formatie vastgelopen

Formatie vastgelopen

Formatie vastgelopen

De formatiebesprekingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn vastgelopen. Dat maakte informateur Schippers maandagavond bekend via een persbericht. De informateur zal nu zo snel mogelijk haar eindverslag afronden en aan de Tweede Kamer aanbieden. Op de bijeengeroepen persconferentie zei Schippers dat de partijen 'inhoudelijk' zijn vastgelopen, met name op het thema migratie. Maar ook op het gebied van klimaat en inkomen kwamen de partijen er niet uit, aldus BNR.

Volledig artikel

Formatie vastgelopen

Sluiten
groenlinks coalitie peiling

BNR: ‘Nederland ziet het liefste een coalitie met GroenLinks’

BNR: ‘Nederland ziet het liefste een coalitie met GroenLinks’

Volgens onderzoeksbureau Whooz heeft Nederland een nipte voorkeur voor een regering van VVD, CDA, D66 – het zogenaamde 'motorblok' – met GroenLinks. Dit zijn de huidige onderhandelende partijen aan de formatietafel. Een coalitie van het motorblok met de ChristenUnie of de PvdA geniet minder voorkeur.

Volledig artikel

BNR: ‘Nederland ziet het liefste een coalitie met GroenLinks’

Een linkse coalitie met het CDA is ook minder populair dan een regering met de huidige onderhandelingspartners. Dit is vooral opvallend bij de groep progressievere kiezers. Ook zij zien liever een regering met de VVD dan een coalitie over links. Deze resultaten worden door Erik van der Eijk, hoofd analyse bij Whooz, ook als verrassend bestempeld: ‘Wij dachten dat ze [linkse kiezers, red.] het liefst een zo links mogelijk kabinet wilden, maar blijkbaar heeft de uitslag gezorgd voor realiteitszin’.

Alleen ‘conservatief Nederland’ zou het liefste een coalitie met de ChristenUnie zien. Dit verlangen lijkt echter voornamelijk voort te komen uit angst voor het vluchtelingenbeleid en de nivelleringsvoorstellen van GroenLinks. Dat klinkt conservatievere kiezers volgens de onderzoekers ‘als een gruwel in de oren’.

Sluiten
nieuw kabinet bewindslieden

Nieuw kabinet waarschijnlijk meer bewindslieden

Nieuw kabinet waarschijnlijk meer bewindslieden

Ingewijden hebben tegenover het AD bevestigd dat het nieuwe kabinet waarschijnlijk uit meer ministers en staatssecretarissen gaat bestaan dan het huidige kabinet. Momenteel zijn er dertien ministers en zeven staatssecretarissen. Volgens het AD is de uitbreiding toe te schrijven aan het gegeven dat er mogelijk nu vier partijen deelnemen aan de regering. Door het kabinet uit te breiden kan iedere partij een aantal bewindspersonen aanstellen en invloed uitoefenen op het beleid.

Volledig artikel

Nieuw kabinet waarschijnlijk meer bewindslieden

Ook inhoudelijke veranderingen op het gebied van milieu en klimaat hebben waarschijnlijk invloed op de samenstelling van een nieuwe regering. Er wordt in de wandelgangen gefluisterd over een nieuw ministerie van Klimaat & Energie. Deze onderwerpen zijn nu nog bij Economische Zaken (energie) en Infrastructuur & Milieu (klimaat) ondergebracht.

Meer weten over de kabinetsformatie? Lees meer nieuws- en achtergrondartikelen in ons overzicht.

Sluiten
brief informateur kamer

Informateur: ‘belangrijke thema’s zijn aan bod gekomen’

Informateur: ‘belangrijke thema’s zijn aan bod gekomen’

Informateur Edith Schippers heeft zojuist een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de vorderingen van de kabinetsformatie. Gisteren werd hiertoe een verzoek ingediend door de PVV en de SP. Dit verzoek werd ondersteund door alle niet-onderhandelende partijen in de Tweede Kamer. In de brief staat dat ‘de belangrijke thema’s voor de komende kabinetsperiode’ inmiddels aan bod zijn gekomen.

Volledig artikel

Informateur: ‘belangrijke thema’s zijn aan bod gekomen’

Verder wil de informateur weinig kwijt over de voortgang: ‘De inzet aan de onderhandelingstafel is groot. In deze fase van de informatie is een precieze indicatie van het tijdpad voor komende periode niet mogelijk, net zo min als uitsluitsel over de vraag of een akkoord wel of niet binnen bereik is.’

Wel gaf Schippers wederom aan dat ze ernaar streeft om vóór het zomerreces een nieuw kabinet tot stand te brengen: ‘Dat is en blijft ook mijn streven als informateur’.

Lees hier de volledige brief van informateur Schippers of bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste ontwikkelingen rondom de kabinetsformatie.

Foto: Pixabay

Sluiten
pvv sp brief formatie

PVV en SP verzoeken informateur om brief over formatie

PVV en SP verzoeken informateur om brief over formatie

De PVV en de SP willen een brief van informateur Edith Schippers ontvangen over de vorderingen van de formatiepoging met VVD, CDA, D66 en GroenLinks. PVV-fractievoorzitter Geert Wilders heeft daartoe samen met SP-leider Emile Roemer vanmiddag een verzoek ingediend in de Tweede Kamer. Ze kregen geen meerderheid achter zich, maar Kamervoorzitter Khadija Arib beloofde desalniettemin om ‘de gevoelens die in de Kamer leven’ over te brengen aan informateur Schippers. Het is nu aan de informateur of zij een brief gaat sturen aan de Tweede Kamer.

Volledig artikel

PVV en SP verzoeken informateur om brief over formatie

Volgens Wilders komt er bijna geen informatie naar buiten over de vorderingen van de kabinetsformatie, terwijl ‘het landsbestuur op zijn gat ligt’. Hij wil via een brief van de informateur nog deze week horen over welke dossiers overeenstemming is bereikt tussen de onderhandelende partijen en over welke dossiers niet. Ook vraagt hij zich af waarom de pers iedere donderdagmiddag wordt geïnformeerd en de Tweede Kamer niet. Naar aanleiding van de brief zou de PVV-leider volgende week graag een debat over de kabinetsformatie houden.

Op de vier onderhandelende partijen na – VVD, CDA, D66 en GroenLinks – spraken alle partijen in de Kamer hun steun uit voor het verzoek om een brief van Wilders en Roemer. Er was dus geen Kamermeerderheid, maar Kamervoorzitter Khadija Arib beloofde wel ‘de gevoelens die in de Kamer leven’ over te brengen aan de informateur. Het is vervolgens aan informateur Schippers of zij de gevraagde brief stuurt naar de Tweede Kamer.

Regeling van Werkzaamheden & Reglement van Orde
Het verzoek van Wilders en Roemer werd gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden in de Tweede Kamer. Tijdens de Regeling van Werkzaamheden stelt de Kamer de vergaderagenda vast. Kamerleden kunnen gewoonlijk gedurende de Regeling van Werkzaamheden een verzoek om informatie aan de regering indienen. Voor een brief van de regering met informatie, of een debat met een bewindspersoon, is een Kamermeerderheid benodigd (artikel 54 van het Reglement van Orde).

Aangezien dit verzoek echter een verzoek aan de informateur betrof, was het onduidelijk of een meerderheid vereist was. Het Reglement van Orde – waarin de regels zijn vastgelegd die de Tweede Kamer bij de uitvoering van haar werkzaamheden naleeft – voorziet alleen van een mogelijkheid om inlichtingen te vragen na afloop van de informatieopdracht (artikel 139 van het Reglement van Orde). Hier is wel een Kamermeerderheid voor nodig.

SP-fractievoorzitter Roemer gaf aan dat hij het Reglement van Orde daarom wilt aanpassen zodat een meerderheid in de Kamer niet langer leidt tot het blokkeren van een verzoek om informatie tijdens de kabinetsformatie.

Meer weten over de procedures rondom de kabinetsformatie? Bekijk onze overzichtspagina over de formatie of lees verder in ons nieuwsoverzicht voor meer achtergrondartikelen.

Sluiten
lokale partijen groenlinks

Lokale afdelingen twijfelen over coalitie met GroenLinks

Lokale afdelingen twijfelen over coalitie met GroenLinks

De formatiepoging tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks is in volle gang. De betrokken politici spreken van 'onderling vertrouwen' bouwen maar willen verder weinig kwijt over de samenwerking. Een rondgang van De Telegraaf langs enkele lokale afdelingen van VVD, CDA en D66 vertelt echter een ander verhaal. Volgens de Telegraaf vrezen lokale politici 'het ergste' bij een landelijke samenwerking tussen hun partijen en GroenLinks.

Volledig artikel

Lokale afdelingen twijfelen over coalitie met GroenLinks

De bestuurders leveren bijvoorbeeld kritiek op de positie van automobilisten onder GroenLinks: ‘GroenLinks zou er zomaar toe in staat zou zijn om de hele binnenstad failliet te laten gaan om maar auto’s te weren.’ Ook zijn de gemeentelijke politici sceptisch over het gemak waarmee GroenLinks geld uitgeeft als het in het gemeentebestuur zit. Martijn Weenink, CDA-fractievoorzitter in Wageningen, zegt hierover: ‘Het is wel mooi om heel ruimhartig te zijn, maar íémand moet de rekening betalen’.

