groenlinks serieuze poging

Oud-informateur Kamp: ‘Serieuze poging met GroenLinks’

Oud-informateur Kamp: ‘Serieuze poging met GroenLinks’

Dinsdag 11 april spraken oud-informateurs Henk Kamp en Uri Rosenthal (beiden VVD) over de formatie tijdens een Politiek Café van ProDemos. Kamp stelde daar dat GroenLinks een serieuze partner is in de huidige onderhandelingen met VVD, CDA en D66. In eerste instantie werd nogal sceptisch gekeken naar de onderhandelingen met GroenLinks, maar volgens Kamp wijst alles er nu op dat dit een serieuze formatiepoging is.

Volledig artikel

Oud-informateur Kamp: ‘Serieuze poging met GroenLinks’

De onderhandelende partijen hebben namelijk ‘echt de intentie hebben om er iets van te maken’. Daarnaast concludeert de oud-informateur dat de combinatie VVD, CDA, D66 en GroenLinks een meer comfortabele meerderheid heeft in de Tweede Kamer (85 van de 150 zetels) ten opzichte van de variant met de ChristenUnie (slechts 76 zetels). Verschillende politieke partijen kregen immers afgelopen kabinetsperiode te maken met afsplitsingen. Met een krappe meerderheid van 76 van de 150 zetels zou een kabinet met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie daarom te instabiel zijn, oordeelt Kamp.

Deze week maakte informateur Schippers bovendien bekend dat de onderhandelingen ook in de avonduren plaatsvinden. Hierdoor komen de acht onderhandelaars en informateur driemaal per dag bijeen: ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds. Alleen op dinsdagochtend en vrijdag vinden er geen gesprekken plaats. Op dinsdagochtend zijn de wekelijkse fractievergaderingen en op vrijdag moeten zowel Mark Rutte als Edith Schippers bij de ministerraad aanwezig zijn. Vanwege Pasen en de zieke moeder van Jesse Klaver (GroenLinks) is het eerstvolgende overleg tussen de partijen aankomende dinsdagmiddag.

Meer weten over de onderhandelingen? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor de laatste ontwikkelingen.

Sluiten
De Tweede Kelder

Ziggo lanceert politiek jongerenprogramma

Ziggo lanceert politiek jongerenprogramma

In aanloop naar de Tweede Kamer-verkiezingen is Ziggo een nieuw politiek jongerenprogramma gestart. Het programma, “De Tweede Kelder”, wordt volledig gemaakt door en voor jongeren en de studio is – letterlijk – gevestigd in de kelders van het Binnenhof. Ziggo geeft dertig jongeren de kans om – in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen – een tv-programma te ontwikkelen om jongeren en de politiek dichter bij elkaar te brengen.

Volledig artikel

Ziggo lanceert politiek jongerenprogramma

Volg De Tweede Kelder via hun Facebook.

Lees meer over (televisie)programma’s over de verkiezingen in ons nieuwsdossier.

Sluiten
campagnespotje

Nieuw campagnespotje PVV

Nieuw campagnespotje PVV

Terwijl de overige politieke partijen hun eerste debat hielden in Groningen, presenteerde Geert Wilders van de PVV het nieuwe campagnespotje van de partij. In het filmpje zegt Wilders dat hij de Brexit in Nederland navolging wil geven en dat hij het succes van Trump wil evenaren. De PVV roept mensen nadrukkelijk op om niet thuis te blijven, maar naar de stembus te gaan op 15 maart om Nederland ‘weer van ons’ te maken.

Volledig artikel

Nieuw campagnespotje PVV

Zie het campagnespotje hier:

Lees in ons partijdossier alles over de (campagne van de) PVV.

Afbeelding: Youtube

Sluiten
stembiljet

31 keuzes tijdens de verkiezingen

31 keuzes tijdens de verkiezingen

Dinsdag maakte de Kiesraad bekend dat 31 politieke partijen zich formeel hebben aangemeld bij de Kiesraad voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart. Een dag eerder dienden alle geïnteresseerden zich definitief te melden bij de raad.

Volledig artikel

31 keuzes tijdens de verkiezingen

In december berichtten wij over een recordaantal registraties van partijnamen. Maar liefst 81 partijen stonden geregistreerd voor de aankomende verkiezingen, maar meer van de helft van deze partijen neemt niet definitief deel. Minister Plasterk had al plannen klaar liggen om het stembiljet te vergroten, maar dat is met 31 partijen niet nodig.

Dinsdag heeft de Kiesraad in een besloten zitting de ingeleverde kandidatenlijsten onderzocht. Hierbij zijn 19 verzuimen geconstateerd zijn, zoals ontbrekende of foutieve ondersteuningsformulieren. Aanstaande vrijdag wordt in een openbare zitting van de Kiesraad bekend gemaakt welke partijen definitief kunnen deelnemen aan de verkiezingen.

Lees in ons nieuwsdossier alles over de verkiezingsprocedures.

Sluiten
premier

Kiezer stemt niet op de premier

Kiezer stemt niet op de premier

Het is een misverstand dat de verkiezingen van 15 maart premiersverkiezingen zijn, stelt columnist Hans Goslinga in Trouw. Volgens hem is de tegenmacht de daadwerkelijke inzet van de verkiezingen, namelijk de verkiezing van de parlementariërs die zitting zullen nemen in de Tweede Kamer.

Volledig artikel

Kiezer stemt niet op de premier

Het ontstaan van de misvatting komt volgens Goslinga doordat linkse partijen veertig jaar geleden inzette op een zogenoemde meerderheidsstrategie. Zij hebben het politieke Nederlandse landschap dat van origine een driestromenland was, ‘met succes’ verdeeld in een progressief (links) en conservatief (rechts) blok.

Volgens de columnist zijn er drie ongunstige gevolgen van deze ‘race om het Torentje’: de macht van de premier is in ons Nederlandse politieke bestel beperkt, coalitievorming met politieke tegenstanders tast de geloofwaardigheid aan, en geslaagde samenwerkingen kunnen moeilijk zijn bij het dienen van het partijbelang.

Lees in ons nieuwsoverzicht alles over het debat rondom de verkiezingen.

Foto: De Verkiezingswijzer

Sluiten
Wilders

Vertrekken ambtenaren onder premier Wilders?

Vertrekken ambtenaren onder premier Wilders?

Voor veel top-ambtenaren in Den Haag komt de uitsluiting van de PVV door andere politieke partijen als opluchting, stelt hoogleraar bestuurskunde Paul ’t Hart in het Financieele Dagblad. De loyaliteit van het ambtelijk apparaat aan een nieuwe regeringspartij is niet altijd even groot volgens ’t Hart. Ambtenaren worden geacht iedereen te dienen, maar zijn volgens de hoogleraar ook bezig met de vraag of je het publieke belang dient.

Volledig artikel

Vertrekken ambtenaren onder premier Wilders?

