media beeldvorming verkiezingen

Grote verschillen media bij beeldvorming verkiezingen

Grote verschillen media bij beeldvorming verkiezingen

Wie de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen via televisie of Facebook volgde, kreeg een ander beeld mee dan kiezers die hun nieuws via de kranten of online nieuwssites ontvingen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit in samenwerking met de LJS Nieuwsmonitor en onderzoeksbureau Taalstrategie. De resultaten zijn gepubliceerd in het onderzoeksrapport '15 minutes of fame: de invloed van Nederlandse media tijdens de verkiezingscampagne van 2017'.

Volledig artikel

Grote verschillen media bij beeldvorming verkiezingen

Televisie
Uit het rapport blijkt dat televisie nog steeds de belangrijkste bron van politieke informatie is tijdens de campagne. De journaals van NOS en RTL waren relatief sterk gericht op de tweestrijd tussen de PVV en de VVD en besteedden vooral aandacht aan thema’s als criminaliteit, immigratie en terreur. Volgens de onderzoekers is het succes van de VVD en de PVV mede hierdoor te verklaren.

Social media
Social media zoals Facebook of Twitter speelden een grotere rol bij deze verkiezingscampagne dan voorheen, zo stelt het rapport. Grote groepen kiezers hebben aangegeven hun nieuws voornamelijk via deze weg tot zich te nemen. Uit de analyse van het nieuws via Facebook en mobiele nieuwswidgets blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn met de traditionele media. De PVV en de VVD kwamen bijvoorbeeld relatief gezien vaker voor in nieuwsberichten op social media. Bovendien lag de focus van deze artikelen vooral op drama en conflict.

Dagbladen en online nieuwssites
In de dagbladen en online nieuwssites was juist meer aandacht voor andere partijen, zoals D66, CDA of GroenLinks. Er werd daardoor minder bericht over de tweestrijd tussen de PVV en de VVD dan op televisie of social media. Ook kwamen daar andere thema’s aan bod, zoals de zorg, Europa en het milieu.

Meer weten over de Tweede Kamerverkiezingen of de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen en analyses.

Sluiten
groenlinks coalitie peiling

BNR: ‘Nederland ziet het liefste een coalitie met GroenLinks’

BNR: ‘Nederland ziet het liefste een coalitie met GroenLinks’

Volgens onderzoeksbureau Whooz heeft Nederland een nipte voorkeur voor een regering van VVD, CDA, D66 – het zogenaamde 'motorblok' – met GroenLinks. Dit zijn de huidige onderhandelende partijen aan de formatietafel. Een coalitie van het motorblok met de ChristenUnie of de PvdA geniet minder voorkeur.

Volledig artikel

BNR: ‘Nederland ziet het liefste een coalitie met GroenLinks’

Een linkse coalitie met het CDA is ook minder populair dan een regering met de huidige onderhandelingspartners. Dit is vooral opvallend bij de groep progressievere kiezers. Ook zij zien liever een regering met de VVD dan een coalitie over links. Deze resultaten worden door Erik van der Eijk, hoofd analyse bij Whooz, ook als verrassend bestempeld: ‘Wij dachten dat ze [linkse kiezers, red.] het liefst een zo links mogelijk kabinet wilden, maar blijkbaar heeft de uitslag gezorgd voor realiteitszin’.

Alleen ‘conservatief Nederland’ zou het liefste een coalitie met de ChristenUnie zien. Dit verlangen lijkt echter voornamelijk voort te komen uit angst voor het vluchtelingenbeleid en de nivelleringsvoorstellen van GroenLinks. Dat klinkt conservatievere kiezers volgens de onderzoekers ‘als een gruwel in de oren’.

Sluiten
Peilingen verkiezinguitslag

Peilingen: zinvol of onzin?

Peilingen: zinvol of onzin?

Het ANP heeft donderdagochtend na het sluiten van de stembussen een voorlopige prognose van de verkiezingsuitslag gepubliceerd van de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart. Deze prognose toont aan dat de slotpeilingen gemiddeld 20 zetels verschillen van de voorlopige uitslagen. Eerder gingen al stemmen op om peilingen te verbieden in de aanloop naar de stemdag. Moeten we peilingen dan maar afschaffen?

Volledig artikel

Peilingen: zinvol of onzin?

