Brief aan de Kamer over de voorbereidingen Tweede Kamerverkiezingen

Brief aan de Kamer over de voorbereidingen Tweede Kamerverkiezingen

De voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn in volle gang. Niet alleen de gemeenten zijn hard aan het werk, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is ook bezig met de voorbereidingen. Het ministerie wil inzicht geven in het aantal stemlocaties en stembureauleden per gemeente. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen zijn er drie momenten … Read more

Volledig artikel

Brief aan de Kamer over de voorbereidingen Tweede Kamerverkiezingen

De voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn in volle gang. Niet alleen de gemeenten zijn hard aan het werk, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is ook bezig met de voorbereidingen. Het ministerie wil inzicht geven in het aantal stemlocaties en stembureauleden per gemeente. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen zijn er drie momenten waarop er peilingen worden gedaan over de stand van zaken bij de voorbereidingen. Afgelopen maand was de laatste peiling uitgevoerd en heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken een brief naar de Kamer gestuurd met een update over de organisatie van de verkiezingen.

Volgens de minister verlopen de voorbereidingen goed. De gemeenten zijn bezig met de laatste organisatie: zo hebben kiezers de stempas binnen en worden ze zo goed mogelijk geïnformeerd over het verloop van zo veilig mogelijke verkiezingen. Volgens de minister zijn er meer stemlokalen beschikbaar dan in 2017, maar dit is een schatting en kan nog veranderen. Over het algemeen is de minister erg tevreden met het aantal stemlokalen die op 15, 16 en 17 maart open zijn.

Verder schrijft de minister ook dat door het succes van de campagne elkestemtelt.nl en de werving van de gemeenten zelf de meeste gemeenten genoeg stembureauleden hebben voor de verkiezingen. Het ministerie staat de gemeenten bij als het blijkt dat er toch niet genoeg vrijwilligers zijn op 15, 16 of 17 maart. De minister voegt hier verder aan toe dat stembureauleden zich op vrijwillige basis kunnen laten testen op corona.

Concluderend laat minister Ollongren weten dat de gemeenten ook hard bezig met de handhaving van de coronamaatregelen bij de stemlokalen. Het kabinet heeft er vertrouwen in dat de aankomende Tweede Kamerverkiezingen door de inzet van tienduizenden mensen veilig en goed zullen verlopen, ook in deze coronatijd.

De volledige brief van de minister aan de Tweede Kamer is hier te vinden.

Beeld © GroenLinks

bron →

Sluiten

Minister Ollongren bezoekt MBO studenten die helpen bij Tweede Kamerverkiezingen

Minister Ollongren bezoekt MBO studenten die helpen bij Tweede Kamerverkiezingen

Op maandag 1 maart bracht Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken een bezoek aan Apeldoorn. Dit bezoek was onderdeel van de landelijke campagne Elke Stem Telt. Voor deze campagne bezoekt de minister verschillende gemeenten om te kijken hoe het gaat met de voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Na Rotterdam en Heusden was dit keer Apeldoorn aan … Read more

Volledig artikel

Minister Ollongren bezoekt MBO studenten die helpen bij Tweede Kamerverkiezingen

Op maandag 1 maart bracht Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken een bezoek aan Apeldoorn. Dit bezoek was onderdeel van de landelijke campagne Elke Stem Telt. Voor deze campagne bezoekt de minister verschillende gemeenten om te kijken hoe het gaat met de voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Na Rotterdam en Heusden was dit keer Apeldoorn aan de beurt. Hier sprak de minister met de burgemeester Ton Heerts en enkele MBO-studenten die mee gaan helpen bij de verkiezingen. De studenten gaan helpen om de verkiezingen in deze coronatijd zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Volgens Ollongren maken zij het mogelijk dat de verkiezingen in Apeldoorn zo goed en veilig mogelijk gaan verlopen. Ook de burgemeester van Apeldoorn is blij dat de studenten gaan helpen bij de stemlokalen in de gemeente. Door de coronacrisis zijn er meer vrijwilligers nodig om alles veilig te laten verlopen en de studenten maken dit mogelijk door de stembureauleden te ondersteunen.

Verder spraken de minister en de burgemeester over de trainingen van nieuwe stembureauleden en de vervanging van stembureauvoorzitters. Veel ervaren (en oudere) stembureauvoorzitters hadden zich afgemeld en er zijn ook veel nieuwe stembureauleden nodig die trainingen nodig hebben. Volgens de minister en de burgemeester zijn er genoeg stemlokalen en vrijwilligers en is alles goed voorbereid om het stemmen coronaproof te laten verlopen.

Beeld © Rijksoverheid

bron →

Sluiten

RTL Verkiezingsdebat

RTL Verkiezingsdebat

Op zondag 28 februari gingen de lijsttrekkers van zes partijen met elkaar in debat op televisie bij het RTL-verkiezingsdebat. De lijsttrekkers waren uitgenodigd op basis van het aantal zetels in de huidige Tweede Kamer en de prognoses van de peilingwijzer. Voor Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) was het hun eerste debat als lijsttrekker … Read more

Volledig artikel

RTL Verkiezingsdebat

Op zondag 28 februari gingen de lijsttrekkers van zes partijen met elkaar in debat op televisie bij het RTL-verkiezingsdebat. De lijsttrekkers waren uitgenodigd op basis van het aantal zetels in de huidige Tweede Kamer en de prognoses van de peilingwijzer. Voor Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) was het hun eerste debat als lijsttrekker op tv. Verder waren Mark Rutte (VVD), Jesse Klaver (GroenLinks), Lilianne Marijnissen (SP) en Geert Wilders (PVV) aanwezig. Het debat werd geleid door Frits Wester en Jetske Schrijver.
Bij dit debat werden, naast stellingen over het klimaat, economie, diversiteit en corona, ook vragen gesteld door burgers. Rutte werd door een toeslagenslachtoffer gevraagd naar zijn rol in de toeslagenaffaire en of hij gaat aftreden als de situatie nog niet is opgelost. Verder kreeg Hoekstra van twee ondernemers de vraag wanneer de horeca weer open mag en waarom de vragenstellers zijn gekort op overheidssteun. Kaag ging in gesprek met een boer over de stikstofuitstoot en het halveren van de veestapel en Wilders kreeg een islamitische vrouw tegenover zich die volgens het verkiezingsprogramma van de PVV niet zou mogen stemmen met twee nationaliteiten. Jesse Klaver stond tegenover een student met een vraag over het leenstelsel. Ook Lilian Marijnissen kreeg een vraag van een kiezer, namelijk over flexwerkers en zzp’ers.
Naast de vragen van de kiezers kregen de lijsttrekkers ook stellingen voorgelegd:
 • De gewone zorg moet weer voorrang krijgen ook al zullen daardoor meer mensen aan corona sterven
 • Als mijn partij meedoet aan het volgende kabinet zal minimaal 10 procent van de bewindslieden van kleur zijn of een niet-westerse migratieachtergrond hebben
 • Om de klimaatdoelstellingen te halen moet Nederland nieuwe kerncentrales bouwen.
 • De rekening van de coronacrisis moet bij de best verdienende Nederlanders terechtkomen
 • Gevaccineerde burgers moeten als eerste hun vrijheid terugkrijgen Het eerste debat ging over de zorg en corona.
Het leverde een interessant debat op met tegenstellingen en overeenkomsten.

Beeld © Tweede Kamer

bron →

Sluiten

Doorrekening verkiezingsprogramma’s

Doorrekening verkiezingsprogramma’s

Vandaag hebben het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de doorrekeningen van verschillende verkiezingsprogramma’s gepresenteerd. Bij het CPB biedt ‘Keuzes in Kaart 2022-2025′ een overzicht van de budgettaire en economische gevolgen van de verschillende verkiezingsprogramma’s. Bij het PBL hebben ze gekeken naar vier thema’s en daarvan de maatregelen geanalyseerd op effecten … Read more

Volledig artikel

Doorrekening verkiezingsprogramma’s

Vandaag hebben het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de doorrekeningen van verschillende verkiezingsprogramma’s gepresenteerd. Bij het CPB biedt ‘Keuzes in Kaart 2022-2025′ een overzicht van de budgettaire en economische gevolgen van de verschillende verkiezingsprogramma’s. Bij het PBL hebben ze gekeken naar vier thema’s en daarvan de maatregelen geanalyseerd op effecten op de leefomgeving. De vier thema’s zijn: Mobiliteit & bereikbaarheid, Klimaat & energie, Landbouw, voedsel & natuur en Wonen. Door deze analyses van het CPB en PBL worden de verschillen tussen de partijen duidelijk.

Deelname aan deze doorrekeningen is geheel vrijwillig, partijen zijn dus niet verplicht om er aan mee te doen. Niet alle partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s laten doorrekenen. Het CPB rekende voor de VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, SGP, DENK en 50PLUS de verkiezingsprogramma’s door. Volgens het CPB concretiseert het doorrekenen de plannen van de partijen. Het CPB legt de plannen van de partijen langs dezelfde maatlat: op die manier kunnen de economische gevolgen van de beleidskeuzes uit de verkiezingsprogramma’s goed kunnen worden vergeleken.

Zes partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s op andere aspecten laten doorrekenen dan waar het CPB op focust. Het CDA, D66, GroenLinks, de SP, de PvdA en de ChristenUnie hebben het PBL verzocht om hun verkiezingsprogramma’s te analyseren. In overleg is er gekozen voor de vier onderwerpen die volgens de partijen en PBL momenteel in de politieke en maatschappelijke aandacht staan. Volgens het PBL willen ze met de doorrekening inzicht geven in de effecten van de plannen van de partijen op de leefomgeving, maar ook laten weten hoeveel de maatregelen kunnen gaan kosten. De analyse van het PBL is vooral bedoeld om te kijken naar de verschillen tussen de partijen.

‘Keuzes in Kaart 2022-2025’ van het CPB is te vinden via deze link.

Het rapport ‘Analyse Leefomgevingseffecten’ van PBL is hier te vinden.

Beeld © Tim Reckmann

bron →

Sluiten

NOS slotdebat: wie staan er tegenover elkaar?

NOS slotdebat: wie staan er tegenover elkaar?

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen volgende maand zijn er steeds meer verkiezingsdebatten, waaronder de televisiedebatten. Gisteren vond het RTL verkiezingsdebat plaats. Het slotdebat van de NOS vindt een dag voor de verkiezingen, op 16 maart plaats. Tijdens het programma NOS Nederland Kiest: Het Debat zullen er verschillende een-op-eendiscussies tussen de lijsttrekkers plaatsvinden. Op basis … Read more

Volledig artikel

NOS slotdebat: wie staan er tegenover elkaar?

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen volgende maand zijn er steeds meer verkiezingsdebatten, waaronder de televisiedebatten. Gisteren vond het RTL verkiezingsdebat plaats. Het slotdebat van de NOS vindt een dag voor de verkiezingen, op 16 maart plaats.

Tijdens het programma NOS Nederland Kiest: Het Debat zullen er verschillende een-op-eendiscussies tussen de lijsttrekkers plaatsvinden. Op basis van het aantal zetels in de Tweede Kamer en het aantal zetels in de Peilingwijzer heeft de NOS acht partijen uitgenodigd. Op 25 februari heeft de NOS bekent gemaakt wie er in dit slotdebat mee doen en wie er tegenover elkaar komen te staan.

De verdeling van de NOS is als volgt:

1. Wilders (PVV) en Kaag (D66)

2. Marijnissen (SP) en Ploumen (PvdA)

3. Klaver (GroenLinks) en Hoekstra (CDA)

4. Rutte (VVD) en Wilders

5. Segers (ChristenUnie) en Klaver

6. Kaag en Marijnissen

7. Ploumen en Segers

8. Hoekstra en Rutte

Het programma wordt uitgezonden op NPO1 van 20:30 tot 22:00 en wordt gepresenteerd door Rob Trip.

Naast het slotdebat is er ook NOS Nederland Kiest: De Stemmingen waaraan de andere partijen meedoen die niet bij de grootste acht horen, maar wel zetels in de Tweede Kamer hebben of volgens de peilingen een goede kans maken op een zetel. In het programma NOS Nederland Kiest: De Stemmingen doen Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, 50Plus, SGPD, DENK, Splinter, Lijst Henk Krol en JA21 mee. In dit programma komen er verder nog andere lijsttrekkers voorbij van partijen die ook op het stembiljet staan.

NOS Nederland Kiest: De Stemmingen wordt op 16 maart uitgezonden op NPO1. Het begint om 19:50 en wordt gepresenteerd door Winfried Baijens.

Beeld © VVD

bron →

Sluiten

Het Voedselverkiezingsdebat

Het Voedselverkiezingsdebat

Op 23 februari 2021 organiseerden het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL), de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) en de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland) een debat over gezondheid, duurzaamheid, prijsvorming en de uitdagingen van de voedselketen. Het debat was online te volgen en de (kandidaat-) Kamerleden die hier aan deel namen waren: Jan Klink (VVD), Joris … Read more

Volledig artikel

Het Voedselverkiezingsdebat

Op 23 februari 2021 organiseerden het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL), de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) en de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland) een debat over gezondheid, duurzaamheid, prijsvorming en de uitdagingen van de voedselketen.

