financiën politieke partijen

Financiën politieke partijen openbaar

Financiën politieke partijen openbaar

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft vandaag een financieel overzicht gepubliceerd van alle politieke partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart. De overzichten bestaan uit giften boven de 4.500 euro en schulden boven de 25.000 euro, in de periode van 1 januari 2015 tot en met 22 februari 2017.

Volledig artikel

Financiën politieke partijen openbaar

Uit de gepubliceerde documenten blijkt onder meer dat de PVV bijna 150.000 euro uit de Verenigde Staten heeft ontvangen. The New York Times wijdde gisteren een artikel aan de PVV, omdat het David Horowitz Freedom Center meer dan 130.000 euro aan de Stichting Vrienden van de PVV doneerde. David Horowitz is een Amerikaanse publicist en islamcriticus die al jaren zijn steun verleend aan de partij van Wilders.

Een andere opvallende uitschieter is 50PLUS, van lijsttrekker Henk Krol. Deze partij kreeg 350.000 euro van Metterwoon Vastgoed BV. Chris Thünnessen is eigenaar van dit vastgoedbedrijf, hij staat met een geschat vermogen van ruim 300 miljoen euro hoog in de Quote 500. Volgens NRC Handelsblad is Thünnessen met deze gift ‘de grootste particuliere donateur van een Nederlandse politieke partij’.

Sinds 2013 moeten politieke partijen inzicht geven in de giften die ze ontvangen. Dit is vastgelegd in de Wet financiering politieke partijen. Transparantie van giften en schulden heeft tot doel om inzichtelijk te maken hoe partijen aan hun middelen komen. Dit inzicht kan helpen (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen.

Sluiten
moeder klaver overleden

Column Jesse Klaver (GroenLinks): Fundamentele keuzes

Column Jesse Klaver (GroenLinks): Fundamentele keuzes

Onze ambitie is groot: wij willen Nederland veranderen. Veel te lang hebben politici gesproken over rendement, over efficiency en flexibilisering. Wij willen het weer hebben over zorg en aandacht, voor mensen die ziek zijn. Over de passies en toekomstdromen van kinderen die naar school gaan. Over de onzekerheid die flexwerkers voelen – en wat we daaraan kunnen doen.

Volledig artikel

Column Jesse Klaver (GroenLinks): Fundamentele keuzes

Misschien is het voor de gevestigde orde even schrikken. Omdat het nieuw is. En nogal ambitieus. Maar het kan echt samen: kiezen voor menselijkheid, zonder in te leveren op gezonde economische doelstellingen.

In de plannen van GroenLinks komen er de komende vier jaar ruim 100.000 extra banen bij en gaat íedereen erop vooruit. Alleen: we doen dat wél eerlijk.

Eerlijk betekent dat een basisschooldocent er meer op vooruit gaat dan de topadvocate uit Amsterdam-centrum. Dat alle kinderen die nu op of onder armoedegrens leven het over vier jaar beter hebben.

Eerlijk betekent dat we eerlijk omgaan met onze leefomgeving. Dat we nú doen wat nodig is om de toekomst van onze kinderen leefbaar te houden: we willen een gezonde planeet doorgeven aan onze kinderen.

Hoe gaan we dat betalen? Simpel, eigenlijk. Wat we wél willen maken we goedkoper, en wat we niet willen maken we duurder.

We laten vervuilers meer betalen: bedrijven die vieze broeikasgassen uitstoten, daar een prijs voor betalen. Bovendien pakken we bedrijven die belasting ontwijken, hard aan. Het is niet eerlijk dat een multinational veel minder bijdraagt dan de bakker op de hoek.

Bedrijven die meer mensen een vast contract geven, gaan juist minder belasting betalen. Zo zorgen we voor meer banen voor mensen die nu aan de kant staan. Goede, zekere banen. Er komen ook meer wijkagenten op straat, meer handen aan het bed en meer docenten voor de klas. Dat is belangrijk werk voor ons allemaal.

Fundamentele keuzes. Fundamenteel anders dan wat andere partijen willen. Geen enkele andere partij heeft voorstellen die een eerlijke verdeling van ons inkomen en zorg voor een gezonde milieu combineren met realistische economische politiek.

Al decennialang regeert in Den Haag de gevestigde orde. Voortzetting van de status quo is volgens hen het best denkbare scenario. Maar het kan anders. En het moet anders. We rammelen aan de poorten. Het is tijd voor verandering.

Met ingang van maandag 27 februari zijn op De Verkiezingswijzer columns te lezen van prominente politici waarin zij ingaan op een specifiek thema voor het beleid in de komende jaren. Met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart heeft De Verkiezingswijzer de politieke partijen uitgenodigd hun opvattingen over een bepaald thema kernachtig naar voren te brengen. De columns worden geschreven door één van de top-3 van de kandidatenlijst van de partij. De politici bepalen zelf waarover ze willen schrijven. Zie onze overzichtspagina voor de andere columns.

Sluiten
Dijsselbloem

Dijsselbloem wil ruimte voor bestedingen door hogere premies bedrijven

Dijsselbloem wil ruimte voor bestedingen door hogere premies bedrijven

Jeroen Dijsselbloem, de nummer 3 op de kandidatenlijst van de PvdA, pleit er in een column op De Verkiezingswijzer voor dat werknemers meer te besteden krijgen door een belastingverlaging, te betalen uit verhoging van de werkgeverspremies. Hij wil een herstel van de balans tussen werkgevers en werknemers en doet daarvoor in zijn column drie voorstellen.

Volledig artikel

Dijsselbloem wil ruimte voor bestedingen door hogere premies bedrijven

Volgens Dijsselbloem is er economisch gezien ruimte voor een loonstijging voor alle werknemers. Omdat die er in de markt niet komt, pleit hij voor overheidsingrijpen. Dat doet hij door als overheid de werkgeverspremies te verhogen en van de opbrengst de belasting voor werknemers te verlagen. Het gaat dan omgerekend om zo’n 8 miljard euro. In de praktijk komt zijn voorstel neer op een verhoging van de netto lonen van 1% van ons bruto binnenlands product.

Dijsselbloem vindt dat werknemers afgelopen tijd te weinig hebben geprofiteerd van de stijgende bedrijfswinsten en beurskoersen. Hij wil een herstel van de balans tussen werkgevers en werknemers. “Nu is het zo dat managers aan de top aandelenpakketten hebben en profiteren van hogere winsten. Werknemers zien daar vaak nauwelijks iets van terug. Daarom pleit de PvdA ervoor om werknemersparticipatie in bedrijven te vergroten. Dan wordt naast de aandeelhouder, ook de medewerker beter van winsten”. Verder wil hij de winstbelasting met 2%-punt verhogen tot 27% en belastingontwijking door bedrijven verder aanpakken.

Lees de volledige column hier en houdt De Verkiezingswijzer in de gaten voor meer columns van partijprominenten in de aankomende dagen.