Lees in ons nieuwsoverzicht meer artikelen over de kabinetsformatie of kijk eens naar onze overzichtspagina met brieven aan de informateur. Hierin bepleiten organisaties dat hun ideeën worden opgenomen in het regeerakkoord. In 2012 ontvingen de (in)formateurs bijvoorbeeld in totaal 290 brieven. Inmiddels heeft De Formatiewijzer al meer dan 150 brieven aan informateur Schippers verzameld en gepubliceerd.

Sluiten
kabinetsformatie 2012

Kabinetsformatie 2012: na 54 dagen werd Rutte II beëdigd

Kabinetsformatie 2012: na 54 dagen werd Rutte II beëdigd

Het is inmiddels 54 dagen geleden dat de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 plaatsvonden. In 2012 werd het kabinet-Rutte II na 54 dagen formeren al beëdigd door koningin Beatrix. Daar lijkt nu geen sprake van te zijn.

Volledig artikel

Kabinetsformatie 2012: na 54 dagen werd Rutte II beëdigd

Hoewel de informateur heeft aangegeven om meer haast te willen maken met de onderhandelingen, zijn er nog geen concrete aanknopingspunten dat VVD, CDA, D66 en GroenLinks binnenkort een gezamenlijk regeerakkoord presenteren.

Meer weten over de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen.

Sluiten
formatie vastgelopen

Informateur Schippers wil tempo onderhandelingen opvoeren

Informateur Schippers wil tempo onderhandelingen opvoeren

Informateur Edith Schippers wil deze week 'behoorlijk wat meters' maken met de onderhandelingen voor de kabinetsformatie. Dat zei de informateur tegen het Algemeen Dagblad. Vorige week vonden er door de begrafenis van de moeder van Jesse Klaver (GroenLinks) – en 4 en 5 mei – slechts op twee dagen onderhandelingssessies plaats. De week daarvoor hadden de onderhandelende partijen een week vakantie.

Volledig artikel

Informateur Schippers wil tempo onderhandelingen opvoeren

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks gaan nu met ‘ongelooflijk veel onderwerpen’ aan de slag, aldus Schippers. Zo moesten de partijen bijvoorbeeld allemaal een pitch voorbereiden, waarbij zij geacht werden rekening te houden met de belangen van de andere partijen.

Verhitte discussies en mogelijk heikele onderwerpen worden hierbij echter vermeden: ‘Veel komt pas later aan bod, als er over hervormingen gesproken wordt’, aldus een ingewijde. Volgens het AD blijft het soms ook dagen stil in de gezamenlijke app-groep en hebben ambtenaren voorlopig nog geen voorstellen van de nieuwe regering doorgerekend.

Meer weten over de kabinetsformatie? Bekijk hier ons artikel over de onderhandelingsstijl van informateur Schippers of lees verder in ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen en analyses.

Sluiten
nieuw kabinet bewindslieden

RTL Nieuws: ‘Ministersposten besproken in formatie’

RTL Nieuws: ‘Ministersposten besproken in formatie’

RTL Nieuws meldt dat er aan de formatietafel al kort gesproken is over een mogelijke verdeling van ministersposten. Ingewijden hebben dit tegenover RTL bevestigd. Zowel de verdeling van ministeries als mogelijke kanshebbers zijn hierbij aan bod gekomen. D66-leider Pechtold en informateur Edith Schippers ontkenden echter dat er ministersposten zijn besproken tijdens de formatiegesprekken.

Volledig artikel

RTL Nieuws: ‘Ministersposten besproken in formatie’

Volgens de bronnen zouden er mogelijk vier ministers voor de VVD komen, drie voor het CDA, drie voor D66 en twee voor GroenLinks. Als grootste partij levert de VVD de minister-president, die ook minister van Algemene Zaken wordt. Daarnaast heeft VVD-onderhandelaar Halbe Zijlstra al meermaals aangegeven dat hij graag minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil worden.

Zowel het CDA als D66 hebben een voorkeur voor het ministerie van Financiën, waarbij Wouter Koolmees (D66) of Wopke Hoekstra (CDA) als kanshebbers worden genoemd. Koolmees neemt momenteel als onderhandelaar deel aan de formatie en Hoekstra zit voor het CDA in de Eerste Kamer. Daarnaast wil D66 graag de portefeuilles Economische Zaken en Onderwijs beheren. Dat laatste ministerie zou D66-leider Alexander Pechtold graag onder zijn hoede nemen. Voor GroenLinks staan Infrastructuur & Milieu en Ontwikkelingssamenwerking hoog op het verlanglijstje.

Pechtold zei na afloop van de formatiebesprekingen op donderdagmiddag dat het ‘complete onzin’ was dat de verdeling van ministersposten was langsgekomen. Volgens Schippers is er wel over financiën en belastingen gesproken afgelopen week. De onderhandelingen gaan maandag 8 mei verder.

Meer weten over de kabinetsformatie? Bekijk onze overzichtspagina voor een gedetailleerde uitleg van het formatieproces of lees in ons nieuwsoverzicht nadere analyses en achtergrondartikelen.

Sluiten
rutte formatie gesprekken

Formatiegesprekken weer van start

Formatiegesprekken weer van start

Vanmiddag om 14.00 uur komen de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks na een week vakantie weer bijeen onder leiding van informateur Edith Schippers. De formatiegesprekken zouden oorspronkelijk dinsdagmiddag aanvangen, maar werden een dag uitgesteld omdat de moeder van Jesse Klaver (GroenLinks) dinsdag werd begraven. Desondanks zal Klaver, net als de andere onderhandelaars, vandaag weer bij de les moeten zijn. Er bestaan namelijk nog steeds twijfels bij CDA en VVD over de samenwerking met GroenLinks, zo schrijft de Volkskrant vandaag.

Volledig artikel

Formatiegesprekken weer van start

Partijcongres
Deze zorgen hebben met name betrekking op de achterban van GroenLinks. GroenLinks-leider Klaver organiseert namelijk een partijcongres zodra er een regeerakkoord is bereikt. Tijdens dit congres mogen leden van GroenLinks – als enige van de vier partijen – stemmen over de inhoud van het eventuele akkoord. Vlak voor de eindstreep zou de coalitie tussen de vier partijen daarom nog kunnen mislukken, indien een meerderheid op het partijcongres van GroenLinks tegen het akkoord stemt.

Incidenten
Ook zijn er verschillende incidenten met GroenLinks-politici geweest de afgelopen maanden, waardoor er zorgen bestaan over de fractiediscipline binnen de partij. Ervaren Kamerlid Liesbeth van Tongeren eiste bijvoorbeeld eind maart, op eigen gezag, dat de gaswinning in Groningen moest worden verminderd. En Zihni Özdil, sinds 23 maart lid van de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer, leverde stevige kritiek op de VVD tijdens zijn eerste speech in de plenaire zaal.

Gezamenlijk beleid
Toch zijn er volgens de Volkskrant ook bemoedigende tekenen. De vier partijen proberen bijvoorbeeld alvast samen op te trekken bij stemmingen in de Tweede Kamer. Als VVD, CDA, D66 en GroenLinks een succesvol kabinet willen vormen, moeten zij immers overeenstemming bereiken over het regeringsbeleid.

Whatsapp-groep
Daarnaast hebben de secondanten van de onderhandelaars, Pieter Heerma (CDA), Halbe Zijlstra (VVD), Wouter Koolmees (D66) en Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), een gezamenlijke Whatsapp-groep opgericht. In deze groep proberen de vier vast een begin te maken met de coalitiediscipline.

Meer lezen over de onderhandelingen voor de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste ontwikkelingen en analyses.

Sluiten
moeder klaver overleden

Moeder Klaver overleden: dinsdag 2 mei geen onderhandelingen

Moeder Klaver overleden: dinsdag 2 mei geen onderhandelingen

Zojuist heeft het Bureau Woordvoering Kabinetsformatie bekend gemaakt dat er geen onderhandelingen plaatsvinden op 2 mei. De moeder van Jesse Klaver (GroenLinks) is overleden. Op dinsdag vindt de uitvaart plaats. Eerder miste de GroenLinks-leider al een aantal onderhandelingsdagen omdat zijn moeder in het ziekenhuis was opgenomen. Hij werd toen gedeeltelijk vervangen door Bram van Ojik.

Volledig artikel

Moeder Klaver overleden: dinsdag 2 mei geen onderhandelingen

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks zouden oorspronkelijk – na een week vakantie – de besprekingen voor de kabinetsformatie komende dinsdag hervatten. Het is nog niet bekend of de onderhandelingen op woensdag wel doorgaan en of Jesse Klaver daarbij aanwezig zal zijn.

Meer lezen over de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen en analyses.

Sluiten
formatie ministers

Nieuwe Kamerleden moeten snel leren

Nieuwe Kamerleden moeten snel leren

Na de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen zijn er op 23 maart maar liefst 71 nieuwe Kamerleden geïnstalleerd. In het Financieel Dagblad vinden sommige betrokkenen de frisse blik van deze nieuwe Kamerleden een toevoeging aan het parlement, maar anderen maken zich juist zorgen over hun gebrek aan ervaring. Hoe worden deze nieuwe Kamerleden voorbereid op hun taak als volksvertegenwoordiger? En wat zijn de voor- en nadelen van zoveel nieuwe gezichten?