In het artikel in het dagblad worden verschillende onderzoeken en voorbeelden aangehaald betreffende top-ambtenaren die zich niet kunnen vinden in het uit te voeren beleid.

Lees in ons nieuwsdossier meer over de ontwikkelingen in Den Haag.

Foto: DeVerkiezingswijzer

Sluiten
partijkeuze

Regeringsdeelname doorslaggevend in partijkeuze

Regeringsdeelname doorslaggevend in partijkeuze

Voor bijna een derde van de kiezers is regeringsdeelname doorslaggevend in de keuze voor een politieke partij, blijkt uit een onderzoek van Ipsos voor televisieprogramma Nieuwsuur. Het onderzoeksbureau vroeg kiesgerechtigden naar het belang dat zij hechten aan regeringsdeelname van hun voorkeurspartij.

Volledig artikel

Regeringsdeelname doorslaggevend in partijkeuze

Volgens de onderzoekers zegt 68 procent van de Nederlanders het belangrijk te vinden dat hun voorkeurspartij zitting neemt in een volgend kabinet. Een groep van 32 procent van de Nederlanders geeft aan daadwerkelijk regeringsdeelname mee te laten wegen in hun partijkeuze.

De redactie van De Verkiezingswijzer baseert zich op externe onderzoeksinformatie en staat niet garant voor de waarde van het onderzoek. Ter volledigheid verwijzen we daarom naar de gepubliceerde onderzoeksinformatie.

  Onderzoeksinformatie
  Rapport: ‘De verkiezingen en daarna
  © 2017 Ipsos, in opdracht van Nieuwsuur
  20 januari 2017

 • Voor dit onderzoek is een steekproef ondervraagd van 1.101 stemgerechtigde Nederlanders.
 • De steekproef is een goede afspiegeling van de stemgerechtigde Nederlandse bevolking. De respondenten zijn allereerst benaderd op basis van leeftijd en geslacht en de resultaten zijn vervolgens nog eens herwogen op de belangrijkste socio-demografische kenmerken en stemkeuze bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen.
 • De respondenten zijn geworven uit het ISO-gecertificeerde Ipsos I-say Panel.

Lees meer over coalitievorming in ons nieuwsdossier.

Sluiten
Linkse samenwerking

‘Linkse samenwerking noodzakelijk’

‘Linkse samenwerking noodzakelijk’

SP-Kamerlid Harry van Bommel riep vrijdag in een interview bij BNR op tot het smeden van een linkse samenwerking na de verkiezingen. Volgens Van Bommel is daar al eerder overleg over geweest waarbij gezocht is naar overeenkomsten.

Volledig artikel

‘Linkse samenwerking noodzakelijk’

Van Bommel onderbouwt zijn punt door te verwijzen naar andere landen waar linkse samenwerkingen al langer bestaan: ‘als je naar andere landen kijkt, zie je dat zoveel smaken ook gewoon in één partij kunnen.

SP- en GroenLinks partijleiders Roemer en Klaver weerspreken vandaag een stembusakkoord met de PvdA te hebben schrijft NRC. Ondanks het enthousiasme van de leiders over het afsprakenplan dat PvdA-voorman Asscher dit weekend presenteerde, stellen ze dat de uitspraak van Asscher over een afspraak ‘zich niet uit elkaar te laten spelen op deze onderwerpen’ onjuist is.

Deze berichten over een linkse samenwerking zijn niet nieuw. Afgelopen oktober schreven we over de linkse samenwerking die door GroenLinks-leider Jesse Klaver werd geïnitieerd, maar door SP-lijsttrekker Emile Roemer werd afgewezen. Hij reageerde ‘geen boodschap te hebben aan beloftes voor na de verkiezingen’.

Lees in ons nieuwsdossier alles over de mogelijke coalitievormingen.

Sluiten
social media

Campagnes worden gevoerd op Facebook

Campagnes worden gevoerd op Facebook

Met nog 49 dagen op de teller tot de verkiezingsdag weten politieke partijen ook steeds meer burgers te bereiken via sociale media. Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit en NRC blijkt welke partijen de meeste impact uitoefenen via social media. DENK-voorman Tunahan Kuzu blijkt de meest besproken lijsttrekker, maar zijn partij scoort desondanks 10.000 minder volgers dan de grootste Facebookpartij: Partij voor de Dieren.

Volledig artikel

Campagnes worden gevoerd op Facebook

Ook op andere sociale netwerken zijn de politieke partijen actief. Op Facebooks dochteronderneming Instagram zijn de partijen D66 en PvdA actief. Dit medium kent een jongere doelgroep. Eerder schreven wij al over de rol van kleinere sociale media in de campagne.

Platform Twitter blijft voor politici ook een belangrijk medium, maar scoort met zijn 871.000 dagelijkse gebruikers in Nederland een aanzienlijk kleiner publiek dan Facebook met 7,5 miljoen Nederlanders.

Lees in ons nieuwsoverzicht alles over de campagnes van de diverse politieke partijen.

Sluiten
stembiljet

Plasterk past stembiljet aan

Plasterk past stembiljet aan

Afgelopen december maakte de Kiesraad bekend dat 81 partijen zich hebben gekandideerd voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart. Volgens minister Plasterk is het in de afgelopen decennia niet eerder voorgekomen dat zoveel partijen geregistreerd stonden. Reden dus om het traditionele (70*50cm) stembiljet aan te passen.

Volledig artikel

Plasterk past stembiljet aan

In de afgelopen jaren werd gebruik gemaakt van een stembiljet waar maximaal 21 partijen op gedrukt konden worden met een kolomlengte van 50 kandidaten, schrijft Plasterk vandaag aan de Tweede Kamer. Aangezien dit biljet waarschijnlijk te klein zal zijn, heeft de minister van Binnenlandse Zaken besloten dat er gebruik gemaakt zal worden van een nieuw biljet wanneer er meer dan 32 partijen meedoen.

Op het nieuwe stembiljet worden de partijen in lijstvolgorde verdeeld over twee rijen op één pagina. Het formulier is dan 70×100 cm groot en biedt ruimte aan 44 partijnamen, gebaseerd op het advies van de Kiesraad.

In de Kamerbrief stelt Plasterk echter dat de ervaring is dat niet alle geregistreerde groeperingen daadwerkelijk meedoen aan de verkiezingen. Het aantal deelnemende partijen zal begin februari vast komen te staan.

Lees in ons nieuwsoverzicht alles over de procedures voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen.

Sluiten
Sylvana Simons

Procedure tegen partijnaam Sylvana Simons

Procedure tegen partijnaam Sylvana Simons

Afgelopen december maakte televisie-presentatrice Sylvana Simons bekend niet voor DENK kandidaat te zijn bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Wel bleek ze met de partij 'Artikel 1' alsnog een gooi naar het Kamerlidmaatschap te doen. Volgens discriminatie-kenniscentrum Art.1 is dat echter een schending van hun merknaam meldt NU.nl.

