informateur verslag

Informateur overhandigt verslag aan Kamer, morgen debat in Tweede Kamer

Informateur overhandigt verslag aan Kamer, morgen debat in Tweede Kamer

Informateur Edith Schippers heeft zojuist haar eindverslag aan de voorzitter van de Tweede Kamer aangeboden. De formatiepoging tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks is mislukt en Schippers geeft haar opdracht terug aan de Kamer. Morgenochtend zal de Tweede Kamer over haar verslag debatteren. Het volledige verslag kunt u hier lezen.

Volledig artikel

Informateur overhandigt verslag aan Kamer, morgen debat in Tweede Kamer

Stuklopen formatie op migratie
Het verslag bevestigt wat Schippers maandagavond in haar persconferentie al bekend maakte: de formatieonderhandelingen zijn geklapt op het onderwerp migratie. Volgens het verslag konden de vier fractievoorzitters op donderdag 11 mei ‘op meerdere aspecten van het onderwerp migratie’ geen overeenstemming bereiken. Zij stemden wel in met voortzetting van de besprekingen hierover op maandag 15 mei.

De informateur heeft in het daaropvolgende weekeinde alle vier de fractievoorzitters individueel gevraagd om op maandag 15 mei tot besluiten te komen. Volgens Schippers zou uitstel namelijk ‘geen nieuwe inzichten opleveren’. Op maandag 15 mei, ondanks verschillende schorsingen en één-op-één gesprekken met de informateur, concludeerden de fractievoorzitters gezamenlijk dat ‘bij dit belangrijke onderwerp de vereiste gemeenschappelijke basis voor voortzetting van de besprekingen en de totstandkoming van een akkoord ontbreekt’.

Hoe nu verder?
Omdat de fractievoorzitters geen gemeenschappelijke basis zien, acht de informateur de voortzetting van haar onderzoek niet zinvol. Ze adviseert de Kamer om een een informateur te benoemen, met als opdracht ‘op korte termijn de mogelijkheden te verkennen’ voor het vormen van een kabinet dat kan rekenen op een ‘vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal’ (de Tweede en de Eerste Kamer).

Schippers laat weten bereid te zijn een debat over het verslag bij te wonen, ‘om de leden van de Tweede Kamer dan desgevraagd inlichtingen te verstrekken’. Dit debat vindt plaats op woensdag 17 mei om 10.45 uur in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.

Sluiten
formatie hoe verder

Formatiepoging één mislukt, hoe nu verder?

Formatiepoging één mislukt, hoe nu verder?

Gisteren werd bekend dat de formatiebesprekingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn vastgelopen. Informateur Edith Schippers maakte dat rond half zeven 's avonds bekend via een persbericht en latere persconferentie. Wat zijn nu de vervolgstappen die deze week worden genomen om een nieuw kabinet te kunnen vormen?

Volledig artikel

Formatiepoging één mislukt, hoe nu verder?

Vanmiddag om 12.00 uur spreekt Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib met de dertien fractievoorzitters uit de Tweede Kamer over het vervolg van de kabinetsformatie. Sinds 2012 heeft de Tweede Kamer namelijk het initiatief bij het vormen van een nieuwe regering overgenomen van het staatshoofd. In 2012 lukte de eerste formatiepoging echter wel en werd het kabinet-Rutte II binnen 54 dagen beëdigd.

Informateur Edith Schippers heeft toegezegd haar eindverslag over deze formatiepoging zo snel mogelijk af te ronden. Dit verslag wordt vervolgens naar de Tweede Kamer gestuurd, met als begeleidende boodschap dat zij haar opdracht officieel teruggeeft aan de Kamer. Hierna zal de Kamer over de inhoud van het verslag debatteren.

Tevens moet er een nieuwe informateur worden benoemd, die een nieuwe opdracht van de Kamer meekrijgt. Volgens de voorschriften in het Reglement van Orde van de Tweede Kamer moet de Kamer ‘in beginsel’ binnen één week een nieuwe opdracht formuleren nadat een informateur zijn of haar opdracht heeft teruggegeven (artikel 139a).

Meer informatie?
Meer weten over het proces van een kabinetsformatie? Lees verder op onze overzichtspagina of bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen en analyses. U kunt ook met onze handige tool bekijken welke combinatie van partijen een meerderheid in beide Kamers bezit.

Sluiten
mislukken formatie reacties

Reacties onderhandelaars op mislukken formatie

Reacties onderhandelaars op mislukken formatie

Zestig dagen na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart werd gisteren bekend dat de formatieonderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks op niets zijn uitgelopen. Volgens de informateur en de betrokken partijen zijn de gesprekken vastgelopen op het thema migratie. Wel benadrukken de onderhandelaars volgens het AD dat er 'niet één schuldige' is aan te wijzen voor het klappen van deze formatiepoging. De Formatiewijzer heeft de reacties van de partijleiders van VVD, CDA, D66 en GroenLinks verzameld.

Volledig artikel

Reacties onderhandelaars op mislukken formatie

VVD
VVD-onderhandelaar en beoogd minister-president Mark Rutte is teleurgesteld dat het niet is gelukt. Volgens de VVD-topman hebben de partijen op bepaalde onderdelen elkaar wel gevonden, maar waren de verschillen uiteindelijk te groot. Hij betreurt het dat de afgelopen twee maanden voor niets zijn geweest.

CDA
Ook CDA-leider Sybrand Buma laat een in reactie weten ‘zeer teleurgesteld’ te zijn dat de formatiepoging is mislukt. Volgens Buma zijn de verschillen tussen de partijen te groot, maar is er ‘alles aan gedaan om de verschillen te overbruggen’. Uiteindelijk is het een conclusie van alle vier de partijen geweest om de onderhandelingen stop te zetten, aldus Buma.

D66
Voor D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold was de coalitie tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks de ‘eerste en belangrijkste voorkeur’ van D66. Hij noemt het ‘zeer teleurstellend’ dat de onderhandelingen zijn vastgelopen, omdat het een combinatie is van de grootste partij en drie partijen die de verkiezingen hebben gewonnen.

GroenLinks
Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks, benadrukt eveneens dat de partijen met een ‘open houding’ hebben geprobeerd ‘de verschillen te overbruggen’. Hij vindt het ‘heel erg jammer’ dat het formeren niet gelukt is, maar zegt: ‘We hebben er alles aan gedaan’.

Meer informatie?
Meer weten over het proces van een kabinetsformatie? Lees verder op onze overzichtspagina of bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen en analyses. U kunt ook met onze handige tool bekijken welke combinatie van partijen een meerderheid in beide Kamers bezit.

Sluiten
formatie vastgelopen

Formatie vastgelopen

Formatie vastgelopen

De formatiebesprekingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn vastgelopen. Dat maakte informateur Schippers maandagavond bekend via een persbericht. De informateur zal nu zo snel mogelijk haar eindverslag afronden en aan de Tweede Kamer aanbieden. Op de bijeengeroepen persconferentie zei Schippers dat de partijen 'inhoudelijk' zijn vastgelopen, met name op het thema migratie. Maar ook op het gebied van klimaat en inkomen kwamen de partijen er niet uit, aldus BNR.

Volledig artikel

Formatie vastgelopen

Sluiten
groenlinks coalitie peiling

BNR: ‘Nederland ziet het liefste een coalitie met GroenLinks’

BNR: ‘Nederland ziet het liefste een coalitie met GroenLinks’

Volgens onderzoeksbureau Whooz heeft Nederland een nipte voorkeur voor een regering van VVD, CDA, D66 – het zogenaamde 'motorblok' – met GroenLinks. Dit zijn de huidige onderhandelende partijen aan de formatietafel. Een coalitie van het motorblok met de ChristenUnie of de PvdA geniet minder voorkeur.

Volledig artikel

BNR: ‘Nederland ziet het liefste een coalitie met GroenLinks’

Een linkse coalitie met het CDA is ook minder populair dan een regering met de huidige onderhandelingspartners. Dit is vooral opvallend bij de groep progressievere kiezers. Ook zij zien liever een regering met de VVD dan een coalitie over links. Deze resultaten worden door Erik van der Eijk, hoofd analyse bij Whooz, ook als verrassend bestempeld: ‘Wij dachten dat ze [linkse kiezers, red.] het liefst een zo links mogelijk kabinet wilden, maar blijkbaar heeft de uitslag gezorgd voor realiteitszin’.

Alleen ‘conservatief Nederland’ zou het liefste een coalitie met de ChristenUnie zien. Dit verlangen lijkt echter voornamelijk voort te komen uit angst voor het vluchtelingenbeleid en de nivelleringsvoorstellen van GroenLinks. Dat klinkt conservatievere kiezers volgens de onderzoekers ‘als een gruwel in de oren’.