Volledig artikel

Nieuwe Kamerleden moeten snel leren

Zorgen
Volgens Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib is het ‘best zorgelijk’ dat er na elke verkiezingen zoveel ervaring verdwijnt. Deze hoge doorstroom vormt een gevaar voor het ‘gezamenlijke geheugen van het parlement’, aldus Arib. De Kamervoorzitter is niet als enige deze mening toegedaan. Oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas, die zelf 24 jaar in de Tweede Kamer zat waarvan vierenhalf als voorzitter, denkt dat nieuwe Kamerleden minimaal vier jaar nodig hebben om te weten hoe ‘Den Haag’ werkt.

Frisse blik
In de vorige eeuw was het ook gebruikelijk dat Kamerleden soms decennialang lid bleven. Maar sinds de jaren ’60 neemt het aantal ervaren Kamerleden steeds verder af. Volgens parlementair historicus Carla van Baalen in het Financieel Dagblad hoeft dit niet per se een probleem te zijn. Een frisse blik kan helpen de afstand tussen de politiek en de burgers te verkleinen: ‘Het zijn tenslotte volksvertegenwoordigers die moeten weten wat er leeft in de samenleving’.

Ook maakt de historica zich weinig zorgen om ‘het verlies van collectief geheugen’. Dit is wel een reëel gevaar, maar wordt volgens haar opgevangen door het ondersteunend apparaat van de Kamer. Griffiers en ander ondersteunend personeel blijven immers meestal wel jarenlang in de Kamer werken. Van Baalen: “Daar zit heel veel kennis. Kamerambtenaren maken een handleiding en geven cursussen over onder meer wetgeving en staatsrecht aan nieuwe Kamerleden, zodra zij binnen zijn. Ze zijn op dat verloop ingesteld’.

Scholing
In de eerste maanden na de verkiezingen krijgen nieuwe Kamerleden twee dagen in de week intensieve cursussen. De onderwerpen variëren enorm, van de werking van de Europese besluitvorming en de Kamerprocedures tot ‘Hoe log ik in op het ICT-systeem?’. Daarnaast heeft het ondersteunende personeel van de vaste Kamercommissies zogenaamde ‘inwerkdossiers’ klaargemaakt voor de nieuwe leden. Ook krijgen Kamerleden via hun politieke partij bijscholing en ondersteuning. Net als bij de griffie blijven fractie- of beleidsmedewerkers van politieke partijen vaak langer aan dan Kamerleden en zorgen dus voor een stukje continuïteit.

Meer weten over de kabinetsformatie of de nieuwe Tweede Kamer? Bekijk ons overzicht met alle achtergrondartikelen en laatste nieuwsberichten.

Sluiten
formatie klimaat akkoord

Milieucommissies partijen presenteren gezamenlijk akkoord voor formatie

Milieucommissies partijen presenteren gezamenlijk akkoord voor formatie

Het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (DOPP) is tot een gezamenlijk akkoord gekomen over het toekomstige klimaatbeleid. Het DOPP doet sinds 2008 duurzaamheidsvoorstellen aan de onderhandelaars van kabinetsformaties. Bij dit overleg zijn de 'groene' commissies van de vier onderhandelende partijen – VVD, CDA, D66 en GroenLinks – aangesloten, plus de milieucommissies van de PvdA en ChristenUnie. De huidige voorstellen zijn expliciet bedoeld als input voor het nieuwe regeerakkoord en zijn door de achterban van de partijen goedgekeurd.

Volledig artikel

Milieucommissies partijen presenteren gezamenlijk akkoord voor formatie

Bij het behalen van de milieudoelstellingen is volgens het akkoord een centrale rol weggelegd voor de overheid, dus niet de markt of de consument. Daarom moet er een ‘Klimaatwet’ komen, waarin staat vastgelegd dat er per jaar 2 à 3 procent energiebesparing moet plaatsvinden. Ook moet in deze wet worden opgenomen dat de broeikasgasemissies in 2020 25 procent lager moeten zijn dan in 1990. In 2030 moet dit vervolgens tot een reductie van 40 procent leiden en in 2050 uiteindelijk 95 procent.

Om dit te bewerkstelligen stelt het DOPP voor om alle kolencentrales te sluiten, de verkoop van fossiel aangedreven voertuigen te verbieden na 2025 en de gaswinning in Groningen te minimaliseren. Omdat er idealiter ook geen gas meer wordt geïmporteerd, moeten rest- en aardwarmte in combinatie met warmteopslag, zonneboilers en isolatie voor de warmtevoorziening zorgen. Ook stellen de partijen voor meer te investeren in windmolens op land en op zee.

In het voorstel zijn nog een aantal concreet geformuleerde maatregelen opgenomen. Zo willen de milieucommissies onder andere een variabele wegenbelasting op basis van kilometers en uitstoot, een netwerk van aangesloten natuur, meer laadpalen voor elektrische auto’s en een investeringsfonds met 10 miljard euro als startkapitaal om duurzaam materiaalgebruik en energiebesparing te stimuleren.

Meer weten over de rol van duurzaamheid en milieumaatregelen in de kabinetsformatie? Lees hier de brief aan de informateur van negentig hoogleraren over het klimaat of bekijk ons nieuwsoverzicht voor meer achtergrondartikelen over de formatie.

Foto: Pixabay

Sluiten
schippers onderhandelaar informateur

Persconferentie informateur: ‘We zijn er nog lang niet’

Persconferentie informateur: ‘We zijn er nog lang niet’

Gisteren hield informateur Edith Schippers haar wekelijkse persconferentie om de vorderingen van de kabinetsformatie toe te lichten. De besprekingen gaan na het reces door, maar de onderhandelende partijen zijn nog ver weg van een regeerakkoord: ‘We hebben elf dagen achter de rug die soms makkelijker waren en soms wat moeilijker. Maar we zijn er nog lang niet’. VVD, D66 en GroenLinks hadden eerder op de dag al aangegeven dat zij verder willen gaan met de besprekingen.

Volledig artikel

Persconferentie informateur: ‘We zijn er nog lang niet’

Volgens de informateur hebben de onderhandelaars minder financiële ruimte dan eerder werd gedacht: ’Minister Dijsselbloem heeft ons enthousiasme qua financiën verder getemperd. Dat maakt de gesprekken niet gemakkelijker’. Eerder hadden ook het Planbureau voor de Leefomgeving en de Nederlandsche Bank dit punt al aangestipt bij de onderhandelaars.

Wel vertelde Schippers dat er inmiddels een breed scala aan onderwerpen aan bod is gekomen aan de formatietafel: pensioenen, onderwijs, migratie, inkomen, klimaat en financiën. Ook heeft iedereen aan tafel het vertrouwen dat de samenwerking kan slagen, al hield Schippers wel nog een slag om de arm: ‘Ik heb het idee dat het zeker wat kan worden, maar het kan ook hartstikke fout gaan’.

Sluiten
formatiegesprekken reces

Formatiegesprekken gaan door na reces

Formatiegesprekken gaan door na reces

Zojuist hebben de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks de pers te woord gestaan na hun overleg in de Stadhouderskamer. Vanaf morgen hebben de politici een week vakantie. Volgens VVD-onderhandelaar Mark Rutte gaan de gesprekken door na het reces: ‘we schieten op’. Ook D66-leider Alexander Pechtold bevestigde dat de onderhandelende partijen na deze week met elkaar verder gaan.

Volledig artikel

Formatiegesprekken gaan door na reces

Om 18:00 uur vandaag houdt informateur Edith Schippers een persconferentie om de pers bij te praten over de vorderingen van de kabinetsformatie. Deze wekelijkse persconferentie vloeit voort uit haar voornemen om het formatieproces transparanter te maken. De bijeenkomst vindt plaats in de Oude Zaal van de Tweede Kamer en is live te volgen via deze website.

Meer weten over de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen.

Sluiten
kamerleden patiënten

Kamerleden gekoppeld aan patiënten

Kamerleden gekoppeld aan patiënten

Gisteren hebben verschillende Kamerleden een patiënt 'cadeau gekregen' in Café Dudok in Den Haag. Dit gebeurde op initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland. De Kamerleden, allen met het onderwerp zorg in hun portefeuille, zijn voor een jaar aan hun patiënt(en) gekoppeld. Aanwezig bij de bijeenkomst waren politici van de SP, GroenLinks, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de PvdA.

Volledig artikel

Kamerleden gekoppeld aan patiënten

Directeur van de Patiëntenfederatie Nederland Dianda Veldman zei over het cadeau: ‘Wij geven de Kamerleden een echte patiënt cadeau. Een ervaringsdeskundige. Zodat zij direct zien en horen wat hun Haagse besluiten betekenen voor de mensen in het land die zorg nodig hebben’. Met het initiatief hoopt de patiëntenvereniging de politiek en patiënten dichter bij elkaar te brengen.

De Kamerleden hebben gisteren ‘hun patiënten’ voor het eerst ontmoet. Ook namen zij een levensgrote foto van hen in ontvangst. Het is de bedoeling dat de Kamerleden deze foto’s op hun werkkamer zetten om regelmatig aan hen te worden herinnerd. Volgens GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet is ‘het verstevigen van de positie van de patiënt’ zeer belangrijk.