Sluiten
Dijsselbloem

Column Jeroen Dijsselbloem (PvdA): Herstel de balans tussen werkgevers en werknemers

Column Jeroen Dijsselbloem (PvdA): Herstel de balans tussen werkgevers en werknemers

De bedrijfswinsten en de beurzen bereiken de afgelopen tijd recordhoogtes. Dividenden worden uitgekeerd, aandelen ingekocht en de spaarpotten van grote bedrijven puilen uit. Dat zien we ook terug in het deel van wat we met zijn allen in onze economie verdienen dat terechtkomt bij werkenden. Dat aandeel is de afgelopen decennia flink gedaald. Reden voor de PvdA om de balans te herstellen tussen werkenden en werkgevers. Langs drie lijnen.

Volledig artikel

Column Jeroen Dijsselbloem (PvdA): Herstel de balans tussen werkgevers en werknemers

Ten eerste, werknemers maken de bedrijven en dus zouden zij ook mee moeten profiteren als het beter gaat met het bedrijf. Nu is het zo dat managers aan de top aandelenpakketten hebben en profiteren van hogere winsten. Werknemers zien daar vaak nauwelijks iets van terug. Daarom pleit de PvdA ervoor om werknemersparticipatie in bedrijven te vergroten. Dan wordt naast de aandeelhouder, ook de medewerker beter van winsten.

Dan de lonen. Onderzoek wijst erop dat er in veel sectoren ruimte is om lonen te verhogen. Ook bijvoorbeeld DNB en andere instanties wijzen daar al enkele jaren op. De ervaring van de afgelopen jaren leert echter dat de loonstijging nog steeds achterblijft. Daarom moet de overheid zelf ingrijpen door een loonsverhoging van 1% van wat we met zijn allen verdienen te simuleren. Dat kan door de werkgeverspremies te verhogen met 1 procent van ons bbp, en met de opbrengst daarvan de belasting voor werknemers te verlagen. Het verschil tussen de bruto loonkosten voor de werkgever en de netto lonen voor werknemers, de zogenaamde wig, blijft gelijk. Maar de werknemers krijgen wel meer koopkracht door een hoger nettoloon.

Ten derde, het belastingstelsel gaat ook over rechtvaardigheid. Het is niet te verantwoorden dat bedrijven als Apple en Fiat amper winstbelasting betalen maar wel profiteren van de goede infrastructuur en hoogopgeleide bevolking. En dat terwijl er voor de bakker op de hoek en ieder normaal mens geen ontkomen aan is. Het tast een fundamenteel gevoel van rechtvaardigheid aan en daar moeten we een eind aan maken. We verhogen daarom het hoogste tarief van de winstbelasting met 2 procentpunt naar 27 procent en gaan verder op de ingezette weg van aanpak van belastingontwijking.

De balans in de economie tussen werknemers en werkgevers is de afgelopen decennia uit het lood geslagen. Het is tijd dat werknemers meeprofiteren van het herstel van de economie. Door werknemers te laten delen in winsten, door de lasten te verschuiven tussen werkgevers en werknemers en door een eerlijker belastingstelsel. Het is tijd voor herstel van de balans.

Met ingang van maandag 27 februari zijn op De Verkiezingswijzer columns te lezen van prominente politici waarin zij ingaan op een specifiek thema voor het beleid in de komende jaren. Met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart heeft De Verkiezingswijzer de politieke partijen uitgenodigd hun opvattingen over een bepaald thema kernachtig naar voren te brengen. De columns worden geschreven door één van de top-3 van de kandidatenlijst van de partij. De politici bepalen zelf waarover ze willen schrijven. Zie onze overzichtspagina voor de andere columns.

Sluiten
Krol

Column Henk Krol (50PLUS): AOW terug naar 65 jaar!

Column Henk Krol (50PLUS): AOW terug naar 65 jaar!

De AOW-leeftijd moet terug naar 65 jaar. Dat wil een duidelijke meerderheid van de Nederlanders. Het is het eerste punt in ons verkiezingsprogramma. Daarom hebben we daar een breekpunt van gemaakt. We zijn geen PVV die in 2010 bij de onderhandelingen direct de ouderen liet vallen. Geert Wilders zei: ‘65 blijft 65’. Een dag na de verkiezingen was hij dat vergeten. Het eerste wat 50PLUS wil doen, is de AOW-leeftijd terugbrengen naar 65 jaar en zorgen dat de pensioenen weer geïndexeerd worden. Als die twee punten er bij coalitieonderhandelingen niet uitkomen, heeft verder praten geen zin.

Volledig artikel

Column Henk Krol (50PLUS): AOW terug naar 65 jaar!

Het kabinet van Rutte en Asscher heeft bedacht dat de AOW-leeftijd automatisch omhoog gaat. Zodra u in theorie langer leeft, moet u langer werken. Nu al tot 67 jaar en 3 maanden. Jongeren moeten als het zo doorgaat tot ver na hun zeventigste werken. Het kabinet heeft allerlei argumenten verzonnen om de rampzalige verhoging van de AOW-leeftijd te rechtvaardigen, maar in feite ging het om een keiharde bezuiniging door VVD en PvdA, met steun van D66, ChristenUnie en SGP.

Nu er verkiezingen aankomen en nu 50PLUS het goed doet in de peilingen, ontdekken deze partijen de ouderen. Nu doen ze allemaal loze beloften. Het is toch te zot voor woorden dat vicepremier Asscher nu opeens roept: ‘We gaan ons inzetten voor een hogere AOW!’ Sorry, het spijt me geweldig, hij heeft daar vier jaar de tijd voor gehad, maar hij heeft er geen ene moer voor gedaan. Dan opeens een maand voor de verkiezingen wel? Daar trapt echt geen kiezer meer in. De mensen weten het nu wel. Ze laten zich niet langer bedriegen.

Want dat is het, als je het op die manier doet: kiezersbedrog. Ik neem hem dat heel kwalijk en ik ben er van overtuigd dat de kiezer straks op 15 maart echt wel weet welke partij zich de afgelopen vier jaar hard heeft gemaakt voor de AOW. Alle onderwerpen waar ik vier jaar geleden over sprak, waren toen taboe. Er mocht niet gesproken worden over de AOW-leeftijd, over het indexeren van pensioenen, over werkloosheid onder ouderen. Allemaal taboe. En nu? De ene na de andere partij neemt onze onderwerpen over, al zijn ze vaak zélf verantwoordelijk voor de huidige situatie. Ze houden woord tot 15 maart. Daarna is het weer business as usual.

50PLUS is de enige partij die écht voor de ouderen opkomt. De afgelopen jaren, nu én na de verkiezingen. De AOW-leeftijd terug naar 65 jaar is voor 50PLUS een breekpunt. Daar mag u mij op afrekenen!

Henk Krol

Met ingang van maandag 27 februari zijn op De Verkiezingswijzer columns te lezen van prominente politici waarin zij ingaan op een specifiek thema voor het beleid in de komende jaren. Met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart heeft De Verkiezingswijzer de politieke partijen uitgenodigd hun opvattingen over een bepaald thema kernachtig naar voren te brengen. De columns worden geschreven door één van de top-3 van de kandidatenlijst van de partij. De politici bepalen zelf waarover ze willen schrijven. Zie onze overzichtspagina voor de andere columns.

