Marianne Thieme Partij voor de Dieren verkiezingsprogramma kandidaten

Marianne Thieme stelt zich beschikbaar voor lijsttrekkerschap PvdD

Marianne Thieme stelt zich beschikbaar voor lijsttrekkerschap PvdD

Het partijbestuur heeft aangegeven de voorkeur te geven aan Marianne Thieme voor het lijsttrekkerschap voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Volgens Floriske van Leeuwen, voorzitter van de Partij voor de Dieren, heeft Thieme de thema’s dierenwelzijn, duurzaamheid, klimaatcrisis en vleesconsumptie een duidelijke plek op de agenda van de Tweede Kamer kunnen geven in de afgelopen regeerperiode.

Volledig artikel

Marianne Thieme stelt zich beschikbaar voor lijsttrekkerschap PvdD

De finale beslissing met betrekking tot het lijsttrekkerschap zal op het verkiezingscongres van 27 november 2016 door de leden genomen worden.

Lees hier het hele persbericht.

Sluiten

Gert-Jan Segers gekozen tot lijsttrekker

Gert-Jan Segers gekozen tot lijsttrekker

Op het congres van de ChristenUnie op 23 april is Gert-Jan Segers aangewezen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Segers, de huidige fractievoorzitter van de ChristenUnie, wil zich inzetten voor een “christelijk-sociale politiek die mensen recht doet en hoop biedt”.

Volledig artikel

Gert-Jan Segers gekozen tot lijsttrekker

Bovendien wil hij gezamenlijk met andere lijsttrekkers de tweedeling in de samenleving te lijf gaan.

Lees hier het hele persbericht van de ChristenUnie.

Sluiten

Klaver: GroenLinks wordt ‘motorblok van het nieuwe kabinet’

Klaver: GroenLinks wordt ‘motorblok van het nieuwe kabinet’

Jesse Klaver is op het GroenLinks congres van 23 april jl. door een ruime meerderheid van de partijleden tot lijsttrekker voor de komende Tweede Kamerverkiezingen verkozen. Tijdens zijn eerste toespraak als partijleider gaf Klaver aan van GroenLinks ‘motorblok van het nieuwe kabinet’ te willen maken.

Volledig artikel

Klaver: GroenLinks wordt ‘motorblok van het nieuwe kabinet’

Verder moet GroenLinks een ‘brede volkspartij’ worden die zich bij overwinning inzet voor de omslag naar schone energie, geen verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt en investeringen in onderwijs.

De volledige speech staat op de GroenLinks website.

Foto: GroenLinks

Sluiten

Pechtold: D66 wil deel uitmaken van nieuwe regering

Pechtold: D66 wil deel uitmaken van nieuwe regering

Op het D66-congres van 16 april jl. heeft Alexander Pechtold, naast de aankondiging van zijn kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap, ook bekend gemaakt wat D66 na de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 ambieert. Volgens Pechtold is D66 nodig voor een stabiele en betrouwbare regering die die de grote uitdagingen kan aanpakken.

Volledig artikel

Pechtold: D66 wil deel uitmaken van nieuwe regering

Pechtold wil zich inzetten voor gelijke kansen in het onderwijs, meer vaste banen, de vergroening van de economie en de hervorming van de pensioenen.

Lees hier meer over het D66-congres.

Foto: D66

Sluiten

Buma enige kandidaat-lijsttrekker CDA

Buma enige kandidaat-lijsttrekker CDA

Sybrand Buma wordt bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 lijsttrekker van het CDA.

Volledig artikel

Buma enige kandidaat-lijsttrekker CDA

Binnen het CDA heeft zich naast Buma geen andere kandidaat gemeld voor het lijsttrekkerschap. Op het partijcongres van 4 juni 2016 in Maarssen wordt Buma officieel door de leden gekozen als CDA-lijsttrekker.

Lees hier het hele persbericht van het CDA

Foto: Flickr / EPP

Sluiten

Jacques Monasch (PvdA) stelt zich niet kandidaat

Jacques Monasch (PvdA) stelt zich niet kandidaat

In een brief aan zijn achterban geeft Tweede Kamerlid Jacques Monasch (PvdA) aan dat hij zich niet kandidaat stelt als Kamerlid voor de volgende verkiezingen. Als motivatie voor zijn beslissing geeft hij aan dat de verschillen van mening met zijn partijgenoten van de PvdA ‘verder strekken dan losse onderwerpen’. Monasch heeft eerder dit jaar openlijk gepleit voor een andere, linksere koers van zijn partij en felle kritiek geuit op de leiding van de PvdA.

Volledig artikel

Jacques Monasch (PvdA) stelt zich niet kandidaat

De hele brief van Monasch lezen? Klik hier.

Sluiten

50PLUS stelt programmacommissie in

50PLUS stelt programmacommissie in

Ook ouderen partij 50PLUS is aan de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 begonnen. Om tot een goed programma te komen dat de achterban en de kiezers aanspreekt heeft men een verkiezingsprogrammacommissie samengesteld. Onder leiding van Maurice Koopman, de waarnemend voorzitter van 50PLUS is, wordt tot de zomer aan het programma voor de verkiezingen gewerkt.