Sluiten
nieuw kabinet bewindslieden

Nieuw kabinet waarschijnlijk meer bewindslieden

Nieuw kabinet waarschijnlijk meer bewindslieden

Ingewijden hebben tegenover het AD bevestigd dat het nieuwe kabinet waarschijnlijk uit meer ministers en staatssecretarissen gaat bestaan dan het huidige kabinet. Momenteel zijn er dertien ministers en zeven staatssecretarissen. Volgens het AD is de uitbreiding toe te schrijven aan het gegeven dat er mogelijk nu vier partijen deelnemen aan de regering. Door het kabinet uit te breiden kan iedere partij een aantal bewindspersonen aanstellen en invloed uitoefenen op het beleid.

Volledig artikel

Nieuw kabinet waarschijnlijk meer bewindslieden

Ook inhoudelijke veranderingen op het gebied van milieu en klimaat hebben waarschijnlijk invloed op de samenstelling van een nieuwe regering. Er wordt in de wandelgangen gefluisterd over een nieuw ministerie van Klimaat & Energie. Deze onderwerpen zijn nu nog bij Economische Zaken (energie) en Infrastructuur & Milieu (klimaat) ondergebracht.

Meer weten over de kabinetsformatie? Lees meer nieuws- en achtergrondartikelen in ons overzicht.

Sluiten
brief informateur kamer

Informateur: ‘belangrijke thema’s zijn aan bod gekomen’

Informateur: ‘belangrijke thema’s zijn aan bod gekomen’

Informateur Edith Schippers heeft zojuist een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de vorderingen van de kabinetsformatie. Gisteren werd hiertoe een verzoek ingediend door de PVV en de SP. Dit verzoek werd ondersteund door alle niet-onderhandelende partijen in de Tweede Kamer. In de brief staat dat ‘de belangrijke thema’s voor de komende kabinetsperiode’ inmiddels aan bod zijn gekomen.

Volledig artikel

Informateur: ‘belangrijke thema’s zijn aan bod gekomen’

Verder wil de informateur weinig kwijt over de voortgang: ‘De inzet aan de onderhandelingstafel is groot. In deze fase van de informatie is een precieze indicatie van het tijdpad voor komende periode niet mogelijk, net zo min als uitsluitsel over de vraag of een akkoord wel of niet binnen bereik is.’

Wel gaf Schippers wederom aan dat ze ernaar streeft om vóór het zomerreces een nieuw kabinet tot stand te brengen: ‘Dat is en blijft ook mijn streven als informateur’.

Lees hier de volledige brief van informateur Schippers of bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste ontwikkelingen rondom de kabinetsformatie.

Foto: Pixabay

Sluiten
cda buma groene politiek

Oud-informateur Wijffels (CDA): Buma heeft niets met groene politiek

Oud-informateur Wijffels (CDA): Buma heeft niets met groene politiek

Volgens Herman Wijffels, oud-informateur en prominent CDA'er, ligt CDA-leider Sybrand Buma dwars bij de formatiebesprekingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Bronnen rondom de formatie hebben dat bevestigd tegenover het AD. De CDA-leider zou iedere 'groene maatregel' blokkeren aan de formatietafel. Wijffels vindt nu dat Buma zijn standpunt moet aanpassen of met het CDA de oppositie in moet gaan.

Volledig artikel

Oud-informateur Wijffels (CDA): Buma heeft niets met groene politiek

De oud-informateur denkt dat Buma huiverig is om vanuit de overheid de milieuproblematiek aan te pakken. Hij zou dit liever aan de markt willen overlaten. Zelf is Wijffels wel voorstander van een actieve overheid op het gebied van klimaat en energie.

Buma wilde voorafgaand aan de formatiegesprekken van donderdagochtend niet inhoudelijk reageren op Wijffels. Tegen NRC Handelsblad zei hij: ‘Voor mij geldt dat het resultaat van deze onderhandeling het belangrijkste is en dat heb ik tot nu toe willen laten zien door geen mededelingen te doen over wat er om de formatie heen allemaal gebeurt’.

De andere onderhandelaars ontkenden de berichtgeving van het AD. VVD-secondant Halbe Zijlstra zei dat er weinig van klopt en Alexander Pechtold, fractievoorzitter van D66, ‘kan zich niet herkennen’ in het verhaal. Ook GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft nog steeds vertrouwen in het slagen van deze formatiepoging: ‘We kunnen mooie dingen op het gebied van klimaat doen’.

Meer weten over de kabinetsformatie? Lees verder in ons nieuwsoverzicht.

Sluiten
informateur schippers verslag

Informateur stuurt Tweede Kamer brief over formatie

Informateur stuurt Tweede Kamer brief over formatie

Informateur Edith Schippers gaat 'zo snel mogelijk deze week' een brief sturen aan de Tweede Kamer over de vorderingen van de kabinetsformatie. Het Bureau Woordvoering Kabinetsformatie bevestigde dit tegenover het AD. De informateur komt daarmee tegemoet aan het verzoek vanuit de PVV en de SP van eerder vandaag.

Volledig artikel

Informateur stuurt Tweede Kamer brief over formatie

Geert Wilders (PVV) en Emile Roemer (SP) hadden namelijk om een brief van de informateur gevraagd. In de Tweede Kamer spraken zij hun zorgen uit over de radiostilte rondom de kabinetsformatie en verzochten de informateur om meer informatie over de vorderingen van de formatieonderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Er was echter geen meerderheid in de Kamer voor hun verzoek, waardoor de beslissing bij de informateur lag om wel of niet een brief te sturen.

Bekijk ons nieuwsoverzicht voor meer artikelen en analyses over de kabinetsformatie.

Sluiten
pvv sp brief formatie

PVV en SP verzoeken informateur om brief over formatie

PVV en SP verzoeken informateur om brief over formatie

De PVV en de SP willen een brief van informateur Edith Schippers ontvangen over de vorderingen van de formatiepoging met VVD, CDA, D66 en GroenLinks. PVV-fractievoorzitter Geert Wilders heeft daartoe samen met SP-leider Emile Roemer vanmiddag een verzoek ingediend in de Tweede Kamer. Ze kregen geen meerderheid achter zich, maar Kamervoorzitter Khadija Arib beloofde desalniettemin om ‘de gevoelens die in de Kamer leven’ over te brengen aan informateur Schippers. Het is nu aan de informateur of zij een brief gaat sturen aan de Tweede Kamer.

Volledig artikel

PVV en SP verzoeken informateur om brief over formatie

Volgens Wilders komt er bijna geen informatie naar buiten over de vorderingen van de kabinetsformatie, terwijl ‘het landsbestuur op zijn gat ligt’. Hij wil via een brief van de informateur nog deze week horen over welke dossiers overeenstemming is bereikt tussen de onderhandelende partijen en over welke dossiers niet. Ook vraagt hij zich af waarom de pers iedere donderdagmiddag wordt geïnformeerd en de Tweede Kamer niet. Naar aanleiding van de brief zou de PVV-leider volgende week graag een debat over de kabinetsformatie houden.

Op de vier onderhandelende partijen na – VVD, CDA, D66 en GroenLinks – spraken alle partijen in de Kamer hun steun uit voor het verzoek om een brief van Wilders en Roemer. Er was dus geen Kamermeerderheid, maar Kamervoorzitter Khadija Arib beloofde wel ‘de gevoelens die in de Kamer leven’ over te brengen aan de informateur. Het is vervolgens aan informateur Schippers of zij de gevraagde brief stuurt naar de Tweede Kamer.

Regeling van Werkzaamheden & Reglement van Orde
Het verzoek van Wilders en Roemer werd gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden in de Tweede Kamer. Tijdens de Regeling van Werkzaamheden stelt de Kamer de vergaderagenda vast. Kamerleden kunnen gewoonlijk gedurende de Regeling van Werkzaamheden een verzoek om informatie aan de regering indienen. Voor een brief van de regering met informatie, of een debat met een bewindspersoon, is een Kamermeerderheid benodigd (artikel 54 van het Reglement van Orde).

Aangezien dit verzoek echter een verzoek aan de informateur betrof, was het onduidelijk of een meerderheid vereist was. Het Reglement van Orde – waarin de regels zijn vastgelegd die de Tweede Kamer bij de uitvoering van haar werkzaamheden naleeft – voorziet alleen van een mogelijkheid om inlichtingen te vragen na afloop van de informatieopdracht (artikel 139 van het Reglement van Orde). Hier is wel een Kamermeerderheid voor nodig.

SP-fractievoorzitter Roemer gaf aan dat hij het Reglement van Orde daarom wilt aanpassen zodat een meerderheid in de Kamer niet langer leidt tot het blokkeren van een verzoek om informatie tijdens de kabinetsformatie.

Meer weten over de procedures rondom de kabinetsformatie? Bekijk onze overzichtspagina over de formatie of lees verder in ons nieuwsoverzicht voor meer achtergrondartikelen.

Sluiten
lokale partijen groenlinks

Lokale afdelingen twijfelen over coalitie met GroenLinks

Lokale afdelingen twijfelen over coalitie met GroenLinks

De formatiepoging tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks is in volle gang. De betrokken politici spreken van 'onderling vertrouwen' bouwen maar willen verder weinig kwijt over de samenwerking. Een rondgang van De Telegraaf langs enkele lokale afdelingen van VVD, CDA en D66 vertelt echter een ander verhaal. Volgens de Telegraaf vrezen lokale politici 'het ergste' bij een landelijke samenwerking tussen hun partijen en GroenLinks.

