Kabinet Rutte III beëdigd - De Verkiezingswijzer - Onafhankelijke informatie over de Tweedekamer Verkiezingen op 17 maart 2021

Kabinet-Rutte III beëdigd

Kabinet-Rutte III beëdigd

Vanmorgen is het kabinet Rutte III door koning Willem-Alexander beëdigd op het paleis Noordeinde in Den Haag. Voor de koning was dit de eerste keer dat hij een heel kabinet beëdigd heeft. Bij het aantreden van het vorige kabinet was koningin Beatrix nog het staatshoofd. Het aantreden maakt een einde aan het langste formatieproces in de Nederlandse geschiedenis; 225 dagen. Rond het middaguur volgde de traditionele bordesfoto.

Volledig artikel

Kabinet-Rutte III beëdigd

Door het aantreden van het nieuwe kabinet vinden er verschuivingen plaats in de Tweede Kamer. Aankomende dinsdag worden de volgende twaalf Kamerleden beëdigd:

 • Antoinette Laan-Geselschap (VVD)
 • Judith Tielen (VVD)
 • Hayke Veldman (VVD)
 • Rudmer Heerema (VVD)
 • Wybren van Haga (VVD)
 • Leendert de Lange (VVD)
 • Evert Jan Slootweg (CDA)
 • Lenny Geluk-Poortvliet (CDA)
 • Monica den Boer (D66)
 • Matthijs Sienot (D66)
 • Joost Sneller (D66)
 • Stieneke van der Graaf (ChristenUnie)

Meer weten over de kabinetsformatie? Lees verder in ons nieuwsoverzicht.

Sluiten
samenkomst kandidaat-ministers - De Verkiezingswijzer - Onafhankelijke informatie over de Tweedekamer Verkiezingen op 17 maart 2021

Samenkomst ministers tijdens constituerend beraad

Samenkomst ministers tijdens constituerend beraad

Vandaag komen de kandidaat-ministers van het nieuwe kabinet-Rutte III voor het eerst samen. Tijdens dit 'constituerend beraad' worden de portefeuilles van de ministers en staatssecretarissen officieel vastgesteld. De bewindspersonen verklaren daarnaast dat zij het eens zijn met de inhoud van het regeerakkoord. Het constituerend beraad volgt na de gesprekken die formateur Rutte de afgelopen dagen voerde met alle nieuwe ministers en staatssecretarissen.

Volledig artikel

Samenkomst ministers tijdens constituerend beraad

Morgen wordt het nieuwe kabinet officieel beëdigd door de Koning. Daarna volgt de traditionele bordesfoto op paleis Noordeinde en de wisseling van de wacht op de verschillende ministeries. De eerste ministerraad vindt aankomende vrijdag plaats. Het debat over de regeringsverklaring staat voor volgende week op de planning.

Duo-ministers
Ondertussen heeft de Eerste Kamer om helderheid gevraagd over de samenstelling van het nieuwe kabinet. Eerste Kamervoorzitter Broekers-Knol wil weten wie op deze ministeries de baas wordt en of dit staatsrechtelijk mogelijk is. De Grondwet bepaalt in artikel 44 namelijk dat slechts één minister de leiding van een departement kan hebben, maar op een aantal ministeries zijn voorgenomen benoemingen van meerdere ministers.

Meer weten over de kabinetsformatie? Lees verder in ons nieuwsoverzicht of bekijk onze overzichtspagina voor meer informatie over het formatieproces.

Sluiten
stand van zaken - De Verkiezingswijzer - Onafhankelijke informatie over de Tweedekamer Verkiezingen op 17 maart 2021

De mogelijke ministers in Rutte III

De mogelijke ministers in Rutte III

De afgelopen dagen lekten verscheidene namen van mogelijke toekomstige ministers in Rutte III uit. Op basis van de namen die de NOS en De Telegraaf noemen, is hieronder een overzicht opgesteld. Hierbij valt op dat de informatie over Carola Schouten (CU) en Andries Heidema (CU) nog tegenstrijdig is.

Volledig artikel

De mogelijke ministers in Rutte III

 • Sander Dekker (VVD) op Veiligheid
 • Eric Wiebes (VVD) op Economische Zaken en Klimaat
 • Halbe Zijlstra (VVD) op Buitenlandse Zaken
 • Hugo de Jonge (CDA) op Ouderenzorg en vice-premier
 • Ank Bijleveld (CDA) op Defensie
 • Wopke Hoekstra (CDA) op Financiën
 • Ferdinand Grapperhaus (CDA) op Justitie,
 • Carola Schouten (CU) op VWS en vice-premier
 • Carola Schouten (CU) of Andries Heidema (CU) op Landbouw
 • Kasja Ollongren (D66) op Binnenlandse Zaken en vicepremier
 • Ingrid van Engelshoven (D66) op Onderwijs
 • Wouter Koolmees (D66) op Sociale Zaken
 • Tom de Bruijn (D66) op Ontwikkelingssamenwerking

Ondanks dat de genoemde namen vrij zeker zijn, blijven het volgens de NOS dagkoersen. In principe zouden hele ministeries nog op het laatste moment van de ene naar de andere partij kunnen overgaan. Ondertussen roept afzwaaiende minister Jet Bussemaker op om de ministers- en staatssecretarisposten in het nieuwe kabinet 50/50 te verdelen onder mannen en vrouwen, aldus de Volkskrant. Eerder noemde formateur Rutte de verdeling man-vrouw secundair.

