of een grote kans maken op een zetel in de aankomende verkiezingen, geanalyseerd.

Uit deze analyse blijkt dat Drenthe relatief het slechtste vertegenwoordigd is op de kandidatenlijst van de Tweede Kamerverkiezingen. Naast Drenthe zijn ook Limburg, Friesland en Noord-Brabant ondervertegenwoordigd. Zuid-Holland daarentegen is oververtegenwoordigd. De Randstad heeft veel vertegenwoordigers, namelijk 62 procent van de kandidaten. De ChristenUnie en het CDA hebben de beste spreiding van waar kandidaten vandaan komen. Het CDA heeft kandidaten uit alle provincies, behalve Flevoland. De ChristenUnie heeft kandidaten uit tien provincies. Splinter heeft kandidaten uit maar vier provincies, de PVV doet het met vijf provincies die vertegenwoordigt zijn iets beter.

Er werd ook gekeken naar de verdeling tussen mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de verschillende partijen. Uit de analyse van de NOS blijkt dat Bij1 de meeste vrouwen op de lijst heeft staan. De SGP heeft helemaal geen vrouwelijke kandidaat. Een aantal partijen, zoals GroenLinks, PvdA en Splinter hebben meer vrouwelijke dan mannelijke kandidaten. De VVD, Volt en Nida hebben evenveel mannen als vrouwen op de lijst staan.

Ook is er gekeken naar kandidaten met een migratie achtergrond en naar de leeftijd van kandidaten. Volt heeft de jongste kandidatenlijst en 50Plus de oudste met een gemiddelde leeftijd van 61 jaar.

Beeld © Rijksoverheid

bron →

Sluiten

Ollongren bezoekt stemlokaal in Amsterdam

Ollongren bezoekt stemlokaal in Amsterdam

Na Rotterdam, Heusden en Alphen aan den Rijn heeft minister Ollongren dinsdag een stemlokaal in Amsterdam bezocht. Met nog een week te gaan tot de Tweede Kamerverkiezingen zijn de gemeenten nog druk bezig met de laatste voorbereidingen. Voor de landelijke campagne ‘Elke Stem Telt’ bezoekt minister Ollongren verschillende stemlokalen door heel het land. In Amsterdam … Read more

Volledig artikel

Ollongren bezoekt stemlokaal in Amsterdam

Na Rotterdam, Heusden en Alphen aan den Rijn heeft minister Ollongren dinsdag een stemlokaal in Amsterdam bezocht. Met nog een week te gaan tot de Tweede Kamerverkiezingen zijn de gemeenten nog druk bezig met de laatste voorbereidingen. Voor de landelijke campagne ‘Elke Stem Telt’ bezoekt minister Ollongren verschillende stemlokalen door heel het land.

In Amsterdam heeft de minister samen met burgemeester Femke Halsema een bezoek gebracht aan een bijzondere locatie waar kiezers volgende week hun stem kunnen uitbrengen. In kerkgebouw De Duif aan de Prinsengracht is er een stemlokaal ingericht. Dit jaar moeten stemlokalen coronaproof zijn. Locaties moeten daarom groot genoeg zijn om 1,5 meter afstand te houden en met voldoende ruimte voor de extra vrijwilligers die nodig zijn dit jaar. In Amsterdam zijn er volgens de minister 40 procent van de gebruikelijke stemlokalen afgevallen. Gelukkig zijn er ook voldoende alternatieve gevonden. Minister Ollongren is blij dat het is gelukt om genoeg stemlocaties te vinden. In Amsterdam zijn er ook bijzondere locaties gevonden, waaronder De Duif. Verder worden ook het Olympisch Stadion, De Melkweg en het Concertgebouw ingericht als stemlokalen.

Door de extra maatregelen en de nieuwe locaties kan iedereen in Amsterdam zijn stem veilig uitbrengen. Burgemeester Halsema roept iedereen daarom ook op om te gaan stemmen. “Het is de basis van onze rechtsstaat. Laat je stem horen!”

 

Beeld © Nieuws BZK

bron →

Sluiten

Lijsttrekker 50Plus roept nummer 3 op de lijst zich terug te trekken

Lijsttrekker 50Plus roept nummer 3 op de lijst zich terug te trekken

50-Plus Lijsttrekker Liane den Haan vraagt partijgenoot en nummer 3 op de kandidatenlijst, Ellen Verkoelen, zich te schikken aan het partijprogramma. Dit meldt de NOS. Verkoelen uitte kritiek op de uitspraken van Den Haan over de AOW-leeftijd. Volgens de NOS wil Den Haan vasthouden aan de afspraken in het nieuwe pensioenakkoord. Hierin is de AOW-leeftijd 67 … Read more

Volledig artikel

Lijsttrekker 50Plus roept nummer 3 op de lijst zich terug te trekken

50-Plus Lijsttrekker Liane den Haan vraagt partijgenoot en nummer 3 op de kandidatenlijst, Ellen Verkoelen, zich te schikken aan het partijprogramma. Dit meldt de NOS. Verkoelen uitte kritiek op de uitspraken van Den Haan over de AOW-leeftijd. Volgens de NOS wil Den Haan vasthouden aan de afspraken in het nieuwe pensioenakkoord. Hierin is de AOW-leeftijd 67 jaar. Verder wil de lijsttrekker van 50PLUS dat er een spaarregeling moet komen voor mensen die eerder dan op hun 67e met pensioen willen.

Volgens Den Haan moet Verkoelen zich aanpassen aan het verkiezingsprogramma van de partij, anders kan Verkoelen zich beter terugtrekken als kandidaat voor de Tweede Kamer verkiezingen. Het verkiezingsprogramma is geschreven door leden en als Verkoelen zich niet kan conformeren aan het programma moet er volgens Den Haan gepraat worden.

Verkoelen en andere partijprominenten zijn het volgens de NOS niet eens met de lijsttrekker. Zij vinden dat Den Haan zo de kernpunten van 50Plus loslaat. De partij was altijd bezig met het behouden van het oude pensioenstelsel. Hier is Den Haan het niet mee eens. Volgens haar moet er ook gekeken worden naar de toekomst en wat haalbaar is, het huidige pensioenstelsel is volgens Den Haan onhoudbaar. Verder moet 50Plus zich ook richten op meer onderwerpen, volgens de lijsttrekker zijn ouderen nu ook eenmaal bezig met hoe het gaat met hun kinderen en kleinkinderen.

 

Beeld © 50PLUS

bron →

Sluiten

De avondklok wordt minder gehanteerd tijdens de verkiezingen

De avondklok wordt minder gehanteerd tijdens de verkiezingen

De overheid is van mening dat de Tweede Kamerverkiezingen niet gehinderd mogen worden door de avondklok. Voor onze democratie is het belangrijk dat de Tweede Kamerverkiezingen doorgaan en dat kiezers vrij en zonder belemmeringen hun stem kunnen uitbrengen. Het is ook belangrijk dat kiezers bij het tellen van de stemmen aanwezig kunnen zijn. Daarom gelden … Read more

Volledig artikel

De avondklok wordt minder gehanteerd tijdens de verkiezingen

De overheid is van mening dat de Tweede Kamerverkiezingen niet gehinderd mogen worden door de avondklok. Voor onze democratie is het belangrijk dat de Tweede Kamerverkiezingen doorgaan en dat kiezers vrij en zonder belemmeringen hun stem kunnen uitbrengen. Het is ook belangrijk dat kiezers bij het tellen van de stemmen aanwezig kunnen zijn. Daarom gelden er tijdens de verkiezingen andere afspraken rondom de avondklok.

De stemlokalen zijn tot 21:00 uur open. Stemmers die na 21:00 uur nog in de rij staan om te stemmen, kunnen dit gewoon doen. Kiezers hebben ook de mogelijkheid om te kijken bij het tellen van de stemmen. Deze observanten hoeven geen verklaring bij zich te hebben, maar kunnen het mondeling aan een handhaver laten weten.

De overheid vindt het belangrijk dat alle vrijwilligers, stembureauleden en tellers hun werk kunnen doen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Iedereen die helpt bij het organiseren van de verkiezingen krijgt een verklaring van de gemeente dat ze werkzaam zijn als vrijwilliger bij een stemlokaal. Hetzelfde geldt voor ambtenaren van de gemeente die betrokken zijn bij de verkiezingen. Zij kunnen met een werkgeversverklaring en een eigen verklaring ook na 21:00 hun werk blijven voortzetten.

Door de afspraken omtrent de avondklok tijdens de verkiezingen aan te passen hoopt de overheid dat de Tweede Kamerverkiezingen ongehinderd door kunnen gaan.

Beeld © Rijksoverheid

bron →

Sluiten

Nieuw wetsvoorstel gaat stemmen op een hele partij mogelijk maken

Nieuw wetsvoorstel gaat stemmen op een hele partij mogelijk maken

Alle ogen zijn nu gericht op de aankomende Tweede Kamerverkiezing, maar minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een wetsvoorstel ingediend dat voor een verandering kan zorgen bij de volgende verkiezingen. De ministerraad heeft vorige week ingestemd met het wetsvoorstel ‘Met één stem meer keus van de minister’. Na deze instemming gaat het wetsvoorstel … Read more

Volledig artikel

Nieuw wetsvoorstel gaat stemmen op een hele partij mogelijk maken

Alle ogen zijn nu gericht op de aankomende Tweede Kamerverkiezing, maar minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een wetsvoorstel ingediend dat voor een verandering kan zorgen bij de volgende verkiezingen. De ministerraad heeft vorige week ingestemd met het wetsvoorstel ‘Met één stem meer keus van de minister’. Na deze instemming gaat het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State.

Als de wet na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer wordt aangenomen krijgt de kiezer vanaf 2023 de mogelijkheid om een stem uit te brengen op de gehele lijst van de partij, of juist op één enkele kandidaat. Dit zorgt ervoor dat kandidaten met meer voorkeursstemmen sneller worden gekozen dan nu het geval is. Volgens minister Ollongren is het belangrijk dat stemmen op een individuele kandidaat zwaarder gaat wegen. “Kiezers kunnen straks een kandidaat kiezen die staat voor iets wat voor hen belangrijk is en bijvoorbeeld uit de eigen regio komt.”  Dit moet de binding tussen de kiezer en gekozen kandidaat versterken.

Het stemmen gaat als volgt werken. Tijdens het stemmen heeft de kiezer twee opties. De kiezer kan op een partij stemmen of op een persoon. Vervolgens bij het stemmen stellen worden alle stemmen op een partij bij elkaar opgeteld. Hieruit volgt dan een bepaald aantal zetels. Deze zetels worden daarna naar ratio verdeeld tussen lijstzetels en kandidaatszetels. De kandidaatszetels gaan naar de kandidaten met de meeste voorkeursstemmen.

Er zijn nog andere onderdelen in dit wetsvoorstel die bij het nieuwe kiesstelsel horen. Deze onderdelen zijn de afschaffing van kieskringen, de verhoging van het aantal ondersteuningsverklaringen en de waarborgsommen voor nieuwe partijen die deelnemen aan verkiezingen.

Het wetsvoorstel is onderdeel van het nieuwe kiesstelsel dat moet zorgen dat kiezers zich meer vertegenwoordigt voelen in de overheid. De staatscommissie parlementair stelsel, de commissie-Remkes, adviseerde het nieuwe kiesstelsel. Dit nieuwe kiesstelsel gaat voor alle directe verkiezingen gelden. Dus niet alleen bij de Tweede Kamerverkiezingen, maar ook voor provinciale staten of gemeenteraden.