Volledig artikel

Lokale afdelingen twijfelen over coalitie met GroenLinks

De bestuurders leveren bijvoorbeeld kritiek op de positie van automobilisten onder GroenLinks: ‘GroenLinks zou er zomaar toe in staat zou zijn om de hele binnenstad failliet te laten gaan om maar auto’s te weren.’ Ook zijn de gemeentelijke politici sceptisch over het gemak waarmee GroenLinks geld uitgeeft als het in het gemeentebestuur zit. Martijn Weenink, CDA-fractievoorzitter in Wageningen, zegt hierover: ‘Het is wel mooi om heel ruimhartig te zijn, maar íémand moet de rekening betalen’.

Lees in ons nieuwsoverzicht meer artikelen over de kabinetsformatie of kijk eens naar onze overzichtspagina met brieven aan de informateur. Hierin bepleiten organisaties dat hun ideeën worden opgenomen in het regeerakkoord. In 2012 ontvingen de (in)formateurs bijvoorbeeld in totaal 290 brieven. Inmiddels heeft De Formatiewijzer al meer dan 150 brieven aan informateur Schippers verzameld en gepubliceerd.

Sluiten
kabinetsformatie 2012

Kabinetsformatie 2012: na 54 dagen werd Rutte II beëdigd

Kabinetsformatie 2012: na 54 dagen werd Rutte II beëdigd

Het is inmiddels 54 dagen geleden dat de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 plaatsvonden. In 2012 werd het kabinet-Rutte II na 54 dagen formeren al beëdigd door koningin Beatrix. Daar lijkt nu geen sprake van te zijn.

Volledig artikel

Kabinetsformatie 2012: na 54 dagen werd Rutte II beëdigd

Hoewel de informateur heeft aangegeven om meer haast te willen maken met de onderhandelingen, zijn er nog geen concrete aanknopingspunten dat VVD, CDA, D66 en GroenLinks binnenkort een gezamenlijk regeerakkoord presenteren.

Meer weten over de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen.

Sluiten
formatie vastgelopen

Informateur Schippers wil tempo onderhandelingen opvoeren

Informateur Schippers wil tempo onderhandelingen opvoeren

Informateur Edith Schippers wil deze week 'behoorlijk wat meters' maken met de onderhandelingen voor de kabinetsformatie. Dat zei de informateur tegen het Algemeen Dagblad. Vorige week vonden er door de begrafenis van de moeder van Jesse Klaver (GroenLinks) – en 4 en 5 mei – slechts op twee dagen onderhandelingssessies plaats. De week daarvoor hadden de onderhandelende partijen een week vakantie.

Volledig artikel

Informateur Schippers wil tempo onderhandelingen opvoeren

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks gaan nu met ‘ongelooflijk veel onderwerpen’ aan de slag, aldus Schippers. Zo moesten de partijen bijvoorbeeld allemaal een pitch voorbereiden, waarbij zij geacht werden rekening te houden met de belangen van de andere partijen.

Verhitte discussies en mogelijk heikele onderwerpen worden hierbij echter vermeden: ‘Veel komt pas later aan bod, als er over hervormingen gesproken wordt’, aldus een ingewijde. Volgens het AD blijft het soms ook dagen stil in de gezamenlijke app-groep en hebben ambtenaren voorlopig nog geen voorstellen van de nieuwe regering doorgerekend.

Meer weten over de kabinetsformatie? Bekijk hier ons artikel over de onderhandelingsstijl van informateur Schippers of lees verder in ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen en analyses.

Sluiten
schippers onderhandelaar informateur

NRC Handelsblad: ‘Informateur Schippers is soms rechtlijnig, maar vooral zakelijk’

NRC Handelsblad: ‘Informateur Schippers is soms rechtlijnig, maar vooral zakelijk’

NRC Handelsblad heeft afgelopen weekend een uitgebreid profiel gepubliceerd van informateur Edith Schippers. De krant sprak met een zestal zorgbestuurders en (oud-)politici met wie Schippers de afgelopen jaren veel heeft onderhandeld. Op verzoek van NRC bogen zij zich over haar stijl aan de onderhandelingstafel.

Volledig artikel

NRC Handelsblad: ‘Informateur Schippers is soms rechtlijnig, maar vooral zakelijk’

Uit deze interviews rijst een beeld op van Edith Schippers als een uitgesproken en ervaren onderhandelaar. Norbert Hoogers van het Zilveren Kruis had in de afgelopen jaren meerdere malen met haar te maken in haar hoedanigheid als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hoogers: ‘Schippers laat niets onbesproken. Ze benoemt altijd de paarse krokodil in de ruimte, zonder dat het meteen heel offensief is’. Ook André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, beaamt dit: ‘Ze zegt het altijd meteen als haar iets dwarszit’.

Heldere afspraken en duidelijke communicatie staan volgens de geïnterviewden dus voorop bij Edith Schippers. Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland, vindt haar stijl heel duidelijk: ‘Aan het begin van een onderhandeling zet ze uiteen waar de partijen staan, en zegt ze waar het naartoe moet’. ‘Het wordt in ieder geval geen mistig regeerakkoord met deze informateur’, aldus voormalig PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester. Zij debatteerde en onderhandelde geregeld met Schippers over gezondheidszorg. Volgens Bouwmeester is ‘heel goed’ van Mark Rutte om ‘een sterke vrouw aan tafel’ erbij te halen.

Tijdens de vakantie gaf Schippers de onderhandelaars zelfs huiswerk mee. Alle partijen moesten een praatje voorbereiden over een bepaald onderwerp dat van belang is bij de formatie. Voorwaarde hierbij was dat de belangen van de andere politici moesten worden meegenomen in het voorstel. Hoogers vindt dat typerend voor Schippers: ‘Ze zoekt altijd naar manieren waardoor partijen ervan doordrongen raken dat er een overstijgend doel is. Ook al gaan mensen met lege handen van de onderhandelingstafel, niemand zal het gevoel hebben dat er niets bereikt is’.

Over één ding zijn alle betrokkenen het eens. Het is een groot voordeel dat Schippers zelf een ‘geslepen onderhandelaar’ is. Rouvoet: ‘Je moet begrijpen hoe het spel wordt gespeeld. De informateur moet ervoor waken dat één partij slag na slag binnenhaalt’. Dan krijgen de andere partijen er namelijk snel genoeg van. ‘Je moet inhoudelijk ook aanvoelen waar de grenzen liggen van alle partijen. Dat kan Schippers als geen ander’, aldus Rouvoet.

Sluiten
nieuw kabinet bewindslieden

RTL Nieuws: ‘Ministersposten besproken in formatie’

RTL Nieuws: ‘Ministersposten besproken in formatie’

RTL Nieuws meldt dat er aan de formatietafel al kort gesproken is over een mogelijke verdeling van ministersposten. Ingewijden hebben dit tegenover RTL bevestigd. Zowel de verdeling van ministeries als mogelijke kanshebbers zijn hierbij aan bod gekomen. D66-leider Pechtold en informateur Edith Schippers ontkenden echter dat er ministersposten zijn besproken tijdens de formatiegesprekken.

Volledig artikel

RTL Nieuws: ‘Ministersposten besproken in formatie’

Volgens de bronnen zouden er mogelijk vier ministers voor de VVD komen, drie voor het CDA, drie voor D66 en twee voor GroenLinks. Als grootste partij levert de VVD de minister-president, die ook minister van Algemene Zaken wordt. Daarnaast heeft VVD-onderhandelaar Halbe Zijlstra al meermaals aangegeven dat hij graag minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil worden.

Zowel het CDA als D66 hebben een voorkeur voor het ministerie van Financiën, waarbij Wouter Koolmees (D66) of Wopke Hoekstra (CDA) als kanshebbers worden genoemd. Koolmees neemt momenteel als onderhandelaar deel aan de formatie en Hoekstra zit voor het CDA in de Eerste Kamer. Daarnaast wil D66 graag de portefeuilles Economische Zaken en Onderwijs beheren. Dat laatste ministerie zou D66-leider Alexander Pechtold graag onder zijn hoede nemen. Voor GroenLinks staan Infrastructuur & Milieu en Ontwikkelingssamenwerking hoog op het verlanglijstje.

Pechtold zei na afloop van de formatiebesprekingen op donderdagmiddag dat het ‘complete onzin’ was dat de verdeling van ministersposten was langsgekomen. Volgens Schippers is er wel over financiën en belastingen gesproken afgelopen week. De onderhandelingen gaan maandag 8 mei verder.

Meer weten over de kabinetsformatie? Bekijk onze overzichtspagina voor een gedetailleerde uitleg van het formatieproces of lees in ons nieuwsoverzicht nadere analyses en achtergrondartikelen.

