Taskforce Rookvrije Start

Taskforce Rookvrije Start

De Taskforce Rookvrije Start heeft een brief gestuurd aan informateur Gerrit Zalm. In deze brief vragen zij de formerende partijen drie door hen opgestelde maatregelen op te nemen in het regeerakkoord.

 • Onderwerp: een rookvrije start voor ieder kind
 • Volledige brief: Brief informateur
 • Taskforce Rookvrije Start

  De Taskforce Rookvrije Start heeft een brief gestuurd aan informateur Gerrit Zalm. In deze brief vragen zij de formerende partijen drie door hen opgestelde maatregelen op te nemen in het regeerakkoord.

 • Onderwerp: een rookvrije start voor ieder kind
 • Volledige brief: Brief informateur
 • *

  Sluiten

  ONL voor Ondernemers

  ONL voor Ondernemers

  De stichting ONL voor Ondernemers heeft een brief gestuurd aan de informateur. Hierin dragen zij namens ONL voor Ondernemers en ICT-ondernemerscollectief The Future Group de formerende partijen mogelijke oplossingen aan voor de problematiek omtrent de Wet DBA en de kwalificatie van arbeidsrelaties.

 • Onderwerp: Korte termijnoplossing Wet DBA en kwalificatie arbeidsrelatie
 • Volledige brief: Brief ONL voor Ondernemers aan de informateur
 • ONL voor Ondernemers

  De stichting ONL voor Ondernemers heeft een brief gestuurd aan de informateur. Hierin dragen zij namens ONL voor Ondernemers en ICT-ondernemerscollectief The Future Group de formerende partijen mogelijke oplossingen aan voor de problematiek omtrent de Wet DBA en de kwalificatie van arbeidsrelaties.

 • Onderwerp: Korte termijnoplossing Wet DBA en kwalificatie arbeidsrelatie
 • Volledige brief: Brief ONL voor Ondernemers aan de informateur
 • *

  Sluiten

  Vereniging voor Mediators in Strafzaken (VMSZ)

  Vereniging voor Mediators in Strafzaken (VMSZ)

  De Vereniging voor Mediators in Strafzaken (VMSZ) heeft een brief gestuurd naar Gerrit Zalm. Hierin pleiten zij voor een structurele financiering van Mediation in Strafzaken.

 • Onderwerp: Structurele financiering Mediation in Strafzaken
 • Volledige brief: Brief aan Zalm
 • Vereniging voor Mediators in Strafzaken (VMSZ)

  De Vereniging voor Mediators in Strafzaken (VMSZ) heeft een brief gestuurd naar Gerrit Zalm. Hierin pleiten zij voor een structurele financiering van Mediation in Strafzaken.

 • Onderwerp: Structurele financiering Mediation in Strafzaken
 • Volledige brief: Brief aan Zalm
 • *

  Sluiten

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een brief gestuurd aan informateur Gerrit Zalm. Hierin schetsen zij kort de problematiek in het sociale domein. De VNG pleit voor een snelle oplossing van deze problemen.

 • Onderwerp: Vraagstukken sociaal domein
 • Volledige brief: Brief over het sociaal domein
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een brief gestuurd aan informateur Gerrit Zalm. Hierin schetsen zij kort de problematiek in het sociale domein. De VNG pleit voor een snelle oplossing van deze problemen.

 • Onderwerp: Vraagstukken sociaal domein
 • Volledige brief: Brief over het sociaal domein
 • *

  Sluiten

  IPO, UvW en VNG

  IPO, UvW en VNG

  Het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een brief gestuurd aan de informateur. Deze brief is een inhoudelijke aanvulling op een eerder gesprek dat zij hebben gehad met de onderhandelaars aan de formatietafel. Zo benadrukken het IPO, de UvW en de VNG onder andere het belang van een compacte en duurzame Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van alle overheden.

 • Onderwerp: Vervolg op gesprek d.d. 14 september jl
 • Volledige brief: Geachte heer Zalm
 • IPO, UvW en VNG

  Het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een brief gestuurd aan de informateur. Deze brief is een inhoudelijke aanvulling op een eerder gesprek dat zij hebben gehad met de onderhandelaars aan de formatietafel. Zo benadrukken het IPO, de UvW en de VNG onder andere het belang van een compacte en duurzame Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van alle overheden.

 • Onderwerp: Vervolg op gesprek d.d. 14 september jl
 • Volledige brief: Geachte heer Zalm
 • *

  Sluiten

  Groentenfruit Huis

  Groentenfruit Huis

  Het Groentenfruit Huis heeft een brief gestuurd aan de informateur. Ze reageren in de brief op de geruchten over een voorgenomen verhoging van het lage BTW tarief in het regeerakkoord. Het Groentenfruit Huis pleit ervoor geen BTW-verhoging toe te passen op groenten en fruit.

 • Onderwerp: Zorg naar aanleiding van discussie over verhoging BTW-tarief groenten en fruit
 • Volledige brief: Geachte heer Zalm
 • Groentenfruit Huis

  Het Groentenfruit Huis heeft een brief gestuurd aan de informateur. Ze reageren in de brief op de geruchten over een voorgenomen verhoging van het lage BTW tarief in het regeerakkoord. Het Groentenfruit Huis pleit ervoor geen BTW-verhoging toe te passen op groenten en fruit.

 • Onderwerp: Zorg naar aanleiding van discussie over verhoging BTW-tarief groenten en fruit
 • Volledige brief: Geachte heer Zalm
 • *

  Sluiten

  Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF)

  Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF)

  De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) heeft een brief gestuurd aan de informateur en onderhandelaars. Met de brief bieden ze het Manifest ‘Filantropie is onmisbaar voor onze samenleving’ aan. Ook roepen ze de partijen op om de sinds 1952 bestaande Giftenaftrek intact te laten. SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties: Goede Doelen Nederland, Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN), Nederland Filantropieland en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO).

 • Onderwerp: Giftenaftrek
 • Volledige brief: Manifest Filantropie / Giftenaftrek
 • Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF)

  De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) heeft een brief gestuurd aan de informateur en onderhandelaars. Met de brief bieden ze het Manifest ‘Filantropie is onmisbaar voor onze samenleving’ aan. Ook roepen ze de partijen op om de sinds 1952 bestaande Giftenaftrek intact te laten. SBF is een platform dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van vier zelfstandige brancheorganisaties: Goede Doelen Nederland, Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN), Nederland Filantropieland en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO).

