Aboutaleb geen kandidaat PvdA-lijsttrekkersverkiezing

Aboutaleb geen kandidaat PvdA-lijsttrekkersverkiezing

Het hoge woord is er uit: de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb gaat niet meedoen aan de verkiezing voor het PvdA-lijsttrekkersschap. “Ik doe niet mee aan lijsttrekkersverkiezingen. En de Partij van de Arbeid organiseert lijsttrekkersverkiezingen,” zegt hij tegen RTL Nieuws.

Volledig artikel

Aboutaleb geen kandidaat PvdA-lijsttrekkersverkiezing

Aboutaleb heeft al eerder gezegd dat hij het in een lijsttrekkersverkiezing niet tegen partijleider Diederik Samsom wil opnemen. Maar hij leek toen geen probleem te hebben om campagne te voeren tegen minister Asscher. Zo zei hij tegen Nieuwsuur  “Minister Asscher heeft natuurlijk een wat andere positie, die zit in het kabinet en neemt wel eens maatregelen waar ik het niet mee eens ben.”

De Rotterdamse burgemeester maakt nu een einde aan de speculaties: de PvdA-lijsttrekkersverkiezing zal geen posters met Aboutaleb kennen. Politiek verslaggever Roel Schreinemachers van RTL: “Tegelijkertijd laat hij wel doorschemeren dat hij het lijsttrekkerschap wel wil overwegen als hij wordt gevraagd. Die situatie kan natuurlijk ontstaan als andere kanshebbers afhaken. Maar voorlopig ziet het daar niet naar uit. Samsom wil graag nog een keer lijsttrekker worden. En de kans is groot dat ook Asscher zich in de strijd werpt.”

 

Sluiten

Samsom zingt: “Het is allemaal de schuld van Diederik”

Samsom zingt: “Het is allemaal de schuld van Diederik”

De coalitie sluit het parlementaire jaar af met een gezamenlijke borrel. PvdA-leider Diederik Samsom blikt in een satirisch lied terug op het afgelopen jaar: “De coalitie is een ramp voor Nederland. Dat is een feit want het staat dagelijks in de krant. Het beloofd herstel gaat veel te traag en in de peiling gaan wij ieder uur omlaag.”

Volledig artikel

Samsom zingt: “Het is allemaal de schuld van Diederik”

Volgens NOS verslaggever Xander van der Wulp is het uitlekken van dit filmpje een goede campagne-zet: “Samsom neemt zichzelf op de hak en laat zien dat hij zichzelf toch echt niet altijd bloedserieus neemt. Tegelijk deelt hij de eerste speldenprikjes uit naar zijn mogelijke tegenstanders bij de interne lijsttrekkersverkiezing: Asscher en Aboutaleb.”

Beluister het lied “Het is allemaal de schuld van Diederik” op De Telegraaf.

Sluiten

CDA houdt proef met voorverkiezingen kandidatenlijst

CDA houdt proef met voorverkiezingen kandidatenlijst

NRC Handelsblad schrijft vandaag over een experiment dat het CDA is gestart met zogenaamde ‘primaries’.

Volledig artikel

CDA houdt proef met voorverkiezingen kandidatenlijst

In de CDA-afdeling van de provincie Utrecht konden leden voor het eerst een afgevaardigde voor de kandidatenlijst kiezen. De sollicitatieprocedure vindt zo in het openbaar plaats en niet in een ‘achterkamertje’. Het CDA heeft deze voorverkiezing volgens de NRC georganiseerd om een oplossing te vinden voor het probleem dat de partij steeds minder (actieve) leden overhoudt. Dit is voor veel partijen een probleem; minder dan 3 procent van de bevolking is lid van een politieke partij.

 

 

Foto: Flickr / EPP

Sluiten
Rutte Zomergasten

Mark Rutte Zomergast

Mark Rutte Zomergast

Vandaag is bekend gemaakt dat Mark Rutte op 4 september een van de gasten bij het televisieprogramma Zomergasten is.

Volledig artikel

Mark Rutte Zomergast

In het kader van de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen is het een mooi moment voor Rutte om zich zo’n drie uur lang van zijn goede kant te laten zien. In 2010 vertelde Rutte aan het Jeugdjournaal dat zijn favoriete tv-programma ‘Studio Sport’ is, dus waarschijnlijk zijn er redelijk wat sportfragmenten te verwachten. Als Zomergastenfilm is ‘Mon Oncle’ van Jacques Tati een grote kanshebber.

Rutte: “Ik ben een trouwe kijker van Zomergasten. De uitzendingen die mij het meest zijn bijgebleven, zijn die waarin achter een ogenschijnlijk simpel fragment een bijzonder verhaal schuilgaat. Ik hoop dat mijn avond bij Zomergasten voor de kijkers ook een paar van zulke momenten oplevert. Ongelooflijk spannend en ik kijk ernaar uit.”