Volgens een interview met universitair hoofddocent Peter Lugtig in De Volkskrant is hier geen reden voor. Peilingen zijn immers geen voorspellingen, maar bevragen kiezers wat zij zouden stemmen als er op dat moment verkiezingen zouden zijn. Er waren misschien verschillen tussen de slotpeilingen en de precieze zetelverdeling, maar de grote trends zijn ‘behoorlijk goed’ uitgekomen.

Het beeld uit de peilingen – winst voor de VVD, verlies voor de PvdA en een fotofinish tussen de PVV, CDA en D66 – komt grotendeels overeen met de voorlopige verkiezingsuitslag. Ook bij de overige partijen hadden de peilingen de trends goed: flinke zetelwinst voor GroenLinks, een verdubbeling van de zetels voor 50PLUS en Partij voor de Dieren, en DENK en Forum voor Democratie als enige nieuwe politieke partijen in de Tweede Kamer.

Sluiten
Kees van der Staaij

NRC: SGP spreekt nu ook katholieke kiezers aan

NRC: SGP spreekt nu ook katholieke kiezers aan

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) heeft sinds 1946 altijd twee of drie zetels behaald. In de Peilingwijzer staat de protestantse partij nu op drie tot vijf zetels, twee meer dan het huidige zetelaantal in de Tweede Kamer. Volgens het NRC Handelsblad is de toename te danken aan een nieuwe strategie om nieuwe kiezersgroepen aan te boren.

Volledig artikel

NRC: SGP spreekt nu ook katholieke kiezers aan

Deze groepen bestaan voornamelijk uit katholieken, evangelische christenen en rechtse islamkritische stemmers. Op thema’s die voor deze kiezers belangrijk zijn, profileert de SGP zich nadrukkelijk gedurende deze verkiezingscampagne.

Lijsttrekker Kees van der Staaij heeft zijn partij bijvoorbeeld expliciet op de kaart gezet in het debat over de islam. De SGP publiceerde vorige maand een manifest getiteld ‘Islam in Nederland’ waarin de partij onder andere opriep tot het actief verbieden van radicaal islamitische organisaties en een verbod voorstelde op gebedsoproepen die geloofsteksten bevatten, zoals in de islam gewoon is.

Daarnaast spreekt Van der Staaij volgens NRC ook katholieken aan, omdat het een duidelijke positie inneemt ‘vóór het leven’. Eerder formuleerde de partij dit door zich tegen abortus en euthanasie uit te spreken. Met de nieuwe, positief ingezette boodschap hoopt de partij ook gelovigen van buiten de gereformeerde kerk aan zich te binden.

Er kleven er echter ook risico’s aan deze campagnestrategie, omdat niet iedereen gediend is van de ‘populistische toon’ in het debat over de islam. Sommige SGP-aanhangers overwegen een stem op de ChristenUnie, omdat deze partij meer naastenliefde predikt in het vluchtelingendebat. Lees hier meer over de SGP en de ChristenUnie of lees in ons nieuwsoverzicht meer over de ontwikkelingen rondom de Tweede Kamerverkiezingen.

Foto: SGP

Sluiten
Politiek panel

Politiek panel: Klaver grootste kanshebber op links

Politiek panel: Klaver grootste kanshebber op links

40% van de 'insiders' uit een panel van NRC Handelsblad vindt dat GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver de grootste potentie heeft om de leider op links te worden. Hij is charismatisch en weet veel media-aandacht te genereren. Sommige deelnemers zien echter ook risico's kleven aan zijn innovatieve campagne, omdat Nederlanders volgens hen niet gediend zijn van 'sterallures'.

Volledig artikel

Politiek panel: Klaver grootste kanshebber op links

Opvallend is dat 35% van het politiek panel juist géén duidelijke leider verwacht. Zowel linkse als rechtse deelnemers zien een verdeeld speelveld dat niet kan samenwerken. Slechts 5% denkt bijvoorbeeld dat Lodewijk Asscher (PvdA) kanshebber is en Alexander Pechtold (D66) en Emile Roemer (SP) krijgen maar 3% achter zich.

Dit zijn de eerste resultaten van een politiek panel van het NRC Handelsblad. Het geeft haar lezers tot de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart een inkijkje in de politieke binnenwereld van Den Haag. Het panel bestaat uit ruim 60 deelnemers, de meesten vanuit de grote partijen, maar ook lobbyisten en campagnestrategen.