Beeld © Rijksoverheid

bron →

Sluiten

Verkiezingsdebat voor jongeren

Verkiezingsdebat voor jongeren

Afgelopen woensdag was het verkiezingsdebat voor jongeren, georganiseerd door de JOVD in samenwerking met de Jonge Democraten, DWARS, PINK!, de Jonge Socialisten, CDJA, PerspectieF en OPPOSITIE. Tijdens dit debat gingen de moederpartijen van deze politieke jongerenorganisaties met elkaar in debat. Het debat stond onder leiding van Eva Eikhout. De acht verschillende partijen gingen met elkaar … Read more

Volledig artikel

Verkiezingsdebat voor jongeren

Afgelopen woensdag was het verkiezingsdebat voor jongeren, georganiseerd door de JOVD in samenwerking met de Jonge Democraten, DWARS, PINK!, de Jonge Socialisten, CDJA, PerspectieF en OPPOSITIE.

Tijdens dit debat gingen de moederpartijen van deze politieke jongerenorganisaties met elkaar in debat. Het debat stond onder leiding van Eva Eikhout. De acht verschillende partijen gingen met elkaar in discussie over onderwerpen die belangrijk zijn voor jongeren. De onderwerpen waren: onderwijs, migratie, klimaat, wonen, drugs en corona.

De (kandidaten)-Kamerleden die aanwezig waren: Bente Becker (VVD), Harmen Krul (CDA), Christine Teunissen (Partij voor de Dieren), Julian Bushoff (PvdA), Salima Belhaj (D66), Nico Drost (ChristenUnie), Lisa Westerveld (GroenLinks), Stephan van Baarle (DENK).

Aan de hand van de stellingen over de verschillende onderwerpen gingen de partijen ook in discussie over hoe politieke partijen jongerenparticipatie voor zich zien en waarom politiek zo belangrijk is voor jongeren.

Het hele debat voor jongeren is hier terug te kijken.

Beeld © JOVD

bron →

Sluiten

Minister Ollongren bezoekt Alphen aan den Rijn

Minister Ollongren bezoekt Alphen aan den Rijn

In het kader van de landelijke campagne Elke Stem Telt bezoekt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verschillende gemeenten door het hele land. Op 3 maart bezocht minister Ollongren Alphen aan den Rijn. Ze bezocht deze gemeente om te kijken hoe het daar gaat met de voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart. … Read more

Volledig artikel

Minister Ollongren bezoekt Alphen aan den Rijn

In het kader van de landelijke campagne Elke Stem Telt bezoekt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verschillende gemeenten door het hele land. Op 3 maart bezocht minister Ollongren Alphen aan den Rijn. Ze bezocht deze gemeente om te kijken hoe het daar gaat met de voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart.

De minister sprak daar met burgemeester Spies en twee studenten Beveiliging van MBO Rijnland. In totaal gaan 90 studenten van de opleiding stembureauleden ondersteunen bij de aankomende verkiezingen. De minster bezocht tijdens dit bezoek het gemeentehuis. Het gemeentehuis zal worden gebruikt als stembureau bij de verkiezingen. Om de minister een goed beeld te geven van hoe de verkiezingen gaan verlopen was er een proefopstelling gemaakt. Leden van het verkiezingsteam in Alphen aan den Rijn en enkele stembureauleden die aanwezig waren, gaven de minister een goed beeld van hoe het 17 maart gaat verlopen.

Het gemeentehuis gaat volgens de minister niet alleen worden gebruikt als stembureau, maar ook als een afgiftepunt voor briefstemmen, een briefstembureau en een coördinatiecentrum. De minister geeft aan erg tevreden te zijn met de voorbereidingen in de gemeente:

“Ik ben onder de indruk van met hoeveel enthousiasme door jong en oud de verkiezingen worden georganiseerd in Alphen aan den Rijn. Het is ook mooi om te zien dat er veel nieuwe vrijwilligers zijn om de stembureaus te bemensen.”

Ook de burgemeester van Alphen aan den Rijn is tevreden. Hij benadrukt dat er voldoende maatregelen zijn genomen om alles veilig te laten verlopen ivm corona. De gemeente is ook voorbereid op eventuele maatschappelijke onrust. Verder is hij erg te spreken over iedereen die heeft meegeholpen bij de voorbereidingen van de verkiezingen.

Beeld © Nieuws BZK

bron →

Sluiten

Terugblik VEMW verkiezingsdebat over energie, water en klimaat

Terugblik VEMW verkiezingsdebat over energie, water en klimaat

Op 2 maart organiseerde VEMW een verkiezingsdebat over energie, water en klimaat. Bij het debat, onder leiding van Remco de Boer, waren Agnes Mulder (CDA), Laura Bromet (GroenLinks), Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Mark Harbers (VVD) aanwezig. Onderwerpen als energie- en watervoorziening, klimaat, stimuleren van bedrijven om in Nederland te blijven en te investeren, infrastructuur, transport en opslag … Read more

Volledig artikel

Terugblik VEMW verkiezingsdebat over energie, water en klimaat

Op 2 maart organiseerde VEMW een verkiezingsdebat over energie, water en klimaat. Bij het debat, onder leiding van Remco de Boer, waren Agnes Mulder (CDA), Laura Bromet (GroenLinks), Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Mark Harbers (VVD) aanwezig. Onderwerpen als energie- en watervoorziening, klimaat, stimuleren van bedrijven om in Nederland te blijven en te investeren, infrastructuur, transport en opslag van elektriciteit, groen gas, waterstof, waterkwaliteit en financiering kwamen ruimschoots aan bod.

Tijdens het debat kwamen de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende partijen goed naar voren. Het volledige debat is hier terug te kijken.

 

Beeld © Rijksoverheid

bron →

Sluiten

Brief aan de Kamer over de voorbereidingen Tweede Kamerverkiezingen

Brief aan de Kamer over de voorbereidingen Tweede Kamerverkiezingen

De voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn in volle gang. Niet alleen de gemeenten zijn hard aan het werk, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is ook bezig met de voorbereidingen. Het ministerie wil inzicht geven in het aantal stemlocaties en stembureauleden per gemeente. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen zijn er drie momenten … Read more

Volledig artikel

Brief aan de Kamer over de voorbereidingen Tweede Kamerverkiezingen

De voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn in volle gang. Niet alleen de gemeenten zijn hard aan het werk, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is ook bezig met de voorbereidingen. Het ministerie wil inzicht geven in het aantal stemlocaties en stembureauleden per gemeente. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen zijn er drie momenten waarop er peilingen worden gedaan over de stand van zaken bij de voorbereidingen. Afgelopen maand was de laatste peiling uitgevoerd en heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken een brief naar de Kamer gestuurd met een update over de organisatie van de verkiezingen.

Volgens de minister verlopen de voorbereidingen goed. De gemeenten zijn bezig met de laatste organisatie: zo hebben kiezers de stempas binnen en worden ze zo goed mogelijk geïnformeerd over het verloop van zo veilig mogelijke verkiezingen. Volgens de minister zijn er meer stemlokalen beschikbaar dan in 2017, maar dit is een schatting en kan nog veranderen. Over het algemeen is de minister erg tevreden met het aantal stemlokalen die op 15, 16 en 17 maart open zijn.

Verder schrijft de minister ook dat door het succes van de campagne elkestemtelt.nl en de werving van de gemeenten zelf de meeste gemeenten genoeg stembureauleden hebben voor de verkiezingen. Het ministerie staat de gemeenten bij als het blijkt dat er toch niet genoeg vrijwilligers zijn op 15, 16 of 17 maart. De minister voegt hier verder aan toe dat stembureauleden zich op vrijwillige basis kunnen laten testen op corona.

Concluderend laat minister Ollongren weten dat de gemeenten ook hard bezig met de handhaving van de coronamaatregelen bij de stemlokalen. Het kabinet heeft er vertrouwen in dat de aankomende Tweede Kamerverkiezingen door de inzet van tienduizenden mensen veilig en goed zullen verlopen, ook in deze coronatijd.

De volledige brief van de minister aan de Tweede Kamer is hier te vinden.

Beeld © GroenLinks

bron →

Sluiten

Minister Ollongren bezoekt MBO studenten die helpen bij Tweede Kamerverkiezingen

Minister Ollongren bezoekt MBO studenten die helpen bij Tweede Kamerverkiezingen

Op maandag 1 maart bracht Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken een bezoek aan Apeldoorn. Dit bezoek was onderdeel van de landelijke campagne Elke Stem Telt. Voor deze campagne bezoekt de minister verschillende gemeenten om te kijken hoe het gaat met de voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Na Rotterdam en Heusden was dit keer Apeldoorn aan … Read more

Volledig artikel

Minister Ollongren bezoekt MBO studenten die helpen bij Tweede Kamerverkiezingen

Op maandag 1 maart bracht Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken een bezoek aan Apeldoorn. Dit bezoek was onderdeel van de landelijke campagne Elke Stem Telt. Voor deze campagne bezoekt de minister verschillende gemeenten om te kijken hoe het gaat met de voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Na Rotterdam en Heusden was dit keer Apeldoorn aan de beurt. Hier sprak de minister met de burgemeester Ton Heerts en enkele MBO-studenten die mee gaan helpen bij de verkiezingen. De studenten gaan helpen om de verkiezingen in deze coronatijd zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Volgens Ollongren maken zij het mogelijk dat de verkiezingen in Apeldoorn zo goed en veilig mogelijk gaan verlopen. Ook de burgemeester van Apeldoorn is blij dat de studenten gaan helpen bij de stemlokalen in de gemeente. Door de coronacrisis zijn er meer vrijwilligers nodig om alles veilig te laten verlopen en de studenten maken dit mogelijk door de stembureauleden te ondersteunen.

Verder spraken de minister en de burgemeester over de trainingen van nieuwe stembureauleden en de vervanging van stembureauvoorzitters. Veel ervaren (en oudere) stembureauvoorzitters hadden zich afgemeld en er zijn ook veel nieuwe stembureauleden nodig die trainingen nodig hebben. Volgens de minister en de burgemeester zijn er genoeg stemlokalen en vrijwilligers en is alles goed voorbereid om het stemmen coronaproof te laten verlopen.