Het debat was online te volgen en de (kandidaat-) Kamerleden die hier aan deel namen waren: Jan Klink (VVD), Joris Thijssen (PvdA), Laura Bromet (GroenLinks), Frank Wassenberg (PvdD), Jeanet van der Laan (D66), Eline Vedder (CDA), Frank Futselaar (SP), Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging), Roelof Bisschop (SGP) en Jan-Cees Vogelaar (JA21). Het debat stond onder leiding van Daniel Schut.

Volgens de drie organisatoren heeft het afgelopen jaar laten zien hoe belangrijk een voedselketen is voor Nederland. Boeren en supermarkten hebben ervoor gezorgd dat Nederland ook in de coronacrisis toegang had tot gezond, duurzaam en veilig voedsel. De politieke partijen erkenden dit. De drie organisatoren vinden het daarom belangrijk dat het volgende kabinet aan alle sectoren die een rol binnen deze keten spelen aandacht schenkt.

De drie thema’s van het debat- duurzaamheid, gezondheid en prijsvorming- werden behandeld aan de hand van discussievragen. Het eerste thema dat behandeld werd was duurzaamheid. Het ging o.a over de stikstofcrisis innovatie in de landbouw, samenwerking tussen de overheid en boeren, de veestapel en een vleestaks. Het volgende onderwerp dat besproken werd, was de voedselketen en met name de gezondheid. De centrale vraag was of de overheid moet helpen om Nederlanders gezonder te laten eten. Als laatste ging het debat over prijsvorming: wat kan de overheid doen om de boer te helpen? De politici gingen in debat over de kosten van het produceren van voedsel, een eerlijke prijs, de rol van boeren bij natuurbeheer en over hoe ze de boeren kunnen helpen.

Ter afsluiting kwamen de woordvoerders van CBL, FNLI en LTO Nederland nog even aan het woord.

Het volledige debat is hier terug te kijken.

 

Beeld © Frugan

bron →

Sluiten

Terugblik verkiezingsdebat ‘Keuzes voor ons landschap’

Terugblik verkiezingsdebat ‘Keuzes voor ons landschap’

Afgelopen vrijdag 19 februari organiseerde Bouwend Nederland, LTO Nederland, Natuurmonumenten en LandschappenNL het verkiezingsdebat ‘Keuzes voor ons landschap’ in de Balie in Amsterdam. Het debat ging over de toekomst van de schaarse grond in Nederland en over de keuzes en dilemma’s die daarbij komen kijken. De grond in Nederland is schaars en het moet voor … Read more

Volledig artikel

Terugblik verkiezingsdebat ‘Keuzes voor ons landschap’

Afgelopen vrijdag 19 februari organiseerde Bouwend Nederland, LTO Nederland, Natuurmonumenten en LandschappenNL het verkiezingsdebat ‘Keuzes voor ons landschap’ in de Balie in Amsterdam. Het debat ging over de toekomst van de schaarse grond in Nederland en over de keuzes en dilemma’s die daarbij komen kijken. De grond in Nederland is schaars en het moet voor veel verschillende doelen worden gebruikt. Niet alleen voor het bouwen van nieuwe woningen, maar ook voor landbouw, industrie, energieproductie en natuur. Daarom was de centrale vraag van dit debat: Hoe kunnen we de diverse functies en de kwaliteit van het landschap zo optimaal mogelijk samen kan laten komen?

Kandidaat-Kamerleden gingen met elkaar in debat onder leiding van Yoeri Albrecht en Rogier Elshout. Bij het debat waren Mark Harbers (VVD), Cees de Jong (CDA), Tjeerd de Groot (D66), Laura Bromet (GL), Pieter Grinwis (CU), Sandra Beckerman (SP), Joris Thijssen (PvdA) en Frank Wassenberg (PvdD) aanwezig.

Het debat was opgedeeld in drie rondes met drie verschillende onderwerpen. De politici gingen met elkaar in debat aan de hand van verschillende stellingen, waaronder:

 • Geen enkele sector kan een monopoly hebben op de ruimte. Er moet een keuze gemaakt worden tussen sectoren
 • Het is tijd voor landelijke regie op ons typisch Nederlandse landschap
 • Natuurherstel en economische ontwikkeling gaan hand in hand

Volgens LTO Nederland hebben ruim tweeduizend mensen dit debat live gevolgd. Het volledige debat is hier terug te kijken.

Beeld © Paul van de Velde

bron →

Sluiten

GroenLinks: Weg met onzinplastic!

GroenLinks: Weg met onzinplastic!

Nu 17 maart steeds dichterbij komt, komen steeds meer partijen met plannen voor de periode daarna. Zo heeft ook GroenLinks zijn plannen om de vervuiling van het milieu door plastic tegen te gaan bekendgemaakt. In 2019 presenteerde de Europese Unie de Single Use Plastic richtlijn (SUP-richtlijn). Deze richtlijn heeft als doel om plastic vervuiling tegen … Read more

Volledig artikel

GroenLinks: Weg met onzinplastic!

Nu 17 maart steeds dichterbij komt, komen steeds meer partijen met plannen voor de periode daarna. Zo heeft ook GroenLinks zijn plannen om de vervuiling van het milieu door plastic tegen te gaan bekendgemaakt.

In 2019 presenteerde de Europese Unie de Single Use Plastic richtlijn (SUP-richtlijn). Deze richtlijn heeft als doel om plastic vervuiling tegen te gaan. Volgens GroenLinks doet Nederland maar het minimale van wat de EU eist. Om die reden roept de partij de regering op om harder op te treden om vervuiling van plastic tegen te gaan. GroenLinks benadrukt de noodzaak om scherpere doelstellingen te maken, aanvullende producten te verbieden en op publieke plekken hergebruik van plastic te stimuleren.

In het Europese besluit over de SUP-richtlijn staat dat lidstaten zelf doelstellingen mogen formuleren om het gebruik van plastic te verminderen. GroenLinks is van mening dat Nederland veel te weinig doet. Daarom wil de partij de doelstellingen voor gebruiksvermindering wettelijk regelen. Bij de wettelijke regeling is het ook belangrijk om niet alleen doelstellingen te zetten voor plastic drink- en voedselverpakkingen, maar ook voor andere eenmalige drankflessen, blikjes en andere drankverpakkingen.

Daarnaast wil GroenLinks dat er een aanvullend verbod komt op plastic producten voor eenmalig gebruik, zoals plastic verpakkingen van individueel verpakte items zoals snoepjes en tandenstokers. Maar ook op plastic confetti en kunstsneeuw. Hier voegt GroenLinks aan toe dat het gratis verstrekken van plastic producten die eenmalig gebruikt kunnen worden nog verder aan banden moet worden gelegd. Zo wil GroenLinks dat het gratis verstrekken van tassen, zowel van papier als van plastic, moet worden gestopt.

Naast het verbod op plastic dat maar eenmalig gebruikt kan worden, wil GroenLinks ook het gebruik van herbruikbare producten stimuleren. Op plekken zoals festivals, de horeca en onderwijsinstelling moeten alleen nog maar herbruikbare producten worden gebruikt. De partij roept deze instellingen dan ook op om te stoppen met het gebruik van wegwerpbekers et cetera. Volgens GroenLinks zijn er voldoende alternatieven die goed gebruikt kunnen worden op festivals of bij sportclubs.

Beeld © GroenLinks

bron →

Sluiten

Verkiezingsprogramma’s van de partijen

Verkiezingsprogramma’s van de partijen

In dit artikel geven we u een overzicht van de verkiezingsprogramma’s van de partijen die in maart mee doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Wanneer er een samenvatting of een overzicht in duidelijke taal van het programma is gegeven kunt u die ook in het overzicht vinden. VVD Het volledige verkiezingsprogramma is via deze link te … Read more

Volledig artikel

Verkiezingsprogramma’s van de partijen

In dit artikel geven we u een overzicht van de verkiezingsprogramma’s van de partijen die in maart mee doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Wanneer er een samenvatting of een overzicht in duidelijke taal van het programma is gegeven kunt u die ook in het overzicht vinden.

VVD
Het volledige verkiezingsprogramma is via deze link te vinden.
De samenvatting van het verkiezingsprogramma van de VVD is hier te vinden.

PVV
Het volledige verkiezingsprogramma van de PVV is hier te vinden.

CDA
Het volledige verkiezingsprogramma van het CDA is hier te vinden.
Het verkiezingsprogramma van het CDA in duidelijke taal is te vinden via deze link.

D66
Het volledige verkiezingsprogramma van D66 is hier te vinden.
De samenvatting van het verkiezingsprogramma is te vinden via deze link.

GroenLinks
Het volledige verkiezingsprogramma van GroenLinks is hier te vinden.
Het verkiezingsprogramma in eenvoudige taal is te vinden via deze link.

SP
Het volledige verkiezingsprogramma van de SP is hier te vinden.
De plannen van de SP in eenvoudige woorden is te vinden via deze link

PvdA
Het volledige verkiezingsprogramma van de PvdA is hier te vinden.
De samenvatting van het verkiezingsprogramma is via deze link te vinden.

CristenUnie
Het volledige verkiezingsprogramma van de CristenUnie is hier te vinden.

Partij voor de Dieren
Het volledige verkiezingsprogramma van de PvdD is hier te vinden.
Het verkiezingsprogramma in gewone taal is te vinden via deze link.

50PLUS
Het volledige verkiezingsprogramma van 50PLUS is hier te vinden.

SGP
Het volledige verkiezingsprogramma van de SGP is hier te vinden.
Het verkorte verkiezingsprogramma is te downloaden via deze link.

DENK
Het volledige verkiezingsprogramma van DENK is hier te vinden.

Forum voor Democratie
Het volledige verkiezingsprogramma van FvD is hier te vinden.

NIDA 
Het volledige verkiezingsprogramma van NIDA is hier te vinden.
De samenvatting van het verkiezingsprogramma is te vinden via deze link.

Volt
Het volledige verkiezingsprogramma van Volt is hier te vinden.
Het jongerenplan van Volt is te vinden via deze link.

JA21
Het volledige verkiezingsprogramma van JA21 is hier te vinden.

BIJ1
Het volledige verkiezingsprogramma van BIJ1is hier te downloaden.

Piratenpartij
Het volledige verkiezingsprogramma van de Piratenpartij is hier te vinden.

Lijst Henk Krol
Het volledige verkiezingsprogramma van LHK is hier te vinden.

Splinter
Het verkiezingsprogramma van Splinter is hier te vinden.

NLBeter
Het overzicht van de standpunten het verkiezingsprogramma van NLBeter is hier te vinden.

BoerBurgerBeweging (BBB)
Het volledige verkiezingsprogramma van de BBB is hier te vinden.

Libertaire Partij (LP)
Het volledige verkiezingsprogramma van LP is hier te vinden.

Beeld © VVD

Sluiten

Per post stemmen alleen mogelijk voor 70-plussers

Per post stemmen alleen mogelijk voor 70-plussers

Vorige week had de Partij voor de Dieren een kort geding aangespannen tegen de Staat. In dit kort geding vroegen ze de rechter om het stemmen per post ook voor jongere kwetsbare mensen beschikbaar te maken. Volgens de PvdD zijn er meer kwetsbare groepen jonger dan 70 jaar die ook per post moeten kunnen stemmen. … Read more

Volledig artikel

Per post stemmen alleen mogelijk voor 70-plussers

Vorige week had de Partij voor de Dieren een kort geding aangespannen tegen de Staat. In dit kort geding vroegen ze de rechter om het stemmen per post ook voor jongere kwetsbare mensen beschikbaar te maken. Volgens de PvdD zijn er meer kwetsbare groepen jonger dan 70 jaar die ook per post moeten kunnen stemmen. De PvdD stapte naar de rechter omdat er bij het uitsluiten van deze groep kwetsbaren sprake zou zijn van discriminatie.

De rechter kwam vandaag met de uitspraak. Volgens de rechter hoeft de Staat het briefstemmen niet te verruimen. De NOS zegt dat volgens de rechtbank de maatregel voor het briefstemmen geoorloofd is zoals die nu luidt. “Het kiesrecht, een fundamenteel recht, is onaangetast gebleven”, aldus de rechter. In het vonnis van de rechter staat ook dat de rechtbank niet de bevoegdheid heeft om de Staat op te dragen om het poststemmen te verruimen.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft eerder al aangegeven dat het niet haalbaar is om alle kwetsbare personen per post te laten stemmen. De gemeenten hebben gewoonweg geen goed overzicht welke inwoners kwetsbaar zijn in deze tijd. Volgens Ollongren is het niet mogelijk om op tijd informatie te verzamelen over wie er per post zou mogen stemmen als de regeling zou worden uitgebreid.