Sluiten

Roemer gekozen tot lijsttrekker

Roemer gekozen tot lijsttrekker

Tijdens de Partijraad van 25 juni jl. is Emile Roemer herkozen als lijsttrekker voor de Socialistische Partij. Roemer was de enige kandidaat.

Volledig artikel

Roemer gekozen tot lijsttrekker

In zijn toespraak benadrukte Roemer dat hij een eind wil maken aan de tweedeling in Nederland: “Er gaapt een grote kloof tussen de kleine groep die goed voor zichzelf zorgt en de rest van de bevolking. Als de SP het voor het zeggen krijgt, dan ziet Nederland er in 2020 heel anders uit. Met meer democratie, met meer macht voor gewone mensen. Want als mensen nu niets meer te zeggen hebben over hun werk, hun school of hun wijk, dan zorgen wij dat ze er weer over gaan.”

Een ander belangrijk thema voor Roemer is de zorg: “‘Een paar verzekeraars beslissen welke zorg je krijgt en waar je die zorg kunt krijgen. Een fors deel van de bevolking wordt afgesloten van zorg: Zij kunnen het eigen risico niet betalen. Daarom is een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico hard nodig. Daarin maken we een einde aan onnodige bureaucratie en geldverslindende concurrentie en regelen we goede zorg voor iedereen. In een korte tijd hebben al bijna 40.000 mensen het Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico omarmd. We krijgen steun van het overgrote deel van de bevolking. Samen met hen gaan we de kloof dichten.”

Sluiten

Voormalig D66-leider: ‘kijk serieus naar centrumlinks kabinet’

Voormalig D66-leider: ‘kijk serieus naar centrumlinks kabinet’

Trouw meldt op 24 juni dat enkele kritische partijleden van D66 vinden dat de partij een 'ruk naar links' moet maken.

Volledig artikel

Voormalig D66-leider: ‘kijk serieus naar centrumlinks kabinet’

De krant citeert uit het artikel ‘Beteugel het recht van de sterkste‘, dat op 2 juli aanstaande verschijnt in het tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D66. De auteurs pleiten ervoor dat de partij haar koers verlegt door niet langer te hameren op economische hervormingen, maar te strijden tegen sociale ongelijkheid. De D66’ers pleiten voor een nieuwe agenda voor de partij met drie opdrachten: herovering van het publieke domein, radicale kansengelijkheid en sociale innovatie.

De leden hopen op een partijdiscussie over de koers van D66 in aanloop van het verkiezingsprogramma van 2017. Ze stellen de lijn van oud-partijleider Jan Terlouw als voorbeeld. Terlouw regeert in het Trouw-artikel als volgt: “Met wie je gaat regeren, dát bepaalt de koers van de partij. Kijk heel serieus naar een centrumlinks kabinet”.

Sluiten

‘Actie in de SP-fractie’

‘Actie in de SP-fractie’

SP-voorzitter Ron Meyer zegt in de NRC dat de SP in 2017 een nieuwe, frisse fractie krijgt die aanvallend opereert en ‘de rauwheid van de straat’ meeneemt. Dit betekent dat zowel ‘de buschauffeur als de academicus’ een plek krijgt. Nu telt de SP-fractie enkel hogeropgeleide Tweede Kamerleden.

Volledig artikel

‘Actie in de SP-fractie’

Volgens de NRC bestaat er nervositeit in de fractie door de plannen van SP-voorzitter Ron Meyer. Gezien de huidige homogeniteit van de SP-Kamerleden is dat niet gek. Zo hebben 9 van de 15 huidige SP-Kamerleden een lange geschiedenis op het Binnenhof: ze zijn doorgegroeid van fractiemedewerker naar Tweede Kamerlid.

Tot 1 juni konden SP’ers met politieke ambities zich aanmelden bij de kandidatencommissie. Op dit moment voert Ron Meyer, als voorzitter van de kandidatencommissie, gesprekken. Op de pagina Kandidatencommissie staat hierover meer informatie.

Van de huidige SP-Tweede Kamerfractie zullen in ieder geval Farshad Bashir, Sharon Gesthuizen, Arnold Merkies en Paul Ulenbelt niet terugkeren op de kandidatenlijst. Ook een aantal VVD en PvdA Kamerleden hebben aangekondigd dat hun tijd op het Binnenhof voorbij is.