Beeld © Rijksoverheid

bron →

Sluiten

RTL Verkiezingsdebat

RTL Verkiezingsdebat

Op zondag 28 februari gingen de lijsttrekkers van zes partijen met elkaar in debat op televisie bij het RTL-verkiezingsdebat. De lijsttrekkers waren uitgenodigd op basis van het aantal zetels in de huidige Tweede Kamer en de prognoses van de peilingwijzer. Voor Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) was het hun eerste debat als lijsttrekker … Read more

Volledig artikel

RTL Verkiezingsdebat

Op zondag 28 februari gingen de lijsttrekkers van zes partijen met elkaar in debat op televisie bij het RTL-verkiezingsdebat. De lijsttrekkers waren uitgenodigd op basis van het aantal zetels in de huidige Tweede Kamer en de prognoses van de peilingwijzer. Voor Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) was het hun eerste debat als lijsttrekker op tv. Verder waren Mark Rutte (VVD), Jesse Klaver (GroenLinks), Lilianne Marijnissen (SP) en Geert Wilders (PVV) aanwezig. Het debat werd geleid door Frits Wester en Jetske Schrijver.
Bij dit debat werden, naast stellingen over het klimaat, economie, diversiteit en corona, ook vragen gesteld door burgers. Rutte werd door een toeslagenslachtoffer gevraagd naar zijn rol in de toeslagenaffaire en of hij gaat aftreden als de situatie nog niet is opgelost. Verder kreeg Hoekstra van twee ondernemers de vraag wanneer de horeca weer open mag en waarom de vragenstellers zijn gekort op overheidssteun. Kaag ging in gesprek met een boer over de stikstofuitstoot en het halveren van de veestapel en Wilders kreeg een islamitische vrouw tegenover zich die volgens het verkiezingsprogramma van de PVV niet zou mogen stemmen met twee nationaliteiten. Jesse Klaver stond tegenover een student met een vraag over het leenstelsel. Ook Lilian Marijnissen kreeg een vraag van een kiezer, namelijk over flexwerkers en zzp’ers.
Naast de vragen van de kiezers kregen de lijsttrekkers ook stellingen voorgelegd:
 • De gewone zorg moet weer voorrang krijgen ook al zullen daardoor meer mensen aan corona sterven
 • Als mijn partij meedoet aan het volgende kabinet zal minimaal 10 procent van de bewindslieden van kleur zijn of een niet-westerse migratieachtergrond hebben
 • Om de klimaatdoelstellingen te halen moet Nederland nieuwe kerncentrales bouwen.
 • De rekening van de coronacrisis moet bij de best verdienende Nederlanders terechtkomen
 • Gevaccineerde burgers moeten als eerste hun vrijheid terugkrijgen Het eerste debat ging over de zorg en corona.
Het leverde een interessant debat op met tegenstellingen en overeenkomsten.

Beeld © Tweede Kamer

bron →

Sluiten

Doorrekening verkiezingsprogramma’s

Doorrekening verkiezingsprogramma’s

Vandaag hebben het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de doorrekeningen van verschillende verkiezingsprogramma’s gepresenteerd. Bij het CPB biedt ‘Keuzes in Kaart 2022-2025′ een overzicht van de budgettaire en economische gevolgen van de verschillende verkiezingsprogramma’s. Bij het PBL hebben ze gekeken naar vier thema’s en daarvan de maatregelen geanalyseerd op effecten … Read more

Volledig artikel

Doorrekening verkiezingsprogramma’s

Vandaag hebben het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de doorrekeningen van verschillende verkiezingsprogramma’s gepresenteerd. Bij het CPB biedt ‘Keuzes in Kaart 2022-2025′ een overzicht van de budgettaire en economische gevolgen van de verschillende verkiezingsprogramma’s. Bij het PBL hebben ze gekeken naar vier thema’s en daarvan de maatregelen geanalyseerd op effecten op de leefomgeving. De vier thema’s zijn: Mobiliteit & bereikbaarheid, Klimaat & energie, Landbouw, voedsel & natuur en Wonen. Door deze analyses van het CPB en PBL worden de verschillen tussen de partijen duidelijk.

Deelname aan deze doorrekeningen is geheel vrijwillig, partijen zijn dus niet verplicht om er aan mee te doen. Niet alle partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s laten doorrekenen. Het CPB rekende voor de VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, SGP, DENK en 50PLUS de verkiezingsprogramma’s door. Volgens het CPB concretiseert het doorrekenen de plannen van de partijen. Het CPB legt de plannen van de partijen langs dezelfde maatlat: op die manier kunnen de economische gevolgen van de beleidskeuzes uit de verkiezingsprogramma’s goed kunnen worden vergeleken.

Zes partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s op andere aspecten laten doorrekenen dan waar het CPB op focust. Het CDA, D66, GroenLinks, de SP, de PvdA en de ChristenUnie hebben het PBL verzocht om hun verkiezingsprogramma’s te analyseren. In overleg is er gekozen voor de vier onderwerpen die volgens de partijen en PBL momenteel in de politieke en maatschappelijke aandacht staan. Volgens het PBL willen ze met de doorrekening inzicht geven in de effecten van de plannen van de partijen op de leefomgeving, maar ook laten weten hoeveel de maatregelen kunnen gaan kosten. De analyse van het PBL is vooral bedoeld om te kijken naar de verschillen tussen de partijen.

‘Keuzes in Kaart 2022-2025’ van het CPB is te vinden via deze link.

Het rapport ‘Analyse Leefomgevingseffecten’ van PBL is hier te vinden.

Beeld © Tim Reckmann

bron →

Sluiten

NOS slotdebat: wie staan er tegenover elkaar?

NOS slotdebat: wie staan er tegenover elkaar?

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen volgende maand zijn er steeds meer verkiezingsdebatten, waaronder de televisiedebatten. Gisteren vond het RTL verkiezingsdebat plaats. Het slotdebat van de NOS vindt een dag voor de verkiezingen, op 16 maart plaats. Tijdens het programma NOS Nederland Kiest: Het Debat zullen er verschillende een-op-eendiscussies tussen de lijsttrekkers plaatsvinden. Op basis … Read more

Volledig artikel

NOS slotdebat: wie staan er tegenover elkaar?

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen volgende maand zijn er steeds meer verkiezingsdebatten, waaronder de televisiedebatten. Gisteren vond het RTL verkiezingsdebat plaats. Het slotdebat van de NOS vindt een dag voor de verkiezingen, op 16 maart plaats.

Tijdens het programma NOS Nederland Kiest: Het Debat zullen er verschillende een-op-eendiscussies tussen de lijsttrekkers plaatsvinden. Op basis van het aantal zetels in de Tweede Kamer en het aantal zetels in de Peilingwijzer heeft de NOS acht partijen uitgenodigd. Op 25 februari heeft de NOS bekent gemaakt wie er in dit slotdebat mee doen en wie er tegenover elkaar komen te staan.

De verdeling van de NOS is als volgt:

1. Wilders (PVV) en Kaag (D66)

2. Marijnissen (SP) en Ploumen (PvdA)

3. Klaver (GroenLinks) en Hoekstra (CDA)

4. Rutte (VVD) en Wilders

5. Segers (ChristenUnie) en Klaver

6. Kaag en Marijnissen

7. Ploumen en Segers

8. Hoekstra en Rutte

Het programma wordt uitgezonden op NPO1 van 20:30 tot 22:00 en wordt gepresenteerd door Rob Trip.

Naast het slotdebat is er ook NOS Nederland Kiest: De Stemmingen waaraan de andere partijen meedoen die niet bij de grootste acht horen, maar wel zetels in de Tweede Kamer hebben of volgens de peilingen een goede kans maken op een zetel. In het programma NOS Nederland Kiest: De Stemmingen doen Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, 50Plus, SGPD, DENK, Splinter, Lijst Henk Krol en JA21 mee. In dit programma komen er verder nog andere lijsttrekkers voorbij van partijen die ook op het stembiljet staan.

NOS Nederland Kiest: De Stemmingen wordt op 16 maart uitgezonden op NPO1. Het begint om 19:50 en wordt gepresenteerd door Winfried Baijens.

Beeld © VVD

bron →

Sluiten

Het Voedselverkiezingsdebat

Het Voedselverkiezingsdebat

Op 23 februari 2021 organiseerden het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL), de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) en de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland) een debat over gezondheid, duurzaamheid, prijsvorming en de uitdagingen van de voedselketen. Het debat was online te volgen en de (kandidaat-) Kamerleden die hier aan deel namen waren: Jan Klink (VVD), Joris … Read more

Volledig artikel

Het Voedselverkiezingsdebat

Op 23 februari 2021 organiseerden het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL), de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) en de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland) een debat over gezondheid, duurzaamheid, prijsvorming en de uitdagingen van de voedselketen.

Het debat was online te volgen en de (kandidaat-) Kamerleden die hier aan deel namen waren: Jan Klink (VVD), Joris Thijssen (PvdA), Laura Bromet (GroenLinks), Frank Wassenberg (PvdD), Jeanet van der Laan (D66), Eline Vedder (CDA), Frank Futselaar (SP), Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging), Roelof Bisschop (SGP) en Jan-Cees Vogelaar (JA21). Het debat stond onder leiding van Daniel Schut.

Volgens de drie organisatoren heeft het afgelopen jaar laten zien hoe belangrijk een voedselketen is voor Nederland. Boeren en supermarkten hebben ervoor gezorgd dat Nederland ook in de coronacrisis toegang had tot gezond, duurzaam en veilig voedsel. De politieke partijen erkenden dit. De drie organisatoren vinden het daarom belangrijk dat het volgende kabinet aan alle sectoren die een rol binnen deze keten spelen aandacht schenkt.

De drie thema’s van het debat- duurzaamheid, gezondheid en prijsvorming- werden behandeld aan de hand van discussievragen. Het eerste thema dat behandeld werd was duurzaamheid. Het ging o.a over de stikstofcrisis innovatie in de landbouw, samenwerking tussen de overheid en boeren, de veestapel en een vleestaks. Het volgende onderwerp dat besproken werd, was de voedselketen en met name de gezondheid. De centrale vraag was of de overheid moet helpen om Nederlanders gezonder te laten eten. Als laatste ging het debat over prijsvorming: wat kan de overheid doen om de boer te helpen? De politici gingen in debat over de kosten van het produceren van voedsel, een eerlijke prijs, de rol van boeren bij natuurbeheer en over hoe ze de boeren kunnen helpen.

Ter afsluiting kwamen de woordvoerders van CBL, FNLI en LTO Nederland nog even aan het woord.

Het volledige debat is hier terug te kijken.

 

Beeld © Frugan

bron →

Sluiten

Terugblik verkiezingsdebat ‘Keuzes voor ons landschap’

Terugblik verkiezingsdebat ‘Keuzes voor ons landschap’

Afgelopen vrijdag 19 februari organiseerde Bouwend Nederland, LTO Nederland, Natuurmonumenten en LandschappenNL het verkiezingsdebat ‘Keuzes voor ons landschap’ in de Balie in Amsterdam. Het debat ging over de toekomst van de schaarse grond in Nederland en over de keuzes en dilemma’s die daarbij komen kijken. De grond in Nederland is schaars en het moet voor … Read more

Volledig artikel

Terugblik verkiezingsdebat ‘Keuzes voor ons landschap’

Afgelopen vrijdag 19 februari organiseerde Bouwend Nederland, LTO Nederland, Natuurmonumenten en LandschappenNL het verkiezingsdebat ‘Keuzes voor ons landschap’ in de Balie in Amsterdam. Het debat ging over de toekomst van de schaarse grond in Nederland en over de keuzes en dilemma’s die daarbij komen kijken. De grond in Nederland is schaars en het moet voor veel verschillende doelen worden gebruikt. Niet alleen voor het bouwen van nieuwe woningen, maar ook voor landbouw, industrie, energieproductie en natuur. Daarom was de centrale vraag van dit debat: Hoe kunnen we de diverse functies en de kwaliteit van het landschap zo optimaal mogelijk samen kan laten komen?

Kandidaat-Kamerleden gingen met elkaar in debat onder leiding van Yoeri Albrecht en Rogier Elshout. Bij het debat waren Mark Harbers (VVD), Cees de Jong (CDA), Tjeerd de Groot (D66), Laura Bromet (GL), Pieter Grinwis (CU), Sandra Beckerman (SP), Joris Thijssen (PvdA) en Frank Wassenberg (PvdD) aanwezig.