De rechter is van mening dat alle kiesgerechtigden de mogelijkheid hebben om tijdens de Tweede Kamerverkiezing hun stem uit te brengen. De Staat heeft volgens de rechter alles in het werk gesteld om de verkiezingen veilig te laten verlopen. In een korte reactie laat Marnix van der Werf (PvdD) weten teleurgesteld te zijn met de uitspraak. Of de PvdD in hoger beroep gaat zal eerst nog binnen de partij besproken moeten worden. Ook is er volgens Van der Werf onvoldoende tijd om nog vóór de verkiezingen in hoger beroep te gaan.

Beeld © Rijksoverheid

bron →

Sluiten

Sigrid Kaag over het klimaat tijdens campagne kick-off

Sigrid Kaag over het klimaat tijdens campagne kick-off

Afgelopen weekend is D66 begonnen aan de campagne voor de Tweede Kamerverkiezing in maart. Lijsttrekker Sigrid Kaag gaf tijdens de campagne kick-off een speech die zich vooral focuste op het klimaatbeleid. Voordat Kaag inging op de klimaatcrisis, richtte ze zich eerst op de woningcrisis. Kaag benadrukte dat jonge mensen tegenwoordig maar moeilijk aan een huur- … Read more

Volledig artikel

Sigrid Kaag over het klimaat tijdens campagne kick-off

Afgelopen weekend is D66 begonnen aan de campagne voor de Tweede Kamerverkiezing in maart. Lijsttrekker Sigrid Kaag gaf tijdens de campagne kick-off een speech die zich vooral focuste op het klimaatbeleid.

Voordat Kaag inging op de klimaatcrisis, richtte ze zich eerst op de woningcrisis. Kaag benadrukte dat jonge mensen tegenwoordig maar moeilijk aan een huur- of koopwoning kunnen komen. Volgens haar moeten er de komende jaren meer dan één miljoen woningen worden gebouwd om dit probleem op te lossen.

Tijdens haar speech vertelde Kaag kort wat voor gevolgen het veranderende klimaat de afgelopen jaren voor Nederland heeft gehad. Ze noemde als voorbeelden de warmte-records en de grote branden in Limburg en Brabant in het voorjaar en de zomer van 2020. Ook waarschuwde ze voor de stijging van de zeespiegel. “Als politiek leider van D66, Nederlander, Europeaan, mens en moeder kan ik jullie zeggen: ik ga daar alles aan doen. We hebben geen minuut te verliezen. Het is tijd om te handelen alsof ons huis in brand staat, omdat dit ook daadwerkelijk zo is.”

Traditioneel gezien is D66 een klimaatpartij. Voorgaande lijsttrekkers hebben de klimaatverandering op de agenda gekregen en een grote verandering teweeggebracht in de Nederlandse klimaataanpak. Kaag benadrukt echter ook dat alle getroffen maatregelen nog niet genoeg zijn. De aanpak van D66 op het gebied van klimaatverandering rust op drie pijlers:

 1. De overheid moet stoppen met het geven van subsidie en verlagen van belastingen aan de fossiele industrie. Er komt dan meer ruimte voor duurzame alternatieven. Het eten van minder vlees, het halveren van de veestapel en minder vliegen zijn voor D66 andere doelstellingen.
 2. De “groene revolutie” moet samen gebeuren. Niet alleen door zelf andere keuzes te maken, maar door ook het systeem te veranderen. Dit systeem moet volgens D66 eerlijker en duurzamer zijn.
 3. Klimaatverandering kan niet alleen door Nederland worden opgelost. De nadruk moet meer komen te liggen op internationale samenwerking.

De volledige speech van Sigrid Kaag is hier terug te lezen.

Beeld © D66

bron →

Sluiten

Lilianne Ploumen wil de PvdA uit het slop trekken

Lilianne Ploumen wil de PvdA uit het slop trekken

Sinds een maand is Lilianne Ploumen de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid (PvdA). Veel tijd om zich op de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart voor te bereiden heeft ze niet. In een interview met het AD steekt Ploumen haar ambities als lijsttrekker niet onder stoelen of banken. Tijdens de Tweede Kamerverkiezing in 2017 … Read more

Volledig artikel

Lilianne Ploumen wil de PvdA uit het slop trekken

Sinds een maand is Lilianne Ploumen de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid (PvdA). Veel tijd om zich op de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart voor te bereiden heeft ze niet. In een interview met het AD steekt Ploumen haar ambities als lijsttrekker niet onder stoelen of banken.

Tijdens de Tweede Kamerverkiezing in 2017 werd de PvdA door haar achterban afgestraft voor het samenwerken met de VVD. In het interview geeft Ploumen toe dat de PvdA niet nog een keer als enige linkse partij in een kabinet stapt. “Dat is een les die we hebben geleerd.” Als er samengewerkt moet worden met de VVD wil de PvdA dat wel in een kabinet met GroenLinks of SP. Ploumen voegt hieraan toe dat het alleen dan mogelijk is om bepaalde doelen van het verkiezingsprogramma te behalen.

Naast de samenwerking met de VVD kwam ook het verkiezingsprogramma van de PvdA ter sprake. Als het aan Ploumen ligt wordt er nu al gekeken naar de periode na de coronacrisis, met name op het gebied van de minimumlonen, het eigen risico en de woningnood. De PvdA gaat zich inzetten om deze problemen op te lossen, aldus Ploumen.

In het interview richt Ploumen zich ook op de rijkste Nederlanders en bedrijven. Ploumen wil dat de rijkste Nederlanders en multinationals financieel meer gaan bijdragen door meer belasting te betalen. Volgens haar moet er in Nederland veel worden rechtgetrokken. “Maar niet door weer de rekening bij de middeninkomens of het midden- en kleinbedrijf te leggen.’’

Het volledige interview met Lilian Ploumen in het AD is hier terug te lezen.

Beeld © PvdA

bron →

Sluiten

Minister Ollongren bezoekt stemlokaal Tweede Kamerverkiezing in Heusden

Minister Ollongren bezoekt stemlokaal Tweede Kamerverkiezing in Heusden

Over een maand zijn de Tweede Kamerverkiezingen en die verlopen dit jaar anders dan normaal. De gemeenten in Nederland zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de verkiezingen. Vanwege de coronacrisis moeten er extra maatregelen genomen worden om alles veilig te laten verlopen. In de weken voor de verkiezingen brengt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse … Read more

Volledig artikel

Minister Ollongren bezoekt stemlokaal Tweede Kamerverkiezing in Heusden

Over een maand zijn de Tweede Kamerverkiezingen en die verlopen dit jaar anders dan normaal. De gemeenten in Nederland zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de verkiezingen. Vanwege de coronacrisis moeten er extra maatregelen genomen worden om alles veilig te laten verlopen.

In de weken voor de verkiezingen brengt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verschillende bezoeken aan diverse gemeenten om te kijken hoe de voorbereidingen gaan. Zo was de minister twee weken geleden in Rotterdam en bracht ze gisteren een bezoek een Heusden. Tijdens dit bezoek sprak Ollongren met de burgemeester Willemijn van Hees en twee werknemers van de gemeente. Het bezoek vond plaats in een theater dat op 17 maart zal worden gebruikt als stembureau. Na een rondleiding gingen de burgemeester en de minister in gesprek over de werving en training van stembureauleden en de struikelblokken voor een gemeente bij het organiseren van de verkiezingen. De minister sprak haar waardering uit voor de goede locatie die Heusden heeft gevonden en de getroffen maatregelen.

Volgens de minister en de burgemeester kunnen de bewoners van Heusden veilig stemmen in het theater. Burgemeester van Hees voegde daar aan toe dat ze dankbaar is voor iedereen die zich al heeft ingezet om de verkiezingen in goede banen te leiden. “Ik ben er trots op dat het gelukt is om in Heusden goede locaties te vinden en voldoende stembureauleden te werven. Een pluim voor iedereen die zich hiervoor inzet. Dankzij hen kunnen onze inwoners in maart veilig hun stem uitbrengen.”

Elke Stem Telt

Het bezoek aan de gemeente Heusden is onderdeel van de campagne Elke Stem Telt. Deze landelijke campagne is opgezet om kiezers te informeren over de manier waarop zij tijdens de verkiezingen veilig hun stem kunnen uitbrengen. De kiezers worden geïnformeerd over de getroffen maatregelen bij stembureaus, maar ook hoe 70-plussers per brief mogen stemmen. Voor wie niet naar een stembureau kan of wilt komen is er de mogelijkheid om iemand te machtigen. Meer informatie over de maatregelen tijdens de verkiezingen kunt u hier vinden.

Beeld © nieuwsbzk.nl

bron →

Sluiten

Experiment met poststemmen in Den Haag

Experiment met poststemmen in Den Haag

Dat de aankomende Tweede Kamerverkiezingen anders gaan verlopen dan voorgaande verkiezingen is wel duidelijk. Door de coronacrisis zijn er extra maatregelen getroffen om het stemmen zo veilig mogelijk te maken. Zo mogen 70-plussers voor het eerst hun stem uitbrengen per post. In Den Haag is een klein experiment gehouden met het poststemmen. Een groep van … Read more

Volledig artikel

Experiment met poststemmen in Den Haag

Dat de aankomende Tweede Kamerverkiezingen anders gaan verlopen dan voorgaande verkiezingen is wel duidelijk. Door de coronacrisis zijn er extra maatregelen getroffen om het stemmen zo veilig mogelijk te maken. Zo mogen 70-plussers voor het eerst hun stem uitbrengen per post. In Den Haag is een klein experiment gehouden met het poststemmen. Een groep van twaalf senioren heeft het poststemmen vorige week uitgeprobeerd en dat bleek lastiger te zijn dan gedacht. Een aantal senioren hadden namelijk een ongeldige stem uitgebracht, meldt Omroep West. Volgens de Omroep hadden de proefpersonen de stempas niet in een goede envelop gedaan. Door dit soort fouten kan een stem ongeldig worden verklaard.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is ongeveer 28 procent van de stemgerechtigden van plan zijn stem via de post te versturen. De onderzoeksleider van het experiment, Jacques de Wit, is bang dat de fouten ook tijdens de verkiezingen gemaakt worden. “Als deze aantallen zich landelijk vertalen, dan wordt het een drama.”

Volgens De Wit kan het briefstemmen niet meer gestopt worden. De spullen voor het stemmen per post liggen namelijk al bij de drukker. Om deze reden gaat het ministerie van Binnenlandse Zaken zich nu focussen op informatiecampagnes. Het is volgens De Wit dan ook belangrijk dat het ministerie zich gaat inzetten op duidelijke communicatie zodat het stemmen per post geen problemen ondervindt tijdens de verkiezingen.

Op de website van Rijksoverheid is daarom een video gepubliceerd waarin het briefstemmen voor 70-plussers wordt uitgelegd. Ook is er op de website informatie te vinden over waar je terecht kan met vragen over het briefstemmen. Informatie van de Rijksoverheid is hier te vinden.

Beeld © Rijksoverheid

bron →

Sluiten

Minister Ollongren bevordert transparantie politieke advertenties met gedragscode

Minister Ollongren bevordert transparantie politieke advertenties met gedragscode

Op verzoek van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het International Institute for Democracy and Electoral Assistance een gedragscode opgesteld voor Nederland. Op deze manier wordt de transparantie van politieke advertenties vergroot. De Nederlandse gedragscode is opgesteld in samenwerking met politieke partijen en internetplatforms zoals Google, Facebook en Youtube. Minister Ollongren heeft dit … Read more

Volledig artikel

Minister Ollongren bevordert transparantie politieke advertenties met gedragscode

Op verzoek van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het International Institute for Democracy and Electoral Assistance een gedragscode opgesteld voor Nederland. Op deze manier wordt de transparantie van politieke advertenties vergroot. De Nederlandse gedragscode is opgesteld in samenwerking met politieke partijen en internetplatforms zoals Google, Facebook en Youtube.

Minister Ollongren heeft dit verzoek gedaan naar aanleiding van een motie dat was ingediend door Tweede Kamerleden Jan Middendorp (VVD) en Attje Kuiken (PvdA). Deze motie is breed gesteund in de kamer.

Bijna alle partijen in de Kamer hebben toegezegd zich aan de gedragscode te houden. De partijen en internetplatforms hebben toezeggingen gedaan over onder andere de transparantie en het waarborgen van de integriteit van de verkiezingen. Verder richten de partijen zich op het beperken van de verspreiding van desinformatie en misleidende berichten en zetten ze zich in om buitenlandse inmenging tegen te gaan.

Om de verspreiding van nep-nieuws tegen te gaan en mensen weerbaar te maken tegen desinformatie is de website isdatechtzo.nl gelanceerd. Netwerk Mediawijsheid heeft deze website op verzoek van de minister geïntroduceerd. De website richt zich op de werking van nepnieuws en hoe je kan herkennen of een bericht betrouwbaar is of niet.

Beeld © BZK

bron →

Sluiten

De StemWijzer staat online!

De StemWijzer staat online!

