Senatoren: nieuw kabinet met meerderheid in Eerste Kamer

Senatoren: nieuw kabinet met meerderheid in Eerste Kamer

Het is dit jaar stil geweest rondom de Eerste Kamer. De NRC
vraagt zich af of dit betekent dat een kabinet dus wel makkelijk kan regeren zonder meerderheid in de Senaat. Over dit onderwerp zijn de Eerste Kamerleden het eens: die meerderheid is essentieel.

Volledig artikel

Senatoren: nieuw kabinet met meerderheid in Eerste Kamer

In het NRC-artikel licht D66-senator Hans Engels de rust bij de Senaat toe: „De grote dossiers zijn gepasseerd, of de coalitiepartijen zijn het onderling niet eens, zoals bij de pensioenen.” „Niemand wil hier een zeperd. Dat voorstel om gevangenen te laten betalen voor hun eigen proces, dat zien we hier echt niet meer terug”, voegt SP Eerste Kamerlid Tiny Kox toe.

Sluiten

‘Ministers hebben het te druk’

‘Ministers hebben het te druk’

Minister-president Mark Rutte is een grote voorstander van een klein kabinet. De kabinetten Rutte I en II tellen maar 20 bewindspersonen. Uit een artikel van NRC blijkt nu dat veel bewindspersonen niet blij zijn met deze ‘Rutte-doctrine’. De werkdruk is volgens hen te hoog. Om het voor hun opvolgers minder zwaar te maken hopen ze dat een volgend kabinet uit meer bewindspersonen bestaat.

Volledig artikel

‘Ministers hebben het te druk’

Veel bewindspersonen werken vaak tot laat in de nacht en kunnen niet aan al hun verplichtingen voldoen, zoals de deelname aan het wekelijkse BPO (Bewindspersonen overleg). Vooral de VVD-bewindspersonen Schippers (minister VWS), Van der Steur (minister V&J) en Dijkhoff (staatssecretaris V&J) geven aan het heel erg druk te hebben. Voor minister Schippers is het bijvoorbeeld eerder regel dan uitzondering dat ze congressen opent via een videoboodschap.

Vergeleken met eerdere kabinetten bestaat het kabinet Rutte uit minder ministers en staatssecretarissen. In het huidige kabinet Rutte II zijn er 20 bewindspersonen (13 ministers, 7 staatssecretarissen), in het kabinet Rutte I ook (12 ministers, 8 staatssecretarissen). Eerdere kabinetten telden meer ministers en staatssecretarissen, zoals Balkenende IV (29 bewindspersonen) en Paars II (29 bewindspersonen). Dit is het meest zichtbaar bij de bezetting van het ministerie van Buitenlandse Zaken: Bert Koenders en Lilianne Ploumen doen in het huidige kabinet het werk waar vroeger vier bewindslieden druk mee waren.

Schermafbeelding 2016-07-11 om 17.32.43

Voor minister-president Mark Rutte is dit geen probleem. Hij is trots op zijn slanke kabinetten en blij als hij leest dat ze het druk hebben. Tegen RTL Nieuws zei hij verder dat ‘de kracht van een klein kabinet is keuzes maken. Je moet je richten op de kerndingen.”

Volgens NRC is de kans echter klein dat er in een volgend kabinet weer zo weinig bewindspersonen zijn. De kans is groot dat er minstens vier partijen nodig zijn voor een meerderheid in de senaat. Uit onderzoek van De Verkiezingswijzer bleek eerder dat Nederlandse kiezers VVD, D66 en CDA als grootste kanshebbers zien voor regeringsdeelname in 2017.

Sluiten

Input voor verkiezingsprogramma’s: ambtelijke beleidskeuzes voor duurzame groei

Input voor verkiezingsprogramma’s: ambtelijke beleidskeuzes voor duurzame groei

De onafhankelijke, ambtelijke studiegroep Duurzame Groei heeft beleidsmaatregelen geformuleerd die politieke partijen kunnen gebruiken bij het opstellen van de verkiezingsprogramma's.