Foto: Geert van Tol

Sluiten
65+

CBS: Toename kiezers 65+

CBS: Toename kiezers 65+

Door de vergrijzing in Nederland is bijna 25% van de kiesgerechtigden bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 65 jaar of ouder. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend gemaakt. De groep 65plussers die mag stemmen bij de aankomende verkiezingen is hiermee met 2% toegenomen ten opzichte van 2012. De groep met kiezers in de leeftijdscategorie 35-65 is juist met 2% gekrompen en bestaat dit jaar uit 51% van de kiezers. Het aandeel van jongeren (18-35) in het electoraat is gelijk gebleven met 25%.

Volledig artikel

CBS: Toename kiezers 65+

De groepen jongeren en ouderen die mogen stemmen zijn dus nagenoeg gelijk, maar verschillen wel bij het daadwerkelijk uitbrengen van hun stem. De achtergrond van stemmers wordt niet geregistreerd, maar volgens exitpolls en andere enquêtes hebben bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2012 minder jongeren gestemd dan ouderen. Het CBS rapporteert dat 86 procent van de 65-plussers heeft gestemd, terwijl maar 71 procent van de jongeren tot 35 jaar naar de stembus is gegaan.

Lees in ons nieuwsoverzicht meer analyses over de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017.

Sluiten
tweede kamer controversieel

Nog 95 wetsvoorstellen op de plank voor Rutte II

Nog 95 wetsvoorstellen op de plank voor Rutte II

Kabinet Rutte II heeft nog één dag om 95 wetsvoorstellen te behandelen in de Tweede Kamer. Vanaf vrijdag 24 februari gaat de Kamer namelijk op krokus- en verkiezingsreces en vinden er geen vergaderingen meer plaats. Wel is de Tweede Kamer voor het eerst open voor publiek tijdens een reces en vindt er een speciale tentoonstelling plaats: ‘Verkiezingen in beeld’.

Volledig artikel

Nog 95 wetsvoorstellen op de plank voor Rutte II

Van de 95 nog te behandelen wetsvoorstellen zijn er 78 afkomstig van de regering. Het meest recente voorstel dateert van 21 februari en is ingediend door minister van Veiligheid en Justitie Blok. Hierin wordt een wijziging van de Luchtvaartwet voorgesteld om drugssmokkel tegen te gaan. Het oudste voorstel van dit kabinet is afkomstig van oud-minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten, die het op 5 april 2013 had ingediend.

Het is niet ongebruikelijk dat wetsvoorstellen blijven liggen voor een volgend kabinet, 17 van de huidige nog te behandelen wetsvoorstellen zijn bijvoorbeeld ingediend door eerdere kabinetten. Het oudste wetsvoorstel hiervan dat nu aanhangig is, werd in 1992 ingediend door staatssecretaris van Financiën Marius van Amelsvoort, onder kabinet Lubbers III.

Het huidige kabinet van VVD en PvdA heeft in haar regeerperiode in totaal 582 wetsvoorstellen ingediend. Dit is hoog in vergelijking met eerdere kabinetten. In Kabinet Rutte I en Balkenende IV werden respectievelijk 330 en 463 wetsvoorstellen ingediend door de regering. Deze twee kabinetten hadden daar wel korter de tijd voor, omdat zij beide zijn gevallen voor de officiële termijn van vier jaar was verstreken.

Lees in ons nieuwsoverzicht meer analyses van onze redactie over de aankomende verkiezingen.

Foto: Risastla

Sluiten
Standpuntenvergelijker

FNV lanceert standpuntenvergelijker verkiezingsprogramma’s

FNV lanceert standpuntenvergelijker verkiezingsprogramma’s

Vakbond FNV heeft vandaag een politieke standpuntenvergelijker gelanceerd. In ‘Kies voor echte banen’ wordt ingegaan op zekerheid, koopkracht, zorg, ‘goed je werk kunnen doen’ en ‘eerlijke spelregels in de wereld’. Per partij kan je aangeven of je het eens of niet eens bent met de partijstandpunten per thema.

Volledig artikel

FNV lanceert standpuntenvergelijker verkiezingsprogramma’s

Verder organiseert de FNV door het hele land verkiezingsdebatten voor ‘Echte banen en eerlijk spelregels’.

Logo: FNV

Sluiten
strategisch stemmen

Strategische stemmers kunnen VVD de grootste partij maken

Strategische stemmers kunnen VVD de grootste partij maken

In de zaterdageditie van de Volkskrant staat een groot artikel over ‘Anti-stem kan Rutte in het Torentje houden’. Uit onderzoek blijkt dat veel D66-, CDA- en GroenLinksstemmers overwegen om op 15 maart op de VVD te stemmen om te voorkomen dat de PVV de grootste partij wordt.

Volledig artikel

Strategische stemmers kunnen VVD de grootste partij maken

Van de D66-kiezers overweegt 22 procent zijn stem strategisch op de VVD uit te brengen. Bij het CDA, GroenLinks en de PvdA is dit respectievelijk 17, 14 en 13 procent. Ook 13 procent van de 50Plus-stemmers gaan mogelijk alsnog op de VVD stemmen.

Het onderzoek is uitgevoerd door Kantar Public (voorheen TNS NIPO) in opdracht van de Volkskrant en de Universiteit van Amsterdam (UvA) en is een vervolg op een eerder kiezersonderzoek gehouden in oktober 2016.

Sluiten
Kieskompas

Kieskompas is online

Kieskompas is online

Op 11 februari is het Kieskompas online gegaan. Deze stemhulp is ontwikkeld door politicoloog André Krouwel en bepaalt waar in het politieke landschap de invuller staat. Het Kieskompas heeft dertig stellingen met een schaal van vijf opties.

Volledig artikel

Kieskompas is online

Een dag later is ook het Groen Kieskompas live gegaan. Deze stemhulp is op initiatief van Greenpeace, IVN, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds ontwikkeld door Kieskompas. Er staan dertig stellingen in over klimaat, energie, mobiliteit en landbouw.

Sluiten
leden politieke partijen

Lichte stijging aantal leden Nederlandse politieke partijen

Lichte stijging aantal leden Nederlandse politieke partijen

Volgens het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) is in 2016 het totale aantal leden bij politieke partijen licht gestegen. Uit cijfers verzameld door het DNPP van de Rijksuniversiteit Groningen steeg het aantal van 286.869 op 1 januari 2016 tot 289.456 op 1 januari 2017.

Volledig artikel

Lichte stijging aantal leden Nederlandse politieke partijen

Drie partijen boekten in 2016 verlies. De VVD ging met 6,7% achteruit; de SP verloor 5,2%; en het CDA zakte met 2,8%. Alle andere partijen groeiden, waarvan GroenLinks het meest met 10,4%.

Afbeelding: DNPP

Sluiten
Coalitiewijzer

Stel je eigen coalitie samen

Stel je eigen coalitie samen

De Volkskrant heeft vandaag online een tool gelanceerd om je eigen coalitie samen te stellen. Via de Coalitiewijzer kan iedereen zijn eigen coalitie van maximaal vijf partijen vormen en bekijken welke partijen inhoudelijk wel of niet bij elkaar passen. Wilt u kijken of een combinatie van partijen een meerderheid heeft in de Eerste en Tweede Kamer? Bekijk dan onze tool op de homepagina.