Foto: Pixabay

Sluiten
formatie vakantie

Bijna vakantie voor onderhandelaars

Bijna vakantie voor onderhandelaars

Vanaf vrijdag hebben de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks een week vakantie. Deze onderhandelingsvrije week valt samen met de eerste week van het meireces van de Tweede Kamer. Volgens de NOS betekent dit dat de onderhandelingen van deze week cruciaal zijn voor de kabinetsformatie.

Volledig artikel

Bijna vakantie voor onderhandelaars

Volgens VVD-onderhandelaar Rutte gaat het er soms hard aan toe aan de formatietafel. Hij sprak kort met journalisten voordat hij de Stadhouderskamer vanochtend betrad: ‘We zijn druk aan het praten […] Als je met vier verschillende partijen praat over moeilijke onderwerpen, dan knettert het af en toe”.

D66-voorman Pechtold kon na afloop van de besprekingen vanochtend desgevraagd niet aangeven of de vier partijen na de vakantie verder gaan met onderhandelen: ‘Dat gaan we zien, we hebben nog anderhalve dag’.

Meer weten over de kabinetsformatie? Lees meer achtergrondartikelen in ons nieuwsoverzicht.

Sluiten
formatie ser experts

Onderhandelaars ontvangen opnieuw experts

Onderhandelaars ontvangen opnieuw experts

Vanmiddag gaan de formatieonderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks verder. Deze onderhandelingen waren tijdelijk opgeschort vanwege Pasen en de plotselinge ziekenhuisopname van de moeder van GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver. Vandaag komen informateur Schippers en de onderhandelaars drie keer bijeen: tweemaal ’s middags en eenmaal ’s avonds.

Volledig artikel

Onderhandelaars ontvangen opnieuw experts

Voor het eerste gesprek zijn opnieuw twee deskundigen uitgenodigd. Kees Goudswaard, hoogleraar Toegepaste economie en Sociale Zekerheid, schuift in de middag aan. Hij wordt vergezeld door Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Eerder ontvingen de onderhandelaars al experts op het gebied van veiligheid, financiën en economie, en leefbaarheid.

Meer weten over de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor het laatste nieuws of lees verder over het formatieproces.

Sluiten
groenlinks van ojik

Van Ojik (GroenLinks) zorgt voor lek formatietafel

Van Ojik (GroenLinks) zorgt voor lek formatietafel

Bram van Ojik, oud-fractievoorzitter van GroenLinks, was afgelopen woensdag de vervanger van Jesse Klaver (GroenLinks) aan de formatietafel. Klaver werd ’s ochtends onverwachts weggeroepen door een spoedopname van zijn moeder en de ervaren Van Ojik mocht toen zijn plaats innemen. Hij maakte echter de fout zijn documenten niet in een mapje af te schermen maar onder de arm mee te brengen. Hierdoor konden de aanwezige fotografen de documenten op de gevoelige plaat vastleggen.

Volledig artikel

Van Ojik (GroenLinks) zorgt voor lek formatietafel

Volgens De Telegraaf betrof het een vertrouwelijk ‘Dreigingsbeeld Defensie’ en was onder andere de Russische president Poetin te zien. De onderhandelaars ontvingen woensdag een viertal deskundigen op het gebied van defensie en internationale veiligheid. Na afloop bevestigde Van Ojik dat de formerende partijen meer geld voor defensie willen vrijmaken. Hiermee verbrak de GroenLinks-coryfee het stilzwijgen dat de andere onderhandelaars de afgelopen weken hadden volgehouden.

Deze radiostilte was volgens De Volkskrant een goed teken: ‘hoe meer lekken, hoe meer onwil’. Ook oud-informateur Kamp concludeerde deze week dat een kabinet met VVD, CDA, D66 en GroenLinks serieus onderzocht wordt. Volgende week dinsdag komen de onderhandelende partijen weer bijeen. De verwachting is dat Jesse Klaver er dan gewoon weer bij kan zijn.

Sluiten
groenlinks serieuze poging

Oud-informateur Kamp: ‘Serieuze poging met GroenLinks’

Oud-informateur Kamp: ‘Serieuze poging met GroenLinks’

Dinsdag 11 april spraken oud-informateurs Henk Kamp en Uri Rosenthal (beiden VVD) over de formatie tijdens een Politiek Café van ProDemos. Kamp stelde daar dat GroenLinks een serieuze partner is in de huidige onderhandelingen met VVD, CDA en D66. In eerste instantie werd nogal sceptisch gekeken naar de onderhandelingen met GroenLinks, maar volgens Kamp wijst alles er nu op dat dit een serieuze formatiepoging is.

Volledig artikel

Oud-informateur Kamp: ‘Serieuze poging met GroenLinks’

De onderhandelende partijen hebben namelijk ‘echt de intentie hebben om er iets van te maken’. Daarnaast concludeert de oud-informateur dat de combinatie VVD, CDA, D66 en GroenLinks een meer comfortabele meerderheid heeft in de Tweede Kamer (85 van de 150 zetels) ten opzichte van de variant met de ChristenUnie (slechts 76 zetels). Verschillende politieke partijen kregen immers afgelopen kabinetsperiode te maken met afsplitsingen. Met een krappe meerderheid van 76 van de 150 zetels zou een kabinet met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie daarom te instabiel zijn, oordeelt Kamp.

Deze week maakte informateur Schippers bovendien bekend dat de onderhandelingen ook in de avonduren plaatsvinden. Hierdoor komen de acht onderhandelaars en informateur driemaal per dag bijeen: ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds. Alleen op dinsdagochtend en vrijdag vinden er geen gesprekken plaats. Op dinsdagochtend zijn de wekelijkse fractievergaderingen en op vrijdag moeten zowel Mark Rutte als Edith Schippers bij de ministerraad aanwezig zijn. Vanwege Pasen en de zieke moeder van Jesse Klaver (GroenLinks) is het eerstvolgende overleg tussen de partijen aankomende dinsdagmiddag.

Meer weten over de onderhandelingen? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste ontwikkelingen.

Sluiten
moeder klaver overleden

Formatieonderhandelingen opgeschort

Formatieonderhandelingen opgeschort

Zojuist werd bekend dat de onderhandelingen voor de kabinetsformatie morgen niet doorgaan. De moeder van Jesse Klaver (GroenLinks) is vanochtend met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Bram van Ojik, oud-leider van GroenLinks en momenteel Kamerlid voor GroenLinks, was daarom vandaag zijn vervanger bij de onderhandelingstafel.

Volledig artikel

Formatieonderhandelingen opgeschort

De onderhandelaars en de informateur hebben nu besloten dat zij morgen geen bespreking plannen, nu duidelijk is dat Jesse Klaver hieraan niet kan deelnemen omwille van zijn zieke moeder. Haar toestand is zorgwekkend, liet Klaver vandaag weten.

De onderhandelingen starten vanaf dinsdag 18 april 2017 weer volgens het reguliere schema.

Sluiten
formatie onderhandelingen veiligheid

Veiligheidsexperts uitgenodigd aan formatietafel

Veiligheidsexperts uitgenodigd aan formatietafel

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks komen vandaag drie keer bijeen. Onder toeziend oog van informateur Schippers ontvangen zij woensdagochtend van 10:00 uur tot 12:30 uur een viertal deskundigen op het gebied van veiligheid en internationale samenwerking.

Volledig artikel

Veiligheidsexperts uitgenodigd aan formatietafel

Voor dit gesprek zijn uitgenodigd de Commandant der Strijdkrachten, Tom Middendorp, de directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), Rob Bertholee, de directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, Onno Eichelsheim en de directeur-generaal Internationale Samenwerking, Christiaan Rebergen.

In de middag en avonduren praten de onderhandelaars en informateur vervolgens verder over de kabinetsformatie. Vorige week ontvingen zij al financieel-economische experts en deskundigen op het gebied van de samenleving en milieu.

Bekijk ons nieuwsoverzicht voor meer artikelen over de formatieonderhandelingen.

Foto: Pixabay

Sluiten
informateur verzoek brief

Klaver deelt filmpje van formatietafel

Klaver deelt filmpje van formatietafel

Jesse Klaver (GroenLinks) heeft een filmpje gemaakt van de Stadhouderskamer, waar de onderhandelingen voor de kabinetsformatie plaatsvinden. De Stadhouderskamer was ooit de kamer van stadhouder Willem V (1748-1806). Op wat technologische aanpassingen na, ziet de kamer er nog precies hetzelfde uit als toen.

Volledig artikel

Klaver deelt filmpje van formatietafel

Klaver laat via Facebook onder andere zien op welke plek aan tafel de onderhandelaars van de verschillende partijen zitten. Ook vertelt hij welke lekkernijen er op tafel staan – zoals paaseitjes – en gaat hij kort in op de historische schilderingen op de muren.

Bekijk het hele filmpje op Facebook of lees in ons nieuwsoverzicht verder over de laatste ontwikkelingen rondom de kabinetsformatie.

Sluiten
Klaver papadag

Ophef over ‘papadag’ Jesse Klaver (GroenLinks)

Ophef over ‘papadag’ Jesse Klaver (GroenLinks)

Vorige week is in sommige media ophef ontstaan over de zogenaamde ‘papadag’ op vrijdag van Jesse Klaver, politiek leider van GroenLinks. Het was al langer bekend dat de vier onderhandelende partijen – VVD, CDA, D66 en GroenLinks – niet op vrijdag vergaderden. Zowel VVD-leider Mark Rutte als informateur Edith Schippers (eveneens VVD) hebben op vrijdag immers een verplichting bij de ministerraad.