Meer weten over de kabinetsformatie? Lees verder in ons nieuwsoverzicht of bekijk alle brieven aan de informateur.

 

 

Sluiten
debatten opgeschort - De Verkiezingswijzer - Onafhankelijke informatie over de Tweedekamer Verkiezingen op 17 maart 2021

Debatten opgeschort tot aan de regeringsverklaring

Debatten opgeschort tot aan de regeringsverklaring

Gisteren besloot de Tweede Kamer debatten en het vragenuur op te schorten tot na het debat over de regeringsverklaring. Waarschijnlijk zal dit debat op 31 oktober en 1 november plaatsvinden. De gedachte is dat debatten voeren met de demissionaire bewindspersonen weinig zin heeft nu er een nieuw regeerakkoord ligt. De Kamer vindt dat de maatregelen uit het nieuwe regeerakkoord verdedigd moeten worden door de bewindspersonen van Rutte III.

Volledig artikel

Debatten opgeschort tot aan de regeringsverklaring

Meer weten over de kabinetsformatie? Lees verder in ons nieuwsoverzicht of bekijk onze overzichtspagina voor meer informatie over het formatieproces.

Sluiten
invulling kabinet Rutte III - De Verkiezingswijzer - Onafhankelijke informatie over de Tweedekamer Verkiezingen op 17 maart 2021

Meer bekend over invulling kabinet Rutte III

Meer bekend over invulling kabinet Rutte III

Kabinet Rutte III gaat zestien ministers en acht staatssecretarissen tellen. Volgens de Telegraaf keert de minister van Landbouw definitief terug in het nieuwe kabinet. Verder komen er volgens hen ook ministers van Financiën, Sociale Zaken, Algemene Zaken, Defensie, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, Infrastructuur en Economische Zaken & Klimaat. De vier partijen hebben verder besloten om op de departementen Veiligheid & Justitie, Onderwijs en Volksgezondheid ieder twee ministers te zetten. Rutte verwacht dat op 26 oktober een nieuw kabinet op de bordes staat, aldus NU.nl.

Volledig artikel

Meer bekend over invulling kabinet Rutte III

Ministeries

Formateur Rutte zegt dat VVD, CDA, D66 en CU het eens zijn geworden over de verdeling van de ministersposten, aldus het AD. Al kan er volgens hem nog wel geschoven worden als de juiste mensen niet gevonden worden. Rutte wordt als minister-president in ieder geval de minister van Algemene Zaken. Verder verwacht de NOS ten aanzien van de ‘vierhoek’ (de belangrijke ministeries) een CDA’er als de waarschijnlijke minister van Financiën, een D66’er als minister van Economische Zaken en ten slotte zou dan het ministerie van Sociale Zaken naar CU gaan.

Waarschijnlijke kandidaten

De partijleiders zullen vanaf nu mensen gaan benaderen om bewindspersoon te worden. De NOS noemt de namen van de mensen die in ieder geval op het lijstje staan van de formerende partijen. Bij VVD gaat het om Jan Anthonie Bruijn, Halbe Zijlstra, Cora van Nieuwenhuizen, Tamara van Ark, Ineke Dezentjé Hamming, Sander Dekker en Eric Wiebes. De NOS acht de kans klein dat Jeanine Hennis terugkomt. Bij het CDA gaat het om Hugo de Jonge, Raymond Knops, Wopke Hoekstra, Esther de Lange en Anke Bijleveld. Bij D66 worden Kajsa Ollongren, Wouter Koolmees en Ingrid van Engelshoven genoemd. En ten slotte staan bij CU in ieder geval Carola Schouten en Arie Slob erop.

Meer weten over de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen en analyses.

Sluiten
Rutte formateur - De Verkiezingswijzer - Onafhankelijke informatie over de Tweedekamer Verkiezingen op 17 maart 2021

Mark Rutte aangewezen als formateur

Mark Rutte aangewezen als formateur

Vanmiddag heeft de Tweede Kamer Mark Rutte (VVD) aangewezen als formateur. Formateur Rutte moet nu de nieuwe ministers en staatssecretarissen bij elkaar zoeken en de posten over de vier partijen verdelen. De benoeming van Rutte gebeurde na een debat over het eindverslag van informateur Gerrit Zalm. Afgelopen dinsdag presenteerden VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hun regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'. Rutte streeft ernaar de nieuwe ministersploeg op donderdag 26 oktober te presenteren.

Volledig artikel

Mark Rutte aangewezen als formateur

Verschillende fractievoorzitters maakten van de gelegenheid gebruik om alvast over de inhoud van het regeerakkoord te debatteren. Zo vroeg Lodewijk Asscher (PvdA) het aanstaande kabinet om de bezuiniging op de wijkverpleging terug te draaien en ageerde Jesse Klaver (GroenLinks) tegen de geplande btw-verhoging.