Volledig artikel

Procedure tegen partijnaam Sylvana Simons

Volgens Art.1-directeur Cyriel Triesscheijn is Simons op 30 december per brief gevraagd om een andere naam te kiezen voor haar partij. Na het uitblijven van een reactie besloot het bureau gerechtelijke stappen te ondernemen. Volgens de directeur gaat het niet enkel om een schending van het merkrecht, maar is het bureau vooral van mening dat “Artikel 1 boven de partijen moet staan en onpartijdig moet zijn”.

Lees in ons nieuwsoverzicht alles over het vertrek van Sylvana Simons bij DENK en de oprichting van haar nieuwe partij.

Sluiten
partijnamen

Wildgroei partijen vraagt om creativiteit namen

Wildgroei partijen vraagt om creativiteit namen

De Amsterdamse politicoloog André Krouwel constateert vandaag in de Volkskrant trends bij het verzinnen van nieuwe namen: landnamen, doelgroepen en het woordje ‘nieuw’ in de partijnaam zijn populaire keuzes. Partijnamen zijn tegenwoordig soms buitengewoon creatief, maar er zijn ook regels aan verbonden. De Raad van State houdt zich hiermee bezig en plant daarom vlak voor de verkiezingen extra zittingen in om geschillen rondom partijnamen die bijvoorbeeld op elkaar lijken op te lossen.

Volledig artikel

Wildgroei partijen vraagt om creativiteit namen

Alle politieke partijen die hun naam hebben geregistreerd voor de verkiezingen van 15 maart vindt u hier:

 Positie kieslijstNaam op stembiljetStatutaire naamOverige informatie
VVD1VVDVolkspartij voor Vrijheid en DemocratiePagina VVD /
Kandidatenlijst
PvdA2P.v.d.A.Partij van de ArbeidPagina PvdA /
Kandidatenlijst

PVV3PVVPartij voor de VrijheidPagina PVV /
Kandidatenlijst
SP4SPSocialistische PartijPagina SP /
Kandidatenlijst
CDA5CDAChristen Democratisch Appèl (CDA)Pagina CDA /
Kandidatenlijst

D666D66POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66Pagina D66 /
Kandidatenlijst
CU7ChristenUnieChristenUniePagina ChristenUnie /
Kandidatenlijst
GL8GROENLINKSGroenLinksPagina GroenLinks /
Kandidatenlijst
SGP9SGPStaatkundig Gereformeerde PartijPagina SGP /
Kandidatenlijst
PvdD10Partij voor de DierenPartij voor de DierenPagina PvdD /
Kandidatenlijst
50PLUS1150PLUS50PLUSPagina 50PLUS /
Kandidatenlijst
Ondernemerspartij12OndernemersPartijOndernemers PartijWebsite /
Kandidatenlijst
VNL13VNLVoorNederlandPagina VNL /
Kandidatenlijst
DENK14DENKPolitieke beweging DENKPagina DENK /
Kandidatenlijst
Nieuwe Wegen15NIEUWE WEGENNIEUWE WEGENWebsite/ Kandidatenlijst
FvD16Forum voor DemocratieForum voor DemocratieWebsite /
Kandidatenlijst
De Burger Beweging17De Burger BewegingDe Burger BewegingWebsite
Vrijzinnige Partij18Vrijzinnige PartijVrijzinnige PartijWebsite / Kandidatenlijst
GeenPeil19GeenPeilPolitieke Partij GeenPeilWebsite
PPNL20PiratenpartijPiratenpartijWebsite Piratenpartij /
Kandidatenlijst
Artikel 121Artikel 1Artikel 1Website / Kandidatenlijst
Niet Stemmers22Niet StemmersVereniging voor Niet-StemmersWebsite
Libertarische Partij23LPLibertarische partij voor persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheidWebsite / Kandidatenlijst
Lokaal in de Kamer24Lokaal in de KamerLokaal BrabantWebsite / Kandidatenlijst
Jezus leeft25JEZUS LEEFTJEZUS LEEFTWebsite
StemNL26StemNLStemNLWebsite / Kandidatenlijst
Parasol Partijen27MenS en Spirit / Basisinkomen Partij / V-RPartij voor Mens en Spirit Samenwerkende 'Parasol Partijen'
 28VDPVrije Democratische Partij (VDP)

Lees meer over de nieuw geregistreerde partijen in ons nieuwsdossier.

Foto: Nappinness

Sluiten

Kandidatenlijst geen goede afspiegeling van Nederland

Kandidatenlijst geen goede afspiegeling van Nederland

Radiostation BNR heeft onderzoek gedaan of de kandidatenlijsten van de politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen een goede afspiegeling zijn van de Nederlandse bevolking. Uit de analyse van BNR blijkt dat ouderen, vrouwen en allochtonen ondervertegenwoordigd zijn in de politiek. Een prototype kandidaat op de kandidatenlijst is een blanke man uit de Randstad en tussen de 30 en 50 jaar oud. Opgemerkt moet worden dat BNR alleen de eerste 25 kandidaten van de lijst heeft betrokken bij de analyse en dat de lijst van de PVV nog niet bekend is.

Volledig artikel

Kandidatenlijst geen goede afspiegeling van Nederland

Lees in onze partijdossiers alles over de namen en achtergronden van de kandidaten van de partijen voor de verkiezingen van 15 maart.

Foto: FaceMePLS

Sluiten
bn'ers verkiezingen

BN’ers gaan verkiezingen bepalen

BN’ers gaan verkiezingen bepalen

In de afgelopen maanden presenteerden vele gevestigde politieke partijen hun kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart. Een grote groep zittende Kamerleden is hoog op de lijsten gezet, mogelijk in de hoop dat bekende politici kiezers zullen overtuigen op hun partij te stemmen. Nieuwe partijen proberen dit echter te doorbreken door zich op de kaart te zetten met behulp van een andere groep Bekende Nederlanders.

Volledig artikel

BN’ers gaan verkiezingen bepalen

Oud-parlementair verslaggever Fons Kockelmans analyseerde de kandidatenlijsten van enkele nieuwe partijen. De voormalige PVV’ers Van Klaveren en Bontes wisten BN’er Jan Roos te verbinden aan de partij VNL. Ook opiniemaker Thierry Baudet van Forum voor Democratie kreeg media-aandacht met het plaatsen van strafrechtadvocaat Theo Hiddema op zijn lijst.

De politieke beweging DENK poogde een gooi naar zetels te doen met presentatrice Sylvana Simons. De televisievrouw maakte twee weken geleden bekend echter niet voor DENK uit te zullen komen, maar namens haar eigen partij Artikel 1. Toch zijn deze drie voorbeelden tekenend voor de verkiezingen van 2017 stelt Kockelmans.

In december maakte de Kiesraad nog bekend dat 81 politieke partijen hun naam hebben geregistreerd voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Veel van de kandidaten van deze nieuwe partijen zijn nog niet bekend, maar bestaan mogelijk ook uit BN’ers. Tot 30 januari kunnen politieke partijen zich aanmelden.