Op 17 maart zijn er alweer Tweede Kamerverkiezingen. Dit jaar hebben 37 partijen zich ingeschreven bij de Kiesraad. Voor veel kiezers kan het lastig zijn om uit zoveel partijen een keuze te maken. Verschillende stem- en kieswijzers lossen dit probleem op door aan de hand van meerdere stellingen de standpunten van de kiezer te vergelijken met … Read more

Volledig artikel

De StemWijzer staat online!

Op 17 maart zijn er alweer Tweede Kamerverkiezingen. Dit jaar hebben 37 partijen zich ingeschreven bij de Kiesraad. Voor veel kiezers kan het lastig zijn om uit zoveel partijen een keuze te maken. Verschillende stem- en kieswijzers lossen dit probleem op door aan de hand van meerdere stellingen de standpunten van de kiezer te vergelijken met die van de partijen.

Een paar stemwijzers voor u op een rij:

De StemWijzer
De StemWijzer is de meest gebruikte stemhulp tijdens de verkiezingen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 is de StemWijzer bijna zeven miljoen keer gebruikt. Aan de hand van 30 stellingen worden jouw standpunten vergeleken met die van de partijen. De uitslag laat zien met welke partijen je de meeste overeenkomsten hebt. Doe de StemWijzer hier.

De Volkskrant
Ook bij deze stemwijzer worden stellingen vergeleken met de standpunten van de partijen. Volgens de Volkskrant wordt er gekeken naar wat de partijen hebben gestemd in de Tweede Kamer en niet alleen naar wat ze beloven tijdens de verkiezingscampagne. Doe de Stemchecker van de Volkskrant hier.

Nu.nl
De kieswijzer van nu.nl kijkt in hoeverre je het eens bent met de voorgelegde stellingen. Aan het einde wordt gekeken welke partij het beste bij jouw mening past. De kieswijzer is hier te vinden.

AD
Ook het AD komt met een kieswijzer. De krant heeft stellingen voorgelegd aan achttien lijsttrekkers en door zelf de stellingen in te vullen wordt jouw mening vergeleken met die van de lijsttrekkers. De kieswijzer van het AD is hier te vinden.

Jongeren StemNogWijzer
Deze stemwijzer is gericht op jongeren. Acht politieke jongerenorganisaties hebben daarom samen een jongeren kieswijzer gemaakt. Een stemhulp voor en door jongeren dus. De stemwijzer is hier te vinden.
Richting de verkiezingen komen er meer kieswijzers online. Via deze pagina houden we u hierover op de hoogte.

Kieskompas over de zorg
Aan de hand van stellingen over de zorg kom je er achter welke partij over dit thema het beste bij je past. Doe het zorgkieskompas hier.

Beeld © Partij voor de Dieren

bron →

Sluiten

Eerste Verkiezingsdebat over het Noorden

Eerste Verkiezingsdebat over het Noorden

Het eerste verkiezingsdebat in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, georganiseerd door het Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad, vond op 8 februari plaats in Den Haag. Tijdens het debat werden verschillende relevante thema’s voor Noord-Nederland besproken. Jesse Klaver (GroenLinks), Geert Wilders (PVV), Sophie Hermans (VVD), Rob Jetten (D66), Pieter Omtzigt (CDA), … Read more

Volledig artikel

Eerste Verkiezingsdebat over het Noorden

Het eerste verkiezingsdebat in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, georganiseerd door het Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad, vond op 8 februari plaats in Den Haag. Tijdens het debat werden verschillende relevante thema’s voor Noord-Nederland besproken. Jesse Klaver (GroenLinks), Geert Wilders (PVV), Sophie Hermans (VVD), Rob Jetten (D66), Pieter Omtzigt (CDA), Gert-Jan Segers (CU), Lilian Marijnissen (SP) en Lilianne Ploumen (PVDA) waren hierbij aanwezig.

Het debat was opgedeeld in de thema’s corona, leefbaarheid, groen, landbouw/toekomst van de boer en betrouwbare overheid. De discussie over corona betrof voornamelijk de vaccinatiestrategie van de overheid en de algemene aanpak van de coronacrisis. Bij leefbaarheid ging het over de bouw van nieuwe woningen en de bereikbaarheid van het Noorden. Er werd onder meer gesproken over de Lelylijn, de beoogde sneltreinverbinding tussen Lelystad en Groningen voor een betere verbinding tussen het noorden en de Randstad.

Bij het onderwerp groen kwam niet alleen het klimaatbeleid van de overheid aan bod, maar ook de gaswinning in Groningen. De partijen gingen onder meer in discussie over de afhandeling van de bevingsschade in die provincie. Ook de toekomst van de boeren en het stikstofbeleid van de regering kwamen ter sprake. Aansluitend op dit onderwerp kwam ook het vertrouwen in de overheid aan bod. Hierbij ging het vooral over de relatie tussen Noord-Nederland en Den Haag, en wat de politiek voor de burgers daar kan en moet doen.

Het volledige debat is via deze link terug te kijken.

 

 

 

 

 

Beeld © Rutger van der Maar

bron →

Sluiten

Kort geding tegen de Staat: ‘Maak brief­stemmen mogelijk voor iedere kiezer’

Kort geding tegen de Staat: ‘Maak brief­stemmen mogelijk voor iedere kiezer’

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart krijgen 70-plussers de optie om per brief te stemmen. De Partij voor de Dieren vindt dat deze groep een voordeel krijgt omdat de optie om per brief te stemmen niet voor andere kiezers beschikbaar is. De PvdD vindt dit ongeoorloofde discriminatie en heeft daarom een kort geding tegen de … Read more

Volledig artikel

Kort geding tegen de Staat: ‘Maak brief­stemmen mogelijk voor iedere kiezer’

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart krijgen 70-plussers de optie om per brief te stemmen. De Partij voor de Dieren vindt dat deze groep een voordeel krijgt omdat de optie om per brief te stemmen niet voor andere kiezers beschikbaar is. De PvdD vindt dit ongeoorloofde discriminatie en heeft daarom een kort geding tegen de staat aangespannen. In dit kort geding vraagt de PvdD om het stemmen per brief beschikbaar te maken voor alle kiezers.

Volgens het RIVM zijn 70-plussers kwetsbaarder voor Covid-19. De regering heeft dan ook besloten om deze groep de optie te geven om per brief te stemmen. De PvdD zegt dat het RIVM nog andere groepen aanwijst als kwetsbaar, maar dat deze groepen niet het extra recht krijgen om per brief te stemmen. Volgens de PvdD is er nog een grote groep kiezers die liever niet naar de stemlokalen komt. 10 procent van de kiezers overweegt volgens hun niet te gaan stemmen als dat niet per brief kan. De PvdD geeft verder aan dat het feit dat 70-plussers per brief mogen stemmen tot bevoordeling en benadeling van sommige partijen kan leiden. De PvdD vindt dit onrechtmatig en spreekt over het beïnvloeden van de stemuitslag.

Om deze redenen heeft de PvdD een kort geding tegen de staat aangespannen. De partij vraagt de rechter de Staat te gebieden om dit te veranderen zodat iedereen per post kan stemmen. De PvdD vindt dat bij de uitoefening van het fundamentele kiesrecht alle kiezers gelijke rechten en mogelijkheden moeten hebben. In november is hierover al een motie ingediend door senator Peter Nicolaï (PvdD). Het kort geding dient woensdag 10 februari om 12:00 uur in het Paleis van Justitie in Den Haag.

Beeld © Partij voor de Dieren

bron →

Sluiten

37 partijen nemen deel aan de Tweede Kamerverkiezing

37 partijen nemen deel aan de Tweede Kamerverkiezing

Vandaag heeft de Kiesraad tijdens een openbare zitting bekend gemaakt dat er in totaal 37 partijen deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021. In totaal staan er 1579 kandidaten op het stemformulier. De Kiesraad heeft dit nummer gebaseerd op de kandidatenlijsten in verschillende kieskringen. Tijdens de Tweede Kamerverkiezing van 2017 stonden 28 partijen … Read more

Volledig artikel

37 partijen nemen deel aan de Tweede Kamerverkiezing

Vandaag heeft de Kiesraad tijdens een openbare zitting bekend gemaakt dat er in totaal 37 partijen deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021. In totaal staan er 1579 kandidaten op het stemformulier. De Kiesraad heeft dit nummer gebaseerd op de kandidatenlijsten in verschillende kieskringen. Tijdens de Tweede Kamerverkiezing van 2017 stonden 28 partijen ingeschreven bij de Kiesraad, negen partijen minder dan dit jaar.

De Kiesraad nummerde verder de geldige kandidatenlijsten. Het aantal stemmen dat de partijen bij de vorige verkiezing heeft behaald, bepaalt de volgorde. De partij die het grootste aantal stemmen heeft behaald, krijgt nummer 1, enz. Daarna wijst het centraal stembureau door loting een nummer aan nieuwe partijen toe. Eerst wordt geloot tussen partijen die in alle kieskringen een lijst hebben ingediend. Belanghebbenden kunnen nog in beroep gaan tegen de beslissingen van de Kiesraad (de lijstnummering uitgezonderd).

De 37 geldige kandidatenlijsten zijn te vinden via deze link.

Beeld © Kiesraad

bron →

Sluiten

VVD stelt definitief verkiezingsprogramma vast

VVD stelt definitief verkiezingsprogramma vast

Het verkiezingsprogramma van de VVD is definitief vastgesteld. Op de website van de VVD introduceert Klaas Dijkhof de belangrijkste punten uit het definitieve verkiezingsprogramma door middel van een korte video. In ‘Ons nieuwe verhaal’ zet de VVD voornamelijk de middenklasse centraal. Het volledige verkiezingsprogramma of de samenvatting is te vinden via deze link.

Volledig artikel

VVD stelt definitief verkiezingsprogramma vast

Het verkiezingsprogramma van de VVD is definitief vastgesteld. Op de website van de VVD introduceert Klaas Dijkhof de belangrijkste punten uit het definitieve verkiezingsprogramma door middel van een korte video. In ‘Ons nieuwe verhaal’ zet de VVD voornamelijk de middenklasse centraal.

Het volledige verkiezingsprogramma of de samenvatting is te vinden via deze link.

Beeld © VVD

bron →

Sluiten

Minister Ollongren bezoekt Rotterdamse voorbereiding Tweede Kamerverkiezing

Minister Ollongren bezoekt Rotterdamse voorbereiding Tweede Kamerverkiezing

De Tweede Kamerverkiezing van 17 maart zal anders zijn dan voorgaande verkiezingen. In verband met de coronacrisis worden er nu al extra voorbereidingen getroffen om de verkiezing veilig te laten verlopen. Minister Kajsa Ollongren bracht op 3 februari een bezoek aan een stemlocatie in de Rotterdamse wijk Charlois dat al is ingericht als stemlokaal. Op … Read more

Volledig artikel

Minister Ollongren bezoekt Rotterdamse voorbereiding Tweede Kamerverkiezing

De Tweede Kamerverkiezing van 17 maart zal anders zijn dan voorgaande verkiezingen. In verband met de coronacrisis worden er nu al extra voorbereidingen getroffen om de verkiezing veilig te laten verlopen. Minister Kajsa Ollongren bracht op 3 februari een bezoek aan een stemlocatie in de Rotterdamse wijk Charlois dat al is ingericht als stemlokaal.

Op deze locatie kan, naast 17 maart, ook al op de vroegstemdagen 15 en 16 maart worden gestemd. Er viel te zien hoe het stemmen tijdens de verkiezingen zal verlopen. Verschillende extra maatregelen zoals de inzet van handgel, mondkapjes, looproutes en kuchschermen moeten ervoor zorgen dat er veilig gestemd kan worden. In een korte reactie liet Ollongren weten tevreden te zijn met de getroffen voorbereidingen en de inzet van de gemeente. “Geweldig om te zien dat de gemeente Rotterdam zijn mouwen heeft opgestroopt om de verkiezingen ook in coronatijd goed te laten verlopen. Dat is van groot belang, want elke stem telt. Hartverwarmend ook om te zien hoe de betrokken Rotterdammers zich hiervoor inzetten.”

Elke Stem Telt

Het bezoek van de minister viel samen met de start van de landelijke campagne Elke Stem Telt. Deze campagne is opgestart om kiezers te informeren waar ze veilig kunnen stemmen en welke extra mogelijkheden er zijn om te kunnen stemmen. Zo kunnen risicogroepen bij een aantal stemlocaties per gemeente, zoals die in Rotterdam, al twee dagen eerder terecht om hun stem uit te brengen. Kiezers van 70 jaar of ouder kunnen er ook voor kiezen om per brief te stemmen. Ouderen hebben straks de keuze uit drie opties: Ze kunnen zelf naar een stemlokaal op 15, 16 of 17 maart, ze kunnen per brief stemmen of iemand machtigen om voor hen een stem uit te brengen.