Sluiten

‘Laat verkiezingsprogramma’s ook doorrekenen door SCP en PBL’

‘Laat verkiezingsprogramma’s ook doorrekenen door SCP en PBL’

ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins heeft de politieke partijen opgeroepen om verkiezingsprogramma’s niet alleen door het Centraal Planbureau (CPB) door te laten rekenen, maar ook door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Eppo Bruins heeft dit tijdens het debat over de conclusies van de commissie Breed welvaartsbegrip voorgesteld.

Volledig artikel

‘Laat verkiezingsprogramma’s ook doorrekenen door SCP en PBL’

Volgens Tweede Kamerlid Bruins richt het CPB zich te sterk op de economische gevolgen van de plannen in het verkiezingsprogramma: “We moeten daarom naar een situatie dat het bruto binnenlands product één van de factoren is en niet dé wegingsfactor, zoals nu.” Onderwerpen als de kwaliteit van het onderwijs, de opvang van vluchtelingen, de kwaliteit van zorg en schone energie worden buiten beschouwing gelaten. Het SCP en PBL besteden juist aandacht aan deze onderwerpen. Politici kunnen vervolgens betere keuzes voor de begroting maken.

Sluiten

Kamer stemt over permanent kiesregister voor Nederlanders in het buitenland

Kamer stemt over permanent kiesregister voor Nederlanders in het buitenland

Op 28 juni stemt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Het wetsvoorstel moet de deelname aan verkiezingen van in het buitenland wonende Nederlanders makkelijker maken. Stemgerechtigden kunnen zich dan aanmelden voor een kiezersregister en hebben dan een permanent recht om te stemmen in het buitenland. Nu moeten Nederlanders in het buitenland zich telkens opnieuw laten registreren als zij willen stemmen.

Volledig artikel

Kamer stemt over permanent kiesregister voor Nederlanders in het buitenland

Naast het wetsvoorstel zelf wordt op 28 juni ook over een voorstel van PVV-Kamerlid Bosma gestemd. Bosma stelt voor het maximumaantal personen op  de kieslijst bij Tweede Kamerverkiezingen voor alle politieke partijen te verhogen naar 80. Het huidige kieswet stelt namelijk dat partijen die bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen minder dan zestien zetels behaalden, maximaal 50 kandidaten op de lijst mogen plaatsen.

Minister Plasterk heeft de Kiesraad (link 3) om advies gevraagd met betrekking tot het voorstel van Bosma. De Kiesraad geeft in een reactie op het voorstel aan de wijziging zoals voorgesteld door Bosma niet nodig te vinden. De huidige Kieswet biedt ‘partijen voldoende mogelijkheden om genoeg personen kandidaat te stellen om uitputting van de kandidatenlijst te voorkomen’.

Sluiten

Overzicht van politici die niet terugkeren op het Binnenhof

Overzicht van politici die niet terugkeren op het Binnenhof

De politieke partijen zijn volop bezig met het samenstellen van de nieuwe kandidatenlijsten voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Een aantal Kamerleden en bewindspersonen hebben echter al in de media aangegeven niet in de politiek terug te willen keren na de verkiezingen.

Volledig artikel

Overzicht van politici die niet terugkeren op het Binnenhof

Een overzicht van alle stoppende Kamerleden en bewindspersonen:

VVD-politici
[table “13” not found /]

PvdA-politici
[table “12” not found /]

SP-politici
[table “14” not found /]

D66-politici

NaamFunctieOverige informatie
Fatma Koser KayaPortefeuillehouder Binnenlandse Zaken; Landbouw, Visserij & Dierenwelzijn; Natuur; Participatiewet; Armoede- & Schuldenbeleid
Judith SwinkelsPortefeuillehouder Justitie, politie en veiligheid

Sluiten

CDA gebruikt regionale kieslijsten bij verkiezingen

CDA gebruikt regionale kieslijsten bij verkiezingen

Vandaag heeft het CDA bekend gemaakt dat het bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 gebruik gaat maken van zogenoemde regionale ‘staartlijsten’.

Volledig artikel

CDA gebruikt regionale kieslijsten bij verkiezingen

Naast de landelijke kieslijst worden er per kiesdistrict maximaal vijf regionale kandidaten op de lijst geplaatst.

CDA partijvoorzitter Ruth Peetoom: “Het CDA is de partij van heel Nederland, met sterke wortels in de regio. Met de regionale staartlijsten vergroten we de regionale herkenbaarheid van de landelijke CDA lijst en bieden we extra plaatsen aan veel goede kandidaten uit alle provincies en de drie grote steden”. Het CDA maakte bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2002 voor het laatst gebruik regionale kieslijsten.