Bekende namen uit het panel zijn bijvoorbeeld voormalig vicepremier Wouter Bos (PvdA), oud-minister Ivo Opstelten (VVD) en oud-SP-leider Jan Marijnissen. De NRC legt het panel van oud-ministers, -spindoctors en –Kamerleden elke week een aantal vragen over de actuele thema’s uit de verkiezingen voor, die zij vervolgens anoniem beantwoorden. Deze week werd verder ook de betrouwbaarheid van Mark Rutte en de Twitter-campagne van de PVV besproken.

Zie in ons nieuwsoverzicht meer berichten over de voorspellingen van de uitslag van de verkiezingen.

Foto: Merlijn Doomernik

Sluiten

PvdA verliest kiezers met een migratieachtergrond aan DENK

PvdA verliest kiezers met een migratieachtergrond aan DENK

Volgens het Algemeen Dagblad lopen veel kiezers met een migratieachtergrond weg bij de PvdA. Dat blijkt uit een peiling van EtnoBarometer onder 1.792 Nederlanders met een migratieachtergrond. Kiezers met een Turkse en Marokkaanse achtergrond overwegen grotendeels naar DENK over te stappen.

Volledig artikel

PvdA verliest kiezers met een migratieachtergrond aan DENK

Volgens de EtnoBarometer zou DENK dankzij deze groep kiezers één zetel winnen. De PvdA blijft wel de populairste partij onder Surinaamse-Nederlanders en Antilliaanse-Nederlanders.

Het onderzoek is gehouden onder: 422 Turkse-, 483 Marokkaanse-, 489 Surinaamse- en 398 Antilliaanse Nederlanders tussen 18 en 70 jaar die stemgerechtigd zijn voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Afbeelding: EtnoBarometer

Sluiten
partijkeuze

Regeringsdeelname doorslaggevend in partijkeuze

Regeringsdeelname doorslaggevend in partijkeuze

Voor bijna een derde van de kiezers is regeringsdeelname doorslaggevend in de keuze voor een politieke partij, blijkt uit een onderzoek van Ipsos voor televisieprogramma Nieuwsuur. Het onderzoeksbureau vroeg kiesgerechtigden naar het belang dat zij hechten aan regeringsdeelname van hun voorkeurspartij.

Volledig artikel

Regeringsdeelname doorslaggevend in partijkeuze

Volgens de onderzoekers zegt 68 procent van de Nederlanders het belangrijk te vinden dat hun voorkeurspartij zitting neemt in een volgend kabinet. Een groep van 32 procent van de Nederlanders geeft aan daadwerkelijk regeringsdeelname mee te laten wegen in hun partijkeuze.

De redactie van De Verkiezingswijzer baseert zich op externe onderzoeksinformatie en staat niet garant voor de waarde van het onderzoek. Ter volledigheid verwijzen we daarom naar de gepubliceerde onderzoeksinformatie.

  Onderzoeksinformatie
  Rapport: ‘De verkiezingen en daarna
  © 2017 Ipsos, in opdracht van Nieuwsuur
  20 januari 2017

 • Voor dit onderzoek is een steekproef ondervraagd van 1.101 stemgerechtigde Nederlanders.
 • De steekproef is een goede afspiegeling van de stemgerechtigde Nederlandse bevolking. De respondenten zijn allereerst benaderd op basis van leeftijd en geslacht en de resultaten zijn vervolgens nog eens herwogen op de belangrijkste socio-demografische kenmerken en stemkeuze bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen.
 • De respondenten zijn geworven uit het ISO-gecertificeerde Ipsos I-say Panel.

Lees meer over coalitievorming in ons nieuwsdossier.

Sluiten
exitpolls

Stemmen zonder exitpolls

Stemmen zonder exitpolls

In aanloop naar de verkiezingen van maart zijn de politieke peilingen een belangrijke bron voor nieuwsberichten, waarna verscheidene politici deze framen in hun campagnes. De wijze waarop peilingen daadwerkelijk de uitslag van de verkiezingen bepalen is de afgelopen tijd meermaals ter discussie gesteld. Meerdere handen gaan ook op om überhaupt peilingen te verbieden in aanloop naar de stemdag.