Beeld © nieuwsbzk.nl

bron →

Sluiten

Eerste Kamer steunt wet Tweede Kamerverkiezing in coronatijd

Eerste Kamer steunt wet Tweede Kamerverkiezing in coronatijd

Op dinsdag 26 januari heeft de Eerste Kamer ingestemd met de tijdelijke wet die de verkiezing voor de Tweede Kamer in coronatijd mogelijk maakt. Bijna alle partijen steunden het wetsvoorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties na het debat dat op dezelfde dag plaatsvond. Alleen de PvdD-fractie stemde tegen. De FVD-fractie was afwezig. Dinsdag … Read more

Volledig artikel

Eerste Kamer steunt wet Tweede Kamerverkiezing in coronatijd

Op dinsdag 26 januari heeft de Eerste Kamer ingestemd met de tijdelijke wet die de verkiezing voor de Tweede Kamer in coronatijd mogelijk maakt. Bijna alle partijen steunden het wetsvoorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties na het debat dat op dezelfde dag plaatsvond. Alleen de PvdD-fractie stemde tegen. De FVD-fractie was afwezig. Dinsdag 2 februari zal er nog wel over drie moties worden gestemd: één van senator Van der Linden (Fractie-van Pareren) en twee van senator Nicolaï (Partij voor de Dieren).

Het wetsvoorstel moet het mogelijk maken dat kiezers van 70 jaar en ouder voor de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021 hun stem per brief kunnen uitbrengen. Ook moeten kiezers met een kwetsbare gezondheid de gelegenheid krijgen om gedurende twee dagen voorafgaand aan de ‘reguliere’ dag van de stemming hun stem in een stemlokaal uit te brengen. Ook wordt het aantal volmachten per persoon met één uitgebreid van twee naar drie. Het doel van deze extra mogelijkheden is om kiezers zo veel mogelijk te spreiden en de drukte in de stemlokalen op de verkiezingsdag te verminderen. Kiezers die vanwege het coronavirus twijfelen of ze wel moeten gaan stemmen krijgen zo een extra alternatief om zelf hun stem uit te brengen.

Moties

Tijdens het debat zijn drie moties ingediend. De eerste motie, van senator Van der Linden (Fractie-van Pareren), verzoekt het kabinet om één of meerdere daarin gespecialiseerde externe partijen zo snel mogelijk onderzoek te laten doen naar alle nieuwe risico’s op significante fraude die als gevolg van dit nieuwe briefstemmen worden geïntroduceerd. Ook moet in kaart worden gebracht welke beheersingsmaatregelen worden genomen om die risico’s zoveel mogelijk te beperken.

De tweede motie, van senator Nicolaï (PvdD), verzoekt de regering om op korte termijn bij het Outbreak Management Team (OMT) advies in te winnen over de vraag of het houden van de verkiezingen in maart 2021 verantwoord is met het oog op het voorkomen van verdere verspreiding van covid-19, en wekelijks aan het OMT te vragen het advies te actualiseren naar de stand van zaken op dat moment, en deze adviezen met de Eerste Kamer te delen.

De derde motie, eveneens van senator Nicolaï, verzoekt de regering om te onderzoeken of bij uitstel van de verkiezingen de wet met spoed kan worden aangepast om uitsluitend voor de Tweede Kamerverkiezing in 2021 het voor iedereen mogelijk te maken om per brief te stemmen. Op dinsdag 2 februari stemt de Eerste Kamer over de moties.

Reactie minister

Minister Ollongren ontraadde de drie moties. In haar beantwoording zei ze dat het kabinet geen reden ziet om de Tweede Kamerverkiezing uit te stellen en dat alles er op gericht is om de verkiezing te laten doorgaan. Volgens de minister zijn gemeenten tijdig en voortvarend begonnen met de organisatie. Het aantal stemlokalen blijft zeker op peil in vergelijking met de vorige Tweede Kamerverkiezing in 2017. Ook de campagne voor het werven van stembureauleden en stemmentellers loopt volgens Ollongren goed. “Over het geheel genomen is er landelijk een positief beeld. Wel zijn er gemeenten die op dit moment nog niet voldoende vrijwilligers hebben.”

Ten aanzien van de vragen als de situatie met betrekking tot het coronavirus verder verslechtert zei Ollongren dat in een dergelijke onvoorziene toestand het kabinet weet wat het moet doen. Belangrijk blijft daarbij het waarborgen van het verkiezingsproces, aldus Ollongren. Ze gaat er vooralsnog niet vanuit dat half maart verlenging van de avondklok nodig is. En als dat wel zo is zullen daarvoor passende maatregelen worden bedacht.

Over het stemmen per brief zullen de betreffende kiezers uitgebreid worden geïnformeerd en hen zal het proces worden uitgelegd.

Beeld © Rijksoverheid

bron →

Sluiten

Kandidaatstelling Tweede Kamerverkiezing

Kandidaatstelling Tweede Kamerverkiezing

Partijen die deel willen nemen aan de Tweede Kamerverkiezing kunnen op maandag 1 februari tussen 09.00 en 17.00 uur hun kandidatenlijsten en bijbehorende stukken zoals ondersteuningsverklaringen en instemmingsverklaringen inleveren bij de Kiesraad. Een dag later wordt na 17.00 uur via de website van de Kiesraad bekendgemaakt welke partijen lijsten hebben ingeleverd. Als bij het onderzoek van … Read more

Volledig artikel

Kandidaatstelling Tweede Kamerverkiezing

Partijen die deel willen nemen aan de Tweede Kamerverkiezing kunnen op maandag 1 februari tussen 09.00 en 17.00 uur hun kandidatenlijsten en bijbehorende stukken zoals ondersteuningsverklaringen en instemmingsverklaringen inleveren bij de Kiesraad. Een dag later wordt na 17.00 uur via de website van de Kiesraad bekendgemaakt welke partijen lijsten hebben ingeleverd.

Als bij het onderzoek van de kandidatenlijsten blijkt dat informatie niet helemaal klopt, of er ontbreken ondersteuningsverklaringen of andere documenten, dan stelt de Kiesraad de partij hiervan op de hoogte. Partijen krijgen dan tot donderdag 4 februari van 09.00 tot 17.00 uur de mogelijkheid om eventuele onjuistheden (verzuimen) te herstellen.

De Kiesraad beslist op vrijdag 5 februari om 10.00 uur in een openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de vermelde kandidaten en vermelde partijnamen. De openbare zitting vindt plaats in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort en is alleen via een livestream te volgen (journalisten uitgezonderd). Het proces-verbaal van de zitting met daarin alle kandidatenlijsten wordt na afloop ter inzage gelegd en gepubliceerd op de website van de Kiesraad.

Belanghebbenden hebben na de openbare zitting van de Kiesraad vier dagen de tijd om in beroep te gaan tegen de beslissingen (de lijstnummering uitgezonderd). De Raad van State doet uiterlijk 6 dagen later een uitspraak over beroepszaken. Na deze termijn zijn de kandidatenlijsten onherroepelijk vastgesteld en worden de definitief vastgestelde kandidatenlijsten zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt.

 

Beeld © Phil Nijhuis

bron →

Sluiten

Klaver wil klimaatnoodtoestand uitroepen in Nederland

Klaver wil klimaatnoodtoestand uitroepen in Nederland

GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver wil dat de volgende regering als eerste de klimaatnoodtoestand uitroept. Dat zei hij afgelopen zaterdag op het verkiezingscongres van zijn partij. Klaver wil dat de klimaatcrisis met net zoveel urgentie wordt aangepakt als de coronacrisis. Hij wil dat er naast het OMT ook een Climate Management Team (CMT) van wetenschappers wordt samengesteld. … Read more

Volledig artikel

Klaver wil klimaatnoodtoestand uitroepen in Nederland

GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver wil dat de volgende regering als eerste de klimaatnoodtoestand uitroept. Dat zei hij afgelopen zaterdag op het verkiezingscongres van zijn partij. Klaver wil dat de klimaatcrisis met net zoveel urgentie wordt aangepakt als de coronacrisis. Hij wil dat er naast het OMT ook een Climate Management Team (CMT) van wetenschappers wordt samengesteld. Klaver wijst erop dat op dit moment in Nederland al 12.000 mensen overlijden als gevolg van slechte luchtkwaliteit.

Voor de Klimaatcrisis moet volgens Klaver een vergelijkbare crisisstructuur worden opgezet als voor de bestrijding van de coronacrisis. Er komt een Climate Management Team (CMT) van wetenschappers dat periodiek beleidsadvies geeft aan de Tweede Kamer, op basis van de laatste ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten. Volgend op het rapport van het CMT en de briefing aan de Tweede Kamer wil Klaver ook een Kamerdebat om de aanpak van de Klimaatcrisis te bespreken.

Klaver zegt in een toelichting: “Als het gaat om corona luisteren we allemaal naar de waarschuwingen van de wetenschap. Maar als het om het klimaat gaat, verzint de regering telkens smoesjes om wetenschappelijke adviezen te negeren en de vervuilende economie in stand te houden. Dat moet afgelopen zijn.”

 

Beeld © GroenLinks

bron →

Sluiten

Verkiezingsdebatten in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen

Verkiezingsdebatten in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen

Op woensdag 17 maart 2021 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen worden diverse politici uitgenodigd om hun verkiezingsprogramma te verdedigen. Voor de kiezer is het handig om te weten welke politieke partij het beste beleid heeft voor verschillende thema’s. Hierbij een overzichtsartikel van de geplande evenementen en verkiezingsdebatten die … Read more

Volledig artikel

Verkiezingsdebatten in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen

Op woensdag 17 maart 2021 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen worden diverse politici uitgenodigd om hun verkiezingsprogramma te verdedigen. Voor de kiezer is het handig om te weten welke politieke partij het beste beleid heeft voor verschillende thema’s. Hierbij een overzichtsartikel van de geplande evenementen en verkiezingsdebatten die in aanloop naar 17 maart worden georganiseerd:

Nieuwe economie

 • Datum: 25 januari 2021, 19.15 tot 21.30 uur
 • Organisator: MVO NL
 • Info: De avond bestaat uit drie hoofdonderdelen: de verkiezing van de Minister van de nieuwe economie, de bekendmaking van de Nieuwe Economie Index 2021 (NEx) en het Verkiezingsdebat.
 • Meer informatie over het debat is te vinden via deze link.

Klimaatakkoord

 • Datum: 26 januari 2021, 16.00 tot 17.00 uur
 • Organisator: VNPI-VNCI
 • Info: VNPI en VNCI organiseren een digitaal verkiezingsdebat. Het Klimaatakkoord en de verduurzaming van de industrie staan hierbij centraal, naast de thema’s economie en werkgelegenheid.
 • Diederik Samsom geeft zijn visie op de EU Green Deal en legt de link met de nationale maatregelen en verkiezingen. Aansluitend gaan de kandidaat-Kamerleden Marinus Tabak (VVD), Henri Bontenbal (CDA), Tom van der Lee (GL), Joris Thijssen (PVDA), Chris Stoffer (SGP) en Marcel Beukeboom (D66) met elkaar in debat.
 • Meer informatie over het debat is te vinden via deze link.

Over de transitie naar duurzame landbouw

 • Datum: 1 februari 2021, 16.00 tot 17.45 uur
 • Organisator: Natuur en Milieu
 • Info: Een van de eerste grote debatten voor de komende verkiezingen zal gaan over de toekomst van de Nederlandse landbouw. De maatschappelijke kosten en baten van de noodzakelijke overgang naar duurzame landbouw staan centraal in de bijeenkomst in Nieuwspoort op 1 februari. Aan de hand van een inleiding van landbouweconoom Krijn Poppe zullen zes Kamerleden van VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie het gesprek aangaan over hoe deze transitie vorm kan worden gegeven. Het debat wordt georganiseerd door Natuur & Milieu, Greenpeace Nederland, de Transitiecoalitie Voedsel, Bionext en de TAPP Coalitie.
 • Meer informatie over het debat is te vinden via deze link.

Middelgrote Gemeenten

 • Datum: 3 februari 2021
 • Organisator: M50
 • Info: De M50 organiseert voor haar leden een bijzondere ledenbijeenkomst met themadebatten met kandidaat-Kamerleden en een lobby-masterclass voor bestuurders.
 • Meer informatie over de ledenbijeenkomst is te vinden via deze link.

Gezondheidsdebat

 • Datum: 4 februari 2021, 19.00 tot 20.45 uur
 • Organisator: Arts en Gezondheid
 • Info: De noordelijke regio’s kennen helaas veel aan gezondheid gerelateerde problemen. Waarom is de zorg niet voor iedereen goed bereikbaar? Hoe lossen we de steeds groter wordende tekorten aan zorgmedewerkers op? Hoe groot moet de rol van preventie zijn? Over deze onderwerpen debatteren nationale politici op donderdag 4 februari. Landelijke politici van zowel coalitie als oppositie worden uitgenodigd en zullen onderwerpen als zorg, preventie en regionale (netwerk)samenwerking in de noordelijke regio behandelen.
 • Meer informatie over het debat is te vinden via deze link.