 • Onderwerp: Giftenaftrek
 • Volledige brief: Manifest Filantropie / Giftenaftrek
 • *

  Sluiten

  Beter Onderwijs Nederland (BON)

  Beter Onderwijs Nederland (BON)

  Beter Onderwijs Nederland heeft een brief gestuurd aan informateur Gerrit Zalm. In de brief doet de vereniging een aantal aanbevelingen met betrekking tot het onderwijsbeleid van het nieuwe kabinet. Zo wil Beter Onderwijs Nederland onder andere een halt toeroepen aan de internationalisering en verengelsing van het hoger onderwijs.

 • Onderwerp: Onderwijs
 • Volledige brief: Brief aan Zalm
 • Beter Onderwijs Nederland (BON)

  Beter Onderwijs Nederland heeft een brief gestuurd aan informateur Gerrit Zalm. In de brief doet de vereniging een aantal aanbevelingen met betrekking tot het onderwijsbeleid van het nieuwe kabinet. Zo wil Beter Onderwijs Nederland onder andere een halt toeroepen aan de internationalisering en verengelsing van het hoger onderwijs.

 • Onderwerp: Onderwijs
 • Volledige brief: Brief aan Zalm
 • *

  Sluiten

  VNO-NCW, MKB Nederland, LTO Nederland

  VNO-NCW, MKB Nederland, LTO Nederland

  VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland hebben een brief gestuurd aan informateur Gerrit Zalm. In de brief vertellen de werkgeversorganisaties waarom het niet gelukt is om tot een akkoord te komen met de vakcentrales. De afgelopen tijd overlegden de organisaties in de Sociaal-Economische Raad (SER) over de toekomst van de economische en sociale ontwikkeling van Nederland.

 • Onderwerp: Arbeidsmarktoverleg
 • Volledige brief: Brief aan informateur Zalm
 • VNO-NCW, MKB Nederland, LTO Nederland

  VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland hebben een brief gestuurd aan informateur Gerrit Zalm. In de brief vertellen de werkgeversorganisaties waarom het niet gelukt is om tot een akkoord te komen met de vakcentrales. De afgelopen tijd overlegden de organisaties in de Sociaal-Economische Raad (SER) over de toekomst van de economische en sociale ontwikkeling van Nederland.

 • Onderwerp: Arbeidsmarktoverleg
 • Volledige brief: Brief aan informateur Zalm
 • *

  Sluiten

  Jet-Net, VNO-NCW, FME, Koninklijke Metaalunie, Uneto-VNI, Bouwend Nederland en MKB Nederland

  Jet-Net, VNO-NCW, FME, Koninklijke Metaalunie, Uneto-VNI, Bouwend Nederland en MKB Nederland

  Een aantal technologische bedrijven, verenigd in Jet-Net, VNO-NCW, FME, Koninklijke Metaalunie, Uneto-VNI, Bouwend Nederland en MKB Nederland, heeft een brief gestuurd aan informateur Zalm. In de brief aan de informateur bepleiten de organisaties om techniek in het curriculum van het funderend onderwijs overal een plek te geven.

 • Onderwerp: Techniek in het onderwijscurriculum
 • Volledige brief: Geachte informateur
 • Jet-Net, VNO-NCW, FME, Koninklijke Metaalunie, Uneto-VNI, Bouwend Nederland en MKB Nederland

  Een aantal technologische bedrijven, verenigd in Jet-Net, VNO-NCW, FME, Koninklijke Metaalunie, Uneto-VNI, Bouwend Nederland en MKB Nederland, heeft een brief gestuurd aan informateur Zalm. In de brief aan de informateur bepleiten de organisaties om techniek in het curriculum van het funderend onderwijs overal een plek te geven.

 • Onderwerp: Techniek in het onderwijscurriculum
 • Volledige brief: Geachte informateur
 • *

  Sluiten

  Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP)

  Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP)

  De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) heeft een brief geschreven aan informateur Gerrit Zalm. NVP is de branchevereniging van private equity en venture capital in Nederland. In de brief aan de informateur vraagt de NVP om aandacht voor knelpunten in het klimaat voor venture capital in Nederland. De vereniging stelt voor om Nederland als een aantrekkelijk en rechtszeker investeringsland te behouden door een aantal aanpassingen door te voeren.

 • Onderwerp: Private equity en venture capital
 • Volledige brief: Aandacht voor investeringsklimaat
 • Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP)

  De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) heeft een brief geschreven aan informateur Gerrit Zalm. NVP is de branchevereniging van private equity en venture capital in Nederland. In de brief aan de informateur vraagt de NVP om aandacht voor knelpunten in het klimaat voor venture capital in Nederland. De vereniging stelt voor om Nederland als een aantrekkelijk en rechtszeker investeringsland te behouden door een aantal aanpassingen door te voeren.

 • Onderwerp: Private equity en venture capital
 • Volledige brief: Aandacht voor investeringsklimaat
 • *

  Sluiten

  NPO & College van Omroepen

  NPO & College van Omroepen

  De NPO en het College van Omroepen hebben een brief geschreven aan de informateur. In deze brief vragen de organisaties om 50 miljoen te investeren in de publieke omroep om hun taken te kunnen vervullen.

 • Onderwerp: Publieke omroep
 • Volledige brief: Brief aan de informateur
 • NPO & College van Omroepen

  De NPO en het College van Omroepen hebben een brief geschreven aan de informateur. In deze brief vragen de organisaties om 50 miljoen te investeren in de publieke omroep om hun taken te kunnen vervullen.

 • Onderwerp: Publieke omroep
 • Volledige brief: Brief aan de informateur
 • *

  Sluiten

  4TU.Federatie

  4TU.Federatie

  4TU.Federatie heeft een brief gestuurd aan de informateur. 4TU.Federatie, bestaande uit de technische universiteiten van Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen, vraagt in de brief aandacht voor de knelpunten die gepaard gaan met de explosieve groei van het aantal studenten bij de bètatechnische opleidingen.