Sluiten
rutte formatie gesprekken

Formatiegesprekken weer van start

Formatiegesprekken weer van start

Vanmiddag om 14.00 uur komen de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks na een week vakantie weer bijeen onder leiding van informateur Edith Schippers. De formatiegesprekken zouden oorspronkelijk dinsdagmiddag aanvangen, maar werden een dag uitgesteld omdat de moeder van Jesse Klaver (GroenLinks) dinsdag werd begraven. Desondanks zal Klaver, net als de andere onderhandelaars, vandaag weer bij de les moeten zijn. Er bestaan namelijk nog steeds twijfels bij CDA en VVD over de samenwerking met GroenLinks, zo schrijft de Volkskrant vandaag.

Volledig artikel

Formatiegesprekken weer van start

Partijcongres
Deze zorgen hebben met name betrekking op de achterban van GroenLinks. GroenLinks-leider Klaver organiseert namelijk een partijcongres zodra er een regeerakkoord is bereikt. Tijdens dit congres mogen leden van GroenLinks – als enige van de vier partijen – stemmen over de inhoud van het eventuele akkoord. Vlak voor de eindstreep zou de coalitie tussen de vier partijen daarom nog kunnen mislukken, indien een meerderheid op het partijcongres van GroenLinks tegen het akkoord stemt.

Incidenten
Ook zijn er verschillende incidenten met GroenLinks-politici geweest de afgelopen maanden, waardoor er zorgen bestaan over de fractiediscipline binnen de partij. Ervaren Kamerlid Liesbeth van Tongeren eiste bijvoorbeeld eind maart, op eigen gezag, dat de gaswinning in Groningen moest worden verminderd. En Zihni Özdil, sinds 23 maart lid van de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer, leverde stevige kritiek op de VVD tijdens zijn eerste speech in de plenaire zaal.

Gezamenlijk beleid
Toch zijn er volgens de Volkskrant ook bemoedigende tekenen. De vier partijen proberen bijvoorbeeld alvast samen op te trekken bij stemmingen in de Tweede Kamer. Als VVD, CDA, D66 en GroenLinks een succesvol kabinet willen vormen, moeten zij immers overeenstemming bereiken over het regeringsbeleid.

Whatsapp-groep
Daarnaast hebben de secondanten van de onderhandelaars, Pieter Heerma (CDA), Halbe Zijlstra (VVD), Wouter Koolmees (D66) en Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), een gezamenlijke Whatsapp-groep opgericht. In deze groep proberen de vier vast een begin te maken met de coalitiediscipline.

Meer lezen over de onderhandelingen voor de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste ontwikkelingen en analyses.

Sluiten
minister kamerlid

Minister Ploumen vs Kamerlid Ploumen

Minister Ploumen vs Kamerlid Ploumen

Tijdens de formatie kan de situatie ontstaan dat een Kamerlid ook nog onderdeel is van het demissionaire kabinet. Momenteel zijn er acht bewindslieden van de VVD en PvdA die tegelijkertijd ook in de Tweede Kamer zitten. Volgens de NOS levert dit soms bijzondere situaties op. Begin april ontraadde minister Ploumen (PvdA) bijvoorbeeld een motie waar zij vervolgens als Kamerlid juist vóór stemde.

Volledig artikel

Minister Ploumen vs Kamerlid Ploumen

De personen in kwestie
De VVD heeft vier Kamerleden die deel uitmaken van het kabinet: minister-president Rutte, minister Hennis-Plasschaert (Defensie), staatssecretaris Dekker (Onderwijs) en staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie). Ook de PvdA heeft vier Kamerleden die bewindspersoon zijn: viceminister-president Asscher (tevens minister van Sociale Zaken), minister Dijsselbloem (Financiën), minister Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel) en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu).

Waarom kunnen bewindslieden ook Kamerlid zijn?
Vroeger moesten bewindspersonen met een ‘dubbele pet’ drie maanden na de verkiezingen tussen de twee functies kiezen. In 1983 vond er echter om praktische redenen een Grondwetswijziging plaats, om een uitzondering voor de formatie op te nemen. Formaties duren immers regelmatig langer dan drie maanden. Anders zouden bewindspersonen na de verkiezingen of hun ambt moeten neerleggen, of geen zitting kunnen nemen in de Tweede Kamer waarin ze zojuist door het volk zijn verkozen.

Meer weten over de kabinetsformatie en de Tweede Kamer? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen en analyses.

Sluiten
wet wegwerpartikel

De wet als ‘wegwerpartikel’

De wet als ‘wegwerpartikel’

Vicepresident Piet Hein Donner van de Raad van State, die drie jaar geleden waarschuwde voor de wet als ‘wegwerpartikel’, blijft zijn zorgen houden. In een interview met SC vreest hij voor de gevolgen van steeds meer flexibiliteit in wetgeving: 'Continuïteit is een belangrijke functie van de wet en het recht, net als kenbaarheid, voorspelbaarheid en controleerbaarheid'.

Volledig artikel

De wet als ‘wegwerpartikel’

Volgens Donner is flexibilisering een ontwikkeling van de laatste dertig jaar: ‘Als de wet alleen maar bedoeld is als instrument om de doelen te bereiken, dan zullen de doelen per kabinet wijzigen. Dan krijg je een steeds hogere frequentie van wetswijzigingen’. Hierdoor gaan volgens hem de burgers de wet niet meer als een recht zien, maar als iets dat komt en gaat met als gevolg dat regels minder serieus worden genomen. Dit bemoeilijkt vervolgens de handhaving.

Een voorbeeld van die flexibiliteit is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Dit geeft een bewindspersoon bevoegdheden om regels in een wet later nog nader uit te werken. De vicepresident van de Raad van State maakt hierbij de kritische opmerking: ‘Als de omstandigheden veranderen, hoe kan ik dan de voorwaarden wijzigen zonder dan meteen de hele wet te moeten aanpassen?’

Een ander voorbeeld is het initiatiefwetsvoorstel dat door Tweede Kamerleden kan worden ingediend. Op dit moment zijn er 104 initiatiefwetsvoorstellen in behandeling bij de Tweede Kamer. Het oudste voorstel dateert uit 1998. Bij 51 daarvan zit geen enkele indiener meer in de Kamer, de zogenoemde ‘verweesde voorstellen’. Volgens Donner zou er na verloop van tijd systematischer moeten worden opgeruimd, tenzij iemand er nog wat mee wil doen. Donner: ‘Als dat zo is, dan moet er ook binnen zoveel tijd een volgende stap in de procedure gezet worden’.

Sluiten
moeder klaver overleden

Moeder Klaver overleden: dinsdag 2 mei geen onderhandelingen

Moeder Klaver overleden: dinsdag 2 mei geen onderhandelingen

Zojuist heeft het Bureau Woordvoering Kabinetsformatie bekend gemaakt dat er geen onderhandelingen plaatsvinden op 2 mei. De moeder van Jesse Klaver (GroenLinks) is overleden. Op dinsdag vindt de uitvaart plaats. Eerder miste de GroenLinks-leider al een aantal onderhandelingsdagen omdat zijn moeder in het ziekenhuis was opgenomen. Hij werd toen gedeeltelijk vervangen door Bram van Ojik.

Volledig artikel

Moeder Klaver overleden: dinsdag 2 mei geen onderhandelingen

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks zouden oorspronkelijk – na een week vakantie – de besprekingen voor de kabinetsformatie komende dinsdag hervatten. Het is nog niet bekend of de onderhandelingen op woensdag wel doorgaan en of Jesse Klaver daarbij aanwezig zal zijn.

Meer lezen over de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen en analyses.

Sluiten
formatie ministers

Nieuwe Kamerleden moeten snel leren

Nieuwe Kamerleden moeten snel leren

Na de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen zijn er op 23 maart maar liefst 71 nieuwe Kamerleden geïnstalleerd. In het Financieel Dagblad vinden sommige betrokkenen de frisse blik van deze nieuwe Kamerleden een toevoeging aan het parlement, maar anderen maken zich juist zorgen over hun gebrek aan ervaring. Hoe worden deze nieuwe Kamerleden voorbereid op hun taak als volksvertegenwoordiger? En wat zijn de voor- en nadelen van zoveel nieuwe gezichten?

Volledig artikel

Nieuwe Kamerleden moeten snel leren

Zorgen
Volgens Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib is het ‘best zorgelijk’ dat er na elke verkiezingen zoveel ervaring verdwijnt. Deze hoge doorstroom vormt een gevaar voor het ‘gezamenlijke geheugen van het parlement’, aldus Arib. De Kamervoorzitter is niet als enige deze mening toegedaan. Oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas, die zelf 24 jaar in de Tweede Kamer zat waarvan vierenhalf als voorzitter, denkt dat nieuwe Kamerleden minimaal vier jaar nodig hebben om te weten hoe ‘Den Haag’ werkt.

Frisse blik
In de vorige eeuw was het ook gebruikelijk dat Kamerleden soms decennialang lid bleven. Maar sinds de jaren ’60 neemt het aantal ervaren Kamerleden steeds verder af. Volgens parlementair historicus Carla van Baalen in het Financieel Dagblad hoeft dit niet per se een probleem te zijn. Een frisse blik kan helpen de afstand tussen de politiek en de burgers te verkleinen: ‘Het zijn tenslotte volksvertegenwoordigers die moeten weten wat er leeft in de samenleving’.