Volledig artikel

Stel je eigen coalitie samen

Binnen een coalitie wordt per twee partijen door middel van de kleuren ‘groen’, ‘geel’ en ‘rood’ aangegeven hoe goed ze het met elkaar kunnen vinden. Door vervolgens te klikken op zo’n partijcombinatie wordt ook verwoord waarom twee partijen wel of niet samengaan.

Sluiten
kamer debat formatie

NPO lanceert Partijwijzer voor jongeren

NPO lanceert Partijwijzer voor jongeren

Vandaag hebben NPO3, NPO 3M en NPO FunX een Partijwijzer voor jongeren gelanceerd. Dit jaar mogen zo’n 800.000 jongeren voor het eerst stemmen. De publieke jongerenzenders spelen hierop in met de tool. Daarnaast gaan zij de komende weken in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart via verschillende kanalen programma’s met een focus op de verkiezingen uitzenden.

Volledig artikel

NPO lanceert Partijwijzer voor jongeren

De Partijwijzer is mede door ProDemos ontwikkelt en laat jongeren over 16 onderwerpen een standpunt innemen. Zoals bijvoorbeeld het leenstelsel, straffen, vrijheid van meningsuiting, hypotheekrenteaftrek en ontwikkelingshulp. Op basis van de gegeven antwoorden volgt een lijst met partijen waarmee de meeste overeenstemming is.

Sluiten
lijstencombinaties

Wijziging van de Kieswet: lijstencombinaties afgeschaft?

Wijziging van de Kieswet: lijstencombinaties afgeschaft?

Vandaag heeft de Tweede Kamer gestemd over een wijziging van de Kieswet. Het wetsvoorstel schrapt de bepalingen in de Kieswet die het mogelijk maken kandidatenlijsten van verschillende politieke groeperingen te verbinden tot een lijstencombinatie. Het voorstel is door de Tweede Kamer aangenomen.

Volledig artikel

Wijziging van de Kieswet: lijstencombinaties afgeschaft?

De SP, D66, PVV, Partij voor de Dieren, Van Vliet, Houwers en VVD stemden voor. Groep Kuzu/Öztürk, SGP, ChristenUnie, PvdA, 50PLUS, Monasch, CDA, GroenLinks, Klein en Groep Bontes/Van Klaveren stemden tegen.

Foto: risatla

Sluiten
verkiezingsprogramma's

Persconferentie CPB en PBL: analyse verkiezingsprogramma’s

Persconferentie CPB en PBL: analyse verkiezingsprogramma’s

Vandaag hebben het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) laten weten een gezamenlijke persconferentie te houden op donderdag 16 februari a.s. om hun analyses van de verkiezingsprogramma’s te presenteren. Beide planbureaus hebben per deelnemende partij geanalyseerd wat de effecten zijn van maatregelen uit het verkiezingsprogramma op onder meer het gebied van: werkloosheid, koopkracht, mobiliteit & bereikbaarheid en energie & klimaat.

Volledig artikel

Persconferentie CPB en PBL: analyse verkiezingsprogramma’s

De persconferentie wordt gehouden in het perscentrum Nieuwspoort (Lange Poten 10, Den Haag) en begint om 10.30 uur. De persconferentie van het CPB en het PBL is ook live te volgen via internet: http://www.nieuwspoort.nl/live.

Sluiten

Gemeenten voorzien hoge opkomst Tweede Kamerverkiezingen

Gemeenten voorzien hoge opkomst Tweede Kamerverkiezingen

RTL Nieuws heeft laten weten dat gemeenten van een hoge opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart uitgaan. Dit zou blijken uit de hoeveelheid bestellingen van stembussen en stembiljetten bij één van de grootste aanbieders van verkiezingsmateriaal in Nederland, Procura BV.

Volledig artikel

Gemeenten voorzien hoge opkomst Tweede Kamerverkiezingen

Normaliter bestellen gemeenten een aantal stembiljetten dat ligt rond de 75 procent van het aantal kiesgerechtigden, omdat niet alle kiezers komen opdagen. “Deze keer zien we dat dit percentage is opgehoogd tot 90 en in veel gevallen zelfs 100”, zegt een woordvoerder van Procura.

Er zijn dit jaar rond de 13 miljoen kiesgerechtigden. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2012 bracht 74,6 procent van de kiesgerechtigden zijn stem uit, zo blijkt uit cijfers van de Kiesraad. Dat was één van de laagste opkomstpercentages sinds 1970, toen de opkomstplicht werd afgeschaft.

Sluiten

De Stemwijzer staat online

De Stemwijzer staat online

Per vandaag kunnen mensen de Stemwijzer van ProDemos invullen. In het Algemeen Dagblad plaatst docent aan de Universiteit van Amsterdam Jasper van de Pol kanttekeningen bij stemhulpen. Hij is vorig jaar gepromoveerd op het gebied van kieswijzers en zijn advies is: ‘neem stemadvies niet te letterlijk’.

Volledig artikel

De Stemwijzer staat online

Eén van de voorbeelden die Van der Pol geeft in zijn advies, is dat er per kieswijzer een ander stemadvies uit kan komen. De diverse kieswijzers maken andere selecties met mogelijk een ander resultaat tot gevolg.

Op de website van de NOS geeft hij aan dat zo’n 60 procent van de bezoekers mensen zijn die al wel een idee hebben op welke partij ze willen gaan stemmen. ‘Ze zijn veelal benieuwd of die voorkeur ook uit de stemhulp komt.’ De overige 40 procent twijfelt veel meer. Van de Pol heeft geen bewijs kunnen vinden dat hun kennis van de politiek toeneemt, maar wel dat hun ‘politieke zelfvertrouwen’ toeneemt.

Afbeelding: Stemwijzer

Sluiten
Verkiezingsbord gemeenteraadsverkiezingen 2010

28 politieke partijen doen mee met de verkiezingen

28 politieke partijen doen mee met de verkiezingen

Afgelopen vrijdag 3 februari heeft de Kiesraad tijdens een openbare zitting in de Tweede Kamer bekend gemaakt welke partijen zullen deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart. In totaal zijn 28 kandidatenlijsten geldig verklaard.

Volledig artikel

28 politieke partijen doen mee met de verkiezingen

Van de 28 partijen doen 16 partijen mee in alle kieskringen. Verder zijn er twee lijstencombinaties geldig verklaard. Het gaat hierbij om:

 • Partij van de Arbeid (PvdA), lijstnummer 2 en GroenLinks, lijstnummer 8.
 • ChristenUnie, lijstnummer 7 en Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), lijstnummer 9.

Foto: Apdency

Sluiten
strategisch stemmen

Stemmen worden bij de verkiezingen met de hand geteld

Stemmen worden bij de verkiezingen met de hand geteld

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) liet gisteren in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat er geen twijfel mag bestaan over de Tweede Kamer verkiezingsuitslag. Naar aanleiding van berichten over onveilige software is nu besloten dat gemeenten en de 20 hoofdstembureaus de totalen per gemeente en per kieskring handmatig moeten gaan vaststellen. De Kiesraad geeft aan bezorgd te zijn ‘of er tijdig een betrouwbare uitslag kan worden vastgesteld’.