Klimaatdebat

 • Datum: 5 februari 2021
 • De scholieren die meeliepen met de klimaatmarsen mogen dit jaar wellicht voor het eerst stemmen. Welke oplossingen dragen de volksvertegenwoordigers aan voor een beter milieu? Moet Nederland windmolens bouwen of juist kerncentrales? En hoe gaat de politiek ervoor zorgen dat nieuwe maatregelen niet over de ruggen gaan van boeren, ondernemers en de middenklasse? Tijdens dit verkiezingsdebat dagen ze politici van verschillende partijen uit voor een goed debat over politieke keuzes over het klimaat.
 • Meer informatie over het debat is te vinden via deze link.

Lijsttrekkersdebat TK2021

 • Datum: 8 februari 2021
 • Organisator: Drie noordelijke provincies en drie dagbladen
 • Thema’s die tijdens het debat worden besproken, zijn naast de coronacrisis onder meer gelijke kansen voor jongeren en energiewinning. Ook regionale onderwerpen komen aan bod, zoals de toekomst van de Waddeneilanden. De lijsttrekkers van VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en SP zijn bij het debat aanwezig. De PVV en D66 moeten nog uitsluitsel geven.
 • Meer informatie over het debat is te vinden via deze link.

Verkiezingsdebat Jonge Klimaatbeweging

 • Datum: 10 februari 2021, 19.30 uur
 • De Jonge Klimaatbeweging heeft van gevestigde partijen van links tot rechts de politici uitgekozen die zich in het bijzonder inzetten voor klimaat. Zij zijn de Klimaatkandidaten. Tussen deze politici organiseren we het Klimaatkandidatendebat.
 • Meer informatie over het debat is te vinden via deze link.

Retaildebat

 • Datum: 15 februari 2021
 • Organisator: INretail

BNR NVDE Verkiezingsdebatten

 • Datum: 18 februari 2021, 12.00 tot 14.00 uur
 • Organisator: BNR NVDE
 • Het radioprogramma ‘BNR Zakendoen’ organiseert drie verkiezingsdebatten in samenwerking met de NVDE. Ze worden live uitgezonden op 18 en 25 februari en 4 maart, van 12:00 – 14:00. Politici zullen in debat gaan over elektriciteit, mobiliteit, gebouwde omgeving en industrie. De debatten worden uitgezonden vanaf locaties bij LightYear, Pluimers en Greenchoice.
 • Meer informatie over dit debat is te vinden via deze link.

Voedselverkiezingsdebat

 • Datum: 23 februari 2021, 15.30 tot 17.00 uur
 • Organisator: CBL
 • Tijdens dit debat, dat vier jaar geleden ook werd georganiseerd, gaan huidige en toekomstige Tweede Kamerleden in gesprek over de rol van de overheid in het Nederlandse voedselsysteem. Het debat is online te volgen via een livestream.
 • Meer informatie over het debat is te vinden via deze link.

Toegang geneesmiddelen

 • Datum: 25 februari 2021
 • Organisator: KWF, SOMO
 • Tijdens het Grote Geneesmiddelendebat gaan kandidaat Kamerleden in debat over de toekomst van het Nederlands geneesmiddelenbeleid. Ze krijgen de kans om hun visie te presenteren op het betaalbaar houden van geneesmiddelen voor iedereen. Naast deze nationale visie op toegang tot geneesmiddelen gaan de kandidaat Kamerleden ook in debat over hoe de toekomstige Nederlandse regering bij kan dragen aan een eerlijke wereldwijde verdeling van het Covid-19 vaccin.
 • Meer informatie over het debat is te vinden via deze link.

Toekomstig Arbeidsmarktbeleid

 • Datum: 1 maart 2021, 19.30 tot 21.00 uur
 • Organisator: CNV
 • Op 1 maart a.s. gaat CNV in gesprek met prominente Tweede Kamerleden over het toekomstig arbeidsmarktbeleid.
 • Meer informatie over het debat is te vinden via deze link.

Woondebat

 • Datum: 3 maart 2021
 • Organisator: Woonbond en Aedes
 • In de aanloop naar de verkiezingen organiseert Aedes samen met en bij woningcorporaties vijf dialoogsessies, verdeeld over het land. Op 3 maart 2021, twee weken voor de verkiezingsdatum, organiseren ze in Den Haag een landelijk Woondebat. Van de dialoogsessies die al hebben plaatsgevonden, kunt u een impressie lezen.
 • Meer informatie over het debat is te vinden via deze link.

BNR NVDE Verkiezingsdebatten

 • Datum: 4 maart 2021, 12.00 tot 14.00 uur
 • Organisator: BNR NVDE
 • Het radioprogramma ‘BNR Zakendoen’ organiseert drie verkiezingsdebatten in samenwerking met de NVDE. Ze worden live uitgezonden op 18 en 25 februari en 4 maart, van 12:00 – 14:00. Politici zullen in debat gaan over elektriciteit, mobiliteit, gebouwde omgeving en industrie. De debatten worden uitgezonden vanaf locaties bij LightYear, Pluimers en Greenchoice.
 • Meer informatie over dit debat is te vinden via deze link.

Grote Mobiliteitsdebat

 • Datum: 4 maart 2021
 • Organisator: Mobiliteitsalliantie

Het Groene Verkiezingsdebat

 • Datum: 4 maart 2021
 • Organisator: IUCN NL en Naturalis Biodiversity Center
 • In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart nodigen jongeren diverse politici uit om hun verkiezingsprogramma te verdedigen op het gebied van groene thema’s, zoals duurzaamheid en circulariteit. Ook gaan zij in gesprek over oplossingen voor de klimaatcrisis en biodiversiteitsverlies. Het Groene Verkiezingsdebat, een initiatief van IUCN NL en Naturalis Biodiversity Center, vindt plaats bij Naturalis in Leiden en is te volgen via een livestream.
 • Meer informatie over het debat is te vinden via deze link.

Kracht van Oost evenement

 • Datum: 4 maart 2021
 • Organisator: NL Slim Benutten
 • Het evenement is te zien op Omroep Gelderland.
 • Meer informatie over de Kracht van Oost Nederland is te vinden via deze link.

Internationale Vrouwendagdebat

 • Datum: 8 maart 2021
 • Organisator: Women INC
 • Op de achtste dag van maart vieren vrouwen over de hele wereld al sinds 1911 de Internationale Vrouwendag. Deze datum is gekozen, omdat de eerste staking van vrouwen plaatsvond op 8 maart 1908. De Internationale Vrouwendag staat in het teken van solidariteit onder vrouwen, het opkomen voor de rechten van de vrouw en het zorgen voor verbetering van de levens van meisjes en vrouwen over de hele wereld. Over de hele wereld wordt de Internationale Vrouwendag gevierd, vaak met demonstraties en conferenties waarbij vrouwen vanuit verschillende landen en culturen samenkomen.
 • Meer informatie over deze dag is te vinden via deze link.

Het Grote Zorgdebat 2021

 • Datum: 8 maart 2021, 19.30 tot 21.00 uur
 • Organisator: ActiZ
 • In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseert een breed scala aan zorgpartijen Het Grote Zorgdebat. Op 8 maart gaan Kandidaat-Kamerleden met elkaar in debat over hun ideeën voor de toekomst van de zorg. Het coronavirus heeft veel impact op de zorg. De gevolgen van de coronacrisis daarop zijn dan ook een belangrijk thema tijdens de verkiezingen.
 • Meer informatie over het debat is te vinden via deze link.

Klimaat en Energie

 • Datum: 9 maart 2021
 • Organisator: IPO, VNG en UWV

Verduurzaming Transport en Logistiek

 • Datum: 10 maart 2021, 10.00 tot 11.45 uur
 • Locatie: Nieuwspoort Den Haag
 • Organisator: Natuur en Milieu
 • Transport en logistiek zijn een belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie en van vitaal belang voor de samenleving. Tegelijkertijd is de sector ook een bron van CO2-uitstoot en andere emissies. Kamerleden van VVD, D66, CDA, GroenLinks, PVV en PvdA gaan op woensdag 10 maart met elkaar het debat aan over het verduurzamen van transport en logistiek. Het debat wordt georganiseerd door Natuur & Milieu in samenwerking met brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland.
 • Meer informatie over deze dag is te vinden via deze link.

Oost NL debat

 • Datum: 11 maart 2021
 • Organisator: RTV Oost

Beeld © CDA

bron →

Sluiten

Wopke Hoekstra definitief gekozen als lijsttrekker CDA

Wopke Hoekstra definitief gekozen als lijsttrekker CDA

Afgelopen zaterdag is Wopke Hoekstra tijdens het online verkiezingscongres door de CDA-leden gekozen als lijsttrekker van het CDA. Tijdens het congres werden het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst ook definitief vastgesteld. In een eerste reactie liet Hoekstra weten dankbaar en trots te zijn dat hij is gekozen als lijsttrekker van het CDA en dat het verkiezingsprogramma … Read more

Volledig artikel

Wopke Hoekstra definitief gekozen als lijsttrekker CDA

Afgelopen zaterdag is Wopke Hoekstra tijdens het online verkiezingscongres door de CDA-leden gekozen als lijsttrekker van het CDA. Tijdens het congres werden het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst ook definitief vastgesteld.

In een eerste reactie liet Hoekstra weten dankbaar en trots te zijn dat hij is gekozen als lijsttrekker van het CDA en dat het verkiezingsprogramma is vastgesteld. Het verkiezingsprogramma noemde Hoekstra een verhaal met perspectief voor Nederland, met name voor jonge gezinnen. “Al voor de crisis zagen we dat de druk op veel jonge gezinnen heel groot is. Die druk is het afgelopen jaar alleen maar toegenomen. Daarom wil ik de jonge gezinnen in Nederland zo goed mogelijk ondersteunen in het spitsuur van hun leven.”

Het CDA hoopt jonge gezinnen voorrang te geven bij lastenverlichting omdat veel gezinnen een steeds groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan vaste lasten. Ook wil het CDA dat ouders extra ondersteuning krijgen bij de geboorte van hun kind.

Beeld © CDA

bron →

Sluiten

Kabinet-Rutte III stapt op vanwege rapport toeslagenaffaire

Kabinet-Rutte III stapt op vanwege rapport toeslagenaffaire

Vanmiddag heeft kabinet-Rutte III besloten om op te stappen naar aanleiding van het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire. Daarmee is het derde kabinet onder leiding van minister-president Mark Rutte twee maanden voor de Kamerverkiezingen gevallen. De NOS laat weten dat het besluit naar verluidt in harmonie en in gezamenlijkheid is genomen. Het opstappen van het … Read more

Volledig artikel

Kabinet-Rutte III stapt op vanwege rapport toeslagenaffaire

Vanmiddag heeft kabinet-Rutte III besloten om op te stappen naar aanleiding van het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire. Daarmee is het derde kabinet onder leiding van minister-president Mark Rutte twee maanden voor de Kamerverkiezingen gevallen. De NOS laat weten dat het besluit naar verluidt in harmonie en in gezamenlijkheid is genomen.

Het opstappen van het kabinet hangt samen met de toeslagenaffaire, waarbij duizenden mensen ten onrechte als fraudeur werden bestempeld en de toeslag voor de kinderopvang moesten terugbetalen. De Parlementaire Ondervragingscommissie publiceerde daarover een maand geleden een rapport. De voornaamste conclusies waren dat op alle niveaus, door het hele politiek-bestuurlijk-juridische systeem heen, fouten zijn gemaakt die ertoe hebben geleid dat duizenden ouders groot onrecht is aangedaan. In een officiële verklaring over het aftreden van het kabinet noemde Rutte het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag snoeihard, maar fair.

Het kabinet zal de aankomende twee maanden demissionair doorregeren. De regeringspartijen willen de samenwerking op het gebied van de bestrijding van de coronacrisis echter op de oude voet (missionair) voortzetten. Dit zal in nauw overleg met het parlement gebeuren. “Ons werk staat de komende maanden onverminderd in het teken van corona en het opvangen van de economische en maatschappelijke gevolgen door middel van alle bestaande en aangekondigde steunpakketten”, aldus Rutte.

In de officiële verklaring wende Rutte zich ook nog tot de getroffen ouders in de affaire rond de kinderopvangtoeslag: “we zullen blijven werken aan snelle compensatie en aan de verbeteringen die nodig zijn voor de toekomst.”

 

 

 

Beeld © Valerie Kuypers

bron →

Sluiten

Lodewijk Asscher trekt zich terug als lijsttrekker PvdA

Lodewijk Asscher trekt zich terug als lijsttrekker PvdA

Lodewijk Asscher heeft het partijbestuur van de PvdA laten weten dat hij geen lijsttrekker zal zijn bij de aankomende verkiezingen. De afgelopen tijd lag hij in zijn eigen partij onder vuur vanwege zijn rol in de toeslagaffaire. Het partijbestuur respecteert zijn beslissing en dankt Lodewijk voor zijn grote inzet als politiek leider van de PvdA. … Read more

Volledig artikel

Lodewijk Asscher trekt zich terug als lijsttrekker PvdA

Lodewijk Asscher heeft het partijbestuur van de PvdA laten weten dat hij geen lijsttrekker zal zijn bij de aankomende verkiezingen. De afgelopen tijd lag hij in zijn eigen partij onder vuur vanwege zijn rol in de toeslagaffaire.