Ook maakt de historica zich weinig zorgen om ‘het verlies van collectief geheugen’. Dit is wel een reëel gevaar, maar wordt volgens haar opgevangen door het ondersteunend apparaat van de Kamer. Griffiers en ander ondersteunend personeel blijven immers meestal wel jarenlang in de Kamer werken. Van Baalen: “Daar zit heel veel kennis. Kamerambtenaren maken een handleiding en geven cursussen over onder meer wetgeving en staatsrecht aan nieuwe Kamerleden, zodra zij binnen zijn. Ze zijn op dat verloop ingesteld’.

Scholing
In de eerste maanden na de verkiezingen krijgen nieuwe Kamerleden twee dagen in de week intensieve cursussen. De onderwerpen variëren enorm, van de werking van de Europese besluitvorming en de Kamerprocedures tot ‘Hoe log ik in op het ICT-systeem?’. Daarnaast heeft het ondersteunende personeel van de vaste Kamercommissies zogenaamde ‘inwerkdossiers’ klaargemaakt voor de nieuwe leden. Ook krijgen Kamerleden via hun politieke partij bijscholing en ondersteuning. Net als bij de griffie blijven fractie- of beleidsmedewerkers van politieke partijen vaak langer aan dan Kamerleden en zorgen dus voor een stukje continuïteit.

Meer weten over de kabinetsformatie of de nieuwe Tweede Kamer? Bekijk ons overzicht met alle achtergrondartikelen en laatste nieuwsberichten.

Sluiten
formatie klimaat akkoord

Milieucommissies partijen presenteren gezamenlijk akkoord voor formatie

Milieucommissies partijen presenteren gezamenlijk akkoord voor formatie

Het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (DOPP) is tot een gezamenlijk akkoord gekomen over het toekomstige klimaatbeleid. Het DOPP doet sinds 2008 duurzaamheidsvoorstellen aan de onderhandelaars van kabinetsformaties. Bij dit overleg zijn de 'groene' commissies van de vier onderhandelende partijen – VVD, CDA, D66 en GroenLinks – aangesloten, plus de milieucommissies van de PvdA en ChristenUnie. De huidige voorstellen zijn expliciet bedoeld als input voor het nieuwe regeerakkoord en zijn door de achterban van de partijen goedgekeurd.

Volledig artikel

Milieucommissies partijen presenteren gezamenlijk akkoord voor formatie

Bij het behalen van de milieudoelstellingen is volgens het akkoord een centrale rol weggelegd voor de overheid, dus niet de markt of de consument. Daarom moet er een ‘Klimaatwet’ komen, waarin staat vastgelegd dat er per jaar 2 à 3 procent energiebesparing moet plaatsvinden. Ook moet in deze wet worden opgenomen dat de broeikasgasemissies in 2020 25 procent lager moeten zijn dan in 1990. In 2030 moet dit vervolgens tot een reductie van 40 procent leiden en in 2050 uiteindelijk 95 procent.

Om dit te bewerkstelligen stelt het DOPP voor om alle kolencentrales te sluiten, de verkoop van fossiel aangedreven voertuigen te verbieden na 2025 en de gaswinning in Groningen te minimaliseren. Omdat er idealiter ook geen gas meer wordt geïmporteerd, moeten rest- en aardwarmte in combinatie met warmteopslag, zonneboilers en isolatie voor de warmtevoorziening zorgen. Ook stellen de partijen voor meer te investeren in windmolens op land en op zee.

In het voorstel zijn nog een aantal concreet geformuleerde maatregelen opgenomen. Zo willen de milieucommissies onder andere een variabele wegenbelasting op basis van kilometers en uitstoot, een netwerk van aangesloten natuur, meer laadpalen voor elektrische auto’s en een investeringsfonds met 10 miljard euro als startkapitaal om duurzaam materiaalgebruik en energiebesparing te stimuleren.

Meer weten over de rol van duurzaamheid en milieumaatregelen in de kabinetsformatie? Lees hier de brief aan de informateur van negentig hoogleraren over het klimaat of bekijk ons nieuwsoverzicht voor meer achtergrondartikelen over de formatie.

Foto: Pixabay

Sluiten
rol koning formatie

Meningen verdeeld over rol Koning in formatie

Meningen verdeeld over rol Koning in formatie

In 2012 besloot de Tweede Kamer het initiatief in de kabinetsformatie naar zich toe te trekken. Waar voorheen het staatshoofd de informateur en formateur benoemde, zijn deze taken nu aan de Tweede Kamer voorbehouden. Middels een wijziging in het Reglement van Orde van de Tweede Kamer is dit vastgelegd. Wel behoudt het staatshoofd het recht om geïnformeerd te worden over de vorderingen van de kabinetsformatie. Wat vindt men nu van de nieuwe opzet? NRC Handelsblad onderzocht de reacties door middel van een een lezersonderzoek en interviews met enkele betrokkenen.

Volledig artikel

Meningen verdeeld over rol Koning in formatie

Koningshuis
Allereerst het Koningshuis zelf. Wat vonden de Oranjes van de veranderingen in het formatieproces? Via de biograaf van prinses Beatrix is bekend dat de voormalige koningin aan zichzelf ging twijfelen: ‘Ben ik soms incompetent?’. De Oranjes vonden de wijziging niet leuk, maar ze accepteerden het wel. Vlak voordat de toenmalige kroonprins Willem-Alexander in 2013 koning werd, zei hij: ‘Ik accepteer alles, als het parlement het volgens de regels van de Grondwet heeft beslist’.

D66
Het initiatief in het parlement om de rol van het staatshoofd in de kabinetsformatie te beperken, kwam van D66. Thom de Graaf, toenmalig fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer, werkte in 2000 als een van de eerste politici het voorstel verder uit. Uiteindelijk zou het nog tot 2012 duren totdat de wijziging werd doorgevoerd. De huidige D66-senator is tevreden over de nieuwe procedure: ‘De kabinetsformatie is nu minder een black box […] Politici kunnen zich niet meer verschuilen achter de brede rug van de Koning of Koningin, zoals vroeger soms gebeurde’.

Wetenschap
Niet iedereen is echter positief gestemd over de wijziging in de kabinetsformatie. Bastiaan Rijpkema – onder andere auteur van het boek Weerbare democratie – vindt de ceremoniële rol van de Koning een ‘verbindende factor’ in de maatschappij. Hij is van mening dat politici nu tegen de Koning zeggen: ‘U bent wel deel van onze regering, maar u mag niet meedoen met de vorming ervan’. Deze ‘onzorgvuldige omgang met onze Koning’ is niet consequent, aldus Rijpkema.

Lezersonderzoek NRC
NRC Handelsblad peilde de reacties op de nieuwe procedure tijdens de kabinetsformatie onder haar lezers. Ongeveer 150 mensen reageerden op de oproep. Zestig procent van de inzendingen (90 van de 150) zijn positief over het nieuwe systeem zonder de Koning. Zij vinden het ‘een verbetering’, ‘een vooruitgang’ of zelfs ‘een verademing’. Een minderheid van 40 lezers ervaart de nieuwe procedure echter als een verslechtering. Volgens ongeveer twintig anderen maakt het niet uit of het staatshoofd of de Tweede Kamer de (in)formateurs benoemt.

Meer weten over de procedures rond de kabinetsformatie? Bekijk onze pagina met meer achtergrondinformatie of lees in ons nieuwsoverzicht meer artikelen over de kabinetsformatie.

Sluiten
briefstemmen uit buitenland te laat

Briefstemmen uit buitenland te laat ontvangen

Briefstemmen uit buitenland te laat ontvangen

De gemeente Den Haag heeft bekend gemaakt dat er in de weken na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart nog 919 briefstemmen uit het buitenland zijn binnengekomen. Den Haag fungeerde als stembureau voor kiezers die vanuit het buitenland wilden stemmen. Ruim 1,3 procent van de stemmen van de 69.132 geregistreerde kiezers kwam te laat aan. De 919 briefstemmen tellen niet mee voor de uitslag. Ter vergelijking, in 2012 kwam ongeveer 1,75 procent van de buitenlandse stemmen te laat binnen (709 briefstemmen op 40.493 geregistreerde kiezers).

Volledig artikel

Briefstemmen uit buitenland te laat ontvangen

Eerder schreef de Formatiewijzer al over de ophef rondom stemmen vanuit het buitenland tijdens de afgelopen verkiezingen. Een aantal kiezers kreeg hun stembiljetten te laat binnen via de post. Volgens de gemeente Den Haag lag dit aan de verkiezingsprocedure voor Nederlanders in het buitenland.

De stembiljetten werden namelijk pas na 1 februari – de datum dat de Kiesraad de kieslijsten officieel vaststelt – verstuurd. Omdat de posterijen in het buitenland soms weken erover doen om de post te bezorgen, was het voor een aantal Nederlanders onmogelijk om hun ingevulde stembiljet vóór 15 maart te retourneren.