Volledig artikel

Stemmen worden bij de verkiezingen met de hand geteld

De NOS laat weten dat de Kiesraad officieel vijf dagen heeft om met een definitieve uitslag te komen. Maar of dat ook echt lukt als software niet is toegestaan, valt dus niet te zeggen, aldus de NOS. In hetzelfde bericht geeft een woordvoerder van de Kiesraad aan: “Hoe meer uitslagen je bij elkaar moet optellen, hoe makkelijker er ook een fout insluipt. Voor kleine en middelgrote gemeenten is dat misschien niet zo’n probleem, maar voor grote gemeenten kan het heel lastig worden.” Bovendien is het onduidelijk hoe de stemmen dan wel opgeteld moeten worden. Met bijvoorbeeld een rekenmachine of Excel?

Het ministerie van BZK zal in overleg met de Kiesraad, de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en een aantal grote gemeenten oplossingen gaan uitwerken.

Sluiten
stembiljet

31 keuzes tijdens de verkiezingen

31 keuzes tijdens de verkiezingen

Dinsdag maakte de Kiesraad bekend dat 31 politieke partijen zich formeel hebben aangemeld bij de Kiesraad voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart. Een dag eerder dienden alle geïnteresseerden zich definitief te melden bij de raad.

Volledig artikel

31 keuzes tijdens de verkiezingen

In december berichtten wij over een recordaantal registraties van partijnamen. Maar liefst 81 partijen stonden geregistreerd voor de aankomende verkiezingen, maar meer van de helft van deze partijen neemt niet definitief deel. Minister Plasterk had al plannen klaar liggen om het stembiljet te vergroten, maar dat is met 31 partijen niet nodig.

Dinsdag heeft de Kiesraad in een besloten zitting de ingeleverde kandidatenlijsten onderzocht. Hierbij zijn 19 verzuimen geconstateerd zijn, zoals ontbrekende of foutieve ondersteuningsformulieren. Aanstaande vrijdag wordt in een openbare zitting van de Kiesraad bekend gemaakt welke partijen definitief kunnen deelnemen aan de verkiezingen.

Lees in ons nieuwsdossier alles over de verkiezingsprocedures.

Sluiten
kandidaatstelling

Dag van kandidaatstelling Tweede Kamerverkiezingen

Dag van kandidaatstelling Tweede Kamerverkiezingen

Volgens het Algemeen Dagblad haken al zeker 30 van de 66 nieuwe partijen af, omdat zij het minimum van 580 steunbetuigingen in alle 20 kiesdistricten niet weten te halen. Het ‘antieke systeem’ waarbij de ondertekening van een steunverklaring op het gemeentehuis moet plaatsvinden, maakt het de nieuwkomers dan ook niet makkelijk. Partijen hebben nog tot vandaag 17:00 uur de tijd om hun kandidatenlijst bij de Kiesraad in te leveren.

Volledig artikel

Dag van kandidaatstelling Tweede Kamerverkiezingen

Vandaag is de zogenoemde ‘dag van kandidaatstelling’ voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Partijen die willen deelnemen aan deze verkiezingen moeten vandaag hun kandidatenlijst en ondersteuningsverklaringen bij de Kiesraad afgeven. Als uit onderzoek blijkt dat de kandidatenlijst niet helemaal klopt of er te weinig ondersteuningsverklaringen zijn overhandigd, dan stelt de Kiesraad de desbetreffende partij op de hoogte. De partij heeft dan nog tot 3 februari 15:00 uur om de ontbrekende stukken in te leveren.

Sluiten
premier

Kiezer stemt niet op de premier

Kiezer stemt niet op de premier

Het is een misverstand dat de verkiezingen van 15 maart premiersverkiezingen zijn, stelt columnist Hans Goslinga in Trouw. Volgens hem is de tegenmacht de daadwerkelijke inzet van de verkiezingen, namelijk de verkiezing van de parlementariërs die zitting zullen nemen in de Tweede Kamer.

Volledig artikel

Kiezer stemt niet op de premier

Het ontstaan van de misvatting komt volgens Goslinga doordat linkse partijen veertig jaar geleden inzette op een zogenoemde meerderheidsstrategie. Zij hebben het politieke Nederlandse landschap dat van origine een driestromenland was, ‘met succes’ verdeeld in een progressief (links) en conservatief (rechts) blok.

Volgens de columnist zijn er drie ongunstige gevolgen van deze ‘race om het Torentje’: de macht van de premier is in ons Nederlandse politieke bestel beperkt, coalitievorming met politieke tegenstanders tast de geloofwaardigheid aan, en geslaagde samenwerkingen kunnen moeilijk zijn bij het dienen van het partijbelang.

Lees in ons nieuwsoverzicht alles over het debat rondom de verkiezingen.

Foto: De Verkiezingswijzer

Sluiten
Wilders

Vertrekken ambtenaren onder premier Wilders?

Vertrekken ambtenaren onder premier Wilders?

Voor veel top-ambtenaren in Den Haag komt de uitsluiting van de PVV door andere politieke partijen als opluchting, stelt hoogleraar bestuurskunde Paul ’t Hart in het Financieele Dagblad. De loyaliteit van het ambtelijk apparaat aan een nieuwe regeringspartij is niet altijd even groot volgens ’t Hart. Ambtenaren worden geacht iedereen te dienen, maar zijn volgens de hoogleraar ook bezig met de vraag of je het publieke belang dient.

Volledig artikel

Vertrekken ambtenaren onder premier Wilders?

In het artikel in het dagblad worden verschillende onderzoeken en voorbeelden aangehaald betreffende top-ambtenaren die zich niet kunnen vinden in het uit te voeren beleid.

Lees in ons nieuwsdossier meer over de ontwikkelingen in Den Haag.

Foto: DeVerkiezingswijzer

Sluiten
partijkeuze

Regeringsdeelname doorslaggevend in partijkeuze

Regeringsdeelname doorslaggevend in partijkeuze

Voor bijna een derde van de kiezers is regeringsdeelname doorslaggevend in de keuze voor een politieke partij, blijkt uit een onderzoek van Ipsos voor televisieprogramma Nieuwsuur. Het onderzoeksbureau vroeg kiesgerechtigden naar het belang dat zij hechten aan regeringsdeelname van hun voorkeurspartij.

Volledig artikel

Regeringsdeelname doorslaggevend in partijkeuze

Volgens de onderzoekers zegt 68 procent van de Nederlanders het belangrijk te vinden dat hun voorkeurspartij zitting neemt in een volgend kabinet. Een groep van 32 procent van de Nederlanders geeft aan daadwerkelijk regeringsdeelname mee te laten wegen in hun partijkeuze.

De redactie van De Verkiezingswijzer baseert zich op externe onderzoeksinformatie en staat niet garant voor de waarde van het onderzoek. Ter volledigheid verwijzen we daarom naar de gepubliceerde onderzoeksinformatie.

  Onderzoeksinformatie
  Rapport: ‘De verkiezingen en daarna
  © 2017 Ipsos, in opdracht van Nieuwsuur
  20 januari 2017

 • Voor dit onderzoek is een steekproef ondervraagd van 1.101 stemgerechtigde Nederlanders.
 • De steekproef is een goede afspiegeling van de stemgerechtigde Nederlandse bevolking. De respondenten zijn allereerst benaderd op basis van leeftijd en geslacht en de resultaten zijn vervolgens nog eens herwogen op de belangrijkste socio-demografische kenmerken en stemkeuze bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen.
 • De respondenten zijn geworven uit het ISO-gecertificeerde Ipsos I-say Panel.