Lees in ons nieuwsoverzicht alles over bijzonderheden bij de aankomende verkiezingen.

Sluiten
kandidaten DENK

DENK presenteert kandidatenlijst

DENK presenteert kandidatenlijst

DENK, de politieke partij van Tunuhan Kuzu en Selçuk Öztürk heeft vrijdagavond haar kandidatenlijst gepresenteerd. Opvallende afwezige is Sylvana Simons. Ze maakt onlangs haar vertrek bij DENK bekend en is een eigen partij gestart. Opmerkelijk is ook dat huidig DENK-Kamerlid en partijvoorzitter Öztürk op plek drie staat, terwijl Farid Azarkan op plek twee staat. De nummers vier en vijf worden ingenomen door Gladys Albitrouw en Stephan van Baarle.

Volledig artikel

DENK presenteert kandidatenlijst

Zie hier de volledige kandidatenlijst:

PositieNaamOverige informatie
1Tunahan KuzuLid Tweede Kamer namens Groep Kuzu/Öztürk (GrKÖ)
2Farid AzarkanVoormalig voorzitter Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders
3Selςuk ÖztürkLid Tweede Kamer namens Groep Kuzu/Öztürk (GrKÖ)
4Gladys AlbitrouwAmbtelijk secretaris Groep Kuzu/Öztürk (GrKÖ) Tweede Kamer
5Stephan van BaarleVoorzitter programmacommissie
6Magdalena CharlotJeugdbeschermer
7Mourad TaimountiOndernemer
8Aysegul KilicBestuursvoorzitter M+
9Marisa KoolbergenCopywriter
10Ali TsouliZelfstandig ondernemer
11Marit van SplunterVerpleegkundige
12Serif UysalZelfstandig ondernemer
13Rabia KaramanFractiemedewerker Verenigd Arnhem
14Talhat RajaZelfstandig ondernemer
15Yunus KayisZelfstandig ondernemer
16Zahir RanaICT'er
17Nevzat DemirelSupply chain manager
18Keziban InceBestuurssecretaris

Lees meer over de kandidaten, lijsttrekker Kuzu en het verkiezingsprogramma in ons partijdossier over DENK.

Foto: DENK

Sluiten
politieke partijen

Recordaantal partijnamen geregistreerd

Recordaantal partijnamen geregistreerd

Gisteren maakte de Kiesraad bekend dat een recordaantal politieke partijen hun naam hebben geregistreerd voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart. In totaal hebben 81 partijen hun naam laten registreren bij de Kiesraad.

Volledig artikel

Recordaantal partijnamen geregistreerd

Tot afgelopen maandag konden politieke partijen zich bij de Kiesraad melden. Dit is echter niet de laatste dag van kandidaatstelling. Partijen kunnen zich tot maandag 30 januari nog melden om met een blanco lijst mee te doen aan de verkiezingen. Zij krijgen dan enkel een nummer toegekend op het uiteindelijke stemformulier.

Lees meer over de procedure van de verkiezingen in ons nieuwsoverzicht.

Foto: De Verkiezingswijzer

Sluiten
Vicky Maeijer

PVV presenteert begin januari kandidatenlijst

PVV presenteert begin januari kandidatenlijst

Vrijdagmiddag maakte PVV-leider Geert Wilders via Twitter bekend begin januari de kandidatenlijst van de partij te presenteren. Eén naam liet de politiek voorman al los. Vicky Maeijer, Europarlementariër namens de fractie ENF, staat in de top 5 op de lijst voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen.

Volledig artikel

PVV presenteert begin januari kandidatenlijst

Lees in ons PVV-dossier alles over het verkiezingsprogramma van de partij, lijsttrekker Geert Wilders en de – reeds bekend gemaakte – kandidaten.

Foto: PVV

Sluiten
kandidaten groenlinks

Definitieve kandidatenlijst GroenLinks bekend

Definitieve kandidatenlijst GroenLinks bekend

Vanmiddag maakte GroenLinks-partijvoorzitter Marjolein Meijer de definitieve kandidatenlijst van de partij bekend voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart. Door middel van een referendum konden leden zich uitspreken over de kandidatenlijst. Zittend Kamerlid Liesbeth van Tongeren is, ondanks afwezigheid op de conceptlijst, op een zesde positie geplaatst.

Volledig artikel

Definitieve kandidatenlijst GroenLinks bekend

Op zondag 20 november maakte de kandidatencommissie van GroenLinks de concept kandidatenlijst bekend. Vanaf 1 december was het voor alle leden mogelijk om te stemmen. De opkomst van het referendum was 34%.

De kandidatenlijst is als volgt:
[table “45” not found /]

Lees in ons GroenLinks-dossier alles over de kandidaten, de lijsttrekker en het verkiezingsprogramma van de partij.

Foto: GroenLinks

Sluiten
GeenPeil

GeenPeil heeft politieke aspiraties

GeenPeil heeft politieke aspiraties

De beweging GeenPeil maakte zaterdag, uit monde van woordvoerder Bart Nijman, bekend zich als partij te kandideren voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart. Journalist Jan Dijkgraaf wordt lijsttrekker van de partij, die “niet zal draaien om poppetjes of een zucht om macht” meldt Trouw.

Volledig artikel

GeenPeil heeft politieke aspiraties

Op de website van de beweging is te lezen dat GeenPeil een democratische vernieuwing is, die niet representatief democratisch wil zijn, maar direct democratisch.

Enkele maanden geleden kandideerde oud-GeenPeil activist Thierry Baudet zich met zijn partij Forum voor Democratie. Uit de hoek van GeenPeil werd toen kritisch gereageerd. Ook GeenPeil-campagneleider Jan Roos is kandidaat op 15 maart, namens VNL.

Lees in ons nieuwsdossier meer over alle (nieuwe) partijen die mee doen aan de aankomende Tweede Kamerverkiezingen.

Afbeelding: Schermafbeelding GeenPeil.nl

Sluiten
campagne

Samenwerkcampagne

Samenwerkcampagne

Nog 24 vergaderdagen heeft de Kamer te gaan tot het verkiezingsreces en daarmee vormen de verkiezingscampagnes ook een steeds groter onderdeel van het politieke proces. Naast de betogen van de verscheidene fractievoorzitters tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen van oktober, zijn ook samenwerkingen in het verband van wetsvoorstellen hiervan een teken aan de wand volgens NRC.

Volledig artikel

Samenwerkcampagne

Volgens de krant dienen veel partijen gezamenlijk wetsvoorstellen in om uit te dragen dat ‘met hen goed zaken te doen is’. Het aantal initiatiefwetsvoorstellen ligt dit jaar bovengemiddeld hoog en ook andere samenwerkingen zijn vaker aan de orde.

Lees meer over de campagnes van de politieke partijen in ons dossier ‘Campagnes’.