Sluiten
schippers onderhandelaar informateur

Persconferentie informateur: ‘We zijn er nog lang niet’

Persconferentie informateur: ‘We zijn er nog lang niet’

Gisteren hield informateur Edith Schippers haar wekelijkse persconferentie om de vorderingen van de kabinetsformatie toe te lichten. De besprekingen gaan na het reces door, maar de onderhandelende partijen zijn nog ver weg van een regeerakkoord: ‘We hebben elf dagen achter de rug die soms makkelijker waren en soms wat moeilijker. Maar we zijn er nog lang niet’. VVD, D66 en GroenLinks hadden eerder op de dag al aangegeven dat zij verder willen gaan met de besprekingen.

Volledig artikel

Persconferentie informateur: ‘We zijn er nog lang niet’

Volgens de informateur hebben de onderhandelaars minder financiële ruimte dan eerder werd gedacht: ’Minister Dijsselbloem heeft ons enthousiasme qua financiën verder getemperd. Dat maakt de gesprekken niet gemakkelijker’. Eerder hadden ook het Planbureau voor de Leefomgeving en de Nederlandsche Bank dit punt al aangestipt bij de onderhandelaars.

Wel vertelde Schippers dat er inmiddels een breed scala aan onderwerpen aan bod is gekomen aan de formatietafel: pensioenen, onderwijs, migratie, inkomen, klimaat en financiën. Ook heeft iedereen aan tafel het vertrouwen dat de samenwerking kan slagen, al hield Schippers wel nog een slag om de arm: ‘Ik heb het idee dat het zeker wat kan worden, maar het kan ook hartstikke fout gaan’.

Sluiten
formatiegesprekken reces

Formatiegesprekken gaan door na reces

Formatiegesprekken gaan door na reces

Zojuist hebben de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks de pers te woord gestaan na hun overleg in de Stadhouderskamer. Vanaf morgen hebben de politici een week vakantie. Volgens VVD-onderhandelaar Mark Rutte gaan de gesprekken door na het reces: ‘we schieten op’. Ook D66-leider Alexander Pechtold bevestigde dat de onderhandelende partijen na deze week met elkaar verder gaan.

Volledig artikel

Formatiegesprekken gaan door na reces

Om 18:00 uur vandaag houdt informateur Edith Schippers een persconferentie om de pers bij te praten over de vorderingen van de kabinetsformatie. Deze wekelijkse persconferentie vloeit voort uit haar voornemen om het formatieproces transparanter te maken. De bijeenkomst vindt plaats in de Oude Zaal van de Tweede Kamer en is live te volgen via deze website.

Meer weten over de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen.

Sluiten
kamerleden patiënten

Kamerleden gekoppeld aan patiënten

Kamerleden gekoppeld aan patiënten

Gisteren hebben verschillende Kamerleden een patiënt 'cadeau gekregen' in Café Dudok in Den Haag. Dit gebeurde op initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland. De Kamerleden, allen met het onderwerp zorg in hun portefeuille, zijn voor een jaar aan hun patiënt(en) gekoppeld. Aanwezig bij de bijeenkomst waren politici van de SP, GroenLinks, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de PvdA.

Volledig artikel

Kamerleden gekoppeld aan patiënten

Directeur van de Patiëntenfederatie Nederland Dianda Veldman zei over het cadeau: ‘Wij geven de Kamerleden een echte patiënt cadeau. Een ervaringsdeskundige. Zodat zij direct zien en horen wat hun Haagse besluiten betekenen voor de mensen in het land die zorg nodig hebben’. Met het initiatief hoopt de patiëntenvereniging de politiek en patiënten dichter bij elkaar te brengen.

De Kamerleden hebben gisteren ‘hun patiënten’ voor het eerst ontmoet. Ook namen zij een levensgrote foto van hen in ontvangst. Het is de bedoeling dat de Kamerleden deze foto’s op hun werkkamer zetten om regelmatig aan hen te worden herinnerd. Volgens GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet is ‘het verstevigen van de positie van de patiënt’ zeer belangrijk.

Foto: Pixabay

Sluiten
formatie dijsselbloem

Minister van Financiën Dijsselbloem (PvdA) te gast aan formatietafel

Minister van Financiën Dijsselbloem (PvdA) te gast aan formatietafel

Zojuist werd bekend dat demissionair minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) aan de formatietafel is uitgenodigd. Hij schuift vanavond om 18.30 uur aan bij de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks.

Volledig artikel

Minister van Financiën Dijsselbloem (PvdA) te gast aan formatietafel

Eerder vandaag schreef De Formatiewijzer al dat een tweetal economische experts in de middag op gesprek kwamen in de Stadhouderskamer. Dat betrof Kees Goudswaard, hoogleraar Toegepaste economie en Sociale Zekerheid, en Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Sluiten
formatie ser experts

Onderhandelaars ontvangen opnieuw experts

Onderhandelaars ontvangen opnieuw experts

Vanmiddag gaan de formatieonderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks verder. Deze onderhandelingen waren tijdelijk opgeschort vanwege Pasen en de plotselinge ziekenhuisopname van de moeder van GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver. Vandaag komen informateur Schippers en de onderhandelaars drie keer bijeen: tweemaal ’s middags en eenmaal ’s avonds.

Volledig artikel

Onderhandelaars ontvangen opnieuw experts

Voor het eerste gesprek zijn opnieuw twee deskundigen uitgenodigd. Kees Goudswaard, hoogleraar Toegepaste economie en Sociale Zekerheid, schuift in de middag aan. Hij wordt vergezeld door Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Eerder ontvingen de onderhandelaars al experts op het gebied van veiligheid, financiën en economie, en leefbaarheid.

Meer weten over de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor het laatste nieuws of lees verder over het formatieproces.

Sluiten
hoe lang duurt formatie

Hoe lang duurt een kabinetsformatie?

Hoe lang duurt een kabinetsformatie?

De Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart liggen inmiddels meer dan vier maanden achter ons. Reeds in het begin van de kabinetsformatie voorspelden kenners dat het een lange formatie zou worden. Volgens De Volkskrant duidden de 'lome eerste stappen' op een lange formatie en ook EenVandaag zei: ‘het heeft er alle schijn van dat deze formatie wel eens heel lang kan gaan duren’. Wat kunnen we leren van kabinetsformaties uit het verleden?

Volledig artikel

Hoe lang duurt een kabinetsformatie?

Kabinetsformatie 2012 (54 dagen)
In 2012 besloeg de periode van de verkiezingen tot aan de beëdiging van het nieuwe kabinet-Rutte II slechts 54 dagen. De VVD en de PvdA hadden samen 79 zetels van de 150 zetels behaald bij de verkiezingen van 12 september 2012 en wilden het samen proberen. Voor het eerst speelde het staatshoofd geen rol tijdens de formatie maar werd er een verkenner aangewezen, Henk Kamp (VVD).

Na een snelle verkenning werd Kamp samen met Wouter Bos (PvdA) aangesteld als informateur om de onderhandelingen in goede banen te leiden. Namens de VVD onderhandelden Mark Rutte en zijn secondant Stef Blok. De PvdA werd vertegenwoordigd door Diederik Samson en zijn secondant Jeroen Dijsselbloem. Binnen enkele weken, op 29 oktober 2012, werd het regeerakkoord gepresenteerd. Twee dagen later werd Mark Rutte (VVD) als formateur aangesteld. Hij begon met het formeren van een kabinet en op 5 november 2012 werd het kabinet-Rutte I door koningin Beatrix beëdigd.

Kabinetsformatie 2010 (127 dagen)
Dat was twee jaar eerder wel anders na de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010. Het kabinet-Rutte I werd na 127 dagen onderhandelen pas beëdigd. Koningin Beatrix gaf toen maar liefst zeven keer een opdracht aan een of meerdere informateurs. Allereerst werd een zogeheten ‘paars-plus’ coalitie onderzocht, met VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Toen die onderhandelingen op niets uitliepen, werd er kort gesproken over een ‘middencoalitie’ door vertegenwoordigers van VVD, PvdA en CDA.

De PvdA maakte echter bekend niet in een coalitie met de VVD en het CDA te willen, waardoor een informateur de combinatie CDA, VVD en PVV (76 zetels) bestudeerde. Een minderheidskabinet van CDA en VVD – met gedoogsteun van de PVV – werd als meest waarschijnlijk geacht. De onderhandelingen tussen de drie partijen duurden enkele maanden, op 14 oktober 2010 werd het kabinet-Rutte I (VVD & CDA met gedoogsteun van PVV) door koningin Beatrix beëdigd.

Kabinetsformatie 1977 (208 dagen)
De langste kabinetsformatie uit de Nederlandse geschiedenis was in 1977. Er zaten toen 208 dagen tussen de verkiezingen (25 mei 1977) en de beëdiging van het kabinet-Van Agt I (19 december 1977). De PvdA was, onder leiding van Joop Den Uijl, bij de verkiezingen met 53 zetels de grootste partij geworden. Het CDA had net iets minder zetels, 49. Samen hadden de partijen een duidelijke meerderheid, maar na maandenlang formeren liep de poging vast tijdens de portefeuilleverdeling. Formateur Joop den Uyl gaf zijn opdracht begin november 1977 noodgedwongen terug omdat er geen overeenstemming bereikt kon worden over de verdeling van ministers en staatssecretarissen.