Lees meer over coalitievorming in ons nieuwsdossier.

Sluiten
Linkse samenwerking

‘Linkse samenwerking noodzakelijk’

‘Linkse samenwerking noodzakelijk’

SP-Kamerlid Harry van Bommel riep vrijdag in een interview bij BNR op tot het smeden van een linkse samenwerking na de verkiezingen. Volgens Van Bommel is daar al eerder overleg over geweest waarbij gezocht is naar overeenkomsten.

Volledig artikel

‘Linkse samenwerking noodzakelijk’

Van Bommel onderbouwt zijn punt door te verwijzen naar andere landen waar linkse samenwerkingen al langer bestaan: ‘als je naar andere landen kijkt, zie je dat zoveel smaken ook gewoon in één partij kunnen.

SP- en GroenLinks partijleiders Roemer en Klaver weerspreken vandaag een stembusakkoord met de PvdA te hebben schrijft NRC. Ondanks het enthousiasme van de leiders over het afsprakenplan dat PvdA-voorman Asscher dit weekend presenteerde, stellen ze dat de uitspraak van Asscher over een afspraak ‘zich niet uit elkaar te laten spelen op deze onderwerpen’ onjuist is.

Deze berichten over een linkse samenwerking zijn niet nieuw. Afgelopen oktober schreven we over de linkse samenwerking die door GroenLinks-leider Jesse Klaver werd geïnitieerd, maar door SP-lijsttrekker Emile Roemer werd afgewezen. Hij reageerde ‘geen boodschap te hebben aan beloftes voor na de verkiezingen’.

Lees in ons nieuwsdossier alles over de mogelijke coalitievormingen.

Sluiten
social media

Campagnes worden gevoerd op Facebook

Campagnes worden gevoerd op Facebook

Met nog 49 dagen op de teller tot de verkiezingsdag weten politieke partijen ook steeds meer burgers te bereiken via sociale media. Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit en NRC blijkt welke partijen de meeste impact uitoefenen via social media. DENK-voorman Tunahan Kuzu blijkt de meest besproken lijsttrekker, maar zijn partij scoort desondanks 10.000 minder volgers dan de grootste Facebookpartij: Partij voor de Dieren.

Volledig artikel

Campagnes worden gevoerd op Facebook

Ook op andere sociale netwerken zijn de politieke partijen actief. Op Facebooks dochteronderneming Instagram zijn de partijen D66 en PvdA actief. Dit medium kent een jongere doelgroep. Eerder schreven wij al over de rol van kleinere sociale media in de campagne.

Platform Twitter blijft voor politici ook een belangrijk medium, maar scoort met zijn 871.000 dagelijkse gebruikers in Nederland een aanzienlijk kleiner publiek dan Facebook met 7,5 miljoen Nederlanders.

Lees in ons nieuwsoverzicht alles over de campagnes van de diverse politieke partijen.

Sluiten
regeerakkoord

Pleidooi voor beknopt regeerakkoord

Pleidooi voor beknopt regeerakkoord

De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) publiceerde zondag een 'signalement', waarin zij pleit voor een regeerakkoord als startdocument in plaats van een omvangrijk vaststaand geheel. In het startdocument staan beknopt de hoofdlijnen beschreven en details kunnen later nog door de politiek en samenleving worden bepaald.

Volledig artikel

Pleidooi voor beknopt regeerakkoord

Volgens de Rob biedt het startdocument als regeerakkoord een aantal voordelen, waaronder meer flexibiliteit en meer ruimte voor regerings- en oppositiepartijen en de samenleving om vanuit hun kennis en betrokkenheid een bijdrage te leveren aan het overheidsbeleid.

Lees in ons nieuwsdossier alles over het debat rondom verkiezingsprogramma’s en coalitieakkoorden.

Afbeelding: Raad voor het openbaar bestuur

Sluiten
verkiezingsprogramma

Oproep aan partijen om punten simpel te verwoorden

Oproep aan partijen om punten simpel te verwoorden

Het College voor de Rechten van de Mens roept middels een brief politieke partijen op om hun vijf belangrijkste verkiezingsstandpunten in simpele taal op te schrijven. Daarmee worden die standpunten ook toegankelijk voor mensen met een verstandelijke beperking, mensen met leerproblemen en laaggeletterden. Volgens het College wordt op deze manier het doelgroepenbereik groter.

Volledig artikel

Oproep aan partijen om punten simpel te verwoorden

Standpunten kunnen bijvoorbeeld worden versimpeld door kortere zinnen en minder moeilijke woorden te gebruiken. Ook geeft het College de tip om via Stichting Lezen & Schrijven teksten te laten proeflezen of een bureau in te schakelen die gespecialiseerd zijn in het schrijven van teksten voor laaggeletterden.

Lees meer over het debat rondom de vorm van verkiezingsprogramma’s in ons nieuwsdossier.

Afbeelding: Logo CRM

Sluiten
partijnamen

Wildgroei partijen vraagt om creativiteit namen

Wildgroei partijen vraagt om creativiteit namen

De Amsterdamse politicoloog André Krouwel constateert vandaag in de Volkskrant trends bij het verzinnen van nieuwe namen: landnamen, doelgroepen en het woordje ‘nieuw’ in de partijnaam zijn populaire keuzes. Partijnamen zijn tegenwoordig soms buitengewoon creatief, maar er zijn ook regels aan verbonden. De Raad van State houdt zich hiermee bezig en plant daarom vlak voor de verkiezingen extra zittingen in om geschillen rondom partijnamen die bijvoorbeeld op elkaar lijken op te lossen.

Volledig artikel

Wildgroei partijen vraagt om creativiteit namen

Alle politieke partijen die hun naam hebben geregistreerd voor de verkiezingen van 15 maart vindt u hier:

 Positie kieslijstNaam op stembiljetStatutaire naamOverige informatie
VVD1VVDVolkspartij voor Vrijheid en DemocratiePagina VVD /
Kandidatenlijst
PvdA2P.v.d.A.Partij van de ArbeidPagina PvdA /
Kandidatenlijst

PVV3PVVPartij voor de VrijheidPagina PVV /
Kandidatenlijst
SP4SPSocialistische PartijPagina SP /
Kandidatenlijst
CDA5CDAChristen Democratisch Appèl (CDA)Pagina CDA /
Kandidatenlijst