CDA voorzitter Ruth Peetom. Foto: Flickr / Roel Wijnants

Sluiten

Alle huidige CDA-Kamerleden willen blijven

Alle huidige CDA-Kamerleden willen blijven

Het wordt dringen op de kandidatenlijst voor het CDA. NRC meldt dat alle 13 huidige Kamerleden van het CDA weer op de lijst willen. Daarnaast hebben bijna 300 kandidaten zich aangemeld voor een plekje op de lijst, waarvan er 70 door zijn naar de tweede ronde.

Volledig artikel

Alle huidige CDA-Kamerleden willen blijven

Bij de vorige verkiezingen verraste de partij met een lijst met weinig oudgedienden. Op dit moment staat de partij tussen de 15 en 20 zetels in de peilingen. De vraag is of de partij het nu weer aandurft om te kiezen voor zo’n stevige vernieuwing van de lijst.

Sluiten

PvdA-Kamerlid Eijsink stelt zich niet opnieuw verkiesbaar

PvdA-Kamerlid Eijsink stelt zich niet opnieuw verkiesbaar

De lijst van stoppende Kamerleden wordt steeds langer. Vandaag heeft PvdA’er Angelien Eijsink bekend gemaakt de politiek na de verkiezingen te verlaten. De NOS meldt dat Eijsink ‘na 14 jaar als volksvertegenwoordiger het tijd te vinden om het stokje over te dragen’.

Volledig artikel

PvdA-Kamerlid Eijsink stelt zich niet opnieuw verkiesbaar

In haar eerste periode als Kamerlid hield zij zich bezig met het speciaal onderwijs. Later bekleedde zij het woordvoerderschap defensie voor de PvdA. Eijsink heeft nog niet laten weten wat zij na haar politieke carrière gaat doen.

Andere PvdA Tweede Kamerleden die zich niet verkiesbaar stellen

  • Tanja Jadnanansing
  • Jacques Monasch
  • Sjoera Dikkers
  • Lutz Jacobi
  • Agnes Wolbert

Foto: PvdA

Sluiten
D66-leider Alexander Pechtold lijsttrekker

Pechtold in Buitenhof over de verkiezingen in 2017

Pechtold in Buitenhof over de verkiezingen in 2017

Afgelopen zondag gaf D66-leider Alexander Pechtold een interview aan Paul Witteman in Buitenhof. Hij ging uitgebreid in op zijn recente bezoek aan Turkije. Daarnaast stond hij stil bij de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen.

Volledig artikel

Pechtold in Buitenhof over de verkiezingen in 2017

Witteman vroeg hoe Pechtold reageert op de tegenvallende peilingen (ongeveer 16 tot 18 zetels). Pechtold reageerde verbaasd, omdat het toch echt 50% winst is ten opzichte van het huidige zetelaantal. Daarbij gaf hij aan dat D66 nu negen verkiezingen op rij heeft gewonnen, hoewel hij ook ziet dat dat niet een tiende overwinning garandeert. Hij noemde D66 een progressieve, genuanceerde middenpartij. De D66-leider benadrukte het belang om redelijk te blijven en niet mee te gaan met de polariserende tijdgeest: “wie daarmee huwt wordt weduwnaar”.

Op de vraag van Witteman of het onontkoombaar is om met de VVD te regeren zei Pechtold dat het te vroeg is om daarover te speculeren. De D66-leider vindt dat het kabinet niet teveel ‘over de vleugels’ moet regeren, maar moet worden opgebouwd vanuit het ‘gezonde, genuanceerde midden’.

Ten slotte werd hem gevraagd of hij in het volgende kabinet minister van Onderwijs of Buitenlandse Zaken wil worden. Daarop gaf hij lachend het antwoord dat hij meer verstand heeft van algemene zaken.

Sluiten

Pechtold nu officieel lijsttrekker D66

Pechtold nu officieel lijsttrekker D66

Voor D66 was het slechts nog een formaliteit, maar nu is het officieel: Alexander Pechtold wordt lijsttrekker bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen. De leden van D66 hebben Pechtold met een ruime meerderheid verkozen. Pechtold zelf geeft aan ‘blij te zijn met de steun van de leden’ en ‘zeer uit te kijken naar de komende periode’.

Volledig artikel

Pechtold nu officieel lijsttrekker D66

De verkiezing van de lijsttrekker vond van 3 tot en met 13 juni 2016 plaats. Leden konden door middel van e-voting hun stem uitbrengen.

De enige andere kandidaat, Ton Visser, had niet de vereiste 252 ondersteuningsverklaringen (1 procent van de D66-leden) en werd daarom uitgesloten van de lijsttrekkersverkiezing. Ton Visser wilde meedoen aan de verkiezing om de D66-leden ook daadwerkelijk een keuze te geven.

Lees hier het hele bericht.