Sluiten
exitpolls

Stemmen zonder exitpolls

Stemmen zonder exitpolls

In aanloop naar de verkiezingen van maart zijn de politieke peilingen een belangrijke bron voor nieuwsberichten, waarna verscheidene politici deze framen in hun campagnes. De wijze waarop peilingen daadwerkelijk de uitslag van de verkiezingen bepalen is de afgelopen tijd meermaals ter discussie gesteld. Meerdere handen gaan ook op om überhaupt peilingen te verbieden in aanloop naar de stemdag.

Volledig artikel

Stemmen zonder exitpolls

In de periode rondom de parlementsverkiezingen in bijvoorbeeld Italië, Griekenland, en Oekraïne gelden restricties voor peilingen rondom de verkiezingsdag schreef Carlijne Vos in de Volkskrant vandaag.

Het voordeel van zo’n restrictie is volgens Vos dat de keuze van kiezers niet beïnvloed wordt door peilingen. Zoal zal er mogelijk een afname te zien zijn van het aantal kiezers dat strategische keuzes maakt tijdens de stembusgang en wordt er een groter beroep gedaan op de politieke afweging van de individuele kiezer.

Of we in maart daadwerkelijk zonder de kennis van peilingen onze keuze moeten maken is te bezien. Volgens hoogleraar politieke communicatie Claes de Vreese wordt de oproep om het proces te veranderen vaak vooral achteraf gedaan door partijen die de verkiezingen hebben verloren.

Lees in ons dossier ‘peilingen’ alles over het debat rondom de waarde van het instrument.

Sluiten
sp campagne

SP trekt 1,5 miljoen euro uit voor verkiezingen

SP trekt 1,5 miljoen euro uit voor verkiezingen

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart zijn de meeste partijen begonnen met campagne voeren. De verkiezingscampagnes van de landelijke partijen tonen veel gelijkenissen, zoals wij vaker beschreven. De SP pakt echter groter uit dan haar concurrenten. Voor de aankomende verkiezingen heeft de partij een campagnebudget van 1,5 miljoen euro.

Volledig artikel

SP trekt 1,5 miljoen euro uit voor verkiezingen

Afgelopen week besloot de partijraad van de socialistische partij tot het vaststellen van dit campagnebedrag. Volgens De Telegraaf is 3,5 ton van dit bedrag bestemd voor de campagne voor het Nationaal Zorgfonds, welk de partij eerder aankondigde.

Lees in ons SP-dossier alles over de campagne van de partij, de lijsttrekker en de kandidaten.

Sluiten
boek lijsttrekker

Campagne voeren met boeken

Campagne voeren met boeken

In de schappen van Nederlandse boekenwinkels liggen sinds enkele weken steeds meer boeken van leiders van verschillende politieke partijen. Deze week presenteerden de voormannen van CDA en D66 hun boek over de Nederlandse politiek. Mogelijk met als doel om deze in te zetten als campagnemateriaal om ouderen te bereiken.

Volledig artikel

Campagne voeren met boeken

Eerder hebben de lijsttrekkers van GroenLinks (2015) en ChristenUnie (september 2016) ook een boek hebben geschreven. Het boek van de SGP-fractieleider wordt op 23 november verwacht.

Het is niet ongebruikelijk dat politici een boek schrijven in verkiezingstijd. In 2006 verkocht toenmalig PvdA-leider Wouter Bos zo’n 60.000 exemplaren van zijn boek. Ook PVV-leider Wilders schreef in 2012 een boek, genaamd ‘Marked for death’.

Foto: Suzette

Sluiten
GroenLinks kandidaten

GroenLinks presenteert voorlopige kandidatenlijst

GroenLinks presenteert voorlopige kandidatenlijst

Zondagavond presenteerde GroenLinks de voorlopige kandidatenlijst onder het motto ‘Team voor verandering’. Zo keert voormalig fractieleider van GroenLinks, Bram van Ojik, mogelijk terug in de Tweede Kamer. Hij staat op nummer tien.

Volledig artikel

GroenLinks presenteert voorlopige kandidatenlijst

De volledige kandidatenlijst is als volgt:

PositieNaamOverige informatie
1Jesse KlaverLid Tweede Kamer, fractievoorzitter
2Kathalijne BuitenwegVoormalig Europarlementariër namens GroenLinks
3Tom van der LeeVoormalig hoofd voorlichting en politiek coördinator GroenLinks
4Linda VoortmanLid Tweede Kamer
5Rik GrashoffLid Tweede Kamer
6Liesbeth van TongerenLid Tweede Kamer
7Corinne EllemeetVoormalig lid Tweede Kamer (vervanger Linda Voortman)
8Zihni ÖzdilUniversitair docent economische ongelijkheid, klimaatverandering en burgerschap
9Bart SnelsVoormalig politiek coördinator GroenLinks
10Bram van OjikVoormalig fractievoorzitter Tweede Kamer
11Suzanne KrögerWerkzaam voor Greenpeace
12Nevin ÖzütokLid dagelijks bestuur bestuurscommissie Amsterdam Oost
13Paul SmeuldersWethouder gemeente Helmond
14Lisa WesterveldPersvoorlichter en lobbyist Algemene Onderwijsbond
15Laura BrometWethouder gemeente Waterland
16Wim-Jan RenkemaVoorzitter College van Bestuur Ambion Holding
17Huib van EssenLid Provinciale Staten Utrecht
18Niels van den BergeConsultant, voormalig Tweede Kamerlid
19Isabelle DiksWethouder gemeente Leeuwarden
20Tom van den NieuwenhuijzenWethouder gemeente Son en Breugel
21Ilias MahtabSenior Beleidsadvisuer ProgrammaTeam Vluchtelingen gemeente Amsterdam
22Cathelijne BouwkampLid gemeenteraad Arnhem
23Dirk van den BoschVoormalig strateeg en woordvoerder Groenlinks-fractie Europees Parlement
24Maya van der SteenhovenDirecteur Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland
25Arno BonteLid gemeenteraad Rotterdam
26Marion van der KleijLid gemeenteraad Gulpen-Wittem
27Hans KuipersLid Provinciale Staten Drenthe
28Jonne ArnoldussenBestuurslid GroenLinks Amsterdam
29Janet DuursmaLid Provinciale Staten Overijssel
30Armagan ÖnderLid gemeenteraad Tiel
31Volkert Vintges
32Samir Bashara
33Huub Bellemakers
34Cora Smelik
35Sophie Schers
36Michel Klijmij-van der Laan
37Rocco Piers
38Paul VermastLid gemeenteraad Dronten
39Marjoleine Snaas
40Kevin van Oort

Huidig Kamerlid Liesbeth van Tongeren maakte vrijdag 18 november al bekend op Facebook dat zij ‘niet op de concept-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017’ staat. Inmiddels is er een actie gestart om de oud-directeur van Greenpeace toch op de lijst te krijgen.

Leden van GroenLinks kunnen vanaf 1 december in een online referendum over de kandidatenlijst stemmen. Op 15 december wordt de definitieve lijst vastgesteld.

Lees in ons GroenLinks-overzicht meer over de kandidaten van de partij, de lijsttrekker en het verkiezingsprogramma.