D666D66POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66Pagina D66 /
Kandidatenlijst
CU7ChristenUnieChristenUniePagina ChristenUnie /
Kandidatenlijst
GL8GROENLINKSGroenLinksPagina GroenLinks /
Kandidatenlijst
SGP9SGPStaatkundig Gereformeerde PartijPagina SGP /
Kandidatenlijst
PvdD10Partij voor de DierenPartij voor de DierenPagina PvdD /
Kandidatenlijst
50PLUS1150PLUS50PLUSPagina 50PLUS /
Kandidatenlijst
Ondernemerspartij12OndernemersPartijOndernemers PartijWebsite /
Kandidatenlijst
VNL13VNLVoorNederlandPagina VNL /
Kandidatenlijst
DENK14DENKPolitieke beweging DENKPagina DENK /
Kandidatenlijst
Nieuwe Wegen15NIEUWE WEGENNIEUWE WEGENWebsite/ Kandidatenlijst
FvD16Forum voor DemocratieForum voor DemocratieWebsite /
Kandidatenlijst
De Burger Beweging17De Burger BewegingDe Burger BewegingWebsite
Vrijzinnige Partij18Vrijzinnige PartijVrijzinnige PartijWebsite / Kandidatenlijst
GeenPeil19GeenPeilPolitieke Partij GeenPeilWebsite
PPNL20PiratenpartijPiratenpartijWebsite Piratenpartij /
Kandidatenlijst
Artikel 121Artikel 1Artikel 1Website / Kandidatenlijst
Niet Stemmers22Niet StemmersVereniging voor Niet-StemmersWebsite
Libertarische Partij23LPLibertarische partij voor persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheidWebsite / Kandidatenlijst
Lokaal in de Kamer24Lokaal in de KamerLokaal BrabantWebsite / Kandidatenlijst
Jezus leeft25JEZUS LEEFTJEZUS LEEFTWebsite
StemNL26StemNLStemNLWebsite / Kandidatenlijst
Parasol Partijen27MenS en Spirit / Basisinkomen Partij / V-RPartij voor Mens en Spirit Samenwerkende 'Parasol Partijen'
 28VDPVrije Democratische Partij (VDP)

Lees meer over de nieuw geregistreerde partijen in ons nieuwsdossier.

Foto: Nappinness

Sluiten
verkiezingsprogramma

NRC maakt verkiezingsprogrammaquiz

NRC maakt verkiezingsprogrammaquiz

NRC Handelsblad heeft een analyse gemaakt van alle verkiezingsprogramma’s. Volgens de krant vinden alle partijen dat er iets moet veranderen, omdat er ontevredenheid, onzekerheid en tweedeling heerst onder burgers.

Volledig artikel

NRC maakt verkiezingsprogrammaquiz

De krant vat alle programma’s met de volgende zin samen: “De VVD wil dat „Nederland ontspannen met verschillen leert om te gaan”. Dat heet bij anderen „zoeken naar wat ons bindt” (PvdA), „geen hokjes- of vakjesdenken” (Denk), „rekening houden met een ander” (SP), of „meedoen en naar elkaar omzien” (CDA).”
Om te kijken hoe goed je de verkiezingsprogramma’s zelf kent heeft de krant een quiz gemaakt. Bij de Verkiezingswijzer haalde nog niemand een voldoende…

Foto: Michiel2005

Sluiten
Meierijstad

Gemeenteraadsverkiezing Brabant heeft landelijke aandacht

Gemeenteraadsverkiezing Brabant heeft landelijke aandacht

Woensdag zijn de inwoners van Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode naar de stembus gegaan om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Per 1 januari smelten de gemeenten samen onder de naam Meierijstad. De NOS berichtte dat de landelijk partijen in de nieuw te vormen gemeente actief campagne hebben gevoerd en daarom deze verkiezing een beetje als een graadmeter zien voor de komende Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. Landelijke partij CDA werd volgens de voorlopige uitslag de een na grootste met negen zetels.

Volledig artikel

Gemeenteraadsverkiezing Brabant heeft landelijke aandacht

In een artikel van Omroep Brabant staat te lezen dat de partijleiders van PvdA, D66 en SP in een aantal van de dertien dorpen campagne hebben gevoerd die onder Meierijstad gaan vallen. Het CDA hield zelfs op 12 november zijn congres in Veghel.

Toch blijven het ‘maar’ gemeenteraadsverkiezingen. Partijen als PVV en 50Plus doen niet mee in deze verkiezing, maar kunnen mogelijk wel de nodige zetels behalen tijdens de landelijke verkiezingen in maart.

Volgens de voorlopige verkiezingsuitslag kwamen de landelijke partijen SP en VVD op drie zetels uit, de PvdA op twee zetels en D66 op één.

Lees in ons partijendossier alles over de campagnes van de partijen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017.

Sluiten
van vliet niet terug in de tweede kamer weg vvd

Van Vliet keert niet terug in Kamer

Van Vliet keert niet terug in Kamer

Woensdag maakte ex-PVV Kamerlid Roland Van Vliet bekend niet terug te keren in de Tweede Kamer na de verkiezingen van 15 maart 2017. Aan L1 vertelt Van Vliet de hoop te hebben gehad een positie op de VVD-lijst te krijgen, maar dat hij hier niet verkiesbaar staat.

Volledig artikel

Van Vliet keert niet terug in Kamer

Van Vliet stapte in 2014 uit de fractie van de PVV na de uitspraken van partijleider Geert Wilders over minder Marokkanen. Sindsdien vormt de politicus een eenmansfractie in de Tweede Kamer onder de naam ‘Van Vliet’.

Vrijdag 11 november maakt de VVD haar concept kandidatenlijst bekend. Deze lijst heeft volgens de Telegraaf voor veel opschudding gezorgd binnen de partij. Een aantal zittende Kamerleden, zoals Joost Taverne en Ton Elias, staan waarschijnlijk niet op een verkiesbare positie. Verschillende nieuwkomers, waaronder het Amsterdamse raadslid Dilan Yesilgöz, zullen de plaatsen voor rekening gaan nemen volgens de berichtgeving.

Zie op onze overzichtspagina alle namen van huidige politici die na de verkiezingen niet terugkeren op het Binnenhof.

Sluiten
verkiezingsbord posterbord

Posterborden niet meer van deze tijd

Posterborden niet meer van deze tijd

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart is er in een aantal gemeenten gesproken over het afschaffen van de verkiezingsborden, waar politieke partijen hun posters op kunnen plakken. Volgens de burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder zijn verkiezingsborden uit de tijd en moet er geïnvesteerd worden in digitale manieren om burgers op de verkiezingen te attenderen.

Volledig artikel

Posterborden niet meer van deze tijd

Voor de gemeente Hof van Twente, waar naar verwachting bijna 750 kiezers worden opgeroepen in maart, zorgt de afschaffing voor een besparing van 11.000 euro. Andere reden voor het afschaffen zijn klachten over een aangetast straatbeeld en vervuiling door rondslingerende posters. Als compensatie worden er mobiele informatieborden ingezet voor tijdelijke reclame.

Gemeenten zijn niet verplicht om verkiezingsborden op te hangen. Volgens de Kieswet moet de burgemeester van iedere gemeente de kandidatenlijsten ter kennis van de kiezers brengen “op bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen wijze.”

Sluiten
trainingen kamerlid partij verkiezingen politieke training

Zonder training geen Kamerlid

Zonder training geen Kamerlid

Steeds meer landelijke politieke partijen organiseren trainingstrajecten voor leden van de partij en investeren hier financieel fors in. Sommige partijen stellen deze trajecten zelfs verplicht voor hun aanstaande raadsleden, bestuurders of Kamerleden schreef Het Financieele Dagblad afgelopen weekend.