 • Onderwerp: Financieringsscenario’s bèta-technisch onderwijs
 • Volledige brief: Brief aan informateur Gerrit Zalm
 • 4TU.Federatie

  4TU.Federatie heeft een brief gestuurd aan de informateur. 4TU.Federatie, bestaande uit de technische universiteiten van Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen, vraagt in de brief aandacht voor de knelpunten die gepaard gaan met de explosieve groei van het aantal studenten bij de bètatechnische opleidingen.

 • Onderwerp: Financieringsscenario’s bèta-technisch onderwijs
 • Volledige brief: Brief aan informateur Gerrit Zalm
 • *

  Sluiten

  Groninger Gasberaad

  Groninger Gasberaad

  Het Groninger Gasberaad heeft een brief gestuurd aan de informateur. Daarin vragen ze aandacht voor de problematiek rondom de gaswinning in Groningen en doen ze een aantal suggesties voor nieuw beleid. Het Groninger Gasberaad is de samenwerking van een aantal maatschappelijke organisaties in het aardbevingsgebied.

 • Onderwerp: Gaswinning in Groningen
 • Volledige brief: Brief aan de formatietafel
 • Groninger Gasberaad

  Het Groninger Gasberaad heeft een brief gestuurd aan de informateur. Daarin vragen ze aandacht voor de problematiek rondom de gaswinning in Groningen en doen ze een aantal suggesties voor nieuw beleid. Het Groninger Gasberaad is de samenwerking van een aantal maatschappelijke organisaties in het aardbevingsgebied.

 • Onderwerp: Gaswinning in Groningen
 • Volledige brief: Brief aan de formatietafel
 • *

  Sluiten

  Transitieteams Grondstoffenakkoord

  Transitieteams Grondstoffenakkoord

  De voorzitters van de vijf transitieteams, voortkomende uit het Grondstoffenakkoord tussen het kabinet en grote maatschappelijke partijen (VNO-NCW, MKB-Nederland, FNV, VCP, IPO, UvW, VNG en Stichting Natuur & Milieu), hebben een brief geschreven aan informateur Gerrit Zalm. In de brief vragen ze het nieuwe kabinet om de transitie naar een circulaire economie een speerpunt in het overheidsbeleid te maken.

 • Onderwerp: Circulaire economie
 • Volledige brief: Maak de transitie naar een circulaire economie speerpunt in het overheidsbeleid
 • Transitieteams Grondstoffenakkoord

  De voorzitters van de vijf transitieteams, voortkomende uit het Grondstoffenakkoord tussen het kabinet en grote maatschappelijke partijen (VNO-NCW, MKB-Nederland, FNV, VCP, IPO, UvW, VNG en Stichting Natuur & Milieu), hebben een brief geschreven aan informateur Gerrit Zalm. In de brief vragen ze het nieuwe kabinet om de transitie naar een circulaire economie een speerpunt in het overheidsbeleid te maken.

 • Onderwerp: Circulaire economie
 • Volledige brief: Maak de transitie naar een circulaire economie speerpunt in het overheidsbeleid
 • *

  Sluiten

  Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB)

  Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB)

  De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) heeft een brief gestuurd aan informateur Gerrit Zalm. Eerder stuurde de organisatie al een brief naar informateur Schippers. OSB is de werkgeversorganisatie van de schoonmaak- en glazenwassersbranche in Nederland. Ze behartigen de belangen van 300 leden, die met 100.000 medewerkers 70% van de totale omzet van de markt realiseren. In de brief vragen ze om een aantal maatregelen van het nieuwe kabinet om de schoonmaakbranche aantrekkelijk te houden.

 • Onderwerp: Schoonmaakbranche
 • Volledige brief: Brief OSB aan mijnheer Zalm
 • Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB)

  De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) heeft een brief gestuurd aan informateur Gerrit Zalm. Eerder stuurde de organisatie al een brief naar informateur Schippers. OSB is de werkgeversorganisatie van de schoonmaak- en glazenwassersbranche in Nederland. Ze behartigen de belangen van 300 leden, die met 100.000 medewerkers 70% van de totale omzet van de markt realiseren. In de brief vragen ze om een aantal maatregelen van het nieuwe kabinet om de schoonmaakbranche aantrekkelijk te houden.

 • Onderwerp: Schoonmaakbranche
 • Volledige brief: Brief OSB aan mijnheer Zalm
 • *

  Sluiten

  Twentse gemeenten en provincie Overijssel

  Twentse gemeenten en provincie Overijssel

  De 14 Twentse gemeenten en de provincie Overijssel hebben een brief gestuurd aan informateur Zalm. In de brief aan de informateur vragen ze het nieuwe kabinet om de verhuurderheffing in te zetten voor de leefbaarheid en duurzaamheid van de Twentse woningmarkt.

 • Onderwerp: Verhuurderheffing
 • Volledige brief: Brief Twente en gemeenten aan de informateur
 • Twentse gemeenten en provincie Overijssel

  De 14 Twentse gemeenten en de provincie Overijssel hebben een brief gestuurd aan informateur Zalm. In de brief aan de informateur vragen ze het nieuwe kabinet om de verhuurderheffing in te zetten voor de leefbaarheid en duurzaamheid van de Twentse woningmarkt.

 • Onderwerp: Verhuurderheffing
 • Volledige brief: Brief Twente en gemeenten aan de informateur
 • *

  Sluiten

  Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO)

  Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO)

  Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) heeft een brief geschreven aan informateur Zalm. VSO is het samenwerkingsverband van de 14 werkgeversorganisaties van onderwijs, decentrale overheden en kabinetssectoren. In de brief aan de informateur vraagt VSO om maatregelen van het nieuwe kabinet inzake de banenafspraak met betrekking tot de overheidssector.

 • Onderwerp: Banenafspraak in de overheidssector
 • Volledige brief: Geachte heer Zalm
 • Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO)

  Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) heeft een brief geschreven aan informateur Zalm. VSO is het samenwerkingsverband van de 14 werkgeversorganisaties van onderwijs, decentrale overheden en kabinetssectoren. In de brief aan de informateur vraagt VSO om maatregelen van het nieuwe kabinet inzake de banenafspraak met betrekking tot de overheidssector.

 • Onderwerp: Banenafspraak in de overheidssector
 • Volledige brief: Geachte heer Zalm
 • *

  Sluiten

  NEPROM

  NEPROM

  De NEPROM, vereniging van projectontwikkelaars, heeft een brief gestuurd aan informateur Gerrit Zalm. Volgens de organisatie worden er te weinig nieuwe woningen gebouwd om aan de grote vraag tegemoet te komen. NEPROM roept daarom de politieke partijen op om snel en krachtig in te grijpen. De NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) is in 1974 opgericht en stelt zich ten doel de samenwerking te bevorderen tussen overheid en ontwikkelaars bij de totstandkoming van vastgoedprojecten.