Sluiten
Verkiezingsbord gemeenteraadsverkiezingen 2010

Utrecht ziet af van vooraf beplakte borden

Utrecht ziet af van vooraf beplakte borden

Het Utrechtse stadsbestuur wil bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart gaan werken met vooraf beplakte verkiezingsborden. Tijdens het vragenuur van de Utrechtse gemeenteraad donderdag werd het bestuur aangesproken op het experiment en besloot toch af te zien van het plan.

Volledig artikel

Utrecht ziet af van vooraf beplakte borden

Volgens het Utrechtse SP-raadslid Michel Eggermont “schendt de gemeente haar neutraliteit door een exclusief recht van meningsuiting te geven aan deelnemende partijen”. De partijen GroenLinks, D66 en Stadsbelang Utrecht waren gelijkgestemd.

Lees in ons nieuwsoverzicht meer over de plannen van gemeenten met de verkiezingsborden.

Foto: Apdency

Sluiten
kandidaten tweede kamer

Nieuwe partijen doen mee op 15 maart

Nieuwe partijen doen mee op 15 maart

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart hebben meerdere nieuwe partijen hun ambitie kenbaar gemaakt om zich te kandideren voor het parlement. Vandaag maakte de Kiesraad bekend dat twee nieuwe partijen hun naam officieel hebben geregistreerd, maar daarnaast doken er recent meerdere nieuwe partijnamen op.

Volledig artikel

Nieuwe partijen doen mee op 15 maart

Vrouwen Partij (VP)
Eén van de politieke partijen die zich heeft aangemeld bij de Kiesraad is de Vrouwen Partij. In 2013 werd de partij opgericht door Monique Sparla en Mar de Jong, in het streven naar ‘gelijke rechten en mogelijkheden voor iedereen’.

Rechtdoor

Begin augustus schreven we al over de nieuw opgerichte partij Rechtdoor. Voorman van motorvereniging No Surrender, Henk Kuipers, is lijsttrekker van de partij. Uit monde van een woordvoerder mochten we optekenen dat de partij volledig zelfstandig opereert. Het gedachtegoed van de partij is ‘niet rechts of links, maar rechtdoor’. De partij heeft haar naam vastgelegd bij de Kiesraad.

Kleptocratenpartij
De Vlissingse Robert Geldof trachtte in 2012 al mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen, maar was toen te laat. Bij de aankomende verkiezingen is hij met de Kleptocratenpartij wel verkiesbaar met verkiezingspunten: ‘stop het afschuwelijke bankwezen’ en draai het rookverbod terug.

Sterk.
Vanochtend presenteerde oud-wethouder Jan de Visser zijn partij Sterk., welk een “inhoudelijk alternatief” moet zijn voor de bestaande partijen. De partij richt zich op hervorming van de arbeidsmarkt en op privacy. Daarnaast wil Sterk. een referendum voeren over het juiste zorgstelsel.

Partij voor de Niet-Stemmers

Vandaag maakte strafrechtadvocaat Peter Plasman bij RTL Nieuws bekend zich te kandideren voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen met de ‘Partij voor de Niet-Stemmers’. Plasman heeft naar eigen zeggen zijn partij al aangemeld bij de Kiesraad en is nu zijn kandidatenlijst aan het vormen. De partij zal na verkiezing ‘niet stemmen in het parlement en geen akkoorden sluiten’.

Ondernemerspartij (OP)
In 2015 richtte voormalig PVV-Kamerlid Hero Brinkman de ondernemerspartij op. De partij richt zich op vijf pijlers: ZZP, MKB, Bouw en Vervoer, Onderwijs en Zorg. Met de verkiezingen van maart doet de partij voor het eerst mee.

Lees in ons partijenoverzicht alles over de politieke partijen die zich gekandideerd hebben voor de verkiezingen van 15 maart. Tot halverwege december kunnen partijen zich officieel aanmelden bij de Kiesraad. Kamerlid Jacques Monasch gaf eerder ook aan te werken aan een nieuwe partij.

Sluiten

50PLUSt bij

50PLUSt bij

De politieke partij 50Plus klimt steeds meer op in de peilingen en lijkt daarmee met de aankomende Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart een sterke positie in de Kamer in te nemen. Volgens het AD behoren veel teleurgestelde PvdA- en VVD-kiezers tot het electoraat van de partij.

Volledig artikel

50PLUSt bij

Op dit moment heeft de partij 50PLUS een zetel in de Tweede Kamer. Voorman Henk Krol vertrok in 2013 uit de Kamer na opspraak over zijn oude functie bij de GayKrant, maar spreekt sinds zijn permanente terugkeer in december 2014 veel ouderen aan.

Lees in ons 50PLUS-dossier alles over lijsttrekker Henk Krol, de kandidaten van de partij en het partijprogramma.

Foto: 50PLUS

Sluiten
peilingen verkiezingen

Peilingen met een blinde vlek

Peilingen met een blinde vlek

Precies een week geleden werd, tegen vele voorspellingen in, Donald Trump verkozen als president van de Verenigde Staten. De kans hierop was slechts 15% schrijven Liesbeth Hulst en Kees van den Bos eerder deze week in de Volkskrant. Ook de Nederlandse opiniepeilingen zijn volgens de onderzoekers een bron van misvattingen en zetten ons richting 15 maart, net als in Amerika, ook op het verkeerde spoor.

Volledig artikel

Peilingen met een blinde vlek

Hulst en Van den Bos stellen dat peilingen vaak niet kloppen omdat opiniepeilers doorgaans zelf tot het establishment behoren en respondenten met een andere achtergrond daardoor hun mening deels verborgen houden. Daarnaast missen onderzoekers vaak respons van burgers die relatief weinig meedoen aan sociaal-wetenschappelijk of opinieonderzoek.

Volgens de twee auteurs wordt dit verschil tussen de gemeten voorkeuren en de daadwerkelijke uitslag ook tijdens de aankomende Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart zichtbaar.

In de afgelopen maanden schreven we al vaker over peilingen. Klik hier voor ons overzicht.

Afbeelding: De Verkiezingswijzer

Sluiten
denk tweede kamer

DENK presenteert verkiezingsprogramma

DENK presenteert verkiezingsprogramma

Afgelopen maandag presenteerde politieke beweging DENK in Rotterdam haar verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. In tien speerpunten zet de partij haar plannen uiteen.

Volledig artikel

DENK presenteert verkiezingsprogramma

Het 76-pagina’s tellende verkiezingsprogramma van DENK is hier te lezen .

Het programma is geschreven onder leiding van programmacommissie-voorzitter Stephan van Baarle, die met zijn commissie onder meer vijf regiobijeenkomsten organiseerde voor leden en met verschillende experts en burgers in gesprek ging.

Lees alles over lijsttrekker Tunahan Kuzu, de kandidaten en het programma in ons DENK-dossier.