Volledig artikel

Zonder training geen Kamerlid

In het artikel geven woordvoerders van de partijen desgevraagd reactie op de scoutings- en scholingsfaciliteiten die zij bieden voor hun leden. De PvdA heeft sinds het aantreden van Hans Spekman als partijvoorzitter scholing als speerpunt gesteld. De partijen D66 en VVD hebben commissies die politieke talenten scouten en bieden tegen betaling persoonlijk ontwikkelde trainingsprogramma’s aan.

Ook het CDA heeft een eigen talentprogramma en wil volgens een woordvoerder komend jaar het aanbod verder uitbreiden. De SP werkt op een andere manier; wie zich lokaal actief inzet maakt kans om gevraagd te worden voor kaderscholing. Ook een groot deel van de huidige Kamerfractie is “afgestudeerd” aan zo’n kaderschool.

Foto: PvdA

Sluiten
GeenPeil actie verkiezingen

Initiatiefnemers referendum opnieuw in actie

Initiatiefnemers referendum opnieuw in actie

De beweging GeenPeil is afgelopen week een grote actie gestart richting de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. GeenPeil schrijft op haar website via crowdfunding “te sparen voor vacuümbommen” en roept burgers op niet te stemmen op de partijen VVD, PvdA of D66. Dit naar aanleiding van de uitslag van het referendum van afgelopen april over de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne, waar de betreffende partijen te weinig mee doen volgens de beweging.

Volledig artikel

Initiatiefnemers referendum opnieuw in actie

Het Oekraïne-referendum werd destijds geïnitieerd door GeenPeil die 428.000 handtekeningen ophaalden om het referendum aan te vragen. Voor de nieuwe actie van GeenPeil is op het moment van schrijven is er ruim 31.000 euro opgehaald, verzameld onder 1500 mensen. Met nog 89 dagen in het vooruitschiet zal de beweging proberen een totaal bedrag te behalen van 200.000 euro.

Afbeelding: GeenPeil

Sluiten
organisatie verkiezingen kiesraad gemeenten 15 maart 2017

Wie organiseren de verkiezingen?

Wie organiseren de verkiezingen?

Over 138 dagen vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats en daarmee zijn de voorbereidingen ook begonnen. Daar waar kandidaat Kamerleden campagne voeren, wordt er achter de schermen vooral gewerkt aan het optuigen van stembureaus en de organisatie van de verkiezingsdag.

Volledig artikel

Wie organiseren de verkiezingen?

De grote organisatoren achter de verkiezingen zijn de Kiesraad en de individuele gemeenten, die gezamenlijk zorg dragen voor de informatievoorziening en het faciliteren van alle stembureaus in de gemeenten. Donderdag publiceerde de Kiesraad haar toolkit ‘Tweede Kamerverkiezing 15 maart 2017’, waar gemeenten praktische zaken als checklists aangeleverd krijgen, maar ook sjablonen van stemformulieren en voorbeelden van legitimatiebewijzen.

In onze reeks ‘Wie organiseren de verkiezingen’ gaan we maandelijks in op de organisatie achter de verkiezingen.

Foto: Hugo

Sluiten
verkiezingsdebatten

De rol van verkiezingsdebatten

De rol van verkiezingsdebatten

Vorige week liet PVV-leider Geert Wilders via Twitter weten in maart deel te zullen nemen aan een één-op-één televisiedebat met VVD-voorman Mark Rutte, onder leiding van EenVandaag. Het programma liet zelf weten op 13 maart 2017 een debat te organiseren met de lijsttrekkers van de grootste twee partijen, zo schrijft BNR.

Volledig artikel

De rol van verkiezingsdebatten

Verschillende media hebben plannen voor debatten, maar bepalen de debatterende kandidaten op een later tijdstip, afhankelijk van de peilingen.

Foto: Bapti

Sluiten
Ontvangt Nederland tips and tricks van Europa met een waarnemersmissie?

Ontvangt Nederland tips and tricks van Europa?

Ontvangt Nederland tips and tricks van Europa?

Deze week vertrekt senator Tiny Kox op een waarnemingsmissie van de Raad van Europa naar Marokko om aldaar de parlementsverkiezingen te controleren. Sinds het Kopenhagen Document uit 1990 is het mogelijk voor lidstaten van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking (OVSE) om buitenlandse parlementariërs als waarnemers te ontvangen die het verkiezingsproces controleren. Tijdens de aankomende Tweede Kamerverkiezingen is dit mogelijk niet het geval.

Volledig artikel

Ontvangt Nederland tips and tricks van Europa?

In 1998 was Nederland het eerste Westerse land dat waarnemers uit andere landen op een missie ontving. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2006, 2010 en 2012 was er ook een waarnemersmissie in ons land om advies uit te brengen over de procedure.

De aankomende verkiezingen van 15 maart 2017 zijn de eerste waar, vooralsnog, geen uitnodiging voor is verstuurd aan de lidstaten van de OVSE.

Foto: DeVerkiezingswijzer

Sluiten
Begrotingsbeleid Rutte I en II 'natte vingerwerk' volgens Algemene Rekenkamer

Begrotingsbeleid Rutte I en II ‘natte vingerwerk’?

Begrotingsbeleid Rutte I en II ‘natte vingerwerk’?

Gisteren presenteerde de Algemene Rekenkamer haar nieuwste rapport over het effect van de beleidsmaatregelen van de kabinetten Rutte I en II. Het Financieele Dagblad schrijft vandaag, na een analyse van het rapport, dat de Rekenkamer het beleid van de afgelopen zes jaar als ‘natte vingerwerk’ kwalificeert. In een toelichting op het rapport adviseert de Raad aan een nieuw kabinet en een nieuwe Tweede Kamer: ‘weet welke impact beleid heeft’.

Volledig artikel

Begrotingsbeleid Rutte I en II ‘natte vingerwerk’?

Sluiten
Kiesdrempel tegen versplintering Pieter Pauw

Kiesdrempel ‘tegen versplintering’

Kiesdrempel ‘tegen versplintering’

De in Duitsland wonende onderzoeker Pieter Pauw bepleit vandaag in NRC dat een kiesdrempel een oplossing is om versplintering van het politieke landschap tegen te gaan. Hij stelt met verbazing te kijken naar het proces dat ‘iedereen met een duidelijke mening een partij begint’ en het daardoor versplinterende landschap.

Volledig artikel

Kiesdrempel ‘tegen versplintering’

In onder meer Duitsland, Zweden en België bestaat een kiesdrempel. In het eerste land bestaan op dit moment vijf partijen in de Bondsdag. In Nederland staan er nu 24 partijen op de kieslijst voor de aankomende verkiezingen volgens Pauw.

In 1956 is in de Nederlandse Kieswet een kiesdrempel van 0,67 procent van de kiesdeler vastgelegd. Verschillende malen zijn er moties en initiatiefwetsvoorstellen ingediend om de kiesdrempel te verhogen, maar hier was geen meerderheid voor in de Tweede Kamer. In Duitsland en België is de kiesdeler vijf procent van de kiesdeler, waardoor partijen dus ten minste vijf procent van het totale aantal stemmen voor zich moeten winnen.

Sluiten