 • Onderwerp: Woningmarkt
 • Volledige brief: Aanvalsplan woningbouw
 • NEPROM

  De NEPROM, vereniging van projectontwikkelaars, heeft een brief gestuurd aan informateur Gerrit Zalm. Volgens de organisatie worden er te weinig nieuwe woningen gebouwd om aan de grote vraag tegemoet te komen. NEPROM roept daarom de politieke partijen op om snel en krachtig in te grijpen. De NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) is in 1974 opgericht en stelt zich ten doel de samenwerking te bevorderen tussen overheid en ontwikkelaars bij de totstandkoming van vastgoedprojecten.

 • Onderwerp: Woningmarkt
 • Volledige brief: Aanvalsplan woningbouw
 • *

  Sluiten

  Federatie Bio-Economie Nederland (FBN)

  Federatie Bio-Economie Nederland (FBN)

  De Federatie Bio-economie Nederland (FBN) pleit in een brief aan informateur Zalm voor meer bio-economie in het nieuwe regeerakkoord. De transitie naar een bio-economie vraagt echter grote investeringen en ontwikkeling van nieuwe technologie. Daarvoor is een goed investeringsklimaat nodig. De Federatie Bio-economie Nederland doet hiertoe zes concrete aanbevelingen. De Federatie Bio-economie Nederland is een samenwerkingsverband van onder meer bedrijven, kennisinstellingen en bestaande organisaties op het gebied van biobased. Het doel is om de kansen die de bio-economie biedt beter te benutten.

 • Onderwerp: Bio-economie
 • Volledige brief: Brief aan de heer Zalm, informateur
 • Federatie Bio-Economie Nederland (FBN)

  De Federatie Bio-economie Nederland (FBN) pleit in een brief aan informateur Zalm voor meer bio-economie in het nieuwe regeerakkoord. De transitie naar een bio-economie vraagt echter grote investeringen en ontwikkeling van nieuwe technologie. Daarvoor is een goed investeringsklimaat nodig. De Federatie Bio-economie Nederland doet hiertoe zes concrete aanbevelingen. De Federatie Bio-economie Nederland is een samenwerkingsverband van onder meer bedrijven, kennisinstellingen en bestaande organisaties op het gebied van biobased. Het doel is om de kansen die de bio-economie biedt beter te benutten.

 • Onderwerp: Bio-economie
 • Volledige brief: Brief aan de heer Zalm, informateur
 • *

  Sluiten

  PvdA Roze Netwerk, RozeLinks, GAY66, Stichting Meer Dan Gewenst en Netwerk Roze FNV

  PvdA Roze Netwerk, RozeLinks, GAY66, Stichting Meer Dan Gewenst en Netwerk Roze FNV

  Vijf LHBTI-organisaties hebben een brief geschreven aan informateur Zalm. De brief is ondertekend door PvdA Roze Netwerk, RozeLinks, GAY66, Stichting Meer Dan Gewenst en Netwerk Roze FNV. De organisaties vragen aan het nieuwe kabinet om nieuwe ouderschapswetgeving niet te blokkeren. Er is veel maatschappelijk draagvlak voor een goede meerouderschapsregeling, zo schrijven ze in hun brief. De organisaties willen daarom dat herijking van de ouderschapswetgeving snel in gang wordt gezet.

 • Onderwerp: Nieuwe ouderschapswetgeving
 • Volledige brief: Brief aan de informateur
 • PvdA Roze Netwerk, RozeLinks, GAY66, Stichting Meer Dan Gewenst en Netwerk Roze FNV

  Vijf LHBTI-organisaties hebben een brief geschreven aan informateur Zalm. De brief is ondertekend door PvdA Roze Netwerk, RozeLinks, GAY66, Stichting Meer Dan Gewenst en Netwerk Roze FNV. De organisaties vragen aan het nieuwe kabinet om nieuwe ouderschapswetgeving niet te blokkeren. Er is veel maatschappelijk draagvlak voor een goede meerouderschapsregeling, zo schrijven ze in hun brief. De organisaties willen daarom dat herijking van de ouderschapswetgeving snel in gang wordt gezet.

 • Onderwerp: Nieuwe ouderschapswetgeving
 • Volledige brief: Brief aan de informateur
 • *

  Sluiten

  Stichting Wereldontmoetingen (SWO)

  Stichting Wereldontmoetingen (SWO)

  De Stichting Wereldontmoetingen (SWO) heeft een brief geschreven aan de informateur. SWO roept het nieuwe kabinet op om geestelijke bedienaren in Nederland te verplichten een educatief traject te volgen. SWO beoogt een educatief traject in samenwerking met de overheid en met participatie van diverse zelforganisaties, fondsen, lagere overheden, moskeebesturen, bisdommen en dergelijke.

 • Onderwerp: Geestelijke bedienaren
 • Volledige brief: Geachte Kabinets(in)formateur
 • Stichting Wereldontmoetingen (SWO)

  De Stichting Wereldontmoetingen (SWO) heeft een brief geschreven aan de informateur. SWO roept het nieuwe kabinet op om geestelijke bedienaren in Nederland te verplichten een educatief traject te volgen. SWO beoogt een educatief traject in samenwerking met de overheid en met participatie van diverse zelforganisaties, fondsen, lagere overheden, moskeebesturen, bisdommen en dergelijke.

 • Onderwerp: Geestelijke bedienaren
 • Volledige brief: Geachte Kabinets(in)formateur
 • *

  Sluiten

  OLON & NLPO

  OLON & NLPO

  De Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) en de Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) hebben een gezamenlijke brandbrief gestuurd naar informateur Zalm. Eerder stuurden ze ook al een brief naar toenmalig informateur Schippers. In de brief vragen ze om extra in de lokale omroep te investeren. Voor een relevante en levensvatbare lokale omroep is een minimale extra investering benodigd van 30 miljoen euro per jaar, aldus de brief. Bij de vereniging OLON zijn vrijwel alle publieke lokale media-instellingen aangesloten, ongeveer 280 omroepen.