Het debat was opgedeeld in drie rondes met drie verschillende onderwerpen. De politici gingen met elkaar in debat aan de hand van verschillende stellingen, waaronder:

 • Geen enkele sector kan een monopoly hebben op de ruimte. Er moet een keuze gemaakt worden tussen sectoren
 • Het is tijd voor landelijke regie op ons typisch Nederlandse landschap
 • Natuurherstel en economische ontwikkeling gaan hand in hand

Volgens LTO Nederland hebben ruim tweeduizend mensen dit debat live gevolgd. Het volledige debat is hier terug te kijken.

Beeld © Paul van de Velde

bron →

Sluiten

GroenLinks: Weg met onzinplastic!

GroenLinks: Weg met onzinplastic!

Nu 17 maart steeds dichterbij komt, komen steeds meer partijen met plannen voor de periode daarna. Zo heeft ook GroenLinks zijn plannen om de vervuiling van het milieu door plastic tegen te gaan bekendgemaakt. In 2019 presenteerde de Europese Unie de Single Use Plastic richtlijn (SUP-richtlijn). Deze richtlijn heeft als doel om plastic vervuiling tegen … Read more

Volledig artikel

GroenLinks: Weg met onzinplastic!

Nu 17 maart steeds dichterbij komt, komen steeds meer partijen met plannen voor de periode daarna. Zo heeft ook GroenLinks zijn plannen om de vervuiling van het milieu door plastic tegen te gaan bekendgemaakt.

In 2019 presenteerde de Europese Unie de Single Use Plastic richtlijn (SUP-richtlijn). Deze richtlijn heeft als doel om plastic vervuiling tegen te gaan. Volgens GroenLinks doet Nederland maar het minimale van wat de EU eist. Om die reden roept de partij de regering op om harder op te treden om vervuiling van plastic tegen te gaan. GroenLinks benadrukt de noodzaak om scherpere doelstellingen te maken, aanvullende producten te verbieden en op publieke plekken hergebruik van plastic te stimuleren.

In het Europese besluit over de SUP-richtlijn staat dat lidstaten zelf doelstellingen mogen formuleren om het gebruik van plastic te verminderen. GroenLinks is van mening dat Nederland veel te weinig doet. Daarom wil de partij de doelstellingen voor gebruiksvermindering wettelijk regelen. Bij de wettelijke regeling is het ook belangrijk om niet alleen doelstellingen te zetten voor plastic drink- en voedselverpakkingen, maar ook voor andere eenmalige drankflessen, blikjes en andere drankverpakkingen.

Daarnaast wil GroenLinks dat er een aanvullend verbod komt op plastic producten voor eenmalig gebruik, zoals plastic verpakkingen van individueel verpakte items zoals snoepjes en tandenstokers. Maar ook op plastic confetti en kunstsneeuw. Hier voegt GroenLinks aan toe dat het gratis verstrekken van plastic producten die eenmalig gebruikt kunnen worden nog verder aan banden moet worden gelegd. Zo wil GroenLinks dat het gratis verstrekken van tassen, zowel van papier als van plastic, moet worden gestopt.

Naast het verbod op plastic dat maar eenmalig gebruikt kan worden, wil GroenLinks ook het gebruik van herbruikbare producten stimuleren. Op plekken zoals festivals, de horeca en onderwijsinstelling moeten alleen nog maar herbruikbare producten worden gebruikt. De partij roept deze instellingen dan ook op om te stoppen met het gebruik van wegwerpbekers et cetera. Volgens GroenLinks zijn er voldoende alternatieven die goed gebruikt kunnen worden op festivals of bij sportclubs.

Beeld © GroenLinks

bron →

Sluiten

Verkiezingsprogramma’s van de partijen

Verkiezingsprogramma’s van de partijen

In dit artikel geven we u een overzicht van de verkiezingsprogramma’s van de partijen die in maart mee doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Wanneer er een samenvatting of een overzicht in duidelijke taal van het programma is gegeven kunt u die ook in het overzicht vinden. VVD Het volledige verkiezingsprogramma is via deze link te … Read more

Volledig artikel

Verkiezingsprogramma’s van de partijen

In dit artikel geven we u een overzicht van de verkiezingsprogramma’s van de partijen die in maart mee doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Wanneer er een samenvatting of een overzicht in duidelijke taal van het programma is gegeven kunt u die ook in het overzicht vinden.

VVD
Het volledige verkiezingsprogramma is via deze link te vinden.
De samenvatting van het verkiezingsprogramma van de VVD is hier te vinden.

PVV
Het volledige verkiezingsprogramma van de PVV is hier te vinden.

CDA
Het volledige verkiezingsprogramma van het CDA is hier te vinden.
Het verkiezingsprogramma van het CDA in duidelijke taal is te vinden via deze link.

D66
Het volledige verkiezingsprogramma van D66 is hier te vinden.
De samenvatting van het verkiezingsprogramma is te vinden via deze link.

GroenLinks
Het volledige verkiezingsprogramma van GroenLinks is hier te vinden.
Het verkiezingsprogramma in eenvoudige taal is te vinden via deze link.

SP
Het volledige verkiezingsprogramma van de SP is hier te vinden.
De plannen van de SP in eenvoudige woorden is te vinden via deze link

PvdA
Het volledige verkiezingsprogramma van de PvdA is hier te vinden.
De samenvatting van het verkiezingsprogramma is via deze link te vinden.

CristenUnie
Het volledige verkiezingsprogramma van de CristenUnie is hier te vinden.

Partij voor de Dieren
Het volledige verkiezingsprogramma van de PvdD is hier te vinden.
Het verkiezingsprogramma in gewone taal is te vinden via deze link.

50PLUS
Het volledige verkiezingsprogramma van 50PLUS is hier te vinden.

SGP
Het volledige verkiezingsprogramma van de SGP is hier te vinden.
Het verkorte verkiezingsprogramma is te downloaden via deze link.

DENK
Het volledige verkiezingsprogramma van DENK is hier te vinden.

Forum voor Democratie
Het volledige verkiezingsprogramma van FvD is hier te vinden.

NIDA 
Het volledige verkiezingsprogramma van NIDA is hier te vinden.
De samenvatting van het verkiezingsprogramma is te vinden via deze link.

Volt
Het volledige verkiezingsprogramma van Volt is hier te vinden.
Het jongerenplan van Volt is te vinden via deze link.

JA21
Het volledige verkiezingsprogramma van JA21 is hier te vinden.

BIJ1
Het volledige verkiezingsprogramma van BIJ1is hier te downloaden.

Piratenpartij
Het volledige verkiezingsprogramma van de Piratenpartij is hier te vinden.

Lijst Henk Krol
Het volledige verkiezingsprogramma van LHK is hier te vinden.

Splinter
Het verkiezingsprogramma van Splinter is hier te vinden.

NLBeter
Het overzicht van de standpunten het verkiezingsprogramma van NLBeter is hier te vinden.

BoerBurgerBeweging (BBB)
Het volledige verkiezingsprogramma van de BBB is hier te vinden.

Libertaire Partij (LP)
Het volledige verkiezingsprogramma van LP is hier te vinden.

Beeld © VVD

Sluiten

Per post stemmen alleen mogelijk voor 70-plussers

Per post stemmen alleen mogelijk voor 70-plussers

Vorige week had de Partij voor de Dieren een kort geding aangespannen tegen de Staat. In dit kort geding vroegen ze de rechter om het stemmen per post ook voor jongere kwetsbare mensen beschikbaar te maken. Volgens de PvdD zijn er meer kwetsbare groepen jonger dan 70 jaar die ook per post moeten kunnen stemmen. … Read more

Volledig artikel

Per post stemmen alleen mogelijk voor 70-plussers

Vorige week had de Partij voor de Dieren een kort geding aangespannen tegen de Staat. In dit kort geding vroegen ze de rechter om het stemmen per post ook voor jongere kwetsbare mensen beschikbaar te maken. Volgens de PvdD zijn er meer kwetsbare groepen jonger dan 70 jaar die ook per post moeten kunnen stemmen. De PvdD stapte naar de rechter omdat er bij het uitsluiten van deze groep kwetsbaren sprake zou zijn van discriminatie.

De rechter kwam vandaag met de uitspraak. Volgens de rechter hoeft de Staat het briefstemmen niet te verruimen. De NOS zegt dat volgens de rechtbank de maatregel voor het briefstemmen geoorloofd is zoals die nu luidt. “Het kiesrecht, een fundamenteel recht, is onaangetast gebleven”, aldus de rechter. In het vonnis van de rechter staat ook dat de rechtbank niet de bevoegdheid heeft om de Staat op te dragen om het poststemmen te verruimen.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft eerder al aangegeven dat het niet haalbaar is om alle kwetsbare personen per post te laten stemmen. De gemeenten hebben gewoonweg geen goed overzicht welke inwoners kwetsbaar zijn in deze tijd. Volgens Ollongren is het niet mogelijk om op tijd informatie te verzamelen over wie er per post zou mogen stemmen als de regeling zou worden uitgebreid.

De rechter is van mening dat alle kiesgerechtigden de mogelijkheid hebben om tijdens de Tweede Kamerverkiezing hun stem uit te brengen. De Staat heeft volgens de rechter alles in het werk gesteld om de verkiezingen veilig te laten verlopen. In een korte reactie laat Marnix van der Werf (PvdD) weten teleurgesteld te zijn met de uitspraak. Of de PvdD in hoger beroep gaat zal eerst nog binnen de partij besproken moeten worden. Ook is er volgens Van der Werf onvoldoende tijd om nog vóór de verkiezingen in hoger beroep te gaan.

Beeld © Rijksoverheid

bron →

Sluiten

Sigrid Kaag over het klimaat tijdens campagne kick-off

Sigrid Kaag over het klimaat tijdens campagne kick-off

Afgelopen weekend is D66 begonnen aan de campagne voor de Tweede Kamerverkiezing in maart. Lijsttrekker Sigrid Kaag gaf tijdens de campagne kick-off een speech die zich vooral focuste op het klimaatbeleid. Voordat Kaag inging op de klimaatcrisis, richtte ze zich eerst op de woningcrisis. Kaag benadrukte dat jonge mensen tegenwoordig maar moeilijk aan een huur- … Read more

Volledig artikel

Sigrid Kaag over het klimaat tijdens campagne kick-off

Afgelopen weekend is D66 begonnen aan de campagne voor de Tweede Kamerverkiezing in maart. Lijsttrekker Sigrid Kaag gaf tijdens de campagne kick-off een speech die zich vooral focuste op het klimaatbeleid.

Voordat Kaag inging op de klimaatcrisis, richtte ze zich eerst op de woningcrisis. Kaag benadrukte dat jonge mensen tegenwoordig maar moeilijk aan een huur- of koopwoning kunnen komen. Volgens haar moeten er de komende jaren meer dan één miljoen woningen worden gebouwd om dit probleem op te lossen.