Meer weten over de laatste fase van de kabinetsformatie? Bekijk hier onze overzichtspagina met meer uitleg over de procedure of lees de laatste achtergrondartikelen en analyses in ons nieuwsoverzicht.

Sluiten
regeerakkoord openbaar gemaakt - De Verkiezingswijzer - Onafhankelijke informatie over de Tweedekamer Verkiezingen op 17 maart 2021

Regeerakkoord openbaar gemaakt

Regeerakkoord openbaar gemaakt

Vanmiddag heeft informateur Gerrit Zalm het regeerakkoord overhandigd aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Vervolgens hebben Rutte (VVD), Buma (CDA), Pechtold (D66) en Segers (CU) het gepresenteerd. Via deze link is het regeerakkoord te downloaden.

Volledig artikel

Regeerakkoord openbaar gemaakt

Meer weten over de kabinetsformatie? Lees verder in ons nieuwsoverzicht.

Sluiten
debat regeringsverklaring - De Verkiezingswijzer - Onafhankelijke informatie over de Tweedekamer Verkiezingen op 17 maart 2021

Tweede Kamer stelt de begrotingsbehandelingen uit

Tweede Kamer stelt de begrotingsbehandelingen uit

Afgelopen woensdag heeft Kamerlid Mark Harbers (VVD) tijdens de regeling van werkzaamheden een verzoek tot uitstel van de begrotingsbehandelingen gedaan. Hiervoor kreeg hij steun van een meerderheid van de Tweede Kamer. Pas wanneer een nieuw kabinet is aangetreden gaat de Tweede Kamer over de begrotingen debatteren. Eerder werden ook de Algemene Politieke Beschouwingen en de Algemene Financiële Beschouwingen uitgesteld.

Volledig artikel

Tweede Kamer stelt de begrotingsbehandelingen uit

Zodra het nieuwe kabinet zijn plannen bekend heeft gemaakt, zal de Tweede Kamer eerst een debat over de regeringsverklaring organiseren. Tijdens dit debat zou duidelijk moeten worden welke ruimte het kabinet heeft om zijn plannen uit te voeren en hoe groot de steun daarvoor is. Vervolgens zullen kort daarna de Algemene Financiële Beschouwingen gepland worden, waarin de financieel specialisten van de Kamerfracties de rijkbegroting samen met de minister en staatssecretaris van Financiën bespreken. De Tweede Kamer zal daarna de begroting van elk ministerie afzonderlijk behandelen. De Tweede Kamer heeft daarbij het recht de voorstellen te wijzigen.

Meer weten over de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen en analyses.

Sluiten
Regeerakkoord waarschijnlijk maandag - De Verkiezingswijzer - Onafhankelijke informatie over de Tweedekamer Verkiezingen op 17 maart 2021

Elsevier: “Regeerakkoord waarschijnlijk maandag of dinsdag klaar”

Elsevier: “Regeerakkoord waarschijnlijk maandag of dinsdag klaar”

Volgens Elsevier is het regeerakkoord waarschijnlijk maandag of anders dinsdag klaar. In het regeerakkoord komen de afspraken over het beleid van de komende jaren te staan. Volgens ingewijden wordt momenteel gewerkt aan de laatste loodjes.

Volledig artikel

Elsevier: “Regeerakkoord waarschijnlijk maandag of dinsdag klaar”

Procedure
Na de afronding van het regeerakkoord wordt het eerst besproken in de fracties. Vervolgens krijgt de Tweede Kamervoorzitter het aangeboden. Daarna kan de Tweede Kamer tijdens een debat Mark Rutte aanwijzen als formateur van zijn derde kabinet. Tijdens dit debat wordt ook het eindverslag van informateur Gerrit Zalm besproken.

Het nieuwe kabinet laat waarschijnlijk nog wel even op zich wachten. Door het herfstreces, het staatsbezoek van koning Willem Alexander aan Portugal en een Europese top waar Rutte aanwezig moet zijn duurt het volgens Elsevier vermoedelijk nog ongeveer twee weken voordat Rutte III op het bordes staat.

Meer weten over de kabinetsformatie? Lees verder in ons nieuwsoverzicht.

Sluiten

Taskforce Rookvrije Start

Taskforce Rookvrije Start

De Taskforce Rookvrije Start heeft een brief gestuurd aan informateur Gerrit Zalm. In deze brief vragen zij de formerende partijen drie door hen opgestelde maatregelen op te nemen in het regeerakkoord.

 • Onderwerp: een rookvrije start voor ieder kind
 • Volledige brief: Brief informateur
 • Volledig artikel

  Taskforce Rookvrije Start

  Sluiten

  ONL voor Ondernemers

  ONL voor Ondernemers

  De stichting ONL voor Ondernemers heeft een brief gestuurd aan de informateur. Hierin dragen zij namens ONL voor Ondernemers en ICT-ondernemerscollectief The Future Group de formerende partijen mogelijke oplossingen aan voor de problematiek omtrent de Wet DBA en de kwalificatie van arbeidsrelaties.