 • Onderwerp: Lokale omroepen
 • Volledige brief: Brief aan informateur Gerrit Zalm
 • OLON & NLPO

  De Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) en de Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) hebben een gezamenlijke brandbrief gestuurd naar informateur Zalm. Eerder stuurden ze ook al een brief naar toenmalig informateur Schippers. In de brief vragen ze om extra in de lokale omroep te investeren. Voor een relevante en levensvatbare lokale omroep is een minimale extra investering benodigd van 30 miljoen euro per jaar, aldus de brief. Bij de vereniging OLON zijn vrijwel alle publieke lokale media-instellingen aangesloten, ongeveer 280 omroepen.

 • Onderwerp: Lokale omroepen
 • Volledige brief: Brief aan informateur Gerrit Zalm
 • *

  Sluiten

  GGD GHOR, SER en NPHF

  GGD GHOR, SER en NPHF

  GGD GHOR, SER en NPHF Federatie voor Gezondheid hebben een gezamenlijke brief naar informateur Gerrit Zalm gestuurd. In de brief vragen de organisaties een prominente plaats voor preventie voor gezondheid in het regeerakkoord. De brief aan de informateur wordt gesteund door maatschappelijke organisaties waaronder: GGZ Nederland, de LHV, VNG, MBO Raad, VO-raad, PO-Raad, Zorgverzekeraars Nederland, MEE NL, Patiënten Federatie Nederland, Sociaal Werk Nederland, Bernard Wientjes en de Commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen.

 • Onderwerp: Preventie
 • Volledige brief: Brief aan de informateur
 • GGD GHOR, SER en NPHF

  GGD GHOR, SER en NPHF Federatie voor Gezondheid hebben een gezamenlijke brief naar informateur Gerrit Zalm gestuurd. In de brief vragen de organisaties een prominente plaats voor preventie voor gezondheid in het regeerakkoord. De brief aan de informateur wordt gesteund door maatschappelijke organisaties waaronder: GGZ Nederland, de LHV, VNG, MBO Raad, VO-raad, PO-Raad, Zorgverzekeraars Nederland, MEE NL, Patiënten Federatie Nederland, Sociaal Werk Nederland, Bernard Wientjes en de Commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen.

 • Onderwerp: Preventie
 • Volledige brief: Brief aan de informateur
 • *

  Sluiten

  Humanistisch Verbond

  Humanistisch Verbond

  Het Humanistisch Verbond heeft een brief geschreven aan informateur Gerrit Zalm. Het Humanistisch Verbond is de organisatie die humanisten, atheïsten, agnosten en vrijzinnigen verenigt. Ze staan voor individuele vrijheid en zelfbeschikking. In de brief doet het Verbond een aantal suggesties voor de nieuwe regering. Het gaat onder andere over voltooid leven, waardige zorg voor ouderen en de positie van ongelovigen in Nederland en wereldwijd.

 • Onderwerp: Humanistisch regeerakkoord
 • Volledige brief: Brief aan informateur Zalm
 • Humanistisch Verbond

  Het Humanistisch Verbond heeft een brief geschreven aan informateur Gerrit Zalm. Het Humanistisch Verbond is de organisatie die humanisten, atheïsten, agnosten en vrijzinnigen verenigt. Ze staan voor individuele vrijheid en zelfbeschikking. In de brief doet het Verbond een aantal suggesties voor de nieuwe regering. Het gaat onder andere over voltooid leven, waardige zorg voor ouderen en de positie van ongelovigen in Nederland en wereldwijd.

 • Onderwerp: Humanistisch regeerakkoord
 • Volledige brief: Brief aan informateur Zalm
 • *

  Sluiten

  COC Nederland

  COC Nederland

  COC Nederland heeft een brief gestuurd aan informateur Zalm. In de brief dringt het COC aan op een passage in het regeerakkoord over emancipatie van lesbiennes, homo’s, bi’s, trans- en interseksepersonen (LHBTI’s). Ook waarschuwt COC Nederland de onderhandelende partijen tegen zogenaamde ‘vluchtelingendeals’ met landen als Libië, Egypte en Tunesië. Zo’n deal werd eerder gesloten met Turkije. In Libië, Egypte en Tunesië worden homoseksuele handelingen bestraf met gevangenisstraf en kunnen LHBTI-vluchtelingen volgens COC niet veilig verblijven. COC Nederland is de belangenbehartiger van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI’s).

 • Onderwerp: LHBTI-rechten
 • Volledige brief: Brief aan de informateur met suggesties voor het regeerakkoord
 • COC Nederland

  COC Nederland heeft een brief gestuurd aan informateur Zalm. In de brief dringt het COC aan op een passage in het regeerakkoord over emancipatie van lesbiennes, homo’s, bi’s, trans- en interseksepersonen (LHBTI’s). Ook waarschuwt COC Nederland de onderhandelende partijen tegen zogenaamde ‘vluchtelingendeals’ met landen als Libië, Egypte en Tunesië. Zo’n deal werd eerder gesloten met Turkije. In Libië, Egypte en Tunesië worden homoseksuele handelingen bestraf met gevangenisstraf en kunnen LHBTI-vluchtelingen volgens COC niet veilig verblijven. COC Nederland is de belangenbehartiger van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI’s).

 • Onderwerp: LHBTI-rechten
 • Volledige brief: Brief aan de informateur met suggesties voor het regeerakkoord
 • *

  Sluiten

  Stichting E-governance

  Stichting E-governance

  De Stichting E-governance heeft een brief aangeboden aan informateur Gerrit Zalm. In de brief vraagt de stichting aandacht voor de mogelijkheden die technologie en digitalisering kunnen bieden voor politiek-bestuurlijke uitdagingen. De brief is vergezeld van een manifest met 10 concrete adviezen en bij wijze van inspiratie een langer stuk “De droom van Jan”, waarin de voorzitter van de stichting 2021 in gedachten terugblikt op de ontwikkelingen die een nieuwe kabinet nu in gang zou kunnen zetten.