Tijdens haar speech vertelde Kaag kort wat voor gevolgen het veranderende klimaat de afgelopen jaren voor Nederland heeft gehad. Ze noemde als voorbeelden de warmte-records en de grote branden in Limburg en Brabant in het voorjaar en de zomer van 2020. Ook waarschuwde ze voor de stijging van de zeespiegel. “Als politiek leider van D66, Nederlander, Europeaan, mens en moeder kan ik jullie zeggen: ik ga daar alles aan doen. We hebben geen minuut te verliezen. Het is tijd om te handelen alsof ons huis in brand staat, omdat dit ook daadwerkelijk zo is.”

Traditioneel gezien is D66 een klimaatpartij. Voorgaande lijsttrekkers hebben de klimaatverandering op de agenda gekregen en een grote verandering teweeggebracht in de Nederlandse klimaataanpak. Kaag benadrukt echter ook dat alle getroffen maatregelen nog niet genoeg zijn. De aanpak van D66 op het gebied van klimaatverandering rust op drie pijlers:

 1. De overheid moet stoppen met het geven van subsidie en verlagen van belastingen aan de fossiele industrie. Er komt dan meer ruimte voor duurzame alternatieven. Het eten van minder vlees, het halveren van de veestapel en minder vliegen zijn voor D66 andere doelstellingen.
 2. De “groene revolutie” moet samen gebeuren. Niet alleen door zelf andere keuzes te maken, maar door ook het systeem te veranderen. Dit systeem moet volgens D66 eerlijker en duurzamer zijn.
 3. Klimaatverandering kan niet alleen door Nederland worden opgelost. De nadruk moet meer komen te liggen op internationale samenwerking.

De volledige speech van Sigrid Kaag is hier terug te lezen.

Beeld © D66

bron →

Sluiten

Lilianne Ploumen wil de PvdA uit het slop trekken

Lilianne Ploumen wil de PvdA uit het slop trekken

Sinds een maand is Lilianne Ploumen de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid (PvdA). Veel tijd om zich op de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart voor te bereiden heeft ze niet. In een interview met het AD steekt Ploumen haar ambities als lijsttrekker niet onder stoelen of banken. Tijdens de Tweede Kamerverkiezing in 2017 … Read more

Volledig artikel

Lilianne Ploumen wil de PvdA uit het slop trekken

Sinds een maand is Lilianne Ploumen de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid (PvdA). Veel tijd om zich op de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart voor te bereiden heeft ze niet. In een interview met het AD steekt Ploumen haar ambities als lijsttrekker niet onder stoelen of banken.

Tijdens de Tweede Kamerverkiezing in 2017 werd de PvdA door haar achterban afgestraft voor het samenwerken met de VVD. In het interview geeft Ploumen toe dat de PvdA niet nog een keer als enige linkse partij in een kabinet stapt. “Dat is een les die we hebben geleerd.” Als er samengewerkt moet worden met de VVD wil de PvdA dat wel in een kabinet met GroenLinks of SP. Ploumen voegt hieraan toe dat het alleen dan mogelijk is om bepaalde doelen van het verkiezingsprogramma te behalen.

Naast de samenwerking met de VVD kwam ook het verkiezingsprogramma van de PvdA ter sprake. Als het aan Ploumen ligt wordt er nu al gekeken naar de periode na de coronacrisis, met name op het gebied van de minimumlonen, het eigen risico en de woningnood. De PvdA gaat zich inzetten om deze problemen op te lossen, aldus Ploumen.

In het interview richt Ploumen zich ook op de rijkste Nederlanders en bedrijven. Ploumen wil dat de rijkste Nederlanders en multinationals financieel meer gaan bijdragen door meer belasting te betalen. Volgens haar moet er in Nederland veel worden rechtgetrokken. “Maar niet door weer de rekening bij de middeninkomens of het midden- en kleinbedrijf te leggen.’’

Het volledige interview met Lilian Ploumen in het AD is hier terug te lezen.

Beeld © PvdA

bron →

Sluiten

Minister Ollongren bezoekt stemlokaal Tweede Kamerverkiezing in Heusden

Minister Ollongren bezoekt stemlokaal Tweede Kamerverkiezing in Heusden

Over een maand zijn de Tweede Kamerverkiezingen en die verlopen dit jaar anders dan normaal. De gemeenten in Nederland zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de verkiezingen. Vanwege de coronacrisis moeten er extra maatregelen genomen worden om alles veilig te laten verlopen. In de weken voor de verkiezingen brengt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse … Read more

Volledig artikel

Minister Ollongren bezoekt stemlokaal Tweede Kamerverkiezing in Heusden

Over een maand zijn de Tweede Kamerverkiezingen en die verlopen dit jaar anders dan normaal. De gemeenten in Nederland zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de verkiezingen. Vanwege de coronacrisis moeten er extra maatregelen genomen worden om alles veilig te laten verlopen.

In de weken voor de verkiezingen brengt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verschillende bezoeken aan diverse gemeenten om te kijken hoe de voorbereidingen gaan. Zo was de minister twee weken geleden in Rotterdam en bracht ze gisteren een bezoek een Heusden. Tijdens dit bezoek sprak Ollongren met de burgemeester Willemijn van Hees en twee werknemers van de gemeente. Het bezoek vond plaats in een theater dat op 17 maart zal worden gebruikt als stembureau. Na een rondleiding gingen de burgemeester en de minister in gesprek over de werving en training van stembureauleden en de struikelblokken voor een gemeente bij het organiseren van de verkiezingen. De minister sprak haar waardering uit voor de goede locatie die Heusden heeft gevonden en de getroffen maatregelen.

Volgens de minister en de burgemeester kunnen de bewoners van Heusden veilig stemmen in het theater. Burgemeester van Hees voegde daar aan toe dat ze dankbaar is voor iedereen die zich al heeft ingezet om de verkiezingen in goede banen te leiden. “Ik ben er trots op dat het gelukt is om in Heusden goede locaties te vinden en voldoende stembureauleden te werven. Een pluim voor iedereen die zich hiervoor inzet. Dankzij hen kunnen onze inwoners in maart veilig hun stem uitbrengen.”

Elke Stem Telt

Het bezoek aan de gemeente Heusden is onderdeel van de campagne Elke Stem Telt. Deze landelijke campagne is opgezet om kiezers te informeren over de manier waarop zij tijdens de verkiezingen veilig hun stem kunnen uitbrengen. De kiezers worden geïnformeerd over de getroffen maatregelen bij stembureaus, maar ook hoe 70-plussers per brief mogen stemmen. Voor wie niet naar een stembureau kan of wilt komen is er de mogelijkheid om iemand te machtigen. Meer informatie over de maatregelen tijdens de verkiezingen kunt u hier vinden.

Beeld © nieuwsbzk.nl

bron →

Sluiten

Experiment met poststemmen in Den Haag

Experiment met poststemmen in Den Haag

Dat de aankomende Tweede Kamerverkiezingen anders gaan verlopen dan voorgaande verkiezingen is wel duidelijk. Door de coronacrisis zijn er extra maatregelen getroffen om het stemmen zo veilig mogelijk te maken. Zo mogen 70-plussers voor het eerst hun stem uitbrengen per post. In Den Haag is een klein experiment gehouden met het poststemmen. Een groep van … Read more

Volledig artikel

Experiment met poststemmen in Den Haag

Dat de aankomende Tweede Kamerverkiezingen anders gaan verlopen dan voorgaande verkiezingen is wel duidelijk. Door de coronacrisis zijn er extra maatregelen getroffen om het stemmen zo veilig mogelijk te maken. Zo mogen 70-plussers voor het eerst hun stem uitbrengen per post. In Den Haag is een klein experiment gehouden met het poststemmen. Een groep van twaalf senioren heeft het poststemmen vorige week uitgeprobeerd en dat bleek lastiger te zijn dan gedacht. Een aantal senioren hadden namelijk een ongeldige stem uitgebracht, meldt Omroep West. Volgens de Omroep hadden de proefpersonen de stempas niet in een goede envelop gedaan. Door dit soort fouten kan een stem ongeldig worden verklaard.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is ongeveer 28 procent van de stemgerechtigden van plan zijn stem via de post te versturen. De onderzoeksleider van het experiment, Jacques de Wit, is bang dat de fouten ook tijdens de verkiezingen gemaakt worden. “Als deze aantallen zich landelijk vertalen, dan wordt het een drama.”

Volgens De Wit kan het briefstemmen niet meer gestopt worden. De spullen voor het stemmen per post liggen namelijk al bij de drukker. Om deze reden gaat het ministerie van Binnenlandse Zaken zich nu focussen op informatiecampagnes. Het is volgens De Wit dan ook belangrijk dat het ministerie zich gaat inzetten op duidelijke communicatie zodat het stemmen per post geen problemen ondervindt tijdens de verkiezingen.

Op de website van Rijksoverheid is daarom een video gepubliceerd waarin het briefstemmen voor 70-plussers wordt uitgelegd. Ook is er op de website informatie te vinden over waar je terecht kan met vragen over het briefstemmen. Informatie van de Rijksoverheid is hier te vinden.

Beeld © Rijksoverheid

bron →

Sluiten

Minister Ollongren bevordert transparantie politieke advertenties met gedragscode

Minister Ollongren bevordert transparantie politieke advertenties met gedragscode

Op verzoek van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het International Institute for Democracy and Electoral Assistance een gedragscode opgesteld voor Nederland. Op deze manier wordt de transparantie van politieke advertenties vergroot. De Nederlandse gedragscode is opgesteld in samenwerking met politieke partijen en internetplatforms zoals Google, Facebook en Youtube. Minister Ollongren heeft dit … Read more

Volledig artikel

Minister Ollongren bevordert transparantie politieke advertenties met gedragscode

Op verzoek van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het International Institute for Democracy and Electoral Assistance een gedragscode opgesteld voor Nederland. Op deze manier wordt de transparantie van politieke advertenties vergroot. De Nederlandse gedragscode is opgesteld in samenwerking met politieke partijen en internetplatforms zoals Google, Facebook en Youtube.

Minister Ollongren heeft dit verzoek gedaan naar aanleiding van een motie dat was ingediend door Tweede Kamerleden Jan Middendorp (VVD) en Attje Kuiken (PvdA). Deze motie is breed gesteund in de kamer.

Bijna alle partijen in de Kamer hebben toegezegd zich aan de gedragscode te houden. De partijen en internetplatforms hebben toezeggingen gedaan over onder andere de transparantie en het waarborgen van de integriteit van de verkiezingen. Verder richten de partijen zich op het beperken van de verspreiding van desinformatie en misleidende berichten en zetten ze zich in om buitenlandse inmenging tegen te gaan.

Om de verspreiding van nep-nieuws tegen te gaan en mensen weerbaar te maken tegen desinformatie is de website isdatechtzo.nl gelanceerd. Netwerk Mediawijsheid heeft deze website op verzoek van de minister geïntroduceerd. De website richt zich op de werking van nepnieuws en hoe je kan herkennen of een bericht betrouwbaar is of niet.

Beeld © BZK

bron →

Sluiten

De StemWijzer staat online!

De StemWijzer staat online!

Op 17 maart zijn er alweer Tweede Kamerverkiezingen. Dit jaar hebben 37 partijen zich ingeschreven bij de Kiesraad. Voor veel kiezers kan het lastig zijn om uit zoveel partijen een keuze te maken. Verschillende stem- en kieswijzers lossen dit probleem op door aan de hand van meerdere stellingen de standpunten van de kiezer te vergelijken met … Read more

Volledig artikel

De StemWijzer staat online!