Foto: D66

Sluiten

Lutz Jacobi verlaat Haagse politiek

Lutz Jacobi verlaat Haagse politiek

Lutz Jacobi keert na de verkiezingen niet terug als Tweede Kamerlid meldt De Leeuwarder Courant. Volgens de krant is Jacobi het gedoe in de partij zat. Ze geeft daarbij een opvallend signaal af: “Ik hoop dat de partij een leider krijgt die warmte brengt”.

Volledig artikel

Lutz Jacobi verlaat Haagse politiek

In januari gaf Jacobi nog aan dat ze eventueel zelf beschikbaar is als kandidaat-fractievoorzitter van de PvdA. Bij de vorige verkiezingen van 2012 deed ze al een poging daartoe. Tot verrassing van velen stelde ze zich destijds kandidaat tegen onder meer Diederik Samsom en Ronald Plasterk. Ze haalde toen echter slechts 2,3% van de stemmen.

Sluiten

VNL brengt VVD-kwartetspel uit

VNL brengt VVD-kwartetspel uit

Voor Nederland (VNL), de partij van ex-PVV'ers Bontes en Van Klaveren, heeft een kwartetspel gemaakt met als thema ‘VVD negatief in het nieuws’ . Blunders van Ard, Leugens, en Opstappers zijn enkele van de categorieën. Met deze actie presenteert VNL zich als liberaal alternatief voor de VVD.

Volledig artikel

VNL brengt VVD-kwartetspel uit

Foto: VNL

Sluiten

Met Aboutaleb als PvdA-lijsttrekker: 27 zetels in peiling

Met Aboutaleb als PvdA-lijsttrekker: 27 zetels in peiling

Ahmed Aboutaleb heeft zich nog niet beschikbaar gesteld, maar als hij de lijsttrekker wordt van de PvdA dan ziet het er voor de partij goed uit. Uit een peiling van I&O Research blijkt dat de PvdA dan bij de volgende verkiezingen 27 zetels kan halen. De Rotterdamse burgemeester is momenteel de populairste politicus van het land.

Volledig artikel

Met Aboutaleb als PvdA-lijsttrekker: 27 zetels in peiling

Het verschil met lijsttrekker Samsom (peiling: 16 zetels) en lijsttrekker Asscher (peiling: 19 zetels) komt door de enorme populariteit van Aboutaleb. Hij kan rekenen op een waardering van 7,1. Dat is veel hoger dan de waardering van Asscher (6,0) en Samsom (4,7). Bovendien wordt Aboutaleb ook door niet-PvdA’ers gewaardeerd. Van GroenLinks-kiezers krijgt hij maar liefst een 7,7 en van PVV-kiezers een 5,7.

Met 27 zetels zou de PvdA weer behoren tot de 3 grootste Nederlandse partijen. De lijst wordt aangevoerd door de PVV met 31 zetels en de VVD met 27 zetels. Hierna volgen SP (17 zetels), CDA (16), PvdA (16), D66 (12) en GroenLinks (12).

Lees hier het hele bericht van I&O Research.

Sluiten

Buma opnieuw lijsttrekker CDA

Buma opnieuw lijsttrekker CDA

Sybrand Buma is op het partijcongres van 4 juni officieel tot lijsttrekker van het CDA gekozen. Buma vindt het een 'grote eer en een voorrecht' om opnieuw lijsttrekker te mogen zijn voor de Kamerverkiezingen in maart 2017.

Volledig artikel

Buma opnieuw lijsttrekker CDA

In zijn toespraak benadrukte hij dat de ‘polarisatie de vijand van de oplossing is en daarmee een beter Nederland in de weg staat’. Buma wil zich daarom inzetten voor een ‘politiek van ideeën, van het midden en van waarden’. De politiek moet zich richten op een ‘sterke samenleving en een eerlijke economie als antwoord op oprechte zorgen.’

Lees hier de hele toesprak van Buma.

Foto: Flickr / EPP

Sluiten
schippers edith minister

Minister Schippers wil niet op de VVD-lijst

Minister Schippers wil niet op de VVD-lijst

Edith Schippers heeft aangekondigd zich niet verkiesbaar te stellen voor de VVD bij de volgende verkiezingen. Volgens de NOS overweegt Schippers wel als bewindspersoon in een nieuw kabinet door te gaan. Ze zal deze beslissing nemen 'als het aan de orde is'.

Volledig artikel

Minister Schippers wil niet op de VVD-lijst

Schippers is sinds Rutte I minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bij de laatste verkiezingen in 2012 stond zij op plek twee van de kandidatenlijst van de VVD en kreeg ze 123.000 voorkeursstemmen.