 • Onderwerp: Korte termijnoplossing Wet DBA en kwalificatie arbeidsrelatie
 • Volledige brief: Brief ONL voor Ondernemers aan de informateur
 • Volledig artikel

  ONL voor Ondernemers

  Sluiten

  Vereniging voor Mediators in Strafzaken (VMSZ)

  Vereniging voor Mediators in Strafzaken (VMSZ)

  De Vereniging voor Mediators in Strafzaken (VMSZ) heeft een brief gestuurd naar Gerrit Zalm. Hierin pleiten zij voor een structurele financiering van Mediation in Strafzaken.

 • Onderwerp: Structurele financiering Mediation in Strafzaken
 • Volledige brief: Brief aan Zalm
 • Volledig artikel

  Vereniging voor Mediators in Strafzaken (VMSZ)

  Sluiten
  cultuurpakket formatie - De Verkiezingswijzer - Onafhankelijke informatie over de Tweedekamer Verkiezingen op 17 maart 2021

  Formerende partijen willen cultuurpakket op scholen verplichten

  Formerende partijen willen cultuurpakket op scholen verplichten

  VVD, CDA, D66 en CU willen met een cultuurpakket leerlingen op een positieve manier bijspijkeren over de Nederlandse identiteit, aldus De Telegraaf. Extra aandacht voor het Wilhelmus en de Grondwet zijn in ieder geval onderdeel van dit pakket. Ook omvat het pakket schooluitjes naar de Tweede Kamer en musea. Het Rijksmuseum zou minstens eenmaal bezocht moeten worden. Een gedeelte van de scholen organiseert dergelijke uitjes al. Met de plannen van de formerende partijen wordt dit voortaan een verplicht onderdeel.

  Volledig artikel

  Formerende partijen willen cultuurpakket op scholen verplichten

  Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen werd volgens Elsevier de Nederlandse identiteit onverwachts een belangrijk thema. Met name Buma van het CDA pleitte voor het meer bewustmaken van kinderen van de Nederlandse identiteit. Ook tijdens de HJ Schoolezing pleitte hij voor een herwaardering van de Nederlandse cultuur. De doorvertaling van de posities van de politieke partijen in dit cultuurpakket was volgens De Telegraaf niet eenvoudig. Waar bijvoorbeeld CDA en CU veel waarde hechten aan de gemeenschap, zien VVD en D66 meer in het individu.

  Meer weten over de kabinetsformatie? Lees verder in ons nieuwsoverzicht.

  Sluiten

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een brief gestuurd aan informateur Gerrit Zalm. Hierin schetsen zij kort de problematiek in het sociale domein. De VNG pleit voor een snelle oplossing van deze problemen.

 • Onderwerp: Vraagstukken sociaal domein
 • Volledige brief: Brief over het sociaal domein
 • Volledig artikel

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

  Sluiten

  IPO, UvW en VNG

  IPO, UvW en VNG

  Het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een brief gestuurd aan de informateur. Deze brief is een inhoudelijke aanvulling op een eerder gesprek dat zij hebben gehad met de onderhandelaars aan de formatietafel. Zo benadrukken het IPO, de UvW en de VNG onder andere het belang van een compacte en duurzame Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van alle overheden.

 • Onderwerp: Vervolg op gesprek d.d. 14 september jl
 • Volledige brief: Geachte heer Zalm
 • Volledig artikel

  IPO, UvW en VNG

  Sluiten

  Groentenfruit Huis

  Groentenfruit Huis

  Het Groentenfruit Huis heeft een brief gestuurd aan de informateur. Ze reageren in de brief op de geruchten over een voorgenomen verhoging van het lage BTW tarief in het regeerakkoord. Het Groentenfruit Huis pleit ervoor geen BTW-verhoging toe te passen op groenten en fruit.

 • Onderwerp: Zorg naar aanleiding van discussie over verhoging BTW-tarief groenten en fruit
 • Volledige brief: Geachte heer Zalm
 • Volledig artikel

  Groentenfruit Huis

  Sluiten
  - De Verkiezingswijzer - Onafhankelijke informatie over de Tweedekamer Verkiezingen op 17 maart 2021

  Klaas Dijkhoff vervangt Jeanine Hennis als minister van Defensie

  Klaas Dijkhoff vervangt Jeanine Hennis als minister van Defensie

  Demissionair staatssecretaris van Veiligheid & Justitie Klaas Dijkhoff (VVD) vervangt de gisteren opgestapte Jeanine Hennis (VVD) als minister van Defensie, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Na het debat over het fatale mortierongeval stapte Hennis samen met de Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp op. Volgens een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid was het ministerie van Defensie ernstig tekortgeschoten.