Op 17 maart zijn er alweer Tweede Kamerverkiezingen. Dit jaar hebben 37 partijen zich ingeschreven bij de Kiesraad. Voor veel kiezers kan het lastig zijn om uit zoveel partijen een keuze te maken. Verschillende stem- en kieswijzers lossen dit probleem op door aan de hand van meerdere stellingen de standpunten van de kiezer te vergelijken met die van de partijen.

Een paar stemwijzers voor u op een rij:

De StemWijzer
De StemWijzer is de meest gebruikte stemhulp tijdens de verkiezingen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 is de StemWijzer bijna zeven miljoen keer gebruikt. Aan de hand van 30 stellingen worden jouw standpunten vergeleken met die van de partijen. De uitslag laat zien met welke partijen je de meeste overeenkomsten hebt. Doe de StemWijzer hier.

De Volkskrant
Ook bij deze stemwijzer worden stellingen vergeleken met de standpunten van de partijen. Volgens de Volkskrant wordt er gekeken naar wat de partijen hebben gestemd in de Tweede Kamer en niet alleen naar wat ze beloven tijdens de verkiezingscampagne. Doe de Stemchecker van de Volkskrant hier.

Nu.nl
De kieswijzer van nu.nl kijkt in hoeverre je het eens bent met de voorgelegde stellingen. Aan het einde wordt gekeken welke partij het beste bij jouw mening past. De kieswijzer is hier te vinden.

AD
Ook het AD komt met een kieswijzer. De krant heeft stellingen voorgelegd aan achttien lijsttrekkers en door zelf de stellingen in te vullen wordt jouw mening vergeleken met die van de lijsttrekkers. De kieswijzer van het AD is hier te vinden.

Jongeren StemNogWijzer
Deze stemwijzer is gericht op jongeren. Acht politieke jongerenorganisaties hebben daarom samen een jongeren kieswijzer gemaakt. Een stemhulp voor en door jongeren dus. De stemwijzer is hier te vinden.
Richting de verkiezingen komen er meer kieswijzers online. Via deze pagina houden we u hierover op de hoogte.

Kieskompas over de zorg
Aan de hand van stellingen over de zorg kom je er achter welke partij over dit thema het beste bij je past. Doe het zorgkieskompas hier.

Beeld © Partij voor de Dieren

bron →

Sluiten

Eerste Verkiezingsdebat over het Noorden

Eerste Verkiezingsdebat over het Noorden

Het eerste verkiezingsdebat in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, georganiseerd door het Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad, vond op 8 februari plaats in Den Haag. Tijdens het debat werden verschillende relevante thema’s voor Noord-Nederland besproken. Jesse Klaver (GroenLinks), Geert Wilders (PVV), Sophie Hermans (VVD), Rob Jetten (D66), Pieter Omtzigt (CDA), … Read more

Volledig artikel

Eerste Verkiezingsdebat over het Noorden

Het eerste verkiezingsdebat in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, georganiseerd door het Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad, vond op 8 februari plaats in Den Haag. Tijdens het debat werden verschillende relevante thema’s voor Noord-Nederland besproken. Jesse Klaver (GroenLinks), Geert Wilders (PVV), Sophie Hermans (VVD), Rob Jetten (D66), Pieter Omtzigt (CDA), Gert-Jan Segers (CU), Lilian Marijnissen (SP) en Lilianne Ploumen (PVDA) waren hierbij aanwezig.

Het debat was opgedeeld in de thema’s corona, leefbaarheid, groen, landbouw/toekomst van de boer en betrouwbare overheid. De discussie over corona betrof voornamelijk de vaccinatiestrategie van de overheid en de algemene aanpak van de coronacrisis. Bij leefbaarheid ging het over de bouw van nieuwe woningen en de bereikbaarheid van het Noorden. Er werd onder meer gesproken over de Lelylijn, de beoogde sneltreinverbinding tussen Lelystad en Groningen voor een betere verbinding tussen het noorden en de Randstad.

Bij het onderwerp groen kwam niet alleen het klimaatbeleid van de overheid aan bod, maar ook de gaswinning in Groningen. De partijen gingen onder meer in discussie over de afhandeling van de bevingsschade in die provincie. Ook de toekomst van de boeren en het stikstofbeleid van de regering kwamen ter sprake. Aansluitend op dit onderwerp kwam ook het vertrouwen in de overheid aan bod. Hierbij ging het vooral over de relatie tussen Noord-Nederland en Den Haag, en wat de politiek voor de burgers daar kan en moet doen.

Het volledige debat is via deze link terug te kijken.

 

 

 

 

 

Beeld © Rutger van der Maar

bron →

Sluiten

Kort geding tegen de Staat: ‘Maak brief­stemmen mogelijk voor iedere kiezer’

Kort geding tegen de Staat: ‘Maak brief­stemmen mogelijk voor iedere kiezer’

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart krijgen 70-plussers de optie om per brief te stemmen. De Partij voor de Dieren vindt dat deze groep een voordeel krijgt omdat de optie om per brief te stemmen niet voor andere kiezers beschikbaar is. De PvdD vindt dit ongeoorloofde discriminatie en heeft daarom een kort geding tegen de … Read more

Volledig artikel

Kort geding tegen de Staat: ‘Maak brief­stemmen mogelijk voor iedere kiezer’

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart krijgen 70-plussers de optie om per brief te stemmen. De Partij voor de Dieren vindt dat deze groep een voordeel krijgt omdat de optie om per brief te stemmen niet voor andere kiezers beschikbaar is. De PvdD vindt dit ongeoorloofde discriminatie en heeft daarom een kort geding tegen de staat aangespannen. In dit kort geding vraagt de PvdD om het stemmen per brief beschikbaar te maken voor alle kiezers.

Volgens het RIVM zijn 70-plussers kwetsbaarder voor Covid-19. De regering heeft dan ook besloten om deze groep de optie te geven om per brief te stemmen. De PvdD zegt dat het RIVM nog andere groepen aanwijst als kwetsbaar, maar dat deze groepen niet het extra recht krijgen om per brief te stemmen. Volgens de PvdD is er nog een grote groep kiezers die liever niet naar de stemlokalen komt. 10 procent van de kiezers overweegt volgens hun niet te gaan stemmen als dat niet per brief kan. De PvdD geeft verder aan dat het feit dat 70-plussers per brief mogen stemmen tot bevoordeling en benadeling van sommige partijen kan leiden. De PvdD vindt dit onrechtmatig en spreekt over het beïnvloeden van de stemuitslag.

Om deze redenen heeft de PvdD een kort geding tegen de staat aangespannen. De partij vraagt de rechter de Staat te gebieden om dit te veranderen zodat iedereen per post kan stemmen. De PvdD vindt dat bij de uitoefening van het fundamentele kiesrecht alle kiezers gelijke rechten en mogelijkheden moeten hebben. In november is hierover al een motie ingediend door senator Peter Nicolaï (PvdD). Het kort geding dient woensdag 10 februari om 12:00 uur in het Paleis van Justitie in Den Haag.

Beeld © Partij voor de Dieren

bron →

Sluiten

37 partijen nemen deel aan de Tweede Kamerverkiezing

37 partijen nemen deel aan de Tweede Kamerverkiezing

Vandaag heeft de Kiesraad tijdens een openbare zitting bekend gemaakt dat er in totaal 37 partijen deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021. In totaal staan er 1579 kandidaten op het stemformulier. De Kiesraad heeft dit nummer gebaseerd op de kandidatenlijsten in verschillende kieskringen. Tijdens de Tweede Kamerverkiezing van 2017 stonden 28 partijen … Read more

Volledig artikel

37 partijen nemen deel aan de Tweede Kamerverkiezing

Vandaag heeft de Kiesraad tijdens een openbare zitting bekend gemaakt dat er in totaal 37 partijen deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021. In totaal staan er 1579 kandidaten op het stemformulier. De Kiesraad heeft dit nummer gebaseerd op de kandidatenlijsten in verschillende kieskringen. Tijdens de Tweede Kamerverkiezing van 2017 stonden 28 partijen ingeschreven bij de Kiesraad, negen partijen minder dan dit jaar.

De Kiesraad nummerde verder de geldige kandidatenlijsten. Het aantal stemmen dat de partijen bij de vorige verkiezing heeft behaald, bepaalt de volgorde. De partij die het grootste aantal stemmen heeft behaald, krijgt nummer 1, enz. Daarna wijst het centraal stembureau door loting een nummer aan nieuwe partijen toe. Eerst wordt geloot tussen partijen die in alle kieskringen een lijst hebben ingediend. Belanghebbenden kunnen nog in beroep gaan tegen de beslissingen van de Kiesraad (de lijstnummering uitgezonderd).

De 37 geldige kandidatenlijsten zijn te vinden via deze link.

Beeld © Kiesraad

bron →

Sluiten

VVD stelt definitief verkiezingsprogramma vast

VVD stelt definitief verkiezingsprogramma vast

Het verkiezingsprogramma van de VVD is definitief vastgesteld. Op de website van de VVD introduceert Klaas Dijkhof de belangrijkste punten uit het definitieve verkiezingsprogramma door middel van een korte video. In ‘Ons nieuwe verhaal’ zet de VVD voornamelijk de middenklasse centraal. Het volledige verkiezingsprogramma of de samenvatting is te vinden via deze link.

Volledig artikel

VVD stelt definitief verkiezingsprogramma vast

Het verkiezingsprogramma van de VVD is definitief vastgesteld. Op de website van de VVD introduceert Klaas Dijkhof de belangrijkste punten uit het definitieve verkiezingsprogramma door middel van een korte video. In ‘Ons nieuwe verhaal’ zet de VVD voornamelijk de middenklasse centraal.

Het volledige verkiezingsprogramma of de samenvatting is te vinden via deze link.

Beeld © VVD

bron →

Sluiten

Minister Ollongren bezoekt Rotterdamse voorbereiding Tweede Kamerverkiezing

Minister Ollongren bezoekt Rotterdamse voorbereiding Tweede Kamerverkiezing

De Tweede Kamerverkiezing van 17 maart zal anders zijn dan voorgaande verkiezingen. In verband met de coronacrisis worden er nu al extra voorbereidingen getroffen om de verkiezing veilig te laten verlopen. Minister Kajsa Ollongren bracht op 3 februari een bezoek aan een stemlocatie in de Rotterdamse wijk Charlois dat al is ingericht als stemlokaal. Op … Read more

Volledig artikel

Minister Ollongren bezoekt Rotterdamse voorbereiding Tweede Kamerverkiezing

De Tweede Kamerverkiezing van 17 maart zal anders zijn dan voorgaande verkiezingen. In verband met de coronacrisis worden er nu al extra voorbereidingen getroffen om de verkiezing veilig te laten verlopen. Minister Kajsa Ollongren bracht op 3 februari een bezoek aan een stemlocatie in de Rotterdamse wijk Charlois dat al is ingericht als stemlokaal.

Op deze locatie kan, naast 17 maart, ook al op de vroegstemdagen 15 en 16 maart worden gestemd. Er viel te zien hoe het stemmen tijdens de verkiezingen zal verlopen. Verschillende extra maatregelen zoals de inzet van handgel, mondkapjes, looproutes en kuchschermen moeten ervoor zorgen dat er veilig gestemd kan worden. In een korte reactie liet Ollongren weten tevreden te zijn met de getroffen voorbereidingen en de inzet van de gemeente. “Geweldig om te zien dat de gemeente Rotterdam zijn mouwen heeft opgestroopt om de verkiezingen ook in coronatijd goed te laten verlopen. Dat is van groot belang, want elke stem telt. Hartverwarmend ook om te zien hoe de betrokken Rotterdammers zich hiervoor inzetten.”