 

Sluiten
lodewijk asscher

Asscher en Aboutaleb overwegen lijsttrekkerschap PvdA

Asscher en Aboutaleb overwegen lijsttrekkerschap PvdA

Er is mogelijk een driestrijd op komst voor het lijsttrekkerschap van de PvdA. Zowel Lodewijk Asscher als Ahmed Aboutaleb hebben aangegeven het lijsttrekkerschap voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 te overwegen. Zij moeten het dan naar alle waarschijnlijkheid opnemen tegen Diederik Samsom.

Volledig artikel

Asscher en Aboutaleb overwegen lijsttrekkerschap PvdA

Lodewijk Asscher zei op 21 me in de Volkskrant dat hij zijn besluit in het najaar van 2016 bekend maakt. Indien Asscher zich verkiesbaar stelt gaat hij de strijd aan met Diederik Samson die eveneens heeft aangegeven de voorman van de PvdA tijdens de verkiezingscampagne te willen worden.

Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, heeft in Nieuwsuur aangegeven zich kandidaat te willen stellen voor het lijsttrekkerschap van de PvdA. Hij wil het echter niet op nemen tegen Samsom omdat hij hem altijd heeft gesteund. Aboutaleb wacht daarom de beslissing van Samsom af en neemt daarna het besluit of hij lijsttrekker wil worden.

Jeroen Dijsselbloem heeft ondertussen in een gesprek met RTL Z op 31 mei aangegeven de uitspraak van Ahmed Aboutaleb ‘vreemd’ te vinden. Gezien het feit dat Aboutaleb de positie van lijsttrekker ambieert, zou hij dit nu ook duidelijk kenbaar moeten maken. Volgens Dijsselbloem mag het voor Aboutalebs kandidaatstelling geen vereiste zijn dat Samsom niet mee doet.

Samson zelf zegt niet opzij te willen stappen voor Aboutaleb, meldt de Volkskrant. Hij zal het Aboutaleb niet kwalijk nemen als hij de strijd om het lijsttrekkerschap aangaat. Integendeel, Samsom ‘houdt van verkiezingen, van een democratische strijd over waarden en over personen die die waarden het best vertegenwoordigen.’

Sluiten

Hoekstra: ‘Verkiezingsprogramma is een competitie van ideeën’

Hoekstra: ‘Verkiezingsprogramma is een competitie van ideeën’

Wopke Hoekstra, de voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie van het CDA, schrijft met regelmaat een blog over deze functie. In zijn meest recente blog geeft Hoekstra aan dat het samenstellen van een verkiezingsprogramma een competitie van ideeën is en om keuzes vraagt. De keuzes moeten ‘rekening houden met de zorgen van de kiezers, herkenbaar CDA zijn en Nederland daadwerkelijk vooruit helpen’.

Volledig artikel

Hoekstra: ‘Verkiezingsprogramma is een competitie van ideeën’

Hoekstra vraagt leden en derden vooral door te gaan met het opsturen van ideeën omdat hij zonder hen zijn werk niet zou kunnen doen.

Lees hier het hele blog van Hoekstra.

Sluiten

Potentiële PvdA Tweede Kamerleden kunnen zich nu melden

Potentiële PvdA Tweede Kamerleden kunnen zich nu melden

De Partij van de Arbeid (PvdA) is begonnen aan de zoektocht naar nieuwe Tweede Kamerkandidaten voor de periode 2017-2021. Wie 'mee wil strijden tegen uitsluiting en mee wil bouwen aan één samenleving' kan zich vanaf nu melden bij de PvdA kandidatencommissie.

Volledig artikel

Potentiële PvdA Tweede Kamerleden kunnen zich nu melden

Tot 12 september is het mogelijk om te solliciteren. Op 22 december wordt de conceptkandidatenlijst bekend gemaakt en de lijst wordt op het congres van 14 en 15 januari vastgesteld.

Op de PvdA-website staat meer informatie over de procedures.

Sluiten
Marianne Thieme Partij voor de Dieren verkiezingsprogramma kandidaten

Marianne Thieme stelt zich beschikbaar voor lijsttrekkerschap PvdD

Marianne Thieme stelt zich beschikbaar voor lijsttrekkerschap PvdD

Het partijbestuur heeft aangegeven de voorkeur te geven aan Marianne Thieme voor het lijsttrekkerschap voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Volgens Floriske van Leeuwen, voorzitter van de Partij voor de Dieren, heeft Thieme de thema’s dierenwelzijn, duurzaamheid, klimaatcrisis en vleesconsumptie een duidelijke plek op de agenda van de Tweede Kamer kunnen geven in de afgelopen regeerperiode.

Volledig artikel

Marianne Thieme stelt zich beschikbaar voor lijsttrekkerschap PvdD

De finale beslissing met betrekking tot het lijsttrekkerschap zal op het verkiezingscongres van 27 november 2016 door de leden genomen worden.