  Volledig artikel

  Klaas Dijkhoff vervangt Jeanine Hennis als minister van Defensie

  Volgens het AD breekt Rutte II hiermee een record. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er niet zoveel ministers en staatssecretarissen opgestapt vanwege een schandaal. Alleen tijdens het kabinet-Balkenende IV vertrokken meer bewindspersonen, namelijk dertien. Tijdens dat kabinet stapten echter alle PvdA’ers op als gevolg van een conflict over de militaire missie in Uruzgan. Onder Rutte II zijn vijf bewindspersonen van de VVD gevallen en twee van de PvdA: Frans Weekers (VVD), Ivo Opstelten (VVD), Fred Teeven (VVD), Ard van der Steur (VVD), Jeanine Hennis (VVD), Wilma Mansveld (PvdA) en Co Verdaas (PvdA).

  Meer weten over de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen en analyses.

  Sluiten
  - De Verkiezingswijzer - Onafhankelijke informatie over de Tweedekamer Verkiezingen op 17 maart 2021

  SCP: “Burgers vinden zorg belangrijkste prioriteit voor nieuw kabinet”

  SCP: “Burgers vinden zorg belangrijkste prioriteit voor nieuw kabinet”

  Voor burgers is de zorg met afstand de belangrijkste prioriteit voor het nieuwe kabinet, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). 45% van de respondenten gaf de gezondheidszorg en de ouderenzorg op als voornaamste actiepunt voor de nieuwe regering. Andere veelvoorkomende antwoorden waren immigratie/integratie (31%), economie/inkomensverschillen (24%) en het onderwijs (20%).

  Volledig artikel

  SCP: “Burgers vinden zorg belangrijkste prioriteit voor nieuw kabinet”

  De zorg was de afgelopen weken een heet hangijzer in de Nederlandse politiek. Zo heeft het Zorginstituut Nederland (ZIN) nieuwe kwaliteitseisen voor verpleeghuizen opgesteld die vanaf 2021 jaarlijks 2,1 miljard gaan kosten. Ondanks dat VVD, CDA, D66 en CU een nieuw kabinet aan het vormen zijn en hierdoor ineens minder financiële speelruimte hebben, zijn plannen van het Zorginstituut altijd juridisch bindend. De betrokken actoren waren allen in zekere mate verrast. Allereerst gaf de voorzitter van de Kwaliteitsraad van het ZIN Jan Kremer aan zowel niet te hebben verwacht dat het 2,1 miljard zou kosten als dat de Kamer of het kabinet daar niks meer over te zeggen zou hebben, aldus de NRC. Ook een woordvoerder van staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA, Zorg) gaf aan dat de staatssecretaris niet wist dat het systeem zo werkte.

  Afgelopen dinsdag is het wetsvoorstel dat een stijging van het eigen risico in 2018 moet voorkomen zowel in de Tweede als de Eerste Kamer aangenomen. Dinsdagavond voerde de Eerste Kamer een plenair debat met demissionair minister Schippers. Ondanks de kritiek van enkele fracties op de gevolgde procedure en op de impact van de maatregel werd het wetsvoorstel aangenomen.

  Sluiten
  - De Verkiezingswijzer - Onafhankelijke informatie over de Tweedekamer Verkiezingen op 17 maart 2021

  G4 aan de formatietafel

  G4 aan de formatietafel

  Vandaag hebben de informateur en de formerende partijen de vertegenwoordigers van de G4-steden ontvangen. De G4 is het samenwerkingsverband tussen de vier grootste steden van Nederland. De vertegenwoordigers van deze steden waren Kajsa Ollongren (locoburgemeester van Amsterdam), Pauline Krikke (burgemeester van Den Haag), Ahmed Aboutaleb (burgemeester van Rotterdam) en Jan van Zanen (burgemeester van Utrecht).

  Volledig artikel

  G4 aan de formatietafel

  Sluiten
  - De Verkiezingswijzer - Onafhankelijke informatie over de Tweedekamer Verkiezingen op 17 maart 2021

  Informateur: “geen verhoging eigen risico”

  Informateur: “geen verhoging eigen risico”

  Informateur Gerrit Zalm heeft laten weten dat de formerende partijen snel de wet willen veranderen om een verhoging van het eigen risico tegen te gaan, aldus Elsevier. De Tweede Kamer had hier eerder duidelijkheid over gevraagd. Het eigen risico zou volgend jaar anders stijgen van 385 euro naar 400 euro. Gerrit Zalm heeft daarom een brief gestuurd naar demissionair minister Schippers. De wens van de onderhandelende partijen vergt namelijk een wijziging van de Zorgverzekeringswet die voor 1 oktober in het Staatsblad gepubliceerd dient te zijn. Schippers heeft in haar reactie laten weten haar best te doen de wetswijziging aanstaande dinsdag beschikbaar te stellen aan het parlement. In diezelfde brief gaf Schippers aan dat tegenover het voorkomen van een verhoging van het eigen risico, een verhoging van de zorgpremie staat.

  Volledig artikel

  Informateur: “geen verhoging eigen risico”

  Volgens Elsevier zorgde het bericht van informateur Zalm voor tevreden reacties. Geen enkele politieke partij is namelijk voor een verhoging van het eigen risico. De reactie draaide echter met 180 graden toen de Kamer vernam dat de zorgpremie in 2018 op jaarbasis met 10 euro stijgt. Verscheidene partijen uitten zich vervolgens kritisch ten aanzien van de plannen. Mona Keijzer (CDA) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) gaven in hun reactie aan de premieverhoging door de omstandigheden als onvermijdelijk te zien.