Volledig artikel

Input voor verkiezingsprogramma’s: ambtelijke beleidskeuzes voor duurzame groei

De beleidsvoorstellen hebben een centraal thema: duurzame groei. Dit is uitgewerkt voor uiteenlopende onderwerpen: van arbeidsmarkt tot mobiliteit, van de energievoorziening tot fiscaliteit, van onderwijs tot de woningmarkt en van circulaire economie tot vernieuwing in de zorg.

Het 111 pagina’s tellende rapport somt ook de te verwachte effecten en budgettaire impact van de beleidsvoorstellen op.

Het huidige kabinet reageert inhoudelijk niet op de voorstellen.

Foto: EPPA

Sluiten

NRC: ‘deze week verschijnt advies Studiegroep Begrotingsruimte’

NRC: ‘deze week verschijnt advies Studiegroep Begrotingsruimte’

In NRC Handelsblad van 25 juni jl. staat een lezenswaardig stuk over het deze week te verschijnen advies van van de Studiegroep Begrotingsruimte. Het advies geldt als belangrijke bouwsteen bij de volgende kabinetsformatie.

Volledig artikel

NRC: ‘deze week verschijnt advies Studiegroep Begrotingsruimte’

Onlangs lekte via de Volkskrant al de Ombuigingslijst uit, een document met bezuinigingsvoorstellen van fiscale aard. In het rapport dat deze week verschijnt staan ambtelijke adviezen ‘om het volgende kabinet in staat te stellen een goede afweging te maken over het te voeren begrotingsbeleid na 2016’. Volgens NRC betekent dit dat de studiegroep concrete adviezen geeft over de financiële ruimte voor de volgende coalitie.

Volgens de NRC adviseert de Studiegroep waarschijnlijk over (verdere) hervorming van het pensioenstelsel, de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de (lokale) belastingen.

Sluiten

Ancilla van de Leest lijsttrekker Piratenpartij

Ancilla van de Leest lijsttrekker Piratenpartij

Op 26 juni heeft de Piratenpartij haar lijsttrekker voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen aangewezen. De leden kozen tijdens een speciale ledenvergadering met een meerderheid van de stemmen voor Ancilla van de Leest.

Volledig artikel

Ancilla van de Leest lijsttrekker Piratenpartij

Van de Leest (30) werkte in het verleden onder meer voor Bits of Freedom en geniet enige bekendheid door optredens in De Slimste Mens en Expeditie Robinson. Daarnaast stond ze enkele malen als model in de Playboy.

Van de Leest: “Met deze uitverkiezing heb ik mandaat gekregen om het piratengedachtegoed de komende 4 jaar uit te dragen’, aldus Van de Leest. ‘Ik ben heel trots op het vertrouwen dat ik met deze uitverkiezing heb gekregen van de leden. De maatschappelijke veranderingen waar de Piratenpartij zich al 10 jaar mee bezig houdt, zijn nu opeens zeer urgent geworden. Zelfs in Den Haag. Het is nu aan mij om een brede beweging een gezicht te geven. We gaan met alle Piraten samen zorgen dat burgerrechten ook gewaarborgd blijven in de digitale samenleving.”

De Piratenpartij werkt de deze zomer aan een kieslijst en een verkiezingsprogramma. De partij haalde nog nooit een zetel in de Kamer. De partij haalde in 2012 ruim 30.000 stemmen, terwijl de kiesdeler op 62.829 lag.  Op dit moment staat de Piratenpartij op nul zetels in de peilingen.

Sluiten

Geen nieuwe fracties meer na verkiezingen

Geen nieuwe fracties meer na verkiezingen

Een werkgroep van de Tweede Kamer heeft vandaag het rapport ‘Fractievorming in de Tweede Kamer’ overhandigd aan Kamervoorzitter Arib. Het rapport bevat voorstellen hoe de Tweede Kamer in de toekomst met fractieafsplitsingen om kan gaan. Kern van het voorstel is dat leden die zich afsplitsen van hun fractie voortaan geen fractie meer mogen heten en ook geen gebruik kunnen maken van rechten die fracties hebben.