Lees hier het hele persbericht.

Sluiten

Gert-Jan Segers gekozen tot lijsttrekker

Gert-Jan Segers gekozen tot lijsttrekker

Op het congres van de ChristenUnie op 23 april is Gert-Jan Segers aangewezen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Segers, de huidige fractievoorzitter van de ChristenUnie, wil zich inzetten voor een “christelijk-sociale politiek die mensen recht doet en hoop biedt”.

Volledig artikel

Gert-Jan Segers gekozen tot lijsttrekker

Bovendien wil hij gezamenlijk met andere lijsttrekkers de tweedeling in de samenleving te lijf gaan.

Lees hier het hele persbericht van de ChristenUnie.

Sluiten

Klaver: GroenLinks wordt ‘motorblok van het nieuwe kabinet’

Klaver: GroenLinks wordt ‘motorblok van het nieuwe kabinet’

Jesse Klaver is op het GroenLinks congres van 23 april jl. door een ruime meerderheid van de partijleden tot lijsttrekker voor de komende Tweede Kamerverkiezingen verkozen. Tijdens zijn eerste toespraak als partijleider gaf Klaver aan van GroenLinks ‘motorblok van het nieuwe kabinet’ te willen maken.

Volledig artikel

Klaver: GroenLinks wordt ‘motorblok van het nieuwe kabinet’

Verder moet GroenLinks een ‘brede volkspartij’ worden die zich bij overwinning inzet voor de omslag naar schone energie, geen verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt en investeringen in onderwijs.

De volledige speech staat op de GroenLinks website.

Foto: GroenLinks

Sluiten

Pechtold: D66 wil deel uitmaken van nieuwe regering

Pechtold: D66 wil deel uitmaken van nieuwe regering

Op het D66-congres van 16 april jl. heeft Alexander Pechtold, naast de aankondiging van zijn kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap, ook bekend gemaakt wat D66 na de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 ambieert. Volgens Pechtold is D66 nodig voor een stabiele en betrouwbare regering die die de grote uitdagingen kan aanpakken.

Volledig artikel

Pechtold: D66 wil deel uitmaken van nieuwe regering

Pechtold wil zich inzetten voor gelijke kansen in het onderwijs, meer vaste banen, de vergroening van de economie en de hervorming van de pensioenen.

Lees hier meer over het D66-congres.

Foto: D66

Sluiten

Buma enige kandidaat-lijsttrekker CDA

Buma enige kandidaat-lijsttrekker CDA

Sybrand Buma wordt bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 lijsttrekker van het CDA.

Volledig artikel

Buma enige kandidaat-lijsttrekker CDA

Binnen het CDA heeft zich naast Buma geen andere kandidaat gemeld voor het lijsttrekkerschap. Op het partijcongres van 4 juni 2016 in Maarssen wordt Buma officieel door de leden gekozen als CDA-lijsttrekker.

Lees hier het hele persbericht van het CDA

Foto: Flickr / EPP

Sluiten

Jacques Monasch (PvdA) stelt zich niet kandidaat

Jacques Monasch (PvdA) stelt zich niet kandidaat

In een brief aan zijn achterban geeft Tweede Kamerlid Jacques Monasch (PvdA) aan dat hij zich niet kandidaat stelt als Kamerlid voor de volgende verkiezingen. Als motivatie voor zijn beslissing geeft hij aan dat de verschillen van mening met zijn partijgenoten van de PvdA ‘verder strekken dan losse onderwerpen’. Monasch heeft eerder dit jaar openlijk gepleit voor een andere, linksere koers van zijn partij en felle kritiek geuit op de leiding van de PvdA.

Volledig artikel

Jacques Monasch (PvdA) stelt zich niet kandidaat

De hele brief van Monasch lezen? Klik hier.

Sluiten

50PLUS stelt programmacommissie in

50PLUS stelt programmacommissie in

Ook ouderen partij 50PLUS is aan de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 begonnen. Om tot een goed programma te komen dat de achterban en de kiezers aanspreekt heeft men een verkiezingsprogrammacommissie samengesteld. Onder leiding van Maurice Koopman, de waarnemend voorzitter van 50PLUS is, wordt tot de zomer aan het programma voor de verkiezingen gewerkt.

Volledig artikel

50PLUS stelt programmacommissie in

Meer lezen over de commissie? Klik hier.

Foto: 50PLUS

Sluiten

Gert-Jan Segers al bijna zeker lijsttrekker ChristenUnie

Gert-Jan Segers al bijna zeker lijsttrekker ChristenUnie

De huidige fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, Gert-Jan Segers, maakt grote kans de lijsttrekker van de partij bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen te worden.