  Nu er uitsluitsel is over het eigen risico, willen meerdere partijen in de Kamer ook duidelijkheid over toeslagen en andere belastingregelingen, aldus het AD. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer vroeg de informateur of de formerende partijen plannen hebben de huurtoeslag, zorgtoeslag en soortgelijke regelingen volgend jaar te wijzigen. Nijboer wil voor dinsdagmiddag hierover een brief ontvangen.

  Meer weten over de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht.

  Sluiten
  - De Verkiezingswijzer - Onafhankelijke informatie over de Tweedekamer Verkiezingen op 17 maart 2021

  Prinsjesdag 2017

  Prinsjesdag 2017

  Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft vanmiddag de ‘beleidsarme’ Miljoenennota aan de Tweede Kamer aangeboden. De NOS heeft de zaken die zij het belangrijkst en het opvallendst vinden geplaatst in een overzicht. Een deel van deze zaken was al reeds gelekt. Het begrotingsoverschot komt uit op zo’n zes miljard euro. Daarnaast daalt de staatsschuld naar 53,7 procent van het bruto binnenlands product. Hierdoor bevindt Nederland zich ruim onder de Europese norm van 60 procent.

  Het demissionair kabinet trekt het aankomende jaar onder andere meer geld uit voor verpleeghuizen, de infrastructuur, terrorismebestrijding, de verhoging van het salaris van basisschoolleraren, een buffer voor de Belastingdienst en extra budget voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De zorg wordt voor iedereen duurder.

  Volledig artikel

  Prinsjesdag 2017

  Koopkracht

  Ondanks het bedrag van ongeveer een half miljard voor de verbetering van de koopkracht, zal ongeveer 18 procent van de huishoudens hier geen verbetering in merken. Volgens de NRC is de koopkracht van de meeste Nederlanders in 2017 er minder op vooruit gegaan dan verwacht. Dit wordt geconcludeerd op basis van bijgestelde ramingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voornamelijk door de hoger dan verwachte inflatie daalt dit jaar de koopkracht van diverse inkomensgroepen, waaronder die van tweeverdieners en gepensioneerden.

  Bij zijn toelichting op de Troonrede zei premier Rutte dat het niet alleen de verantwoordelijkheid is van de politiek om meer mensen te laten profiteren van de economische voorspoed, aldus de NOS. De politiek kan dat volgens hem maar gedeeltelijk leveren. Hij doet, net als de president van De Nederlandsche Bank, een oproep aan werkgevers en vakbonden om de lonen te verhogen.

  Raad van State

  De Raad van State heeft al gereageerd op de Miljoenennota. Ze hebben zich onder meer kritisch geuit over de eerdergenoemde ‘koopkrachtreparatie’ en de beschikbare budgettaire ruimte, aldus de NRC. De koopkrachtreparatie voor gepensioneerden noemen ze een slecht idee en niet voor herhaling vatbaar. Hiermee zouden de werkenden dubbel geraakt worden, namelijk doordat hun eigen toekomstige koopkracht lager uitvalt en daarbij door de reparatie te moeten betalen.

  Ten aanzien van de beschikbare budgettaire ruimte maakt de Raad van State zich zorgen om de overheidsfinanciën die zij door een aantal factoren toch kwetsbaar achten. Twee van deze factoren zijn de oplopende kosten van de gezondheidszorg en de kosten om te voldoen aan internationale verdragen, waaronder de NAVO-norm en normen in het klimaatverdrag van Parijs.

  Defensie

  Volgens Elsevier hebben de militaire vakbonden naar aanleiding van de Troonrede ‘furieus’ gereageerd. In de Troonrede zei koning Willem-Alexander dat militairen onze steun en grote respect verdienen. Ondanks dat defensie bij alle partijen weer speelt, wordt er met geen woord gesproken over meer geld en investeringen in defensie.

  De voorzitter van de militaire vakbond AFMP/FNV geeft aan dat defensiemedewerkers in grote onzekerheid leven of er in de toekomst voor hen nog een plek is. Op de verwachting dat de formerende partijen 1 miljard euro extra willen uitrekken voor defensie, reageert de voorzitter dat dit te weinig is. Ze zegt dat er minimaal 2,5 miljard euro nodig is.

  Meer weten over de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht.

   

  Sluiten
  - De Verkiezingswijzer - Onafhankelijke informatie over de Tweedekamer Verkiezingen op 17 maart 2021

  Prinsjesdag met een demissionair kabinet

  Prinsjesdag met een demissionair kabinet

  Prinsjesdag met een demissionair kabinet betekent weinig nieuwe plannen en maatregelen. Het huidige kabinet regeert door en behandelt de lopende zaken. Zij maken in principe geen plannen waarvoor extra geld nodig is. Waarom gaat Prinsjesdag dan door? Volgens de NOS is de belangrijkste reden artikel 65 van de Grondwet, waarin staat dat de regering ieder jaar haar plannen op de derde dinsdag van september via de Koning bekendmaakt.