Volledig artikel

Geen nieuwe fracties meer na verkiezingen

In plaats van fracties gaan de afgesplitste leden formeel groepen heten. Groepen hebben geen recht  op de financiële voorzieningen ‘zetelbedrag’ en ‘fractievoorzitterstoelage’. Wel ontvangen de Kamerleden uit een groep de individuele vergoeding van een Kamerlid. Bovendien stelt de werkgroep voor dat de spreektijden van de groepen gehalveerd worden ten opzichte van fracties van dezelfde omvang.

Kamerlid Henk Krol van 50PLUS vindt het voorstel nog niet ver genoeg gaan. Hij pleit in De Telegraaf voor het verlies van de Kamerzetel als gevolg van het verlies van het partijlidmaatschap. Volgens Krol hoort een Kamerzetel partijgebonden te zijn.

Het Presidium van de Tweede Kamer gaat nog voor de zomer bepalen hoe de behandeling van het rapport zal plaatsvinden.

Mocht het Presidium besluiten om de aanbevelingen uit het rapport op te volgen, dan dient het Reglement van Orde van de Tweede Kamer gewijzigd te worden.

De werkgroep stelt voor de wijzigingen na de volgende Tweede Kamerverkiezingen in te laten gaan.

Sluiten

Lobbycircus al losgebarsten

Lobbycircus al losgebarsten

BNR meldt vandaag dat met de aankondiging van de investeringsplannen van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO – om Nederland naar een ‘next level’ te brengen’ – het ‘lobbycircus’ richting de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 is losgebarsten.

Volledig artikel

Lobbycircus al losgebarsten

BNR citeert Jaap Jelle Feenstra, voorzitter van de BVPA: “Het Havenbedrijf Rotterdam heeft al op 11 maart alle commissies van politieke partijen haar punten toegestuurd. Je moet buitengewoon op tijd zijn.’ En ook inhoudelijk moet je opletten dat je met de juiste onderwerpen komt. ‘Noem geen punten die je van vandaag op morgen geregeld wilt zien, maar dingen die voor de komende vier tot acht jaar zijn.”

Sluiten

Kandidatenlijsten: diversiteit in opleidingsniveau?

Kandidatenlijsten: diversiteit in opleidingsniveau?

De politieke partijen zijn druk bezig met de samenstelling van de kandidatenlijsten voor de Tweede Kamerverkiezing in 2017. Dit is een lastige opgave, want partijen willen een goede afspiegeling van de samenleving zijn. Dus wordt er gelet op leeftijd, geslacht, regionale spreiding, kennis, kunde en ervaring. Hoogleraar Marc Bovens voegt er een categorie aan toe: opleidingsniveau.

Volledig artikel

Kandidatenlijsten: diversiteit in opleidingsniveau?

In het AD van 11 juni pleit de hoogleraar voor meer laagopgeleiden in de Tweede Kamer. In de huidige Tweede Kamer zijn er maar 5 Kamerleden zonder opleiding op hbo of universitair niveau. Hierdoor is de Kamer geen afspiegeling van de bevolking.

Het CDA, de PvdA en de SP gaan er volgens de krant op letten dat de kandidatenlijst ook in deze categorie representatief is. SP-partijvoorzitter Ron Meyer wil ‘zowel de buschauffeur als de huisarts’ vertegenwoordigen.

VVD en D66 zijn geen voorstanders van dit idee. De VVD kijkt niet naar het opleidingsniveau bij het samenstelling van de kandidatenlijst. Volgens het AD gaat D66-lijsttrekker Alexander Pechtold niet ‘geforceerd’ op zoek naar lageropgeleiden.

Sluiten