Elke Stem Telt

Het bezoek van de minister viel samen met de start van de landelijke campagne Elke Stem Telt. Deze campagne is opgestart om kiezers te informeren waar ze veilig kunnen stemmen en welke extra mogelijkheden er zijn om te kunnen stemmen. Zo kunnen risicogroepen bij een aantal stemlocaties per gemeente, zoals die in Rotterdam, al twee dagen eerder terecht om hun stem uit te brengen. Kiezers van 70 jaar of ouder kunnen er ook voor kiezen om per brief te stemmen. Ouderen hebben straks de keuze uit drie opties: Ze kunnen zelf naar een stemlokaal op 15, 16 of 17 maart, ze kunnen per brief stemmen of iemand machtigen om voor hen een stem uit te brengen.

Beeld © nieuwsbzk.nl

bron →

Sluiten

Eerste Kamer steunt wet Tweede Kamerverkiezing in coronatijd

Eerste Kamer steunt wet Tweede Kamerverkiezing in coronatijd

Op dinsdag 26 januari heeft de Eerste Kamer ingestemd met de tijdelijke wet die de verkiezing voor de Tweede Kamer in coronatijd mogelijk maakt. Bijna alle partijen steunden het wetsvoorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties na het debat dat op dezelfde dag plaatsvond. Alleen de PvdD-fractie stemde tegen. De FVD-fractie was afwezig. Dinsdag … Read more

Volledig artikel

Eerste Kamer steunt wet Tweede Kamerverkiezing in coronatijd

Op dinsdag 26 januari heeft de Eerste Kamer ingestemd met de tijdelijke wet die de verkiezing voor de Tweede Kamer in coronatijd mogelijk maakt. Bijna alle partijen steunden het wetsvoorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties na het debat dat op dezelfde dag plaatsvond. Alleen de PvdD-fractie stemde tegen. De FVD-fractie was afwezig. Dinsdag 2 februari zal er nog wel over drie moties worden gestemd: één van senator Van der Linden (Fractie-van Pareren) en twee van senator Nicolaï (Partij voor de Dieren).

Het wetsvoorstel moet het mogelijk maken dat kiezers van 70 jaar en ouder voor de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021 hun stem per brief kunnen uitbrengen. Ook moeten kiezers met een kwetsbare gezondheid de gelegenheid krijgen om gedurende twee dagen voorafgaand aan de ‘reguliere’ dag van de stemming hun stem in een stemlokaal uit te brengen. Ook wordt het aantal volmachten per persoon met één uitgebreid van twee naar drie. Het doel van deze extra mogelijkheden is om kiezers zo veel mogelijk te spreiden en de drukte in de stemlokalen op de verkiezingsdag te verminderen. Kiezers die vanwege het coronavirus twijfelen of ze wel moeten gaan stemmen krijgen zo een extra alternatief om zelf hun stem uit te brengen.

Moties

Tijdens het debat zijn drie moties ingediend. De eerste motie, van senator Van der Linden (Fractie-van Pareren), verzoekt het kabinet om één of meerdere daarin gespecialiseerde externe partijen zo snel mogelijk onderzoek te laten doen naar alle nieuwe risico’s op significante fraude die als gevolg van dit nieuwe briefstemmen worden geïntroduceerd. Ook moet in kaart worden gebracht welke beheersingsmaatregelen worden genomen om die risico’s zoveel mogelijk te beperken.

De tweede motie, van senator Nicolaï (PvdD), verzoekt de regering om op korte termijn bij het Outbreak Management Team (OMT) advies in te winnen over de vraag of het houden van de verkiezingen in maart 2021 verantwoord is met het oog op het voorkomen van verdere verspreiding van covid-19, en wekelijks aan het OMT te vragen het advies te actualiseren naar de stand van zaken op dat moment, en deze adviezen met de Eerste Kamer te delen.

De derde motie, eveneens van senator Nicolaï, verzoekt de regering om te onderzoeken of bij uitstel van de verkiezingen de wet met spoed kan worden aangepast om uitsluitend voor de Tweede Kamerverkiezing in 2021 het voor iedereen mogelijk te maken om per brief te stemmen. Op dinsdag 2 februari stemt de Eerste Kamer over de moties.

Reactie minister

Minister Ollongren ontraadde de drie moties. In haar beantwoording zei ze dat het kabinet geen reden ziet om de Tweede Kamerverkiezing uit te stellen en dat alles er op gericht is om de verkiezing te laten doorgaan. Volgens de minister zijn gemeenten tijdig en voortvarend begonnen met de organisatie. Het aantal stemlokalen blijft zeker op peil in vergelijking met de vorige Tweede Kamerverkiezing in 2017. Ook de campagne voor het werven van stembureauleden en stemmentellers loopt volgens Ollongren goed. “Over het geheel genomen is er landelijk een positief beeld. Wel zijn er gemeenten die op dit moment nog niet voldoende vrijwilligers hebben.”

Ten aanzien van de vragen als de situatie met betrekking tot het coronavirus verder verslechtert zei Ollongren dat in een dergelijke onvoorziene toestand het kabinet weet wat het moet doen. Belangrijk blijft daarbij het waarborgen van het verkiezingsproces, aldus Ollongren. Ze gaat er vooralsnog niet vanuit dat half maart verlenging van de avondklok nodig is. En als dat wel zo is zullen daarvoor passende maatregelen worden bedacht.

Over het stemmen per brief zullen de betreffende kiezers uitgebreid worden geïnformeerd en hen zal het proces worden uitgelegd.

Beeld © Rijksoverheid

bron →

Sluiten

Kandidaatstelling Tweede Kamerverkiezing

Kandidaatstelling Tweede Kamerverkiezing

Partijen die deel willen nemen aan de Tweede Kamerverkiezing kunnen op maandag 1 februari tussen 09.00 en 17.00 uur hun kandidatenlijsten en bijbehorende stukken zoals ondersteuningsverklaringen en instemmingsverklaringen inleveren bij de Kiesraad. Een dag later wordt na 17.00 uur via de website van de Kiesraad bekendgemaakt welke partijen lijsten hebben ingeleverd. Als bij het onderzoek van … Read more

Volledig artikel

Kandidaatstelling Tweede Kamerverkiezing

Partijen die deel willen nemen aan de Tweede Kamerverkiezing kunnen op maandag 1 februari tussen 09.00 en 17.00 uur hun kandidatenlijsten en bijbehorende stukken zoals ondersteuningsverklaringen en instemmingsverklaringen inleveren bij de Kiesraad. Een dag later wordt na 17.00 uur via de website van de Kiesraad bekendgemaakt welke partijen lijsten hebben ingeleverd.

Als bij het onderzoek van de kandidatenlijsten blijkt dat informatie niet helemaal klopt, of er ontbreken ondersteuningsverklaringen of andere documenten, dan stelt de Kiesraad de partij hiervan op de hoogte. Partijen krijgen dan tot donderdag 4 februari van 09.00 tot 17.00 uur de mogelijkheid om eventuele onjuistheden (verzuimen) te herstellen.

De Kiesraad beslist op vrijdag 5 februari om 10.00 uur in een openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de vermelde kandidaten en vermelde partijnamen. De openbare zitting vindt plaats in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort en is alleen via een livestream te volgen (journalisten uitgezonderd). Het proces-verbaal van de zitting met daarin alle kandidatenlijsten wordt na afloop ter inzage gelegd en gepubliceerd op de website van de Kiesraad.

Belanghebbenden hebben na de openbare zitting van de Kiesraad vier dagen de tijd om in beroep te gaan tegen de beslissingen (de lijstnummering uitgezonderd). De Raad van State doet uiterlijk 6 dagen later een uitspraak over beroepszaken. Na deze termijn zijn de kandidatenlijsten onherroepelijk vastgesteld en worden de definitief vastgestelde kandidatenlijsten zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt.

 

Beeld © Phil Nijhuis

bron →

Sluiten

Klaver wil klimaatnoodtoestand uitroepen in Nederland

Klaver wil klimaatnoodtoestand uitroepen in Nederland

GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver wil dat de volgende regering als eerste de klimaatnoodtoestand uitroept. Dat zei hij afgelopen zaterdag op het verkiezingscongres van zijn partij. Klaver wil dat de klimaatcrisis met net zoveel urgentie wordt aangepakt als de coronacrisis. Hij wil dat er naast het OMT ook een Climate Management Team (CMT) van wetenschappers wordt samengesteld. … Read more

Volledig artikel

Klaver wil klimaatnoodtoestand uitroepen in Nederland

GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver wil dat de volgende regering als eerste de klimaatnoodtoestand uitroept. Dat zei hij afgelopen zaterdag op het verkiezingscongres van zijn partij. Klaver wil dat de klimaatcrisis met net zoveel urgentie wordt aangepakt als de coronacrisis. Hij wil dat er naast het OMT ook een Climate Management Team (CMT) van wetenschappers wordt samengesteld. Klaver wijst erop dat op dit moment in Nederland al 12.000 mensen overlijden als gevolg van slechte luchtkwaliteit.

Voor de Klimaatcrisis moet volgens Klaver een vergelijkbare crisisstructuur worden opgezet als voor de bestrijding van de coronacrisis. Er komt een Climate Management Team (CMT) van wetenschappers dat periodiek beleidsadvies geeft aan de Tweede Kamer, op basis van de laatste ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten. Volgend op het rapport van het CMT en de briefing aan de Tweede Kamer wil Klaver ook een Kamerdebat om de aanpak van de Klimaatcrisis te bespreken.

Klaver zegt in een toelichting: “Als het gaat om corona luisteren we allemaal naar de waarschuwingen van de wetenschap. Maar als het om het klimaat gaat, verzint de regering telkens smoesjes om wetenschappelijke adviezen te negeren en de vervuilende economie in stand te houden. Dat moet afgelopen zijn.”

 

Beeld © GroenLinks

bron →

Sluiten

Verkiezingsdebatten in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen

Verkiezingsdebatten in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen

Op woensdag 17 maart 2021 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen worden diverse politici uitgenodigd om hun verkiezingsprogramma te verdedigen. Voor de kiezer is het handig om te weten welke politieke partij het beste beleid heeft voor verschillende thema’s. Hierbij een overzichtsartikel van de geplande evenementen en verkiezingsdebatten die … Read more

Volledig artikel

Verkiezingsdebatten in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen

Op woensdag 17 maart 2021 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen worden diverse politici uitgenodigd om hun verkiezingsprogramma te verdedigen. Voor de kiezer is het handig om te weten welke politieke partij het beste beleid heeft voor verschillende thema’s. Hierbij een overzichtsartikel van de geplande evenementen en verkiezingsdebatten die in aanloop naar 17 maart worden georganiseerd:

Nieuwe economie

 • Datum: 25 januari 2021, 19.15 tot 21.30 uur
 • Organisator: MVO NL
 • Info: De avond bestaat uit drie hoofdonderdelen: de verkiezing van de Minister van de nieuwe economie, de bekendmaking van de Nieuwe Economie Index 2021 (NEx) en het Verkiezingsdebat.
 • Meer informatie over het debat is te vinden via deze link.