Het partijbestuur respecteert zijn beslissing en dankt Lodewijk voor zijn grote inzet als politiek leider van de PvdA. In een eerste reactie zegt partijvoorzitter Nelleke Vedelaar respect te hebben voor dit moedige besluit. Ook is ze content over de wijze waarop Asscher de afgelopen jaren, als oppositieleider in de Tweede Kamer, de PvdA een nieuw gezicht heeft gegeven met een overtuigend sociaal democratisch verhaal. “Lodewijk toont tot aan vandaag wat een echte leider typeert: daadkracht, visie en idealisme.”

Het partijbestuur hoopt op korte termijn verdere mededelingen te kunnen doen over de ontstane situatie en de positie van lijsttrekker. Het partijcongres dat van vandaag tot en met zaterdag digitaal zou plaatsvinden wordt verplaatst. Ook hierover hoopt de PvdA spoedig met meer informatie te komen.

Beeld © PvdA

bron →

Sluiten

Theo Hiddema trekt zich terug als lijstduwer voor Forum voor Democratie

Theo Hiddema trekt zich terug als lijstduwer voor Forum voor Democratie

Gisteren heeft Theo Hiddema het besluit genomen om zich terug te trekken als lijstduwer van Forum voor Democratie voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. De NOS publiceerde diezelfde dag een artikel waarin Hiddema aangeeft dat de door partijleider Baudet beoogde campagne te veel draait om het coronabeleid. Ook zou de koers van de … Read more

Volledig artikel

Theo Hiddema trekt zich terug als lijstduwer voor Forum voor Democratie

Gisteren heeft Theo Hiddema het besluit genomen om zich terug te trekken als lijstduwer van Forum voor Democratie voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. De NOS publiceerde diezelfde dag een artikel waarin Hiddema aangeeft dat de door partijleider Baudet beoogde campagne te veel draait om het coronabeleid. Ook zou de koers van de partij te populistisch zijn.

Op maandag 23 november 2020 voelde Hiddema zich genoodzaakt een stap terug te doen nadat de partij verwikkeld raakte in een affaire over antisemitische en racistische appjes van FvD-jongeren. Toen Baudet na een intern referendum weer partijleider werd, besloot Hiddema zich toch kandidaat te stellen voor de kieslijst. Op eigen verzoek wilde hij als lijstduwer op de allerlaatste plek van de kieslijst. Het idee daarachter was om met voorkeursstemmen te worden gekozen.

In een reactie laat partijleider Thierry Baudet weten dat er van inhoudelijk verschil van inzicht bij zijn beste weten geen sprake is. “Zijn opmerking over onze top-50, vol mensen die zich jarenlang voor onze partij hebben ingespannen, en die Theo zelf in veel gevallen ook als naaste collega’s kent, kan ik evenmin plaatsen.”

 

 

Beeld © Twitter

bron →

Sluiten

Record aantal partijnamen geregistreerd voor Tweede Kamerverkiezing 2021

Record aantal partijnamen geregistreerd voor Tweede Kamerverkiezing 2021

Op 28 december 2020 registreerde de Kiesraad 26 nieuwe partijnamen voor de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021. In totaal zijn er nu 89 partijnamen geregistreerd. In 2017 waren dat er nog 81. Of alle geregistreerde partijnamen ook daadwerkelijk deelnemen aan de verkiezing, blijkt pas op de dag van de kandidaatstelling, 1 februari 2021. Dan … Read more

Volledig artikel

Record aantal partijnamen geregistreerd voor Tweede Kamerverkiezing 2021

Op 28 december 2020 registreerde de Kiesraad 26 nieuwe partijnamen voor de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021. In totaal zijn er nu 89 partijnamen geregistreerd. In 2017 waren dat er nog 81. Of alle geregistreerde partijnamen ook daadwerkelijk deelnemen aan de verkiezing, blijkt pas op de dag van de kandidaatstelling, 1 februari 2021. Dan moeten partijen die mee willen doen met de Tweede Kamerverkiezing hun kandidatenlijsten en overige documenten inleveren.

De volgende 26 partijnamen (aanduidingen) zijn op 28 december toegevoegd aan het register:

Lijst Henk Krol
OPRECHT
Directe Democratie Partij
HET NIEUWE GELUID (HNG)
Idr1
Algemene Politieke Partij Nederland
Partij voor Ontwikkeling
Splinter
NIDA
Liberaal Nederland
JA21
Partij Zonder Naam
het Zetel Genootschap
Wij zijn Nederland
KINDPARTIJ
Blije Burgers
Volksbesluit
INL
Politieke Partij Nexus
Samen Sterk (USM)
EVERT!
Partij van de Eenheid
Partij voor de Kinderbelangen
Partij voor de Republiek
Nuchter Nederland
De Jongeren Partij

Beeld © CDA

bron →

Sluiten

CDA presenteert verkiezingsprogramma 2021 in braille

CDA presenteert verkiezingsprogramma 2021 in braille

Het CDA heeft vandaag op Wereld Braille Dag het landelijke verkiezingsprogramma in braille gepresenteerd. Kandidaat-Kamerlid Lucille Werner overhandigde het eerste exemplaar aan slechtziende Falco van Dinteren, waarmee ze in gesprek ging over het belang van het brailleschrift. Sinds 2001 wordt wereldwijd op 4 januari, de geboortedag van Louis Braille, aandacht besteed aan het belang van … Read more

Volledig artikel

CDA presenteert verkiezingsprogramma 2021 in braille

Het CDA heeft vandaag op Wereld Braille Dag het landelijke verkiezingsprogramma in braille gepresenteerd. Kandidaat-Kamerlid Lucille Werner overhandigde het eerste exemplaar aan slechtziende Falco van Dinteren, waarmee ze in gesprek ging over het belang van het brailleschrift. Sinds 2001 wordt wereldwijd op 4 januari, de geboortedag van Louis Braille, aandacht besteed aan het belang van communicatie voor blinden en slechtzienden.

De eerste prioriteit in het verkiezingsprogramma ‘Zorg voor elkaar’ is de belofte dat in Nederland iedereen kan meedoen. Met deze publicatie in de vorm van een braille boekje wil het CDA de aandacht vestigen op de ruim 300.000 blinden en slechtzienden in Nederland. Grote groepen zoals slechtzienden of mensen met een handicap dreigen buiten de boot te vallen, terwijl zij volwaardig mee horen te draaien in een democratie, aldus Werner.

Volgens Werner gaan we in Nederland bij het maken van plannen of nieuw beleid nog te vaak uit van de norm of het gemiddelde, terwijl een andere manier van denken juist gewenst is. “Laten we er met elkaar voor zorgen dat die beperkingen zo klein mogelijk worden. . . . Dat is ook mijn drijfveer om de politiek in te gaan.”

Het braille boekje is op aanvraag te bestellen. Op de website van het CDA is tevens een voorleesfunctie geplaatst.

 

Beeld © CDA

bron →

Sluiten

Joost Eerdmans en Annabel Nanninga richten politieke partij JA21 op

Joost Eerdmans en Annabel Nanninga richten politieke partij JA21 op

Joost Eerdmans en Annabel Nanninga, de twee politici die onlangs Forum voor Democratie verlieten, doen met de nieuwe partij JA21 mee aan de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. JA21 wordt door de partij omschreven als een “brede volkspartij op rechts”. Er is nog niets bekendgemaakt over een mogelijke lijsttrekker. Ook is er op dit moment … Read more

Volledig artikel

Joost Eerdmans en Annabel Nanninga richten politieke partij JA21 op

Joost Eerdmans en Annabel Nanninga, de twee politici die onlangs Forum voor Democratie verlieten, doen met de nieuwe partij JA21 mee aan de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. JA21 wordt door de partij omschreven als een “brede volkspartij op rechts”. Er is nog niets bekendgemaakt over een mogelijke lijsttrekker. Ook is er op dit moment nog geen verkiezingsprogramma of kandidatenlijst.

JA21 ziet de balans tussen vrijheid en verbondenheid als de basis voor een brede liberale- en conservatieve volkspartij. De partij richt zich met name op minder regeldruk, lastenverlichting, een streng immigratiebeleid en hardwerkend Nederland. Ook streeft de partij naar meer zelfbeschikking voor het Nederlandse volk en minder invloed van de Europese Unie.

 

 

 

 

 

Beeld © JA21

bron →

Sluiten

Femke Merel van Kooten komt met eigen politieke partij: Splinter

Femke Merel van Kooten komt met eigen politieke partij: Splinter

Femke Van Kooten-Arissen maakte dit jaar als eenpersoonsfractie achtereenvolgens deel uit van drie partijen in de Tweede Kamer. Nu wil ze met haar eigen partij Splinter meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar maart. Splinter heeft al een verkiezingsprogramma, maar nog geen kandidatenlijst. Van Kooten-Arissen richt zich met haar verkiezingsprogramma op betrouwbare politiek. Onder … Read more

Volledig artikel

Femke Merel van Kooten komt met eigen politieke partij: Splinter

Femke Van Kooten-Arissen maakte dit jaar als eenpersoonsfractie achtereenvolgens deel uit van drie partijen in de Tweede Kamer. Nu wil ze met haar eigen partij Splinter meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar maart. Splinter heeft al een verkiezingsprogramma, maar nog geen kandidatenlijst.

Van Kooten-Arissen richt zich met haar verkiezingsprogramma op betrouwbare politiek. Onder meer door de permanente kwaliteitscontrole van alle 150 Kamerleden en een verbod op wachtgeld voor politici die tussentijds opstappen. Ook vindt ze het belangrijk dat de overheid weer betrouwbaar wordt voor en dienstbaar is aan de burgers. Kamerleden moeten volgens haar beoordeeld worden aan de hand van aangenomen moties, toezeggingen door bewindspersonen of aanwezigheid in de Kamer. Het idee is dat de Nederlandse bevolking zo beter inzicht krijgt in het functioneren van individuele parlementariërs.

De afgelopen Tweede Kamerperiode zijn er bijna 30 van de 150 Kamerleden, om verschillende redenen, tussentijds vertrokken uit de Tweede Kamer. De Tweede Kamer is volgens Van Kooten-Arissen niet een opstapje naar een hoge functie in het bedrijfsleven of het voorportaal van een wethouderschap of burgemeesterschap. Ook moeten voorkeursstemmen beter worden beloond. Wanneer een Kamerlid tussentijds opstapt, moet die zetel volgens haar gaan naar de kandidaat die bij de verkiezingen het meeste aantal voorkeursstemmen haalde. Dat kan dan ook een kandidaat van een andere partij zijn. Ook mag het vertrekkende Kamerlid voor de duur van maximaal één jaar geen functie bekleden binnen de (semi) overheid.

In het Splinter-verkiezingsprogramma heeft Van Kooten-Arissen verder veel aandacht voor klimaat en dierenbeleid. Het gehele verkiezingsprogramma is te lezen via deze link.

 

 

 

 

 

 

Beeld © twitter

bron →

Sluiten

DENK presenteert Kandidatenlijst 2021

DENK presenteert Kandidatenlijst 2021

Op zaterdag 19 december heeft DENK de Kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 bekendgemaakt. De partij spreekt van een diverse krachtige lijst waarin ervaren volksvertegenwoordigers en talentvolle nieuwkomers elkaar versterken en aanvullen. De top drie bestaat uit lijsttrekker Farid Azarkan, oprichter en Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu (2) en Partij-ideoloog en Rotterdamse fractievoorzitter Stephan … Read more

Volledig artikel

DENK presenteert Kandidatenlijst 2021

Op zaterdag 19 december heeft DENK de Kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 bekendgemaakt. De partij spreekt van een diverse krachtige lijst waarin ervaren volksvertegenwoordigers en talentvolle nieuwkomers elkaar versterken en aanvullen.

De top drie bestaat uit lijsttrekker Farid Azarkan, oprichter en Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu (2) en Partij-ideoloog en Rotterdamse fractievoorzitter Stephan van Baarle (3). In de top 6 staan drie nieuwe namen: advocate en gemeenteraadslid in Rotterdam Natasha Mohamed-Hoesein (4), gepromoveerd epidemiologe Charifa Zemouri (5) en expert in internationale betrekkingen en diplomatie Isaura Carrilho (6).