Volledig artikel

Stemmen zonder exitpolls

In de periode rondom de parlementsverkiezingen in bijvoorbeeld Italië, Griekenland, en Oekraïne gelden restricties voor peilingen rondom de verkiezingsdag schreef Carlijne Vos in de Volkskrant vandaag.

Het voordeel van zo’n restrictie is volgens Vos dat de keuze van kiezers niet beïnvloed wordt door peilingen. Zoal zal er mogelijk een afname te zien zijn van het aantal kiezers dat strategische keuzes maakt tijdens de stembusgang en wordt er een groter beroep gedaan op de politieke afweging van de individuele kiezer.

Of we in maart daadwerkelijk zonder de kennis van peilingen onze keuze moeten maken is te bezien. Volgens hoogleraar politieke communicatie Claes de Vreese wordt de oproep om het proces te veranderen vaak vooral achteraf gedaan door partijen die de verkiezingen hebben verloren.

Lees in ons dossier ‘peilingen’ alles over het debat rondom de waarde van het instrument.

Sluiten
peilingen verkiezingen

Peilingen met een blinde vlek

Peilingen met een blinde vlek

Precies een week geleden werd, tegen vele voorspellingen in, Donald Trump verkozen als president van de Verenigde Staten. De kans hierop was slechts 15% schrijven Liesbeth Hulst en Kees van den Bos eerder deze week in de Volkskrant. Ook de Nederlandse opiniepeilingen zijn volgens de onderzoekers een bron van misvattingen en zetten ons richting 15 maart, net als in Amerika, ook op het verkeerde spoor.

Volledig artikel

Peilingen met een blinde vlek

Hulst en Van den Bos stellen dat peilingen vaak niet kloppen omdat opiniepeilers doorgaans zelf tot het establishment behoren en respondenten met een andere achtergrond daardoor hun mening deels verborgen houden. Daarnaast missen onderzoekers vaak respons van burgers die relatief weinig meedoen aan sociaal-wetenschappelijk of opinieonderzoek.

Volgens de twee auteurs wordt dit verschil tussen de gemeten voorkeuren en de daadwerkelijke uitslag ook tijdens de aankomende Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart zichtbaar.

In de afgelopen maanden schreven we al vaker over peilingen. Klik hier voor ons overzicht.

Afbeelding: De Verkiezingswijzer

Sluiten
Binnenhof Eerste Kamer Tweede Kamer Den Haag

Groot aantal seniore kiezers ‘zweven’

Groot aantal seniore kiezers ‘zweven’

Uit een enquête van Plusonline blijkt dat 45% van de kiezers van 50 jaar en ouder nog niet weten op welke partij ze hun stem zullen uitbrengen bij de komende Tweede Kamerverkiezing. Uit het onderzoek, dat is verricht onder 1445 respondenten van seniore leeftijd, blijkt dat veel kiezers ‘zweven’ uit onvrede over de partij waar zij in 2012 op gestemd hebben.

Volledig artikel

Groot aantal seniore kiezers ‘zweven’

Foto: Rene Mensen

Sluiten

Peilingen: PVV en VVD aan kop

Peilingen: PVV en VVD aan kop

Op 7 juli heeft Ipsos de laatste peilingen gepubliceerd. De PVV wint met 1 zetel nipt van de VVD en scoort het hoogste met 28 zetels. Het CDA en D66 komen allebei op 19 zetels uit. De drie linkse partijen SP, PvdA en GroenLinks volgen met respectievelijk 14, 12 en 10 zetels.

Volledig artikel

Peilingen: PVV en VVD aan kop

De overige zetels worden verdeeld tussen 50Plus (7), Partij voor de Dieren (5), ChristenUnie (5) en SGP (4).

Sluiten

VVD, D66 en CDA grote kanshebbers op regeringsdeelname in 2017

VVD, D66 en CDA grote kanshebbers op regeringsdeelname in 2017

Veel Nederlandse kiezers noemen de VVD, D66 en het CDA als kanshebbers om in 2017 een nieuwe regeringscoalitie te gaan vormen. De grootste groep van de kiezers verwacht dat er drie partijen nodig zullen zijn voor een nieuw kabinet.