Koningin Beatrix stelde toen een nieuwe informateur aan, Wim van der Grinten (CDA). Hij kwam bij de combinatie CDA en VVD uit, samen goed voor een krappe meerderheid van 77 zetels in de Tweede Kamer. Binnen enkele dagen was een nieuw regeerakkoord gesloten. Deze keer werden de coalitiepartners het wel eens over de ministerposten. Op 19 december 1977 kon het kabinet-Van Agt I beëdigd worden door de koningin.

Meer weten over het proces rondom de formatie? Kijk op onze overzichtspagina voor meer informatie of bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste ontwikkelingen rondom de formatie.

Sluiten
moeder klaver overleden

Formatieonderhandelingen opgeschort

Formatieonderhandelingen opgeschort

Zojuist werd bekend dat de onderhandelingen voor de kabinetsformatie morgen niet doorgaan. De moeder van Jesse Klaver (GroenLinks) is vanochtend met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Bram van Ojik, oud-leider van GroenLinks en momenteel Kamerlid voor GroenLinks, was daarom vandaag zijn vervanger bij de onderhandelingstafel.

Volledig artikel

Formatieonderhandelingen opgeschort

De onderhandelaars en de informateur hebben nu besloten dat zij morgen geen bespreking plannen, nu duidelijk is dat Jesse Klaver hieraan niet kan deelnemen omwille van zijn zieke moeder. Haar toestand is zorgwekkend, liet Klaver vandaag weten.

De onderhandelingen starten vanaf dinsdag 18 april 2017 weer volgens het reguliere schema.

Sluiten
formatie onderhandelingen veiligheid

Veiligheidsexperts uitgenodigd aan formatietafel

Veiligheidsexperts uitgenodigd aan formatietafel

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks komen vandaag drie keer bijeen. Onder toeziend oog van informateur Schippers ontvangen zij woensdagochtend van 10:00 uur tot 12:30 uur een viertal deskundigen op het gebied van veiligheid en internationale samenwerking.

Volledig artikel

Veiligheidsexperts uitgenodigd aan formatietafel

Voor dit gesprek zijn uitgenodigd de Commandant der Strijdkrachten, Tom Middendorp, de directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), Rob Bertholee, de directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, Onno Eichelsheim en de directeur-generaal Internationale Samenwerking, Christiaan Rebergen.

In de middag en avonduren praten de onderhandelaars en informateur vervolgens verder over de kabinetsformatie. Vorige week ontvingen zij al financieel-economische experts en deskundigen op het gebied van de samenleving en milieu.

Bekijk ons nieuwsoverzicht voor meer artikelen over de formatieonderhandelingen.

Foto: Pixabay

Sluiten
Klaver papadag

Ophef over ‘papadag’ Jesse Klaver (GroenLinks)

Ophef over ‘papadag’ Jesse Klaver (GroenLinks)

Vorige week is in sommige media ophef ontstaan over de zogenaamde ‘papadag’ op vrijdag van Jesse Klaver, politiek leider van GroenLinks. Het was al langer bekend dat de vier onderhandelende partijen – VVD, CDA, D66 en GroenLinks – niet op vrijdag vergaderden. Zowel VVD-leider Mark Rutte als informateur Edith Schippers (eveneens VVD) hebben op vrijdag immers een verplichting bij de ministerraad.

Volledig artikel

Ophef over ‘papadag’ Jesse Klaver (GroenLinks)

In een email naar zijn achterban vertelde Klaver dat dit hem goed uitkomt: ‘In het begin hebben we samen afgesproken om niet op vrijdag te vergaderen. Fijn, want dan ben ik het liefst bij mijn kinderen. Zeker als het zulk lekker weer is. Na het weekend gaan we dan met nieuwe energie weer verder’.

Volgens Elsevier en het AD viel dit bericht niet bij iedereen even goed. De reacties varieerden van ‘neemt hij zijn werk wel serieus?’ tot ‘vrijdag is toch gewoon een werkdag, wat een onzin!’. Er waren echter ook positieve geluiden te bespeuren: ‘En nog altijd zijn er mensen die zich afvragen waarom het Binnenhof als werkplek zo weinig aantrekkingskracht uitoefent op jongeren, vrouwen en mensen in het algemeen die de klok niet in 1975 hebben stilgezet’, aldus het hoofdredactioneel commentaar van de Volkskrant vandaag.

Meer lezen over de formatieonderhandelingen? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste ontwikkelingen.

Sluiten
tweede kamer controversieel

Tweede Kamer beslist morgen over controversieel verklaren

Tweede Kamer beslist morgen over controversieel verklaren

De griffie van Tweede Kamer heeft afgelopen week in opdracht van de Tweede Kamercommissies een lijst gepubliceerd van onderwerpen die de Kamer controversieel acht. Naar verwachting stelt de Tweede Kamer deze lijst morgen ongewijzigd vast. Het parlement verwacht bij controversieel verklaarde onderwerpen dat er onder het huidige demissionaire kabinet geen onomkeerbare stappen worden gezet. Door deze dossiers controversieel te verklaren, houdt de nieuwe coalitie keuzevrijheid om beleidsafspraken te maken in het regeerakkoord. Eerder schreef De Formatiewijzer al dat de Eerste Kamer géén onderwerpen controversieel heeft verklaard.

Volledig artikel

Tweede Kamer beslist morgen over controversieel verklaren

De huidige lijst is een combinatie van alle voorstellen die in de Kamercommissies controversieel zijn verklaard.

In sommige commissies is niets controversieel verklaard, zoals bijvoorbeeld in de commissies Europese Zaken en Buitenlandse Zaken. In andere commissies zijn juist een groot aantal wetsvoorstellen, brieven en initiatiefnota’s op de lijst met controversiële onderwerpen gezet. Met name de commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Veiligheid & Justitie en Economische Zaken hebben tientallen onderwerpen controversieel verklaard.

Bekijk hier de volledige lijst met controversiële onderwerpen of lees meer over controversieel verklaren in ons eerdere artikel hierover.

Sluiten
indeling tweede kamer

Wie zit waar in de Tweede Kamer?

Wie zit waar in de Tweede Kamer?

Het presidium van de Tweede Kamer heeft de definitieve zetelindeling per fractie in de plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer bekend gemaakt. Het presidium wordt gevormd door de Kamervoorzitter en de twee Ondervoorzitters, zij hebben de dagelijkse leiding over de Kamer. De definitieve indeling is onderaan dit bericht te bekijken, er zijn geen wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de voorlopige indeling van de zaal.

Volledig artikel

Wie zit waar in de Tweede Kamer?

DENK
Eerder waren er bezwaren vanuit de fracties van DENK en Forum voor Democratie. DENK zit als enige van de dertien Kamerfracties niet aan een gangpad. Volgens Tunahan Kuzu, fractievoorzitter van DENK, maakt dat het lastig om naar de interruptiemicrofoon te lopen. NRC Handelsblad meldt dat hij zich beraadt op mogelijke vervolgstappen voor zijn bezwaar, al lijkt dit procedureel niet mogelijk te zijn.

Forum voor Democratie
Het bezwaar van Forum voor Democratie had met de omringende partij te maken. FvD is met twee zetels ingedeeld achter de Partij voor de Vrijheid (PVV). Volgens de NRC heeft hij zich inmiddels bij de indeling neergelegd: ‘Achterin zitten heeft ook zo zijn voordelen: je kunt al die andere Kamerleden goed in de gaten houden’.

De definitieve zetelverdeling van de plenaire zaal van de Tweede Kamer:
zetelverdeling_5_april_2017

Foto: Edwtie

Sluiten
politiek cafe

Oud-informateurs bespreken kabinetsformatie

Oud-informateurs bespreken kabinetsformatie

Op dinsdag 11 april zijn oud-informateurs Henk Kamp en Uri Rosenthal te gast tijdens het ProDemos Politiek Café. Kamp was in 2012 informateur bij het kabinet-Rutte II en Rosenthal in 2010 bij het kabinet-Rutte I. Zij zullen hier samen met NRC-journalist Thijs Niemantsverdriet spreken over de kabinetsformatie.

Volledig artikel

Oud-informateurs bespreken kabinetsformatie

Wat bespreken de partijen achter gesloten deuren? Welke afspraken worden er gemaakt met de media? Wat is precies de rol van een informateur? Deze en andere vragen zullen aan bod komen tijdens het Politiek Café. Ook wordt er gesproken over de gang van zaken tijdens eerdere kabinetsformaties.

Het Politiek Café vindt plaats in het pand van ProDemos op dinsdag 11 april van 20.00 uur tot 21:30 uur. U kunt zich via deze website aanmelden. Het Politiek Café wordt georganiseerd door ProDemos, het Montesquieu Instituut, Nieuwspoort en het Filmhuis Den Haag.