 • Onderwerp: Technologie en digitalisering
 • Volledige brief: Brief aan informateur Zalm
 • Stichting E-governance

  De Stichting E-governance heeft een brief aangeboden aan informateur Gerrit Zalm. In de brief vraagt de stichting aandacht voor de mogelijkheden die technologie en digitalisering kunnen bieden voor politiek-bestuurlijke uitdagingen. De brief is vergezeld van een manifest met 10 concrete adviezen en bij wijze van inspiratie een langer stuk “De droom van Jan”, waarin de voorzitter van de stichting 2021 in gedachten terugblikt op de ontwikkelingen die een nieuwe kabinet nu in gang zou kunnen zetten.

 • Onderwerp: Technologie en digitalisering
 • Volledige brief: Brief aan informateur Zalm
 • *

  Sluiten

  ZZP Nederland, PZO-ZZP en Zelfstandigen Bouw

  ZZP Nederland, PZO-ZZP en Zelfstandigen Bouw

  ZZP Nederland heeft in samenwerking met PZO-ZZP en Zelfstandigen Bouw een brief gestuurd aan informateur Gerrit Zalm. In de brief dragen de belangenorganisaties een oplossing aan voor de Wet DBA in de vorm van de Verklaring Zelfstandig Ondernemerschap. Daarbij worden ook nog aanbevelingen gedaan voor een nieuw fiscaal kader voor ondernemerschap en een idee voor afdekking van het inkomensrisico bij arbeidsongeschiktheid.

 • Onderwerp: Zelfstandig ondernemen
 • Volledige brief: Brief aan informateur Zalm
 • ZZP Nederland, PZO-ZZP en Zelfstandigen Bouw

  ZZP Nederland heeft in samenwerking met PZO-ZZP en Zelfstandigen Bouw een brief gestuurd aan informateur Gerrit Zalm. In de brief dragen de belangenorganisaties een oplossing aan voor de Wet DBA in de vorm van de Verklaring Zelfstandig Ondernemerschap. Daarbij worden ook nog aanbevelingen gedaan voor een nieuw fiscaal kader voor ondernemerschap en een idee voor afdekking van het inkomensrisico bij arbeidsongeschiktheid.

 • Onderwerp: Zelfstandig ondernemen
 • Volledige brief: Brief aan informateur Zalm
 • *

  Sluiten

  LOC Zeggenschap in zorg

  LOC Zeggenschap in zorg

  LOC Zeggenschap in zorg heeft een brief aan informateur Herman Tjeenk Willink gestuurd. LOC Zeggenschap in zorg is een netwerk van mensen die zich betrokken voelen bij en zich inzetten voor waardevolle zorg. LOC vertegenwoordigt 1.300 cliëntenraden en 600.000 cliënten in verschillende zorgsectoren. In de brief aan de informateur vraagt de organisatie om radicale vernieuwing om liefdevolle, toegankelijke én betaalbare zorg mogelijk te houden.

 • Onderwerp: Radicale vernieuwing in de zorg
 • Volledige brief: Brief aan informateur Herman Tjeenk Willink
 • LOC Zeggenschap in zorg

  LOC Zeggenschap in zorg heeft een brief aan informateur Herman Tjeenk Willink gestuurd. LOC Zeggenschap in zorg is een netwerk van mensen die zich betrokken voelen bij en zich inzetten voor waardevolle zorg. LOC vertegenwoordigt 1.300 cliëntenraden en 600.000 cliënten in verschillende zorgsectoren. In de brief aan de informateur vraagt de organisatie om radicale vernieuwing om liefdevolle, toegankelijke én betaalbare zorg mogelijk te houden.

 • Onderwerp: Radicale vernieuwing in de zorg
 • Volledige brief: Brief aan informateur Herman Tjeenk Willink
 • *

  Sluiten

  Actiz, ANBO, Mezzo, NU’91, De Unie, V&VN, ZuidZorg en gemeente Amsterdam.

  Actiz, ANBO, Mezzo, NU’91, De Unie, V&VN, ZuidZorg en gemeente Amsterdam.

  Actiz, ANBO, Mezzo, NU’91, De Unie, V&VN, ZuidZorg en de gemeente Amsterdam hebben een gezamenlijke brief gestuurd aan de nieuwe informateur, Herman Tjeenk Willink. In de brief herhalen de organisaties, die allen betrokken zijn bij de ouderenzorg, hun eerdere oproep om het extra geld voor de ouderenzorg goed te besteden.

 • Onderwerp: Ouderenzorg
 • Volledige brief: Brief aan informateur Tjeenk Willink
 • Actiz, ANBO, Mezzo, NU’91, De Unie, V&VN, ZuidZorg en gemeente Amsterdam.

  Actiz, ANBO, Mezzo, NU’91, De Unie, V&VN, ZuidZorg en de gemeente Amsterdam hebben een gezamenlijke brief gestuurd aan de nieuwe informateur, Herman Tjeenk Willink. In de brief herhalen de organisaties, die allen betrokken zijn bij de ouderenzorg, hun eerdere oproep om het extra geld voor de ouderenzorg goed te besteden.

 • Onderwerp: Ouderenzorg
 • Volledige brief: Brief aan informateur Tjeenk Willink
 • *

  Sluiten

  Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)

  Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)

  De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) heeft een brief geschreven aan informateur Herman Tjeenk Willink. In de brief vraagt de associatie om passende beleidsmaatregelen op het gebied van de mondzorg. ANT vertegenwoordigd ruim 8500 tandartsen in Nederland.

 • Onderwerp: Mondzorg
 • Volledige brief: Brief aan de informateur
 • Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)

  De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) heeft een brief geschreven aan informateur Herman Tjeenk Willink. In de brief vraagt de associatie om passende beleidsmaatregelen op het gebied van de mondzorg. ANT vertegenwoordigd ruim 8500 tandartsen in Nederland.

 • Onderwerp: Mondzorg
 • Volledige brief: Brief aan de informateur
 • *

  Sluiten

  Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM)

  Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM)

  Het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) heeft een brief aan de informateur gestuurd. In de brief vragen ze de informateur een aantal maatregelen te nemen die nodig zijn voor de duurzaamheid, de leefbaarheid en de economische voorspoed van Nederland. Het OIM draagt bij aan het oplossen van complexe vraagstukken op het terrein van de fysieke leefomgeving. OIM is een wettelijk verankerd nationaal platform dat een brugfunctie vervult tussen de rijksoverheid en alle personen en partijen die actief zijn in -of invloed hebben op het domein van de fysieke leefomgeving: maatschappelijke organisaties, burgers, kennisinstellingen,
  bedrijven en andere overheden.