Volledig artikel

VVD, D66 en CDA grote kanshebbers op regeringsdeelname in 2017

De PvdA, de huidige coalitiepartner van de VVD, komt pas in beeld bij een coalitie van vier partijen. De PVV, die momenteel hoog in de peilingen staat, maakt volgens de kiezers kans op regeringsdeelname in twee uiterste varianten; samen met de VVD in een coalitie van twee partijen of juist in een regering met meer dan vijf partijen.

Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau Ipsos onder een representatieve steekproef van Nederlandse kiezers in opdracht van lobby- en communicatieadviesbureau EPPA. Het onderzoek richtte zich niet op de politieke voorkeur van de deelnemers, maar op hun verwachtingen over de nieuwe coalitie die nodig is om een regering te vormen na de Tweede-Kamerverkiezingen van 15 maart 2017.

Coalitie van drie of vier partijen meest verwacht

Het onderzoek van Ipsos laat zien dat een meerderheid van de Nederlanders (tegen de 60%) verwacht dat er in 2017 drie of vier partijen nodig zijn om de volgende regeringscoalitie te vormen.

Hiervan meent zo’n 42% dat het nieuwe kabinet uit drie partijen zal bestaan, terwijl ongeveer 17% denkt dat vier partijen in een regering gaan samenwerken.

Onder degenen die op een coalitie van drie partijen rekenen, worden VVD, CDA en D66 vaker genoemd dan andere (grote) partijen. Bij een regering met vier partijen scoren CDA, D66, VVD en PvdA hoog.

Zo’n acht procent verwacht dat twee partijen een coalitie gaan vormen. Daarbij gaat het vooral om de VVD en de PVV die vaak worden genoemd. Zes procent meent dat er vijf partijen nodig zijn. Hier worden D66, CDA, VVD, PvdA en Groen Links vaak als kanshebbers naar voren gebracht.

Regeringen die uit één partij (0,6%) of uit zes of meer partijen (2,6%) bestaan, maken volgens de deelnemers aan het onderzoek nauwelijks kans. Opvallend is verder dat bijna een kwart van de ondervraagden geen idee heeft uit hoeveel partijen de nieuwe coalitie zal bestaan.

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de VVD volgens de Nederlandse kiezers een grote kanshebber is op regeringsdeelname. Deze partij wordt in alle varianten vaak genoemd. CDA en D66 scoren elk drie keer hoog. Het is aannemelijk dat kiezers deze partijen als bruggenbouwers tussen links en rechts zien. De PvdA komt in twee varianten in beeld voor regeringsdeelname, maar pas vanaf een coalitie met vier partijen.

Verder valt op dat Christenunie, SP, SGP, Partij voor de Dieren en 50Plus relatief laag scoren in alle varianten.

ANP Foto/Freek van den Bergh

Sluiten

Met Aboutaleb als PvdA-lijsttrekker: 27 zetels in peiling

Met Aboutaleb als PvdA-lijsttrekker: 27 zetels in peiling

Ahmed Aboutaleb heeft zich nog niet beschikbaar gesteld, maar als hij de lijsttrekker wordt van de PvdA dan ziet het er voor de partij goed uit. Uit een peiling van I&O Research blijkt dat de PvdA dan bij de volgende verkiezingen 27 zetels kan halen. De Rotterdamse burgemeester is momenteel de populairste politicus van het land.

Volledig artikel

Met Aboutaleb als PvdA-lijsttrekker: 27 zetels in peiling

Het verschil met lijsttrekker Samsom (peiling: 16 zetels) en lijsttrekker Asscher (peiling: 19 zetels) komt door de enorme populariteit van Aboutaleb. Hij kan rekenen op een waardering van 7,1. Dat is veel hoger dan de waardering van Asscher (6,0) en Samsom (4,7). Bovendien wordt Aboutaleb ook door niet-PvdA’ers gewaardeerd. Van GroenLinks-kiezers krijgt hij maar liefst een 7,7 en van PVV-kiezers een 5,7.

Met 27 zetels zou de PvdA weer behoren tot de 3 grootste Nederlandse partijen. De lijst wordt aangevoerd door de PVV met 31 zetels en de VVD met 27 zetels. Hierna volgen SP (17 zetels), CDA (16), PvdA (16), D66 (12) en GroenLinks (12).

Lees hier het hele bericht van I&O Research.

Sluiten