Volledig artikel

50PLUS stelt programmacommissie in

Meer lezen over de commissie? Klik hier.

Foto: 50PLUS

Sluiten

Gert-Jan Segers al bijna zeker lijsttrekker ChristenUnie

Gert-Jan Segers al bijna zeker lijsttrekker ChristenUnie

De huidige fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, Gert-Jan Segers, maakt grote kans de lijsttrekker van de partij bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen te worden.

Volledig artikel

Gert-Jan Segers al bijna zeker lijsttrekker ChristenUnie

Het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie heeft hem unaniem voorgedragen als lijsttrekker en zal ook de leden op het partijcongres van 23 april vragen om met deze keuze voor Segers in te stemmen.

Meer weten over de campagne van de ChristenUnie? Klik hier.

Sluiten

Mogelijk experimenten met elektronische hulpmiddelen tijdens verkiezingen

Mogelijk experimenten met elektronische hulpmiddelen tijdens verkiezingen

Tweede Kamerlid Joost Taverne van coalitiepartij VVD heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend om gedurende een periode van vijf jaar experimenten uit te voeren waarin elektronische hulpmiddelen bij de verkiezingen gebruikt kunnen worden.

Volledig artikel

Mogelijk experimenten met elektronische hulpmiddelen tijdens verkiezingen

De Kiesraad is vrij kritisch over het voorstel en ziet maar een beperkte ruimte om in het verkiezingsproces met elektronische hulpmiddelen te experimenteren.

Meer lezen over het advies van de Kiesraad? Klik hier.

Sluiten

Sybrand Buma voorgedragen als lijsttrekker

Sybrand Buma voorgedragen als lijsttrekker

Het CDA partijbestuur heeft unaniem besloten Sybrand Buma als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 voor te dragen. Het bestuur doet dit conform het advies van de Adviescommissie. Deze beoordeelde aan de hand van een profielschets de geschiktheid van drie kandidaten die zich hadden aangemeld voor de lijsttrekkersverkiezing en bevonden Buma de enige geschikte kandidaat.

Volledig artikel

Sybrand Buma voorgedragen als lijsttrekker

Als zich tot 14 april 2016 geen verdere tegenkandidaten stellen wordt Sybrand Buma met grote zekerheid op het voorjaarscongres van 4 juni 2016 tot CDA-lijsttrekker verkozen.

Het hele verhaal lezen? Klik dan hier

Foto: Flickr / EPP

Sluiten

Meer inspraak voor leden bij het CDA

Meer inspraak voor leden bij het CDA

Geen uitgebreid en puntsgewijs verkiezingsprogramma meer voor het CDA. Deze keer werkt het CDA met een visiedocument op hoofdlijnen, geschreven en gedragen door vele leden uit alle gelederen: de CDA 1000.

Volledig artikel

Meer inspraak voor leden bij het CDA

Het CDA gooit het deze keer over een andere boeg. Geen vuistdik verkiezingsprogramma meer, maar een algemeen visiedocument. Het nieuwe programma moet  compacter worden dan voorheen. Het CDA stelt dat in de praktijk verkiezingsprogramma’s steeds sneller achterhaald raken door de actualiteit. Daarom kiest het CDA voor een programma op hoofdlijnen. Deze zijn bepaald en gedragen door een grote groep leden, de zgn. “CDA 1000”. De CDA 1000 gaat over vijf brede maatschappelijke vraagstukken: (1) waarden & traditie; (2) sterke samenleving; (3) familie & gezien; (4) eerlijke economie; en (5) zorg.

Het is voor het eerst dat het CDA op deze schaal leden betrekt bij de ontwikkelfase van het verkiezingsprogramma. Het uitgangspunt is dat CDA-leden van alle lokale afdelingen zijn vertegenwoordigd. Elke afdeling kan twee tot vier leden afvaardigen, afhankelijk van de grootte van de afdeling, naar de CDA 1000. Het idee voor een CDA 1000 is geïnspireerd door de G1000. Dit is oorspronkelijk een “burgertop”: een (groeps)bijeenkomst van een grote groep burgers die richtinggevende uitspraken doen over belangrijke zaken voor de gemeenschap. Ook mensen die niet actief zijn in de politiek of zich niet goed vertegenwoordigd voelen hebben inspraak in dergelijke fora. De bijeenkomst van de CDA 1000 vindt plaats op zaterdag 10 september 2016 in de Kromhouthal te Amsterdam.

Lees hier meer over de CDA-leden dag.

Sluiten

Verkiezingsprogrammacommissie VVD van start

Verkiezingsprogrammacommissie VVD van start

Met de installatie door VVD partijvoorzitter Henry Keizer is de verkiezingsprogrammacommissie van de VVD officieel van start gegaan. De opdracht aan de commissie is om in de zomer van 2016 met een conceptprogramma te komen dat op het najaarscongres 2016 op 7 oktober aan de leden voorgelegd zal worden.

Volledig artikel

Verkiezingsprogrammacommissie VVD van start

Lees meer op de website van de VVD.

Foto: Henry Keizer

Sluiten