 • Onderwerp: Fysieke leefomgeving
 • Volledige brief: Brief aan de informateur
 • Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM)

  Het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) heeft een brief aan de informateur gestuurd. In de brief vragen ze de informateur een aantal maatregelen te nemen die nodig zijn voor de duurzaamheid, de leefbaarheid en de economische voorspoed van Nederland. Het OIM draagt bij aan het oplossen van complexe vraagstukken op het terrein van de fysieke leefomgeving. OIM is een wettelijk verankerd nationaal platform dat een brugfunctie vervult tussen de rijksoverheid en alle personen en partijen die actief zijn in -of invloed hebben op het domein van de fysieke leefomgeving: maatschappelijke organisaties, burgers, kennisinstellingen,
  bedrijven en andere overheden.

 • Onderwerp: Fysieke leefomgeving
 • Volledige brief: Brief aan de informateur
 • *

  Sluiten

  Dovenschap

  Dovenschap

  Dovenschap heeft een brief gestuurd aan informateur Schippers. Dovenschap is de nationale belangenorganisatie van doven, slechthorenden en gebarentaalgebruikers. Door de brief aan de informateur willen ze vragen om in de formatiebesprekingen ook aandacht te besteden aan de positie van doven en slechthorenden in het algemeen, en van gebarentaligen in het bijzonder. Hierbij gaat het om drie punten: toegankelijkheid, tolkvoorzieningen en erkenning van de Nederlandse Gebarentaal (NGT).

 • Onderwerp: Doven en slechthorenden
 • Volledige brief: Brief Dovenschap betreft regeerakkoord
 • Dovenschap

  Dovenschap heeft een brief gestuurd aan informateur Schippers. Dovenschap is de nationale belangenorganisatie van doven, slechthorenden en gebarentaalgebruikers. Door de brief aan de informateur willen ze vragen om in de formatiebesprekingen ook aandacht te besteden aan de positie van doven en slechthorenden in het algemeen, en van gebarentaligen in het bijzonder. Hierbij gaat het om drie punten: toegankelijkheid, tolkvoorzieningen en erkenning van de Nederlandse Gebarentaal (NGT).

 • Onderwerp: Doven en slechthorenden
 • Volledige brief: Brief Dovenschap betreft regeerakkoord
 • *

  Sluiten

  CJP, Kunsten ’92, Jeugdcultuurfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Cultuurconnectie, LKCA, Kenniscentrum Sport, NOC*NSF, Algemene Vereniging Schoolleiders en Sociaal Werk Nederland

  CJP, Kunsten ’92, Jeugdcultuurfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Cultuurconnectie, LKCA, Kenniscentrum Sport, NOC*NSF, Algemene Vereniging Schoolleiders en Sociaal Werk Nederland

  Tien organisaties uit de cultuur-, sport- en sociaal werk sector hebben een brief gestuurd aan informateur Schippers. De brief is ondertekend door: CJP, Kunsten ’92, Jeugdcultuurfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Cultuurconnectie, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurskunst, Kenniscentrum Sport, NOC*NSF, Algemene Vereniging Schoolleiders en Sociaal Werk Nederland. In de brief aan de informateur vragen ze aandacht voor de waarde van cultuur en sport voor de toekomst van jongeren.

 • Onderwerp: Cultuur- en sportbeleid voor jongeren
 • Volledige brief: De waarde van cultuur en sport voor integraal jeugd- en jongerenbeleid
 • CJP, Kunsten ’92, Jeugdcultuurfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Cultuurconnectie, LKCA, Kenniscentrum Sport, NOC*NSF, Algemene Vereniging Schoolleiders en Sociaal Werk Nederland

  Tien organisaties uit de cultuur-, sport- en sociaal werk sector hebben een brief gestuurd aan informateur Schippers. De brief is ondertekend door: CJP, Kunsten ’92, Jeugdcultuurfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Cultuurconnectie, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurskunst, Kenniscentrum Sport, NOC*NSF, Algemene Vereniging Schoolleiders en Sociaal Werk Nederland. In de brief aan de informateur vragen ze aandacht voor de waarde van cultuur en sport voor de toekomst van jongeren.

 • Onderwerp: Cultuur- en sportbeleid voor jongeren
 • Volledige brief: De waarde van cultuur en sport voor integraal jeugd- en jongerenbeleid
 • *

  Sluiten

  FNV Wajonggroep

  FNV Wajonggroep

  De Wajonggroep van FNV heeft een brief gestuurd aan informateur Schippers. De FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) is de grootste vakbond van Nederland en komt op voor de belangen van werknemers. In de brief aan de informateur vraagt FNV om af te zien van de dreigende korting van de Wajong-uitkeringen per 1 januari 2018.

 • Onderwerp: Korting Wajong-uitkeringen
 • Volledige brief: Aan de formateur, mevrouw E.I. Schippers
 • FNV Wajonggroep

  De Wajonggroep van FNV heeft een brief gestuurd aan informateur Schippers. De FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) is de grootste vakbond van Nederland en komt op voor de belangen van werknemers. In de brief aan de informateur vraagt FNV om af te zien van de dreigende korting van de Wajong-uitkeringen per 1 januari 2018.

 • Onderwerp: Korting Wajong-uitkeringen
 • Volledige brief: Aan de formateur, mevrouw E.I. Schippers
 • *

  Sluiten

  Coalitie Grondgebonden Melkveehouderij

  Coalitie Grondgebonden Melkveehouderij

  De Coalitie Grondgebonden Melkveehouderij heeft een brief geschreven aan informateur Schippers en de onderhandelende partijen. In het Handvest Ruim baan voor Grondgebonden Melkveehouderij vragen de ondertekenaars om een specifiek beleid voor grondgebonden en biologische melkveebedrijven. Zij veroorzaken volgens de coalitie geen milieuproblemen en mestoverschot waardoor specifiek beleid nodig is. Het handvest is ondertekend door Netwerk GRONDig, De Natuurweide Vereniging voor Biologisch Dynamische Landbouw en Voeding, Natuur & Milieu, Milieudefensie, Brabantse Milieufederatie, De 12 Natuur en Milieufederaties, De Dierenbescherming, Kaasmakerij Henri Willig B.V., EKO Holland en Triodos Bank.