Klimaatakkoord

 • Datum: 26 januari 2021, 16.00 tot 17.00 uur
 • Organisator: VNPI-VNCI
 • Info: VNPI en VNCI organiseren een digitaal verkiezingsdebat. Het Klimaatakkoord en de verduurzaming van de industrie staan hierbij centraal, naast de thema’s economie en werkgelegenheid.
 • Diederik Samsom geeft zijn visie op de EU Green Deal en legt de link met de nationale maatregelen en verkiezingen. Aansluitend gaan de kandidaat-Kamerleden Marinus Tabak (VVD), Henri Bontenbal (CDA), Tom van der Lee (GL), Joris Thijssen (PVDA), Chris Stoffer (SGP) en Marcel Beukeboom (D66) met elkaar in debat.
 • Meer informatie over het debat is te vinden via deze link.

Over de transitie naar duurzame landbouw

 • Datum: 1 februari 2021, 16.00 tot 17.45 uur
 • Organisator: Natuur en Milieu
 • Info: Een van de eerste grote debatten voor de komende verkiezingen zal gaan over de toekomst van de Nederlandse landbouw. De maatschappelijke kosten en baten van de noodzakelijke overgang naar duurzame landbouw staan centraal in de bijeenkomst in Nieuwspoort op 1 februari. Aan de hand van een inleiding van landbouweconoom Krijn Poppe zullen zes Kamerleden van VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie het gesprek aangaan over hoe deze transitie vorm kan worden gegeven. Het debat wordt georganiseerd door Natuur & Milieu, Greenpeace Nederland, de Transitiecoalitie Voedsel, Bionext en de TAPP Coalitie.
 • Meer informatie over het debat is te vinden via deze link.

Middelgrote Gemeenten

 • Datum: 3 februari 2021
 • Organisator: M50
 • Info: De M50 organiseert voor haar leden een bijzondere ledenbijeenkomst met themadebatten met kandidaat-Kamerleden en een lobby-masterclass voor bestuurders.
 • Meer informatie over de ledenbijeenkomst is te vinden via deze link.

Gezondheidsdebat

 • Datum: 4 februari 2021, 19.00 tot 20.45 uur
 • Organisator: Arts en Gezondheid
 • Info: De noordelijke regio’s kennen helaas veel aan gezondheid gerelateerde problemen. Waarom is de zorg niet voor iedereen goed bereikbaar? Hoe lossen we de steeds groter wordende tekorten aan zorgmedewerkers op? Hoe groot moet de rol van preventie zijn? Over deze onderwerpen debatteren nationale politici op donderdag 4 februari. Landelijke politici van zowel coalitie als oppositie worden uitgenodigd en zullen onderwerpen als zorg, preventie en regionale (netwerk)samenwerking in de noordelijke regio behandelen.
 • Meer informatie over het debat is te vinden via deze link.

Klimaatdebat

 • Datum: 5 februari 2021
 • De scholieren die meeliepen met de klimaatmarsen mogen dit jaar wellicht voor het eerst stemmen. Welke oplossingen dragen de volksvertegenwoordigers aan voor een beter milieu? Moet Nederland windmolens bouwen of juist kerncentrales? En hoe gaat de politiek ervoor zorgen dat nieuwe maatregelen niet over de ruggen gaan van boeren, ondernemers en de middenklasse? Tijdens dit verkiezingsdebat dagen ze politici van verschillende partijen uit voor een goed debat over politieke keuzes over het klimaat.
 • Meer informatie over het debat is te vinden via deze link.

Lijsttrekkersdebat TK2021

 • Datum: 8 februari 2021
 • Organisator: Drie noordelijke provincies en drie dagbladen
 • Thema’s die tijdens het debat worden besproken, zijn naast de coronacrisis onder meer gelijke kansen voor jongeren en energiewinning. Ook regionale onderwerpen komen aan bod, zoals de toekomst van de Waddeneilanden. De lijsttrekkers van VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en SP zijn bij het debat aanwezig. De PVV en D66 moeten nog uitsluitsel geven.
 • Meer informatie over het debat is te vinden via deze link.

Verkiezingsdebat Jonge Klimaatbeweging

 • Datum: 10 februari 2021, 19.30 uur
 • De Jonge Klimaatbeweging heeft van gevestigde partijen van links tot rechts de politici uitgekozen die zich in het bijzonder inzetten voor klimaat. Zij zijn de Klimaatkandidaten. Tussen deze politici organiseren we het Klimaatkandidatendebat.
 • Meer informatie over het debat is te vinden via deze link.

Retaildebat

 • Datum: 15 februari 2021
 • Organisator: INretail

BNR NVDE Verkiezingsdebatten

 • Datum: 18 februari 2021, 12.00 tot 14.00 uur
 • Organisator: BNR NVDE
 • Het radioprogramma ‘BNR Zakendoen’ organiseert drie verkiezingsdebatten in samenwerking met de NVDE. Ze worden live uitgezonden op 18 en 25 februari en 4 maart, van 12:00 – 14:00. Politici zullen in debat gaan over elektriciteit, mobiliteit, gebouwde omgeving en industrie. De debatten worden uitgezonden vanaf locaties bij LightYear, Pluimers en Greenchoice.
 • Meer informatie over dit debat is te vinden via deze link.

Voedselverkiezingsdebat

 • Datum: 23 februari 2021, 15.30 tot 17.00 uur
 • Organisator: CBL
 • Tijdens dit debat, dat vier jaar geleden ook werd georganiseerd, gaan huidige en toekomstige Tweede Kamerleden in gesprek over de rol van de overheid in het Nederlandse voedselsysteem. Het debat is online te volgen via een livestream.
 • Meer informatie over het debat is te vinden via deze link.

Toegang geneesmiddelen

 • Datum: 25 februari 2021
 • Organisator: KWF, SOMO
 • Tijdens het Grote Geneesmiddelendebat gaan kandidaat Kamerleden in debat over de toekomst van het Nederlands geneesmiddelenbeleid. Ze krijgen de kans om hun visie te presenteren op het betaalbaar houden van geneesmiddelen voor iedereen. Naast deze nationale visie op toegang tot geneesmiddelen gaan de kandidaat Kamerleden ook in debat over hoe de toekomstige Nederlandse regering bij kan dragen aan een eerlijke wereldwijde verdeling van het Covid-19 vaccin.
 • Meer informatie over het debat is te vinden via deze link.

Toekomstig Arbeidsmarktbeleid

 • Datum: 1 maart 2021, 19.30 tot 21.00 uur
 • Organisator: CNV
 • Op 1 maart a.s. gaat CNV in gesprek met prominente Tweede Kamerleden over het toekomstig arbeidsmarktbeleid.
 • Meer informatie over het debat is te vinden via deze link.

Woondebat

 • Datum: 3 maart 2021
 • Organisator: Woonbond en Aedes
 • In de aanloop naar de verkiezingen organiseert Aedes samen met en bij woningcorporaties vijf dialoogsessies, verdeeld over het land. Op 3 maart 2021, twee weken voor de verkiezingsdatum, organiseren ze in Den Haag een landelijk Woondebat. Van de dialoogsessies die al hebben plaatsgevonden, kunt u een impressie lezen.
 • Meer informatie over het debat is te vinden via deze link.

BNR NVDE Verkiezingsdebatten

 • Datum: 4 maart 2021, 12.00 tot 14.00 uur
 • Organisator: BNR NVDE
 • Het radioprogramma ‘BNR Zakendoen’ organiseert drie verkiezingsdebatten in samenwerking met de NVDE. Ze worden live uitgezonden op 18 en 25 februari en 4 maart, van 12:00 – 14:00. Politici zullen in debat gaan over elektriciteit, mobiliteit, gebouwde omgeving en industrie. De debatten worden uitgezonden vanaf locaties bij LightYear, Pluimers en Greenchoice.
 • Meer informatie over dit debat is te vinden via deze link.

Grote Mobiliteitsdebat

 • Datum: 4 maart 2021
 • Organisator: Mobiliteitsalliantie

Het Groene Verkiezingsdebat

 • Datum: 4 maart 2021
 • Organisator: IUCN NL en Naturalis Biodiversity Center
 • In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart nodigen jongeren diverse politici uit om hun verkiezingsprogramma te verdedigen op het gebied van groene thema’s, zoals duurzaamheid en circulariteit. Ook gaan zij in gesprek over oplossingen voor de klimaatcrisis en biodiversiteitsverlies. Het Groene Verkiezingsdebat, een initiatief van IUCN NL en Naturalis Biodiversity Center, vindt plaats bij Naturalis in Leiden en is te volgen via een livestream.
 • Meer informatie over het debat is te vinden via deze link.

Kracht van Oost evenement

 • Datum: 4 maart 2021
 • Organisator: NL Slim Benutten
 • Het evenement is te zien op Omroep Gelderland.
 • Meer informatie over de Kracht van Oost Nederland is te vinden via deze link.

Internationale Vrouwendagdebat

 • Datum: 8 maart 2021
 • Organisator: Women INC
 • Op de achtste dag van maart vieren vrouwen over de hele wereld al sinds 1911 de Internationale Vrouwendag. Deze datum is gekozen, omdat de eerste staking van vrouwen plaatsvond op 8 maart 1908. De Internationale Vrouwendag staat in het teken van solidariteit onder vrouwen, het opkomen voor de rechten van de vrouw en het zorgen voor verbetering van de levens van meisjes en vrouwen over de hele wereld. Over de hele wereld wordt de Internationale Vrouwendag gevierd, vaak met demonstraties en conferenties waarbij vrouwen vanuit verschillende landen en culturen samenkomen.
 • Meer informatie over deze dag is te vinden via deze link.

Het Grote Zorgdebat 2021

 • Datum: 8 maart 2021, 19.30 tot 21.00 uur
 • Organisator: ActiZ
 • In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseert een breed scala aan zorgpartijen Het Grote Zorgdebat. Op 8 maart gaan Kandidaat-Kamerleden met elkaar in debat over hun ideeën voor de toekomst van de zorg. Het coronavirus heeft veel impact op de zorg. De gevolgen van de coronacrisis daarop zijn dan ook een belangrijk thema tijdens de verkiezingen.
 • Meer informatie over het debat is te vinden via deze link.

Klimaat en Energie

 • Datum: 9 maart 2021
 • Organisator: IPO, VNG en UWV

Verduurzaming Transport en Logistiek

 • Datum: 10 maart 2021, 10.00 tot 11.45 uur
 • Locatie: Nieuwspoort Den Haag
 • Organisator: Natuur en Milieu
 • Transport en logistiek zijn een belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie en van vitaal belang voor de samenleving. Tegelijkertijd is de sector ook een bron van CO2-uitstoot en andere emissies. Kamerleden van VVD, D66, CDA, GroenLinks, PVV en PvdA gaan op woensdag 10 maart met elkaar het debat aan over het verduurzamen van transport en logistiek. Het debat wordt georganiseerd door Natuur & Milieu in samenwerking met brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland.
 • Meer informatie over deze dag is te vinden via deze link.

Oost NL debat

 • Datum: 11 maart 2021
 • Organisator: RTV Oost

Beeld © CDA

bron →

Sluiten