Sluiten
eerste kamer controversieel

Eerste Kamer verklaart niets controversieel

Eerste Kamer verklaart niets controversieel

De Eerste Kamer heeft besloten om geen wetsvoorstellen controversieel te verklaren. Dat werd dinsdag duidelijk in het College van Senioren. Dit is het wekelijkse overleg van de Voorzitter van de Eerste Kamer en alle fractievoorzitters. Een belangrijke taak van het college is de advisering van de Kamervoorzitter over de agenda van de plenaire vergadering. Gisteren bleek dat er geen meerderheid was voor het controversieel verklaren van de voorstellen op de lijst van te behandelen wetsvoorstellen.

Volledig artikel

Eerste Kamer verklaart niets controversieel

Voor het aanvragen van een plenaire stemming over controversieel verklaringen is echter geen meerderheid nodig. De fractie van de Partij voor de Vrijheid (PVV) heeft daarom voor het controversieel verklaren van de regeling omtrent het Oekraïneverdrag alsnog een plenaire stemming aangevraagd. Dit voorstel heet voluit de ‘Regeling inwerkingtreding van de goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met Oekraïne’ (nummer 34669). De stemming is ingepland op dinsdag 11 april 2017.

Meer weten over controversieel verklaringen? Lees verder op de website van de Eerste Kamer verder of bekijk ons artikel over de gang van zaken in de Tweede Kamer.

Sluiten
planbureau klimaat

Planbureau: nieuw kabinet moet klimaatverandering aanpakken

Planbureau: nieuw kabinet moet klimaatverandering aanpakken

Informateur Edith Schippers heeft bij de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks een aantal deskundigen uitgenodigd om over de huidige stand van zaken in Nederland te praten. Gisteren schoven de directeuren van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Hans Mommaas en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Kim Putters, aan. Zij praatten de informateur en de onderhandelaars bij over recent onderzoek naar de stand van zaken in de Nederlandse samenleving en het milieu. Afgelopen vrijdag waren al een drietal financieel-economische experts aan de beurt.

Volledig artikel

Planbureau: nieuw kabinet moet klimaatverandering aanpakken

Om 10.00 ’s ochtends was gisteren eerst SCP-directeur Kim Putters te gast bij de informateur en onderhandelaars. De NOS berichtte dat Putters wil dat het nieuwe kabinet ‘bruggen gaat bouwen’, om de ‘groeiende maatschappelijke scheidslijnen’ tegen te gaan. Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een wetenschappelijk instituut dat sociaal-wetenschappelijk onderzoek verricht naar de leefsituatie van de Nederlandse bevolking. Het SCP rapporteert aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, de ministeries en maatschappelijke en overheidsorganisaties.

’s Middags was PBL-directeur Hans Mommaas op gesprek uitgenodigd. Hij heeft volgens nu.nl benadrukt dat het klimaatprobleem aangepakt moet worden. Daarnaast heeft Mommaas aandacht gevraagd voor energie, landbouw & natuur, circulaire economie en versterking van de stedelijke regio’s. Het Planbureau voor de Leefomgeving is een inhoudelijk onafhankelijk onderzoeksinstituut op het gebied van milieu, natuur en ruimte, dat organisatorisch onderdeel is van de Rijksoverheid.

Meer weten over de formatieonderhandelingen? Lees verder in ons nieuwsoverzicht of bekijk onze pagina met achtergrondinformatie over het formatieproces.

Sluiten
onderhandelingen financieel adviseurs

Onderhandelaars ontvangen financieel-economische adviseurs

Onderhandelaars ontvangen financieel-economische adviseurs

Vandaag ontvingen informateur Edith Schippers en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks een drietal deskundigen op het gebied van financieel-economisch beleid. Voor het gesprek waren de president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot, de directeur van het Centraal Planbureau (CPB) Laura van Geest en de voorzitter van de Studiegroep Begrotingsruimte Manon Leijten uitgenodigd.

Volledig artikel

Onderhandelaars ontvangen financieel-economische adviseurs

Zij spraken met de onderhandelende partijen over het huidige financieel-economische beeld. Volgens Klaas Knot, directeur van DNB, hebben de onderhandelaars vooral gesproken over ‘hoeveel geld zij verstandig kunnen uitgeven’. Ook gaf Knot aan dat hij de onderhandelaars heeft opgeroepen om het begrotingsoverschot niet direct weer uit te geven.

De bijeenkomst werd gehouden in de Stadhouderskamer van de Tweede Kamer. Alle onderhandelingen tussen de vier partijen vinden hier plaats, onder toeziend oog van informateur Schippers. Maandag ontvangen de onderhandelaars opnieuw enkele experts in de Stadhouderskamer. De directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Kim Putters, en de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Hans Mommaas, zijn hiervoor uitgenodigd.

Sluiten
brieven aan de informateur

De Formatiewijzer: Brieven aan de informateur

De Formatiewijzer: Brieven aan de informateur

Direct na de verkiezingen is De Formatiewijzer begonnen met het verzamelen van brieven aan de informateur. Hierin bepleiten organisaties dat hun ideeën worden opgenomen in het regeerakkoord. In 2012 ontvingen de (in)formateurs bijvoorbeeld in totaal 290 brieven. Inmiddels heeft De Formatiewijzer meer dan 30 brieven aan informateur Schippers verzameld en gepubliceerd. U kunt alle verzamelde brieven op deze pagina vinden.

Volledig artikel

De Formatiewijzer: Brieven aan de informateur

Deze brieven zijn afkomstig van bekende organisaties – zoals VNO-NCW of de Sociaal-Economische Raad (SER) – maar ook van kleinere stichtingen, decentrale overheden, adviesbureaus en brancheverenigingen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Dutch Sustainable Growth Coalition of Rutgers & WOMEN Inc.

Heeft uw organisatie ook een brief naar informateur Schippers geschreven? Stuur ons uw brief toe via het formulier ‘tip de redactie’, onderaan de pagina. Houd De Formatiewijzer in de gaten voor meer brieven aan de (in)formateur.

Foto: R/DV/RS

Sluiten
brief informateur kamer

Wat houdt controversieel verklaren in?

Wat houdt controversieel verklaren in?

Gistermiddag vond een van de eerste procedurele vergaderingen van de Tweede Kamer in nieuwe samenstelling plaats. Het doel van deze vergadering was het 'controversieel verklaren' van politiek gevoelige onderwerpen, waardoor deze na de formatie pas weer behandeld worden. Dit is gebruikelijk rondom de verkiezingen, zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer. Het parlement verwacht bij controversieel verklaarde onderwerpen dat er onder een nieuw kabinet een andere beslissing zou worden genomen. Door deze dossiers controversieel te verklaren, houdt de nieuwe coalitie keuzevrijheid om beleidsafspraken te maken in het regeerakkoord.

Volledig artikel

Wat houdt controversieel verklaren in?

Wat wordt er controversieel verklaard?
Vooral wetsvoorstellen worden controversieel verklaard, maar sinds de verkiezingen van 2002 verklaart de Tweede Kamer ook regeringsbrieven, rapporten, Algemene Maatregelen van Bestuur en geplande algemene overleggen controversieel. In 2012 probeerde de Kamer zelfs een bewindspersoon (staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie) controversieel te verklaren.

Procedure controversieel verklaren
De Tweede Kamer heeft besloten om na de verkiezingen te beginnen met het controversieel verklaren. Tijdens een extra procedurevergadering van de vaste Kamercommissies wordt hierover besloten. Een Kamercommissie is een groep Kamerleden die zich bezighoudt met een beleidsterrein van een ministerie of met een specifiek onderwerp (bijvoorbeeld Financiën, Economische Zaken of Veiligheid & Justitie).

De verschillende onderwerpen worden in deze vergaderingen besproken en wel of niet controversieel verklaard. Dit gebeurt door erover te stemmen en dit resulteert per commissie in een conceptlijst van controversiële onderwerpen. Vervolgens worden alle conceptlijsten tot één voorstel aan de Tweede Kamer gecombineerd. Alle Kamerleden kunnen schriftelijk wijzigingen indienen en tijdens een plenair debat in de Tweede Kamer over het voorstel stemmen. Zodra het nieuwe kabinet beëdigd is en het debat in de Kamer over de regeringsverklaring heeft plaatsgevonden, vervalt de controversiële status van de voorstellen en onderwerpen.

De procedure staat niet officieel in een wet beschreven. Het aantal controversieel verklaarde onderwerpen varieert dan ook enorm. In 1994 werden maar twee voorstellen controversieel verklaard, terwijl na de val van het kabinet-Balkenende IV 428 onderwerpen op de lijst werden gezet. Ook is niet vastgelegd wanneer de Tweede Kamer beslist over de controversiële onderwerpen. In 2017 is dit pas ná de verkiezingen, terwijl dit in 2002, 2010 en 2012 al vóór de verkiezingen gebeurde.

Foto: Pixabay

Sluiten