Volledig artikel

Ophef over ‘papadag’ Jesse Klaver (GroenLinks)

In een email naar zijn achterban vertelde Klaver dat dit hem goed uitkomt: ‘In het begin hebben we samen afgesproken om niet op vrijdag te vergaderen. Fijn, want dan ben ik het liefst bij mijn kinderen. Zeker als het zulk lekker weer is. Na het weekend gaan we dan met nieuwe energie weer verder’.

Volgens Elsevier en het AD viel dit bericht niet bij iedereen even goed. De reacties varieerden van ‘neemt hij zijn werk wel serieus?’ tot ‘vrijdag is toch gewoon een werkdag, wat een onzin!’. Er waren echter ook positieve geluiden te bespeuren: ‘En nog altijd zijn er mensen die zich afvragen waarom het Binnenhof als werkplek zo weinig aantrekkingskracht uitoefent op jongeren, vrouwen en mensen in het algemeen die de klok niet in 1975 hebben stilgezet’, aldus het hoofdredactioneel commentaar van de Volkskrant vandaag.

Meer lezen over de formatieonderhandelingen? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste ontwikkelingen.

Sluiten
d66 bed-bad-brood

D66: bed-bad-brood aan formatietafel bespreken

D66: bed-bad-brood aan formatietafel bespreken

D66-leider Alexander Pechtold gaf vanochtend aan dat hij de bed-bad-broodregeling graag aan de formatietafel wil bespreken. Met bed-bad-broodregeling wordt de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers bedoeld. Pechtold reageerde hiermee op het bericht dat Groningen een nieuwe opvang wil openen, tegen het beleid van VVD-staatssecretaris Klaas Dijkhoff in.

Volledig artikel

D66: bed-bad-brood aan formatietafel bespreken

Volgens het AD reageerden de andere onderhandelaars terughoudend tegenover de media. Mark Rutte (VVD): Ik ga hier niet steeds op allerlei zaken reageren’. Ook CDA-leider Sybrand Buma wilde niets kwijt. Alleen Jesse Klaver (GroenLinks) reageerde kort: ‘Bed-bad-brood oplossen? Dat gaan we bespreken’.

Vandaag spraken de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks verder over de kabinetsformatie onder leiding van informateur Edith Schippers. Zij zal om 18:00 uur een persconferentie geven om de laatste vorderingen van de kabinetsformatie toe te lichten. De persconferentie vindt plaats in de Oude Zaal van de Tweede Kamer en is via internet live te volgen.

Sluiten
planbureau klimaat

Planbureau: nieuw kabinet moet klimaatverandering aanpakken

Planbureau: nieuw kabinet moet klimaatverandering aanpakken

Informateur Edith Schippers heeft bij de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks een aantal deskundigen uitgenodigd om over de huidige stand van zaken in Nederland te praten. Gisteren schoven de directeuren van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Hans Mommaas en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Kim Putters, aan. Zij praatten de informateur en de onderhandelaars bij over recent onderzoek naar de stand van zaken in de Nederlandse samenleving en het milieu. Afgelopen vrijdag waren al een drietal financieel-economische experts aan de beurt.

Volledig artikel

Planbureau: nieuw kabinet moet klimaatverandering aanpakken

Om 10.00 ’s ochtends was gisteren eerst SCP-directeur Kim Putters te gast bij de informateur en onderhandelaars. De NOS berichtte dat Putters wil dat het nieuwe kabinet ‘bruggen gaat bouwen’, om de ‘groeiende maatschappelijke scheidslijnen’ tegen te gaan. Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een wetenschappelijk instituut dat sociaal-wetenschappelijk onderzoek verricht naar de leefsituatie van de Nederlandse bevolking. Het SCP rapporteert aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, de ministeries en maatschappelijke en overheidsorganisaties.

’s Middags was PBL-directeur Hans Mommaas op gesprek uitgenodigd. Hij heeft volgens nu.nl benadrukt dat het klimaatprobleem aangepakt moet worden. Daarnaast heeft Mommaas aandacht gevraagd voor energie, landbouw & natuur, circulaire economie en versterking van de stedelijke regio’s. Het Planbureau voor de Leefomgeving is een inhoudelijk onafhankelijk onderzoeksinstituut op het gebied van milieu, natuur en ruimte, dat organisatorisch onderdeel is van de Rijksoverheid.

Meer weten over de formatieonderhandelingen? Lees verder in ons nieuwsoverzicht of bekijk onze pagina met achtergrondinformatie over het formatieproces.

Sluiten
formatiegesprekken reces

Eerste persconferentie informateur Schippers

Eerste persconferentie informateur Schippers

Edith Schippers (VVD) heeft zojuist haar eerste persconferentie als informateur gehouden. Zij is gisteren door de Tweede Kamer aangesteld als informateur om een kabinet van VVD, CDA, D66 en GroenLinks te onderzoeken. In de persconferentie in de Oude Kamer van de Tweede Kamer zei ze het 'heel eervol' te vinden de partijen bij het 'proces' te mogen begeleiden. Ze streeft ernaar om 'voor de zomer' de gesprekken over een nieuw kabinet af te ronden. Ook heeft ze een uitnodiging gestuurd aan onafhankelijke adviesorganen – zoals het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) – om aan te schuiven aan de onderhandelingstafel.

Volledig artikel

Eerste persconferentie informateur Schippers

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks gaan vier dagen in de week, twee keer per dag onderhandelen. Deze gesprekken staan op de agenda voor maandag tot en met donderdag, van 10:00 tot 12:30 uur en van 14:30 tot 17:00 uur. Op dinsdagochtend wordt er niet vergaderd in verband met de fractievergaderingen van de Tweede Kamer. De VVD-informateur sluit op voorhand niet uit soms gesprekken te voeren met slechts twee of drie partijen.

Verder vertelde Schippers dat ze zich heeft voorgenomen transparanter te zijn over de formatie dan voorgaande jaren gebruikelijk was: ‘De praktijk moet uitwijzen of dat lukt. Maar het is de intentie’. Ze houdt daarom vanaf volgende week elke donderdag een persconferentie waarin ze de vorderingen van de besprekingen toelicht.

Meer lezen over de kabinetsformatie? Bekijk onze pagina met meer achtergrondinformatie of lees verder in ons nieuwsoverzicht.

Sluiten
informateur schippers opnieuw

Verslag verkenner: Schippers voorgedragen als informateur

Verslag verkenner: Schippers voorgedragen als informateur

Verkenner Edith Schippers heeft vandaag om 10 uur haar advies aan Kamervoorzitter Khadija Arib aangeboden. Hierin brengt zij verslag uit van de verkenning van de kabinetsformatie, ter voorbereiding van het debat in de Tweede Kamer morgen. Als de Tweede Kamer haar advies overneemt, wordt Schippers morgen benoemd tot informateur om een coalitie met VVD, CDA, D66 en GroenLinks te onderzoeken.

Volledig artikel

Verslag verkenner: Schippers voorgedragen als informateur

De vier betrokken fractievoorzitters hebben aan Schippers laten weten dat zij bereid zijn ‘tot een onderzoek naar de vorming van een stabiel kabinet dat berust op een coalitie van deze vier partijen’. Zij geven daarbij de voorkeur aan een informateur van VVD-huize, Schippers zelf.

De officiële benoeming van de informateur vindt morgen plaats, tijdens het debat over de verkiezingsuitslag en formatie in de Tweede Kamer. Verkenner Edith Schippers is daarbij ook aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. De precieze informatieopdracht wordt ook morgen vastgesteld, maar zal waarschijnlijk het advies van de verkenner overnemen. Daarnaast wordt een besluit genomen over de manier waarop de Koning wordt geïnformeerd over de kabinetsformatie.

Meer lezen over de formatie? Lees verder in ons nieuwsoverzicht of bekijk onze pagina met meer achtergrondinformatie over de kabinetsformatie.

Sluiten
onderhandelingen secondant

Wie zitten er aan de onderhandelingstafel?

Wie zitten er aan de onderhandelingstafel?

Volgende week gaan de fractievoorzitters van de VVD, het CDA, D66 en GroenLinks verder met onderhandelen over een mogelijke coalitie. Onder toeziend oog van een of meerdere informateurs, die op dinsdag 28 maart door de Tweede Kamer worden aangesteld, gaan de fractievoorzitters met elkaar in gesprek. Tijdens de verkenning voerden de partijleiders telkens de gesprekken met verkenner Schippers alleen, maar bij de komende onderhandelingen is het gebruikelijk om een ‘secondant’ mee te nemen.

Volledig artikel

Wie zitten er aan de onderhandelingstafel?

Volgens De Volkskrant staat al vast welke vertrouwelingen de vier fractievoorzitters meenemen. Mark Rutte (VVD) wordt vergezeld door Halbe Zijlstra, nummer twee van de VVD-lijst en oud-fractievoorzitter. Jesse Klaver (GroenLinks) heeft ook zijn nummer twee, Kathalijne Buitenweg, uitgenodigd en Alexander Pechtold (D66) kiest voor zijn financieel specialist Wouter Koolmees. Alleen Sybrand Buma (CDA) neemt niet zijn nummer twee of drie mee. Hij krijgt ondersteuning van Pieter Heerma, oud-campagneleider voor het CDA.