  Volledig artikel

  Prinsjesdag met een demissionair kabinet

  Vandaag presenteert de Koning dus net als ieder jaar de regeringsplannen in de Troonrede en levert de minister van Financiën het koffertje aan. Dit koffertje bevat allereerst de Miljoenennota met een overzicht van de staat van de Nederlandse economie en de overheidsfinanciën. Ook is in dit koffertje de rijksbegroting met de verdeling van de budgetten voor ieder ministerie opgenomen. Het is overigens de tweede keer dat Mark Rutte met een demissionair kabinet Prinsjesdag meemaakt. Het Kabinet Rutte-I was in 2012 namelijk demissionair op de derde dinsdag van september. Net als dit jaar hield de Kamer toen ook geen Algemene Politieke Beschouwingen.

  Het opstellen van de begroting noemde VVD-onderhandelaar Zijlstra volgens de NOS ‘simultaan schaken’. De VVD moest rekening houden met de huidige kabinetspartner PvdA en tegelijkertijd met CDA, D66 en CU. De verhoging van het salaris van basisschoolleraren en extra geld voor verpleeghuizen waren twee van de onderwerpen waarover geschaakt werd. Dit is volgens Elsevier echter in tegenspraak met de ongeschreven regel dat een demissionair kabinet een beleidsarme begroting moet opstellen.

  Meer weten over de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht.

  Foto: zoetnet

  Sluiten
  financiën politieke partijen

  Het CPB bekijkt plannen formatie

  Het CPB bekijkt plannen formatie

  Volgens het AD ligt 95 procent van wat doorgerekend moet worden voor de formerende partijen bij het Centraal Planbureau (CPB). Het CPB kijkt naar de financiële gevolgen van deze voorstellen. Het (toekomstige) regeerakkoord kan op basis van deze berekeningen aangepast worden. De overige 5 procent gaat over gevoeligere zaken.

  Volledig artikel

  Het CPB bekijkt plannen formatie

  Het houdbaarheidsoverschot

  Volgens de NRC heeft het aankomend kabinet het grootste begrotingsoverschot in tien jaar. Voor het einde van de kabinetsperiode wordt een begrotingsoverschot van meer dan 13 miljard voorspeld. Desondanks gaven de formerende partijen aan dat de ruimte voor extra bestedingen tegenvalt. Bij de berekeningen houdt het CPB namelijk rekening met het houdbaarheidssaldo. Met dit saldo wordt ingeschat of de overheid in 2060 dezelfde voorzieningen kan betalen als nu. Een houdbaarheidstekort betekent dat er ergens in de toekomst waarschijnlijk een bezuiniging of belastingverhoging nodig zal zijn.

  Recentelijk is het houdbaarheidsoverschot sterk verslechterd. Dat betekent dat er nu minder geld is om uit te geven. Desondanks zijn er drie manier om alsnog meer geld uit te geven, namelijk nieuwe hervormingen, slimme trucs en eenmalige uitgaven.

  Hoger btw-tarief

  Een verhoging van het lagere btw-tarief van zes procent naar acht procent is een van de opties die op tafel ligt om meer geld beschikbaar te krijgen, aldus de Telegraaf. Momenteel vallen onder meer voedselproducten, kappers en schoenmakers onder het lage tarief. Vooral in de grensregio’s kunnen de hogere tarieven negatieve gevolgen hebben voor hun concurrentiepositie. Mede daarom bestaan er volgens de Telegraaf nog twijfels bij de formerende partijen. Tegenover hogere btw-tarieven zou dan een verlaging van de inkomstenbelasting staan. Deze verlaging is een wens die gedeeld wordt door de onderhandelende partijen.

  Meer weten over de laatste ontwikkelingen rondom de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht.

  Sluiten
  overeenstemming kabinet Rutte-III - De Verkiezingswijzer - Onafhankelijke informatie over de Tweedekamer Verkiezingen op 17 maart 2021

  NOS: “Opnieuw overeenstemming bereikt over onderwerpen”

  NOS: “Opnieuw overeenstemming bereikt over onderwerpen”

  Volgens de NOS zijn de formerende partijen het eens geworden over twee onderwerpen in het migratiedossier. Het betreft nieuwe vluchtelingendeals en een nieuwe bed-bad-broodregeling. Ten aanzien van het migratiedossier zijn alleen de onderhandelingen over de permanente hervestiging van vluchtelingen en het kinderpardon nog niet afgerond, aldus NOS.

  Volledig artikel

  NOS: “Opnieuw overeenstemming bereikt over onderwerpen”

  Voor de vluchtelingendeals fungeert de deal van de Europese Unie met Turkije als model. De deal moet zorgen voor meer opvang in de regio en minder boten op de Middellandse Zee. Premier Rutte mag namens Nederland pleiten voor meer dergelijke afspraken, op voorwaarde dat de deals voldoen aan internationale verdragen.