Beeld © twitter

bron →

Sluiten

Kiesraad registreert vier nieuwe partijnamen voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021

Kiesraad registreert vier nieuwe partijnamen voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021

De Kiesraad heeft op 14 december 2020 vier nieuwe partijnamen voor de Tweede Kamerverkiezingen geregistreerd. Ook werden zes logo’s opgenomen in het register. Partijen kunnen tot en met 21 december 2020 een verzoek indienen bij de Kiesraad voor het registreren van hun partijnaam en logo voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Onder meer de … Read more

Volledig artikel

Kiesraad registreert vier nieuwe partijnamen voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021

De Kiesraad heeft op 14 december 2020 vier nieuwe partijnamen voor de Tweede Kamerverkiezingen geregistreerd. Ook werden zes logo’s opgenomen in het register. Partijen kunnen tot en met 21 december 2020 een verzoek indienen bij de Kiesraad voor het registreren van hun partijnaam en logo voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Onder meer de volgende partijnamen (aanduidingen) zijn toegevoegd aan het register voor de Tweede Kamerverkiezingen: Volt, Zorgend Nederland, DE FEESTPARTIJ (DFP), NEXIT, Modern Nederland, DENK, JONG en de Liberaal Democratische Partij (LibDem).

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een partij kan ook zonder geregistreerde partijnaam deelnemen aan verkiezingen, met een zogenoemde blanco lijst. In dat geval blijft het vakje bovenaan de kandidatenlijst én op het stembiljet leeg; de partij krijgt alleen een nummer toegekend.

Politieke partijen die onder een bepaalde naam (aanduiding) willen deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing, moeten deze naam laten registreren bij de Kiesraad. Als de partijnaam wordt opgenomen in het register komt de partijnaam bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan. Politieke partijen kunnen ook hun logo bij de Kiesraad registreren. Dat logo wordt dan op het stembiljet voor kiezers buiten Nederland afgebeeld bij de naam van hun partij.

De Kiesraad beoordeelt of een partijnaam die een politieke partij wil laten registreren niet in strijd is met bepaalde gronden, zoals opgesomd in de Kieswet. Lijkt de aanduiding niet te veel op een al geregistreerde naam? Is de aanduiding misleidend voor de kiezer of in strijd met de openbare orde? Ook moet de partij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Beeld © Phil Nijhuis

bron →

Sluiten

Hugo de Jonge niet langer beschikbaar voor lijsttrekkerschap CDA

Hugo de Jonge niet langer beschikbaar voor lijsttrekkerschap CDA

Gisteren heeft Hugo de Jonge bekendgemaakt niet langer beschikbaar te zijn voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Voor de zomer werd hij door de leden naar voren geschoven om het lijsttrekkerschap van de partij op zich te nemen. De Jonge is echter tot de conclusie gekomen dat hij de verantwoordelijkheden die bij het ministerschap en … Read more

Volledig artikel

Hugo de Jonge niet langer beschikbaar voor lijsttrekkerschap CDA

Gisteren heeft Hugo de Jonge bekendgemaakt niet langer beschikbaar te zijn voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Voor de zomer werd hij door de leden naar voren geschoven om het lijsttrekkerschap van de partij op zich te nemen. De Jonge is echter tot de conclusie gekomen dat hij de verantwoordelijkheden die bij het ministerschap en lijsttrekkerschap horen niet ten volle kan waarmaken. De ongekende corona-crisis die Nederland doormaakt vraagt ook de aankomende maanden al zijn tijd en energie. Het CDA verdient volgens De Jonge een lijsttrekker die zich volledig op de partij kan richten, en dat is hem nu niet gegeven.

In een korte reactie laat partijvoorzitter Rutger Ploum weten het besluit van De Jonge om terug te treden als lijsttrekker te betreuren, maar er tegelijkertijd ook veel respect voor te hebben. “Hij bekleedt als Corona-minister misschien wel de zwaarste kabinetspost sinds de Tweede Wereldoorlog en werkt dag en nacht om Nederland door deze crisis heen te leiden. . . . Dat hij het landsbelang voor het partijbelang laat gaan, is zeer begrijpelijk en ook het juiste. Het tekent zijn plichtsbesef.”

Ploum geeft aan zich met het bestuur te gaan beraden over de ontstane vacature en het aanstaande partijcongres.

Beeld © CDA

bron →

Sluiten

Léonie Sazias lijstduwer voor 50PLUS

Léonie Sazias lijstduwer voor 50PLUS

Gisteren heeft 50PLUS bekendgemaakt dat Léonie Sazias, als lijstduwer, toch op de kandidatenlijst van 50PLUS staat bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. Op uitdrukkelijk verzoek van de kiescommissie en de lijsttrekker van de partij is Sazias tot deze beslissing gekomen. Léonie had eerder aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor een rol in … Read more

Volledig artikel

Léonie Sazias lijstduwer voor 50PLUS

Gisteren heeft 50PLUS bekendgemaakt dat Léonie Sazias, als lijstduwer, toch op de kandidatenlijst van 50PLUS staat bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. Op uitdrukkelijk verzoek van de kiescommissie en de lijsttrekker van de partij is Sazias tot deze beslissing gekomen. Léonie had eerder aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor een rol in de Tweede Kamer, maar wil 50PLUS graag blijven steunen. Lijsttrekker Liane den Haan is blij met Sazias als lijstduwer. “Léonie betekent veel voor 50PLUS en met haar als lijstduwer maken we de lijst van begin tot eind compleet.”

Sazias had aanvankelijk aangegeven na de verkiezingen niet terug te willen keren als Kamerlid, maar ziet uiteindelijk veel kansen om met het nieuwe verkiezingsprogramma van 50PLUS echt iets in Nederland te kunnen betekenen. “We willen dat iedereen in ons land gezond en gelukkig oud kan worden. Niet alleen de huidige senioren, maar ook de volgende generaties. Er moet nog zo veel gebeuren: meer geschikte seniorenwoningen, betere gezondheidszorg en een goed pensioen. Daar wil ik graag een bijdrage aan blijven leveren. Rustig aan doen kan altijd nog.”

Beeld © Geert van Tol

bron →

Sluiten

Campagne werving stembureauleden Tweede Kamerverkiezingen van start

Campagne werving stembureauleden Tweede Kamerverkiezingen van start

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is vandaag met een campagne begonnen om gemeenten te ondersteunen bij het werven van stembureauleden. Ook roepen de Rijksoverheid, de waterschappen en provincies hun personeel op zich aan te melden als stembureaulid. Vanwege het coronavirus worden bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 maatregelen getroffen om de … Read more

Volledig artikel

Campagne werving stembureauleden Tweede Kamerverkiezingen van start

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is vandaag met een campagne begonnen om gemeenten te ondersteunen bij het werven van stembureauleden. Ook roepen de Rijksoverheid, de waterschappen en provincies hun personeel op zich aan te melden als stembureaulid.

Vanwege het coronavirus worden bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 maatregelen getroffen om de verkiezingen goed te laten verlopen. Zo is een beperkt aantal stemlokalen al 2 dagen eerder open en moeten stemlocaties voldoen aan coronaregels. Om kiezers in het stemlokaal te wijzen op de maatregelen, wordt het aantal leden per stembureau uitgebreid van minimaal 3 naar minimaal 4. Ook zijn er veel reserveleden en tellers nodig. Het Rijk, de waterschappen en provincies roepen hun ambtenaren dan ook op om zich, als het werk dat toelaat, aan te melden.

Om ervoor te zorgen dat kiezers veilig hun stem kunnen uitbrengen, zijn zeker 70.000 mensen nodig die meehelpen op de stembureaus als stembureaulid of teller. Volgens Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), zijn het bijzondere verkiezingen in bijzondere tijden. “Ik hoop dan ook dat veel mensen zich in maart willen inzetten voor de democratie. Want elke stem telt!”

Daarnaast bieden de waterschappen en provincies aan hun gebouwen in te zetten als stembureau. Ook is er vanuit het Rijk een aanbod om rijksgebouwen in te richten als stemlocatie. Andere partijen die mogelijke locaties beschikbaar hebben kunnen zich bij het ministerie of de gemeenten melden.

Jan van Zanen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) noemt het een sympathiek gebaar. Volgens hem staan gemeenten voor een enorme opgave om de verkiezingen op een goede manier te organiseren. “De druk is groot. We zijn daarom enorm blij met de inzet van locaties en eventuele vrijwilligers door onze medeoverheden. Het maakt de verkiezingen voor gemeenten beter uitvoerbaar en veiliger voor kiezers.”

Beeld © Jernej Furman

bron →

Sluiten

DENK presenteert verkiezingsprogramma ‘DENK anders’

DENK presenteert verkiezingsprogramma ‘DENK anders’

Vandaag heeft DENK het verkiezingsprogramma 2021-2025 ‘DENK anders’ gepresenteerd. De partij strijd met het verkiezingsprogramma voor een rechtvaardige samenleving en eerlijke verdeling van de welvaart door de focus te leggen op diversiteit en inclusiviteit. Zo komt de partij onder meer met een noodfonds waarmee de kwetsbaren worden ontzien en uitsluiting fel wordt bevochten. Enkele andere … Read more

Volledig artikel

DENK presenteert verkiezingsprogramma ‘DENK anders’

Vandaag heeft DENK het verkiezingsprogramma 2021-2025 ‘DENK anders’ gepresenteerd. De partij strijd met het verkiezingsprogramma voor een rechtvaardige samenleving en eerlijke verdeling van de welvaart door de focus te leggen op diversiteit en inclusiviteit. Zo komt de partij onder meer met een noodfonds waarmee de kwetsbaren worden ontzien en uitsluiting fel wordt bevochten. Enkele andere voorgestelde maatregelen zijn het verhogen van het minimumloon, het afschaffen van het eigen risico en het aan banden leggen van huurstijgingen. Daarnaast wil DENK het sociaal leenstelsel afschaffen en alle studenten compenseren.

Lijsttrekker Farid Azarkan kijkt met trots naar het partijprogramma. Nu de coronacrisis laat zien dat de rekening op dit moment onevenredig bij de meest kwetsbaren wordt neergelegd wil hij zich inzetten voor een rechtvaardiger Nederland.  “Het is belangrijker dan ooit dat we inclusief onderwijs hebben met toegang voor iedereen, woonmogelijkheden voor elke Nederlander en betaalbare zorgkosten. De overheid komt hiermee weer in dienst te staan van de burger. We staan zij aan zij met de meest kwetsbaren. Wij gaan strijden om dit programma te realiseren.”

In de strijd tegen racisme introduceert DENK een omgekeerde bewijslast. In plaats van een afwachtende houding moeten instituties nu aan de voorkant kunnen aantonen dat ze niet discrimineren. Met behulp van een Taskforce Bestrijding Digitale Discriminatie en een racisme-detector kunnen overheden en bedrijven worden doorgelicht. Ook wil DENK 500 extra agenten in Nederland die specifiek verantwoordelijk zijn voor het actief bestrijden van discriminatie en een nationaal actieplan om moslimhaat te bestrijden.

Het verkiezingsprogramma ‘DENK anders’ kunt u vinden via deze link.

 

Beeld © DENK

bron →

Sluiten

50PLUS maakt conceptkandidatenlijst bekend

50PLUS maakt conceptkandidatenlijst bekend

Vandaag heeft 50PLUS de conceptkandidatenlijst bekendgemaakt. De conceptlijst bestaat uit kandidaten met veel kennis op het gebied van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van 50PLUS. De zittende Kamerleden Corrie van Brenk, Gerrit Jan van Otterloo en Léonie Sazias lieten eerder al weten niet herkiesbaar te zijn voor een nieuwe termijn als Tweede Kamerlid. Op de … Read more

Volledig artikel

50PLUS maakt conceptkandidatenlijst bekend

Vandaag heeft 50PLUS de conceptkandidatenlijst bekendgemaakt. De conceptlijst bestaat uit kandidaten met veel kennis op het gebied van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van 50PLUS. De zittende Kamerleden Corrie van Brenk, Gerrit Jan van Otterloo en Léonie Sazias lieten eerder al weten niet herkiesbaar te zijn voor een nieuwe termijn als Tweede Kamerlid. Op de conceptlijst staan vooral onbekende namen.

Naast lijsttrekker Liane Den Haan staan Raymond Brood (2), Ellen Verkoelen (3), Martin Nijkamp (4) en Henk van Tilborg (5) hoog op de lijst. Brood is 61 jaar en ruim tien jaar partner bij Mercer, een internationaal consultancybureau op het gebied van talent, gezondheid, pensioen en investeringen. De 63-jarige Verkoelen is fractievoorzitter van 50PLUS Rotterdam. Ellen beschikt over veel kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit. Nijkamp is net als Brood 61 jaar en vervult een bestuursfunctie bij Robeco. Mede daardoor heeft hij veel kennis op het gebied van pensioenen, een belangrijk thema voor 50PLUS. De 63-jarige Van Tilborg is fractievoorzitter van 50PLUS Tilburg. Hij maakt zich vooral sterk voor een veilige samenleving waarin geweldsdelicten tegen ouderen zwaarder worden bestraft.

De top-10 van de conceptkandidatenlijst wordt verder aangevuld door Jaap Haasnoot (6), Marc van Rooij (7), Ruud van Acquoij (8), Ron van Reenen (9) en Noëlle Sanders (10). De gehele conceptkandidatenlijst kunt u raadplegen via deze link.

 

 

 

Beeld © Falco Hassink

bron →

Sluiten