Sluiten
formatie vastgelopen

VVD, CDA, D66 en GroenLinks gaan onderhandelen over kabinet

VVD, CDA, D66 en GroenLinks gaan onderhandelen over kabinet

De fractievoorzitters van de VVD, CDA, D66 en GroenLinks gaan volgende week onderhandelen over een mogelijke coalitie. Dat is de uitkomst van het gezamenlijke gesprek bij verkenner Schippers vanochtend. De partijleiders benadrukten na afloop dat ze weliswaar bereid zijn om te gaan praten, maar dat de onderlinge verschillen groot zijn. Mark Rutte (VVD): ‘We gaan door met deze partijen, maar we hebben ook benoemd dat er grote verschillen zijn’.

Volledig artikel

VVD, CDA, D66 en GroenLinks gaan onderhandelen over kabinet

De verkenner gaat nu haar verslag schrijven, waarbij de verslagen van de gesprekken met fractievoorzitters als bijlagen worden opgenomen. Dit verslag wordt maandag 27 maart aan de Kamer aangeboden, zodat de nieuwe Kamer er 28 maart over kan debatteren.

Tijdens dit debat over de verkiezingsuitslag op 28 maart stelt de Kamer een of meerdere informateurs aan. Een informateur onderzoekt of het mogelijk is om een coalitie te vormen naar aanleiding van de verkiezingsuitslag en zo ja, met welke partijen. Naar aanleiding van het verkennende gesprek vandaag zal de informateur zich in eerste instantie richten op een coalitie tussen de VVD, CDA, D66 en GroenLinks.

Meer lezen over het proces rondom de kabinetsformatie? Bekijk onze pagina met achtergrondinformatie over onder andere de verkenning, de informatie en de formatie.

Sluiten
informateur verzoek brief

Schippers heeft meer tijd nodig voor verkenning kabinetsformatie

Schippers heeft meer tijd nodig voor verkenning kabinetsformatie

Verkenner Edith Schippers heeft bij Kamervoorzitter Arib om meer tijd gevraagd voor haar gesprekken met de fractievoorzitters. In eerste instantie wilde Arib het verslag van de verkenner woensdag 22 maart ontvangen, zodat de nieuwe Tweede Kamer op 23 maart kon debatteren over de verkiezingsuitslag. Naar verwachting zal Schippers haar verslag van de verkenning nu op dinsdag 28 maart 2017 aan de Kamer aanbieden. Het debat over de uitslag en de formatie vindt dan de volgende dag plaats, op woensdag 29 maart.

Volledig artikel

Schippers heeft meer tijd nodig voor verkenning kabinetsformatie

Gisteren sprak Schippers afzonderlijk met de fractievoorzitters van de VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Voor vandaag stond de fractievoorzitter van de PVV op de agenda, Geert Wilders. Volgens RTL Nieuws stond Wilders stond na een kwartier alweer buiten en gaf hij geen verklaring aan de media.

Morgen overlegt Schippers met de voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie-Broekers Knol. Eveneens op donderdag 23 maart volgt dan het eerste gezamenlijke overleg tussen een aantal fractievoorzitters: Mark Rutte (VVD), Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks) schuiven dan bij Schippers aan voor een verdiepende verkenning.

Lees in ons nieuwsoverzicht meer artikelen over de aankomende kabinetsformatie of bekijk onze pagina met uitleg over het formatieproces.

Sluiten
kabinet groenlinks

Kabinet Rutte III: variant met GroenLinks als eerste onderzocht

Kabinet Rutte III: variant met GroenLinks als eerste onderzocht

Verkenner Schippers ontvangt vandaag opnieuw vier fractievoorzitters om verder te spreken over de aankomende kabinetsformatie: Mark Rutte (VVD), Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks) zijn achtereenvolgens aan de beurt. Gisteren ontving de verkenner alle dertien gekozen fractievoorzitters voor het eerst om de opties voor een nieuw kabinet te verkennen.

Volledig artikel

Kabinet Rutte III: variant met GroenLinks als eerste onderzocht

De agenda van vandaag lijkt te impliceren dat Schippers allereerst wilt onderzoeken of een coalitie met deze vier partijen mogelijk is. De combinatie VVD, CDA, D66 en GroenLinks heeft een meerderheid in beide Kamers – 85 zetels in de Tweede Kamer en 39 zetels in de Eerste Kamer.

D66-voorman Pechtold gaf gisteren als enige van de vier fractievoorzitters aan dat zijn voorkeur uitging naar deze samenstelling. Rutte (VVD) wil een stabiel meerderheidskabinet vormen met D66 en CDA, maar ging niet in op de vierde coalitiepartner. Buma (CDA) zei enkel een informateur van VVD-huize te willen aanstellen en sprak zich niet uit over een voorkeurscoalitie. GroenLinks-leider Klaver ziet het liefst een ‘christelijk progressief’ kabinet (zonder de VVD).

Lees hier verder over de coalitievoorkeuren van de dertien fractievoorzitters of bekijk in ons nieuwsoverzicht meer achtergrondanalyses over de aankomende kabinetsformatie.

Sluiten
Nijpels coalitieonderhandelingen

Oud-VVD’er Nijpels: klimaat centraal bij coalitieonderhandelingen

Oud-VVD’er Nijpels: klimaat centraal bij coalitieonderhandelingen

Ed Nijpels, oud-leider van de VVD (1982-1986), was vanochtend te gast bij NPO Radio4 om te praten over de aankomende kabinetsformatie. Nijpels was onderdeel van de coalitieonderhandelingen in de aanloop naar het kabinet-Lubbers I (1982-1986) en werd daarom bevraagd over zijn ervaringen.

Volledig artikel

Oud-VVD’er Nijpels: klimaat centraal bij coalitieonderhandelingen

Volgens de VVD-coryfee is de taak van de verkenner, Edith Schippers, simpel. Zij moet de wensen van alle fracties op een rijtje zetten en daar conclusies aan verbinden. Elke partij geeft zijn eerste, tweede en derde voorkeur aan en op basis daarvan moet zij kijken of er een meerderheid te vormen is.

Het gaat pas ingewikkeld worden als er onderhandeld moet worden over het regeerakkoord, denkt Nijpels. Dan moeten de samenwerkende partijen tot een gezamenlijk beleid komen. Volgens Nijpels – die ook voorzitter is van de borgingscommissie Energieakkoord – zullen de klimaatdoelstellingen van Parijs een grote rol spelen in de formatie. Alle partijen, behalve de PVV, hebben deze doelstellingen immers onderschreven.

Als ervaren onderhandelaar had hij ten slotte nog enkele tips voor Jesse Klaver van GroenLinks: ‘Nooit haasten. Je nooit onder druk laten zetten en het tweede ding is zorgen dat je genoeg blijft slapen, want je moet dag en nacht alert zijn. Je moet je niet gek laten maken. Je krijg geweldige druk van je partij, druk van de publieke opinie, druk van de andere onderhandelaars; maar het grote punt is daar gewoon kalm bij blijven’.

Zijn recept om het vol te houden tijdens de kabinetsformatie? Iedere dag twee glaasjes gewürztraminer, een heel dun stukje entrecôte en zeekraal en lamsoor uit de Westerschelde.

Lees in ons nieuwsoverzicht verder over de kabinetsformatie of bekijk hier de verschillende standpunten over het klimaat.

Sluiten
fractievoorzitters schippers

Fractievoorzitters op bezoek bij verkenner Schippers

Fractievoorzitters op bezoek bij verkenner Schippers

Edith Schippers, door de Kamer aangewezen als verkenner voor de aankomende kabinetsformatie, ontvangt vandaag alle fractievoorzitters in de Stadhouderskamer van de Tweede Kamer. Zij spreekt met hen over hun voorkeuren met betrekking tot een coalitie en belangrijke onderwerpen voor het regeerakkoord. De Formatiewijzer vat in dit artikel samen wat alle fractievoorzitters over mogelijke coalities en regeerakkoorden hebben gezegd. Bekijk hier ook onze coalitietool om te testen of de gewenste coalities een meerderheid in de Tweede én Eerste Kamer hebben.

Volledig artikel

Fractievoorzitters op bezoek bij verkenner Schippers

VVD

Mark Rutte (VVD) was vanochtend als allereerste aan de beurt. Na afloop zei de VVD-voorman dat zijn partij een ‘stabiel meerderheidskabinet’ wil vormen met het CDA en D66. Deze combinatie heeft geen meerderheid in de Tweede of Eerste Kamer, maar Rutte wilde niet ingaan op welke partij een mogelijke vierde partner kan zijn. Wel gaf hij aan dat de focus van een komend kabinet op lastenverlichting voor de middenklasse moet liggen, in combinatie met een belastingherziening, de energietransitie en investeringen in ouderen- en verpleegzorg.

GroenLinks

Hierna ging Jesse Klaver van GroenLinks op gesprek bij Schippers. Klaver heeft bij de verkenner aangegeven dat hij het liefst een ‘christelijk progressief’ kabinet ziet. Schippers zou volgens hem alle opties moeten onderzoeken, ook een kabinet zonder de VVD. Belangrijke punten in de kabinetsformatie voor GroenLinks zijn de klimaatdoelstellingen van Parijs en een humaan vluchtelingenbeleid.