Afbeelding: DENK

Sluiten

Namen kandidaten VVD gepresenteerd

Namen kandidaten VVD gepresenteerd

Vrijdagmiddag publiceerde de VVD haar concept kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. De lijst telt 80 namen, waaronder veel nieuwkomers. Afgelopen week bleek al dat een aantal zittende Kamerleden, tegen eigen verwachtingen in, niet op de lijst terugkomen.

Volledig artikel

Namen kandidaten VVD gepresenteerd

Kamerlid Ton Elias publiceerde naar aanleiding van de lijst een brief aan het hoofdbestuur van de partij, waarin hij bezwaar uit. Volgens Elias was de reden om hem niet op de lijst te zitten dat hij volgens de selectiecommissie te veel vijanden binnen de partij heeft , maar “inhoudelijke argumenten ontbraken”.

Zie hier alle kandidaten:

PositieNaam
1Mark Rutte
2Tamara van Ark
3Sophie Hermans
4Bente Becker
5Dilan Yesilgöz-Zegerius
6Bas van 't Wout
7Mark Harbers
8Aukje de Vries
9Dennis Wiersma
10Ockje Tellegen
11Thierry Aartsen
12Eelco Heinen
13Queeny Rajkowski
14Roelien Kamminga
15Zohair el Yassini
16Thom van Campen
17Mariëlle Paul
18Silvio Erkens
19Daniel Koerhuis
20Ingrid Michon
21Peter Valstar
22Ulysse Ellian
23Jeroen van Wijngaarden
24Peter de Groot
25Jacqueline van den Hil
26Fahid Minhas
27Judith Tielen
28Daan de Kort
29Rudmer Heerema
30Ruben Brekelmans
31Pim van Strien
32Hatte van der Woude
33Folkert Idsinga
34Daan de Neef
35Jan Klink
36Kelly Regterschot
37Bart Smals
38Mark Strolenberg
39Ruud Verkuijlen
40Erik Haverkort
41Marinus Tabak
42Dorien Verbree
43Harry Bevers
44Hawre Rahimi
45Martijn Grevink
46Chris Simons
47Simone Richardson
48Yvonne Bijenhof
49Max Patelski
50Kathy Arends-Drijver
51Laurens van Doeveren
52Tim Simons
53Martijn Buijsse
54Frederik Peters
55Ronald Bakker
56Kees Noomen
57Sanneke Vermeulen
58Sabine Koebrugge
59Mark Achterbergh-Copier
60Jenny Elbertsen
61Barry Jacobs
62Saskia van Dijk
63Hugo Bellaart
64Rebin Maref
65Ivo de Wolff
66Laurence Groot Bruinderink
67Lars Lambers
68Laurine Bonnewits
69Mirjam Nelisse
70Liesbeth Rooijmans
71Sharona Malfait
72René ten Have
73Henk Matthijsse
74Roelof Theun Hoen
75Sander Janssen
76Edith van den Ham
77Filip Lauwerysen
78Bart Bikkers
79Kees Kraanen
80Maarten van der Weijden

De volgende VVD-politici keren na de verkiezingen niet terug:
[table “13” not found /]

Lees in ons VVD-dossier ook alles over de lijsttrekker en het verkiezingsprogramma van de partij.

Afbeelding: VVD

Sluiten
van vliet niet terug in de tweede kamer weg vvd

Van Vliet keert niet terug in Kamer

Van Vliet keert niet terug in Kamer

Woensdag maakte ex-PVV Kamerlid Roland Van Vliet bekend niet terug te keren in de Tweede Kamer na de verkiezingen van 15 maart 2017. Aan L1 vertelt Van Vliet de hoop te hebben gehad een positie op de VVD-lijst te krijgen, maar dat hij hier niet verkiesbaar staat.

Volledig artikel

Van Vliet keert niet terug in Kamer

Van Vliet stapte in 2014 uit de fractie van de PVV na de uitspraken van partijleider Geert Wilders over minder Marokkanen. Sindsdien vormt de politicus een eenmansfractie in de Tweede Kamer onder de naam ‘Van Vliet’.

Vrijdag 11 november maakt de VVD haar concept kandidatenlijst bekend. Deze lijst heeft volgens de Telegraaf voor veel opschudding gezorgd binnen de partij. Een aantal zittende Kamerleden, zoals Joost Taverne en Ton Elias, staan waarschijnlijk niet op een verkiesbare positie. Verschillende nieuwkomers, waaronder het Amsterdamse raadslid Dilan Yesilgöz, zullen de plaatsen voor rekening gaan nemen volgens de berichtgeving.

Zie op onze overzichtspagina alle namen van huidige politici die na de verkiezingen niet terugkeren op het Binnenhof.

Sluiten
Ingrid van Engelshoven D66

Besturen of campagne voeren

Besturen of campagne voeren

In de Haagse gemeenteraad zijn afgelopen week vragen ingediend door Groep de Mos over de inzet van D66-wethouder Ingrid van Engelshoven. De politica staat momenteel op de derde plaats op de kieslijst van D66. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart verwacht Groep de Mos dat haar werkzaamheden als wethouder daar onder zullen lijden.

Volledig artikel

Besturen of campagne voeren

Raadslid Lex Kraft, namens Groep de Mos, stelt in de raadsvragen dat de wethouder haar taken niet meer naar behoren kan uitvoeren als zij volop campagne gaat voeren voor de verkiezingen. Kraft: “Als wethouder heb je 24/7 verantwoordelijkheid voor onze stad”.

Middels de vragen wil de partij meer duidelijkheid verkrijgen over bestaande regels voor Haagse wethouders die ook kandidaat zijn voor landelijke verkiezingen.

Lees op onze dossierpagina alles over de kandidaten, lijsttrekker en het programma van D66 voor de verkiezingen van 15 maart 2017.

Sluiten
verkiezingsbord posterbord

Posterborden niet meer van deze tijd

Posterborden niet meer van deze tijd

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart is er in een aantal gemeenten gesproken over het afschaffen van de verkiezingsborden, waar politieke partijen hun posters op kunnen plakken. Volgens de burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder zijn verkiezingsborden uit de tijd en moet er geïnvesteerd worden in digitale manieren om burgers op de verkiezingen te attenderen.

Volledig artikel

Posterborden niet meer van deze tijd

Voor de gemeente Hof van Twente, waar naar verwachting bijna 750 kiezers worden opgeroepen in maart, zorgt de afschaffing voor een besparing van 11.000 euro. Andere reden voor het afschaffen zijn klachten over een aangetast straatbeeld en vervuiling door rondslingerende posters. Als compensatie worden er mobiele informatieborden ingezet voor tijdelijke reclame.

Gemeenten zijn niet verplicht om verkiezingsborden op te hangen. Volgens de Kieswet moet de burgemeester van iedere gemeente de kandidatenlijsten ter kennis van de kiezers brengen “op bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen wijze.”