 • Onderwerp: Grondgebonden melkveehouderij
 • Volledige brief: Handvest Ruim baan voor Grondgebonden Melkveehouderij
 • Coalitie Grondgebonden Melkveehouderij

  De Coalitie Grondgebonden Melkveehouderij heeft een brief geschreven aan informateur Schippers en de onderhandelende partijen. In het Handvest Ruim baan voor Grondgebonden Melkveehouderij vragen de ondertekenaars om een specifiek beleid voor grondgebonden en biologische melkveebedrijven. Zij veroorzaken volgens de coalitie geen milieuproblemen en mestoverschot waardoor specifiek beleid nodig is. Het handvest is ondertekend door Netwerk GRONDig, De Natuurweide Vereniging voor Biologisch Dynamische Landbouw en Voeding, Natuur & Milieu, Milieudefensie, Brabantse Milieufederatie, De 12 Natuur en Milieufederaties, De Dierenbescherming, Kaasmakerij Henri Willig B.V., EKO Holland en Triodos Bank.

 • Onderwerp: Grondgebonden melkveehouderij
 • Volledige brief: Handvest Ruim baan voor Grondgebonden Melkveehouderij
 • *

  Sluiten

  Verbindend voor diversiteit in onderwijs (VBS)

  Verbindend voor diversiteit in onderwijs (VBS)

  Verbindend voor diversiteit in onderwijs (VBS) heeft een brief gestuurd naar de informateur. VBS is een netwerkorganisatie voor diversiteit, eigenheid en samenwerking in het onderwijs. Bij VBS zijn meer dan 200 schoolbesturen uit het speciaal, primair en voortgezet onderwijs aangesloten. In de brief aan informateur Schippers pleit VBS voor meer ruimte voor scholen voor eigentijds onderwijs, met minder regels en gebaseerd op vertrouwen in de professionele autonomie van docenten en besturen.

 • Onderwerp: Onderwijsbeleid
 • Volledige brief: Brief aan informateur mw. drs. E. Schippers
 • Verbindend voor diversiteit in onderwijs (VBS)

  Verbindend voor diversiteit in onderwijs (VBS) heeft een brief gestuurd naar de informateur. VBS is een netwerkorganisatie voor diversiteit, eigenheid en samenwerking in het onderwijs. Bij VBS zijn meer dan 200 schoolbesturen uit het speciaal, primair en voortgezet onderwijs aangesloten. In de brief aan informateur Schippers pleit VBS voor meer ruimte voor scholen voor eigentijds onderwijs, met minder regels en gebaseerd op vertrouwen in de professionele autonomie van docenten en besturen.

 • Onderwerp: Onderwijsbeleid
 • Volledige brief: Brief aan informateur mw. drs. E. Schippers
 • *

  Sluiten

  Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ)

  Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ)

  Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) heeft een brief geschreven aan de informateur. In de brief aan informateur Schippers pleit de SVDJ voor een verviervoudiging van de financiële steun die het fonds ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek stimuleert de kwaliteit, diversiteit en onafhankelijkheid van de journalistiek door met geld, kennis en onderzoek de vernieuwing van de journalistieke infrastructuur in Nederland te bevorderen.

 • Onderwerp: Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
 • Volledige brief: Brief aan de informateur
 • Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ)

  Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) heeft een brief geschreven aan de informateur. In de brief aan informateur Schippers pleit de SVDJ voor een verviervoudiging van de financiële steun die het fonds ontvangt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek stimuleert de kwaliteit, diversiteit en onafhankelijkheid van de journalistiek door met geld, kennis en onderzoek de vernieuwing van de journalistieke infrastructuur in Nederland te bevorderen.

 • Onderwerp: Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
 • Volledige brief: Brief aan de informateur
 • *

  Sluiten

  ANBO, KNVG, NVOG & NOOM

  ANBO, KNVG, NVOG & NOOM

  Vier ouderenorganisaties hebben een brief gestuurd aan informateur Schippers. In de brief aan de informateur vragen ze om de inkomensgrens tot waar de pensioenpremie aftrekbaar is niet bij te stellen en het fiscaal maximaal toegestane opbouwpercentage niet te verlagen. De brief is ondertekend door de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG), Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) en het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM).

 • Onderwerp: Aftopping aftrekbaarheid pensioenpremie en opbouwpercentage
 • Volledige brief: Brief ouderenorganisaties aan informateur E. Schippers
 • ANBO, KNVG, NVOG & NOOM

  Vier ouderenorganisaties hebben een brief gestuurd aan informateur Schippers. In de brief aan de informateur vragen ze om de inkomensgrens tot waar de pensioenpremie aftrekbaar is niet bij te stellen en het fiscaal maximaal toegestane opbouwpercentage niet te verlagen. De brief is ondertekend door de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG), Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) en het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM).

 • Onderwerp: Aftopping aftrekbaarheid pensioenpremie en opbouwpercentage
 • Volledige brief: Brief ouderenorganisaties aan informateur E. Schippers
 • *

  Sluiten

  Hulporganisaties

  Hulporganisaties

  Negen hulporganisaties die zich bezig houden met vluchtelingen en ontwikkelingssamenwerking hebben een brief geschreven aan informateur Schippers. In de brief vragen de organisaties om te investeren in ontwikkelingssamenwerking en vluchtelingenbeleid. De brief is ondertekend door Oxfam Novib, Cordaid, Hivos, Icco Cooperation, Pax, Partos, Prisma, Save the Children en Unicef Nederland.

 • Onderwerp: Vluchtelingenbeleid en ontwikkelingssamenwerking
 • Volledige brief: Juist nu – een humaan vluchtelingenbeleid en investeren in ontwikkelingssamenwerking
 • Hulporganisaties

  Negen hulporganisaties die zich bezig houden met vluchtelingen en ontwikkelingssamenwerking hebben een brief geschreven aan informateur Schippers. In de brief vragen de organisaties om te investeren in ontwikkelingssamenwerking en vluchtelingenbeleid. De brief is ondertekend door Oxfam Novib, Cordaid, Hivos, Icco Cooperation, Pax, Partos, Prisma, Save the Children en Unicef Nederland.

 • Onderwerp: Vluchtelingenbeleid en ontwikkelingssamenwerking
 • Volledige brief: Juist nu – een humaan vluchtelingenbeleid en investeren in ontwikkelingssamenwerking
 • *

  Sluiten