CDA

Sybrand Buma (CDA) was de volgende fractievoorzitter die op gesprek kwam bij verkenner Schippers. Voorafgaand aan de bijeenkomst zei hij tegen de verzamelde pers op het Binnenhof dat het CDA graag een meerderheidskabinet in beide Kamers ziet. Een links kabinet zonder de VVD, zoals Jesse Klaver daarvoor voorstelde, lijkt hem ‘onlogisch’. Buma stelde juist voor dat de VVD de informateur gaat leveren.

D66

Hierna was Alexander Pechtold (D66) aan de beurt. Hij heeft bij Schippers benadrukt dat de grootste partij en de grootste winnaars van de verkiezingen als eerste moeten proberen samen een kabinet te vormen: VVD, CDA, D66 en GroenLinks. De nieuwe regering moet zich vervolgens richten op klimaat, onderwijs, een humaan vluchtelingenbeleid en vernieuwingen op sociaal-economisch gebied.

PVV

PVV-leider Geert Wilders wil graag dat Schippers een coalitie onderzoekt met PVV, VVD, CDA, 50PLUS, SGP en Forum voor Democratie. Ondanks de verschillen zijn er volgens Wilders op belangrijke dossiers – immigratie, zorg, pensioenen, Europa en law & order – ‘in meer of mindere mate raakvlakken’ om een coalitie met deze zes partijen proberen te vormen.

SP

Na de middagpauze was Emile Roemer (SP) te gast bij verkenner Schippers. Hij wil een centrum-links kabinet vormen met de SP, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie. Eventueel is volgens Roemer de Partij voor de Dieren ook een mogelijkheid. Roemer zei na afloop dat hij begrijpt dat er eerst een andere coalitie onderzocht zal worden: ‘Ik kan tellen en rekenen en weet ook wel dat het niet de eerste optie is bij een heleboel partijen. Dat er eerst een andere optie wordt onderzocht, lijkt me logisch’.

PvdA

De PvdA ziet geen rol voor de PvdA in de formatie, aldus PvdA-leider Lodewijk Asscher na zijn gesprek met verkenner Schippers. Een kabinet met VVD, CDA, D66 en GroenLinks lijkt hem het meest logisch. De PvdA zal volgens Asscher ‘alleen als het echt nodig is’ aanschuiven bij de coalitieonderhandelingen, in een later stadium.

ChristenUnie

Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, geeft net als D66 de voorkeur aan een kabinet met de grootste partij en de grootste winnaars. Een mogelijke coalitie met de ChristenUnie is niet uitgesloten volgens Segers, maar de partij heeft ‘een bescheiden positie’. De VVD moet eerst gaan praten met de PVV, CDA, D66 en GroenLinks, aldus de ChristenUnie-voorman.

Partij voor de Dieren

De fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, Marianne Thieme, was hierna aan de beurt voor een gesprek met Schippers. Volgens Thieme moet een toekomstig kabinet zich focussen op het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Een ‘klimaatkabinet’ is de enige oplossing hiervoor en zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit de VVD, D66, GroenLinks, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren zelf.

50PLUS

Partijleider Henk Krol (50PLUS) heeft als enige lijsttrekker geen voorkeur voor een coalitie uitgesproken. Wel hamerde hij er bij verkenner Schippers op dat een komend kabinet zich over een verlaging van de AOW-leeftijd moet buigen: ‘daar moet serieus naar gekeken worden’.

SGP

Kees van der Staaij van de SGP heeft bij verkenner Schippers aangestuurd op de benoeming van een informateur ‘van VVD-huize’. De voorkeur van de SGP-fractie gaat uit naar een centrum-rechtse coalitie die zich focust op het versterken van de christelijke waarden, een hervorming van het belasting- en pensioenstelsel en meer recht doet aan de nationale soevereiniteit bij Europese samenwerking.

DENK

DENK-leider Tunahan Kuzu was de volgende fractievoorzitter die bij verkenner Schippers op bezoek kwam. Kuzu sprak daar zijn voorkeur uit voor een ‘christelijk-progressief’ kabinet van CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA en ChristenUnie. Deze coalitie zou zich moeten richten op het bestrijden van discriminatie en racisme, het terugdringen van maatschappelijke ongelijkheid, het onderwijs en de zorg. DENK realiseert zich dat een christelijk-progressief kabinet van bovenstaande zes partijen onwaarschijnlijk lijkt. Daarom wil de partij dat de PvdA zich zo snel mogelijk uitspreekt over de waarschijnlijkheid van de combinatie VVD, D66, CDA en PvdA.

Forum voor Democratie

Thierry Baudet van Forum voor Democratie was de laatste fractievoorzitter die in de Stadhouderskamer het gesprek aanging met verkenner Schippers. In dit gesprek heeft hij zijn voorkeur uitgesproken voor een coalitie met VVD, PVV, CDA, SGP en FvD. Deze nieuwe regering zou met name een streng immigratiebeleid moeten voeren, zo vindt Forum voor Democratie. Ook heeft Baudet bij haar aangedrongen op een ‘zakenkabinet’ dat niet gevormd wordt op basis van politieke kleur of ervaring.

Foto: Pixabay

Sluiten
Voorkeursstemmen ploumen

Lilianne Ploumen (PvdA) door voorkeursstemmen toch verkozen

Lilianne Ploumen (PvdA) door voorkeursstemmen toch verkozen

Lilianne Ploumen heeft voldoende voorkeursstemmen (minimaal 25% van de kiesdeler) behaald om toch in de Tweede Kamer verkozen te worden. Dat blijkt uit de definitieve processen-verbaal die 18 van de 20 kieskringen vandaag bekend hebben gemaakt. Ploumen stond als tiende op de kandidatenlijst voor de PvdA en zou op basis van de voorlopige prognose geen zetel verwerven. Ploumen verstoot door middel van haar voorkeursstemmen de nummer negen van de lijst, William Moorlag.

Volledig artikel

Lilianne Ploumen (PvdA) door voorkeursstemmen toch verkozen

Bij GroenLinks zijn zelfs twee Kamerleden op basis van voorkeursstemmen verkozen. Isabelle Diks stond als negentiende op de kandidatenlijst, maar heeft genoeg voorkeursstemmen verworven om Lisa Westerveld (nummer veertien) uit de Kamer te houden. Westerveld heeft echter op haar beurt ook voldoende voorkeursstemmen behaald. Daarom neemt de nummer dertien, Paul Smeulders, geen plaats in de samenstelling van de nieuwe Tweede Kamer.

Bekijk hier de voorlopige nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer of lees hier meer nieuws en analyses over de verkiezingsuitslag.

Sluiten

Overzicht reacties partijen op rel met Turkije

Overzicht reacties partijen op rel met Turkije

De diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije beheerst sinds afgelopen weekend de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van aanstaande woensdag. Nederland begeleidde de Turkse minister voor Familiezaken als ongewenste vreemdeling naar de grens en de Turkse regering maakte Nederland  voor nazi’s en fascisten uit. De Verkiezingswijzer heeft de reacties van de politieke partijen die op dit moment in de Tweede Kamer zitten verzameld.

Volledig artikel

Overzicht reacties partijen op rel met Turkije

VVD
Mark Rutte, VVD-lijsttrekker en huidige minister-president, was zondagochtend aanwezig bij WNL op Zondag. Rutte werd hier bevraagd over de uitspraken van de Turkse president Erdogan. Erdogan had namelijk excuses van de Nederlandse regering geëist. Op de vraag of Rutte daartoe bereid was, zei hij dat hij geen excuses aan de Turkse regering zal maken. Zijn focus ligt op het ‘deëscaleren’ van het conflict tussen de twee landen.

PvdA
Lodewijk Asscher, nummer één van de PvdA en huidige viceminister-president, zei maandagochtend in een interview met NPO Radio1 dat de uitspraken van Turkije veel te ver gaan, maar dat het kabinet niet van plan is om sancties op te leggen. Ook bij Asscher klonk de roep om ‘deëscalatie’ van het conflict. Maar als de Turkse regering de woorden niet terugneemt, zal het ‘stroef’ blijven verlopen, zo voorspelde hij.

PVV
Fleur Agema, de nummer twee van de PVV, heeft in reactie op de diplomatieke rel met Turkije het Rode Hoed debat van zondagmiddag afgezegd. Op Twitter zei zij: ‘er is nogal wat gebeurd gisteren. Ik ga niet gezellig keuvelen in De Rode Hoed’. De PVV liet via Twitter vandaag ook weten de Turkse ambassadeur in Nederland met de hele staf het land uit te willen zetten.

CDA
Sybrand Buma, lijsttrekker van het CDA, zei zondag in Buitenhof dat het kabinet juist gehandeld heeft. Hij zou graag zien dat het associatieverdrag van de Europese Unie met Turkije wordt opgezegd. Dit verdrag staat volgens hem de inburgering van Turkse Nederlanders in de weg.

D66
Alexander Pechtold, lijsttrekker van D66, sprak op Twitter zijn steun uit voor het kabinet: ‘Trots op burgemeester/politie Rotterdam. Zijn niet gezwicht voor intimidatie. Erdogan probeert ons te verdelen, laten we dus rijen sluiten!’.

SP
SP-lijsttrekker Emile Roemer staat eveneens achter het kabinetsbesluit. In NPO Radio1-programma Kamerbreed zei hij: ‘ik sta achter de minister-president. De orde en veiligheid voorop stellen lijkt me wijs’.