Volledig artikel

Gert-Jan Segers al bijna zeker lijsttrekker ChristenUnie

Het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie heeft hem unaniem voorgedragen als lijsttrekker en zal ook de leden op het partijcongres van 23 april vragen om met deze keuze voor Segers in te stemmen.

Meer weten over de campagne van de ChristenUnie? Klik hier.

Sluiten

Mogelijk experimenten met elektronische hulpmiddelen tijdens verkiezingen

Mogelijk experimenten met elektronische hulpmiddelen tijdens verkiezingen

Tweede Kamerlid Joost Taverne van coalitiepartij VVD heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend om gedurende een periode van vijf jaar experimenten uit te voeren waarin elektronische hulpmiddelen bij de verkiezingen gebruikt kunnen worden.

Volledig artikel

Mogelijk experimenten met elektronische hulpmiddelen tijdens verkiezingen

De Kiesraad is vrij kritisch over het voorstel en ziet maar een beperkte ruimte om in het verkiezingsproces met elektronische hulpmiddelen te experimenteren.

Meer lezen over het advies van de Kiesraad? Klik hier.

Sluiten

Sybrand Buma voorgedragen als lijsttrekker

Sybrand Buma voorgedragen als lijsttrekker

Het CDA partijbestuur heeft unaniem besloten Sybrand Buma als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 voor te dragen. Het bestuur doet dit conform het advies van de Adviescommissie. Deze beoordeelde aan de hand van een profielschets de geschiktheid van drie kandidaten die zich hadden aangemeld voor de lijsttrekkersverkiezing en bevonden Buma de enige geschikte kandidaat.

Volledig artikel

Sybrand Buma voorgedragen als lijsttrekker

Als zich tot 14 april 2016 geen verdere tegenkandidaten stellen wordt Sybrand Buma met grote zekerheid op het voorjaarscongres van 4 juni 2016 tot CDA-lijsttrekker verkozen.

Het hele verhaal lezen? Klik dan hier

Foto: Flickr / EPP

Sluiten

Meer inspraak voor leden bij het CDA

Meer inspraak voor leden bij het CDA

Geen uitgebreid en puntsgewijs verkiezingsprogramma meer voor het CDA. Deze keer werkt het CDA met een visiedocument op hoofdlijnen, geschreven en gedragen door vele leden uit alle gelederen: de CDA 1000.

Volledig artikel

Meer inspraak voor leden bij het CDA

Het CDA gooit het deze keer over een andere boeg. Geen vuistdik verkiezingsprogramma meer, maar een algemeen visiedocument. Het nieuwe programma moet  compacter worden dan voorheen. Het CDA stelt dat in de praktijk verkiezingsprogramma’s steeds sneller achterhaald raken door de actualiteit. Daarom kiest het CDA voor een programma op hoofdlijnen. Deze zijn bepaald en gedragen door een grote groep leden, de zgn. “CDA 1000”. De CDA 1000 gaat over vijf brede maatschappelijke vraagstukken: (1) waarden & traditie; (2) sterke samenleving; (3) familie & gezien; (4) eerlijke economie; en (5) zorg.

Het is voor het eerst dat het CDA op deze schaal leden betrekt bij de ontwikkelfase van het verkiezingsprogramma. Het uitgangspunt is dat CDA-leden van alle lokale afdelingen zijn vertegenwoordigd. Elke afdeling kan twee tot vier leden afvaardigen, afhankelijk van de grootte van de afdeling, naar de CDA 1000. Het idee voor een CDA 1000 is geïnspireerd door de G1000. Dit is oorspronkelijk een “burgertop”: een (groeps)bijeenkomst van een grote groep burgers die richtinggevende uitspraken doen over belangrijke zaken voor de gemeenschap. Ook mensen die niet actief zijn in de politiek of zich niet goed vertegenwoordigd voelen hebben inspraak in dergelijke fora. De bijeenkomst van de CDA 1000 vindt plaats op zaterdag 10 september 2016 in de Kromhouthal te Amsterdam.

Lees hier meer over de CDA-leden dag.

Sluiten

Verkiezingsprogrammacommissie VVD van start

Verkiezingsprogrammacommissie VVD van start

Met de installatie door VVD partijvoorzitter Henry Keizer is de verkiezingsprogrammacommissie van de VVD officieel van start gegaan. De opdracht aan de commissie is om in de zomer van 2016 met een conceptprogramma te komen dat op het najaarscongres 2016 op 7 oktober aan de leden voorgelegd zal worden.

Volledig artikel

Verkiezingsprogrammacommissie VVD van start

Lees meer op de website van de VVD.

Foto: Henry Keizer

Sluiten