Sluiten
trainingen kamerlid partij verkiezingen politieke training

Zonder training geen Kamerlid

Zonder training geen Kamerlid

Steeds meer landelijke politieke partijen organiseren trainingstrajecten voor leden van de partij en investeren hier financieel fors in. Sommige partijen stellen deze trajecten zelfs verplicht voor hun aanstaande raadsleden, bestuurders of Kamerleden schreef Het Financieele Dagblad afgelopen weekend.

Volledig artikel

Zonder training geen Kamerlid

In het artikel geven woordvoerders van de partijen desgevraagd reactie op de scoutings- en scholingsfaciliteiten die zij bieden voor hun leden. De PvdA heeft sinds het aantreden van Hans Spekman als partijvoorzitter scholing als speerpunt gesteld. De partijen D66 en VVD hebben commissies die politieke talenten scouten en bieden tegen betaling persoonlijk ontwikkelde trainingsprogramma’s aan.

Ook het CDA heeft een eigen talentprogramma en wil volgens een woordvoerder komend jaar het aanbod verder uitbreiden. De SP werkt op een andere manier; wie zich lokaal actief inzet maakt kans om gevraagd te worden voor kaderscholing. Ook een groot deel van de huidige Kamerfractie is “afgestudeerd” aan zo’n kaderschool.

Foto: PvdA

Sluiten
PVV tweede kamer

Wilders presenteert plan voor Nederland

Wilders presenteert plan voor Nederland

Dit weekend presenteerde PVV-leider Geert Wilders zijn ‘plan voor Nederland’, welk dient als toelichting op het eerder gepresenteerde concept verkiezingsprogramma van de Partij voor de Vrijheid. Wilders plan volgt na de bekendmaking van persoonlijke plannen van onder andere (kandidaat-) partijleiders Asscher en Rutte.

Volledig artikel

Wilders presenteert plan voor Nederland

Wilders statement begint met een citaat van wijlen politicus Pim Fortuyn en gaat veelal over het stoppen van Islamisering. Lees het volledige plan van Wilders hier.

Meer weten over de plannen van de partij en de kandidaten? Ga dan naar ons PVV-dossier.

Afbeelding: PVV

Sluiten
sgp verkiezingen

SGP presenteert verkiezingsprogramma

SGP presenteert verkiezingsprogramma

Vanochtend presenteerde SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij in de Waalse Kerk in Den Haag het concept verkiezingsprogramma van de partij: ‘Stem voor het leven’. In het 82-pagina’s tellende document wordt in 27 hoofdstukken uiteengezet wat de plannen zijn van de partij voor na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart.

Volledig artikel

SGP presenteert verkiezingsprogramma

Lees het volledige verkiezingsprogramma hier.

Na de presentatie van het programma is het voor leden van de partij mogelijk om wijzigingen voor te stellen. Op het partijcongres, dat waarschijnlijk op 14 januari 2017 wordt gehouden, vindt dan de vaststelling van het verkiezingsprogramma plaats.

In ons SGP-dossier leest u alles over de kandidaten, lijsttrekker en campagne van de partij.

Afbeelding: SGP

Sluiten
GeenPeil actie verkiezingen

Initiatiefnemers referendum opnieuw in actie

Initiatiefnemers referendum opnieuw in actie

De beweging GeenPeil is afgelopen week een grote actie gestart richting de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. GeenPeil schrijft op haar website via crowdfunding “te sparen voor vacuümbommen” en roept burgers op niet te stemmen op de partijen VVD, PvdA of D66. Dit naar aanleiding van de uitslag van het referendum van afgelopen april over de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne, waar de betreffende partijen te weinig mee doen volgens de beweging.

Volledig artikel

Initiatiefnemers referendum opnieuw in actie

Het Oekraïne-referendum werd destijds geïnitieerd door GeenPeil die 428.000 handtekeningen ophaalden om het referendum aan te vragen. Voor de nieuwe actie van GeenPeil is op het moment van schrijven is er ruim 31.000 euro opgehaald, verzameld onder 1500 mensen. Met nog 89 dagen in het vooruitschiet zal de beweging proberen een totaal bedrag te behalen van 200.000 euro.

Afbeelding: GeenPeil

Sluiten
Jan Heijman Lokaal Brabant

Brabantse partij overweegt verkiezingsdeelname

Brabantse partij overweegt verkiezingsdeelname

Dinsdag maakte Jan Heijman, voorman van de partij Lokaal Brabant, bekend zich te willen kandideren voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Dit schrijft het Brabants Dagblad. Heijman laat nog in het midden of hij als eigen partij zich verkiesbaar stelt of in een samenwerking met andere lokale partijen.

Volledig artikel

Brabantse partij overweegt verkiezingsdeelname

Op dit moment hebben meerdere partijen, die nu geen zitting hebben in de Tweede Kamer, zich aangemeld voor de verkiezingen van maart. Om als ‘nieuwe’ politieke partij mee te doen is het vereist om uiterlijk 19 december, 42 dagen voor de kandidaatstelling, de naam te registreren bij de Kiesraad. Een vereiste om te registreren is dat de partij officieel bij de notaris en Kamer van Koophandel is ingeschreven als vereniging.

Foto: Jan Heijman

Sluiten
Marianne Thieme Partij voor de Dieren verkiezingsprogramma kandidaten

Partij voor de Dieren maakt kandidaten en programma bekend

Partij voor de Dieren maakt kandidaten en programma bekend

Afgelopen week maakte de Partij voor de Dieren haar concept verkiezingsprogramma en voorlopige kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 bekend. Partijleider Marianne Thieme presenteerde het programma ‘Plan B’ tijdens een bijeenkomst in Nieuwspoort.

Volledig artikel

Partij voor de Dieren maakt kandidaten en programma bekend

Het 39-pagina’s tellende programma werd gepresenteerd als het ‘eerste multimediale partijprogramma ter wereld’. In acht thematische hoofdstukken gaat de partij in op haar plannen voor na de verkiezingen. Lees het programma hier.

Ook werd maandag de concept kandidatenlijst van de partij gepresenteerd. Wij hebben in ons PvdD-dossier alle kandidaten, het verkiezingsprogramma en de overige partijinformatie op een rijtje gezet.

Foto: PvdD

Sluiten
vnl verkiezingsplannen programma verkiezingsprogramma jan roos

VNL maakt verkiezingsplannen bekend

VNL maakt verkiezingsplannen bekend

Op het eerste partijcongres van de liberale partij Voor Nederland (VNL) van afgelopen zaterdag maakte lijsttrekker Jan Roos het verkiezingsprogramma bekend van de politieke beweging. In het 14-pagina’s tellende document wordt ingegaan op de thema’s belastingen, veiligheid, immigratie, defensie, EU, zorg, onderwijs, democratie en infrastructuur. Aan BNR vertelt Roos te mikken op drie of vier zetels.

Volledig artikel

VNL maakt verkiezingsplannen bekend

Lees in ons VNL-dossier alles over de verkiezingsplannen, kandidaten en lijsttrekker van de partij.

Afbeelding: VNL

Sluiten