  De plannen voor de nieuwe bed-bad-broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers zijn grotendeels door de gemeenten zelf aangedragen. In Nederland worden acht opvanglocaties verspreid waar gemeenten de uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe kunnen sturen. Bij deze opvanglocaties zal het beleid erop gericht zijn dat de uitgeprocedeerden binnen twee maanden terugkeren.

  De (aankomende) oppositie probeerde deze week ondertussen de eenheid van de formerende partijen te testen, aldus de Volkskrant. Twee moties werden ingediend over gevoelige onderwerpen voor de formatie, namelijk een motie over de financiering van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) en een motie tegen het verhogen van het eigen risico in 2018. De eerste motie werd met 83 tegenstemmen verworpen. De tweede met 75 stemmen.

  Verder lezen over de ontwikkelingen rondom de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste achtergrondartikelen en analyses.

  Sluiten
  - De Verkiezingswijzer - Onafhankelijke informatie over de Tweedekamer Verkiezingen op 17 maart 2021

  De kabinetsformatie van 76 zetels

  De kabinetsformatie van 76 zetels

  VVD, CDA, D66 en CU hebben in de Eerste en Tweede Kamer een meerderheid van respectievelijk 38 en 76 zetels. Er is in beide Kamers dus maar één dwarsliggend Kamerlid nodig om deze meerderheid in gevaar te brengen. De NRC stelde aan ruim tien zittende of voormalige Kamerleden de vraag wie in de Kamer de coalitie de aankomende jaren stress zou kunnen bezorgen. Op basis hiervan zijn de namen van een vijftal mogelijke tegenstemmers gevallen, namelijk Pieter Omtzigt (CDA), Vera Bergkamp (D66), Joel Voordewind (CU), Maurits von Martels (CDA) en Anne Mulder (VVD).

  Volledig artikel

  De kabinetsformatie van 76 zetels

  Naast tegenstemmers zijn ook afsplitsende Kamerleden een risico. Voor de verkiezingen hebben in ieder geval het CDA en de VVD alle kandidaat-Kamerleden een intentieverklaring laten tekenen. Hierin hebben de kandidaat-Kamerleden beloofd de hele termijn af te maken. Daarnaast wordt volgens de NRC geprobeerd de Kamerleden sterker aan het uiteindelijke regeerakkoord te binden door ze actief te betrekken bij de onderhandelingen.

  Meer weten over de kabinetsformatie? Lees verder in ons nieuwsoverzicht.

  Sluiten
  eerste kamer voorzitter - De Verkiezingswijzer - Onafhankelijke informatie over de Tweedekamer Verkiezingen op 17 maart 2021

  Eerste Kamervoorzitter vreest voor ‘dichtgetimmerd’ regeerakkoord

  Eerste Kamervoorzitter vreest voor ‘dichtgetimmerd’ regeerakkoord

  Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol (VVD) vindt een mogelijk 'dichtgetimmerd' regeerakkoord slecht voor de democratie. Dat zei de Kamervoorzitter in het radioprogramma Kamerbreed, aldus Elsevier. Ze vermoedt dat de formatie relatief veel tijd kost doordat men op allerlei details overeenstemming wil bereiken. Dat belemmert (uiteindelijk) de discussie, terwijl de democratie juist gebaat is bij een goed debat.

  Volledig artikel

  Eerste Kamervoorzitter vreest voor ‘dichtgetimmerd’ regeerakkoord

  Ankie Broekers-Knol is niet de eerste prominente politicus die zich kritisch uitlaat over de kabinetsformatie. Afgelopen vrijdag noemde demissionair minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem de snelheid van de formatie bijvoorbeeld problematisch. Voormalig politicus Piet Hein Donner, vicepresident van de Raad van State, merkte op zijn beurt het weinige onderlinge vertrouwen tussen de formerende politieke partijen op.

  Meer weten over de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste ontwikkelingen.

  Sluiten
  formatie ministers

  Zestien ministers verwacht in kabinet Rutte-III

  Zestien ministers verwacht in kabinet Rutte-III

  Volgens insiders wordt het kabinet Rutte-III waarschijnlijk uitgebreid met drie ministers, aldus de Telegraaf. Het kabinet Rutte-II kent een dertiental ministers. VVD zou er dan zes krijgen waaronder de minister-president, CDA en D66 krijgen er ieder vier en CU twee. De beslissing hierover moet nog genomen worden, alsook over de precieze invulling. Er wordt volgens de Telegraaf in ieder geval gesproken over een minister voor Klimaatzaken, een minister van Landbouw en een minister voor Immigratie en Integratie.

  Volledig artikel

  Zestien ministers verwacht in kabinet Rutte-III

  Het omvangrijke departement van Veiligheid en Justitie (V&J) is een van de ingewikkeldste puzzels, aldus Het Parool. De meningen hierover zijn verdeeld. VVD en CDA willen politie en justitie bijeenhouden, terwijl D66 en CU ze liever opsplitsen. Een mogelijke oplossing is het weghalen van immigratie en asiel bij V&J. Die portefeuille zou dan overgenomen worden door de hiervoor genoemde minister voor Immigratie en Integratie.

  Meer weten over de kabinetsformatie? Lees verder in ons nieuwsoverzicht.

  Sluiten