GroenLinks
Volgens GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver, net als Buma zondag te gast in Buitenhof, heeft het kabinet juist gehandeld maar is het associatieverdrag opzeggen ‘stoere praat’ die niets oplevert. De GroenLinks-voorman zei op Twitter: “een land vol trots en zelfvertrouwen kiest voor deëscaleren”.

Partij voor de Dieren
PvdD-lijsttrekker Marianne Thieme zei maandagochtend bij de debatreeks Van Torentje tot Torentje dat zij de acties van de regering ‘een lastige afweging’ vond: ‘Het is heel lastig te zeggen of je hetzelfde zou hebben gedaan, maar in dit geval denk ik wel dat mensen het gevoel hebben dat de goede afweging is gemaakt’. In tegenstelling tot de andere lijsttrekkers sprak zij hiermee niet expliciet haar steun uit voor het handelen van de Nederlandse regering.

ChristenUnie
Gert-Jan Segers, lijsttrekker van de ChristenUnie, reageerde op Facebook dat het goed is dat Nederland een streep heeft getrokken tegenover Turkije: ‘Onze vrijheid hier is bedoeld als ruimte voor het goede, niet voor een agenda voor nog meer onvrijheid daar’. Ook wil Segers de onderhandelingen over een Turks EU-lidmaatschap per direct stopzetten.

SGP
Ook de SGP betuigt haar steun aan de Nederlandse regering: ‘Van harte steun voor Nederlandse besluiten rond Turkije. Niet buiten voor intimidatie’. De partij wil dat Turkije nooit EU-lid wordt en ziet graag het Associatieverdrag van tafel, zo meldt SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij vandaag op Twitter.

DENK
De fractie Kuzu/Öztürk, die onder de naam DENK meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen, roept ook op tot deëscalatie, maar heeft als enige partij kritiek op het kabinetsbeleid. In een Facebook-post noemt de partij het besluit om een bewindspersoon van een bevriend land te weren ‘zeer onverstandig’.

Foto: Pixabay

Sluiten

Zes politieke partijen tekenen Stembusakkoord ‘Handen Thuis!’

Zes politieke partijen tekenen Stembusakkoord ‘Handen Thuis!’

Vanmiddag ondertekenen zes politieke partijen het Stembusakkoord 'Handen Thuis!' over het bestrijden van seksueel ongewenst gedrag. Dit stembusakkoord is een initiatief van kenniscentrum seksualiteit Rutgers. GroenLinks, D66, PvdA, PvdD, SP en 50PLUS beloven met het ondertekenen van het akkoord zich na de verkiezingen in te zetten voor een effectief aanvalsplan tegen seksueel ongewenst gedrag in de samenleving.

Volledig artikel

Zes politieke partijen tekenen Stembusakkoord ‘Handen Thuis!’

Het akkoord noemt vijf speerpunten om de preventie van ontoelaatbaar seksueel gedrag aan te pakken. Er moet bijvoorbeeld meer aandacht worden besteed aan de relationele aspecten van seksualiteit op scholen. In het huidige onderwijs wordt weliswaar aandacht besteed aan zwangerschap en soa’s, maar seksuele wensen en grenzen schieten er vaak bij in.

Het volledige Stembusakkoord ‘Handen Thuis!’ is hier te downloaden. Bekijk ook het Regenboog Stembusakkoord dat acht politieke partijen eerder al tekenden of lees in ons nieuwsoverzicht meer over de aankomende coalitieonderhandelingen.

Sluiten
Voorkeursstemmen ploumen

Wat is een lijstencombinatie en welke gevolgen heeft dit voor de zetelverdeling?

Wat is een lijstencombinatie en welke gevolgen heeft dit voor de zetelverdeling?

Afgelopen weken hebben de meeste kiezers de officiële kandidatenlijsten voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen ontvangen. Hierop staat dat lijst 2 (PvdA) en lijst 8 (GroenLinks) een lijstencombinatie zijn aangegaan. Ook lijst 7 (ChristenUnie) en lijst 9 (SGP) zijn een lijstverbinding aangegaan voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Wat betekent een lijstencombinatie en welke gevolgen heeft dit voor de zetelverdeling?

Volledig artikel

Wat is een lijstencombinatie en welke gevolgen heeft dit voor de zetelverdeling?

Wanneer twee partijen een lijstverbinding – ook wel lijstencombinatie genoemd – aangaan, geldt de lijstencombinatie als één lijst bij het verdelen van de restzetels. Na verdeling van de ‘hele zetels’, blijft er namelijk een aantal reststemmen over. Dit komt door de kiesdeler die na de Tweede Kamerverkiezingen wordt vastgesteld: het totaal aantal geldige stemmen gedeeld door 150 (het totaal aantal zetels in de Tweede Kamer). Die reststemmen moeten eerlijk worden verdeeld over de partijen. Een grotere lijst heeft meer kans op reststemmen, vandaar dat politieke partijen soms een lijstverbinding aangaan.

Oorspronkelijk was een lijstencombinatie bedoeld voor politieke partijen die zich met elkaar verwant voelden. De lijstencombinatie moest als opmaat dienen voor een latere fusie of gezamenlijke kandidaatstelling. Politieke partijen gebruiken lijstverbindingen in de praktijk echter alleen om meer kans op restzetels te maken. Daarom heeft de Tweede Kamer begin februari een wetsvoorstel aangenomen dat de mogelijkheid tot het vormen lijstencombinaties uit de Kieswet schrapt. De Eerste Kamer buigt zich na de verkiezingen over dit wetsvoorstel. Overigens is voor de Eerste Kamer de mogelijkheid om lijstencombinaties aan te gaan in 2010 al afgeschaft.

Lees op de website van de Kiesraad verder of bekijk ons nieuwsoverzicht voor meer achtergrondinformatie over de verkiezingsprocedure.

Sluiten
Verkiezingen buitenland

Nederlandse verkiezingen populair in buitenland

Nederlandse verkiezingen populair in buitenland

De Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart hebben de aandacht getrokken van buitenlandse media. Na de winst van Donald Trump in de Verenigde Staten en de Brexit is er onder buitenlandse journalisten veel aandacht voor ontwikkelingen in de Europese politiek. Buitenlandse media zien de Nederlandse verkiezingen als voorbode voor de verkiezingen in Frankrijk, Duitsland en Italië later dit jaar. Volgens sommigen staat de toekomst van de Europese samenwerking op het spel.

Volledig artikel

Nederlandse verkiezingen populair in buitenland

Met name Geert Wilders en zijn PVV worden op de voet gevolgd. Bekende kranten als The New York Times, The Financial Times en The Guardian hebben in de afgelopen weken over Wilders bericht. De houding van de PVV-politicus jegens immigratie en de islam strookt niet met het traditionele beeld dat veel buitenlandse media hebben van Nederland. Het Amerikaanse Politico noemde Wilders zelfs de inspirator voor Trump.

Jesse Klaver van GroenLinks kan ook op veel buitenlandse aandacht rekenen. De BBC vergeleek hem deze week met de Canadese minister-president Justin Trudeau en oud-president Barack Obama. Ook schreef het Britse persbureau over de innovatieve campagne van GroenLinks en het campagnebureau dat hierachter zit. Vanavond houdt Klaver zijn grootste ‘Meetup‘ tot nu toe in de Afas Live in Amsterdam. Er zijn 5000 kaarten voor deze bijeenkomst verkocht.

Lees in ons nieuwsoverzicht meer achtergrondartikelen over de campagne voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen.

Foto: Pixabay

Sluiten
Regenboog Stembusakkoord

Politieke partijen ondertekenen Regenboog Stembusakkoord

Politieke partijen ondertekenen Regenboog Stembusakkoord

Vanmiddag hebben vertegenwoordigers van acht politieke partijen het Regenboog Stembusakkoord van het COC ondertekend. Mark Rutte (VVD), Lodewijk Asscher (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Emile Roemer (SP), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), Léonie Sazias (50PLUS), Eva van Esch (Partij voor de Dieren) en Sylvana Simons (Artikel 1) maken in dit akkoord acht beloften over LHBTI-beleid in de aankomende regeerperiode. Het Regenboog Stembusakkoord is het resultaat van het COC Verkiezingsdebat dat op 3 februari 2017 plaatsvond in De Rode Hoed in Amsterdam.

Volledig artikel

Politieke partijen ondertekenen Regenboog Stembusakkoord

In 2012 tekenden politieke partijen ook al een stembusakkoord over LHBTI-wetgeving op initiatief van het COC. Dit Roze Stembusakkoord bevatte vijf beloften over LHBTI-wetgeving die inmiddels allemaal zijn ingelost. Zo werden scholen verplicht om LHBTI-acceptatie te bevorderen, kwam er een wet lesbisch ouderschap, een transgenderwet, een einde aan het fenomeen weigerambtenaar en een einde aan de mogelijkheid voor religieuze scholen om openlijk homoseksuele leerlingen en docenten weg te sturen.

In het nieuwe akkoord beloven de partijen in de komende kabinetsperiode wederom een aantal maatregelen rondom LHBTI-emancipatie uit te voeren. Het Regenboog Stembusakkoord bevat acht punten die u hieronder kunt lezen.

COCRegenbAkk_A2-003

Foto: Pixabay

Sluiten