Voorlopige verkiezingsuitslag en formatieproces

Voorlopige verkiezingsuitslag en formatieproces

Op 15, 16 en 17 maart waren de Tweede Kamerverkiezingen. De exitpolls geven de voorlopige uitslag, maar er kan nog het een en ander veranderen. Het is duidelijk dat de VVD de grootste partij is geworden en D66 is als tweede uit de bus gekomen. De Kiesraad stelt de officiële uitslag vast in een openbare … Read more

Volledig artikel

Voorlopige verkiezingsuitslag en formatieproces

Op 15, 16 en 17 maart waren de Tweede Kamerverkiezingen. De exitpolls geven de voorlopige uitslag, maar er kan nog het een en ander veranderen. Het is duidelijk dat de VVD de grootste partij is geworden en D66 is als tweede uit de bus gekomen. De Kiesraad stelt de officiële uitslag vast in een openbare zitting op 26 maart 2021 om 12.00 uur. De voorlopige uitslag is als volgt:

Formatieproces
De verkenner
Vandaag, donderdag 18 maart, zal het formatieproces van start gaan. De huidige Kamervoorzitter Khadija Arib, ontvangt alle lijsttrekkers die bij de voorlopige uitslag in de Tweede Kamer komen. Tijdens deze bijeenkomst wordt er een verkenner gekozen. Na afloop zal de Kamervoorzitter een verklaring afleggen en ontvangt een dag later de verkenner in de Eerste Kamer. Deze verkenner gaat vervolgens gesprekken voeren met de verschillende fracties en kijkt welke coalitiemogelijkheden er zijn. De verkenner bereidt verder het debat over de verkiezingsuitslag voor. Dit debat vindt uiterlijk één week na de installatie van de nieuwe Tweede Kamer plaats. Dit jaar worden de nieuwe Kamerleden op 31 maart beëdigd.
Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren zijn door de (voorlopig) gekozen lijsttrekkers aangewezen als verkenner.
De informateur
Tijdens dit debat formuleert de Tweede Kamer een informatieopdracht en benoemt ook een informateur. Er kunnen meerdere informateurs worden benoemd en zij gaan de partijen helpen om te kijken of ze samen tot een coalitie kunnen vormen. Een andere belangrijke taak van de informateur is het opstellen van een regeerakkoord. In dit regeerakkoord staan de belangrijkste doelstellingen voor het beleid van het nieuwe kabinet.
Formatie
Op het moment dat de informateur zijn werk heeft gedaan, stelt de Kamer voor een formateur te benoemen. De formateur is vaak de toekomstige minister-president die vervolgens benoemt wordt door de Tweede Kamer. Het is dan de taak van de formateur om een nieuw kabinet samen te stellen. Hij rondt de besprekingen af en verdeelt de minister- en staatssecretarisposten. Deze posities worden verdeeld onder de coalitiepartijen.
Wanneer alle posities zijn verdeeld komt het nieuwe kabinet bij elkaar voor een eerste overleg. Dit heet een constituerend beraad. Tijdens dit overleg verklaren de ministers dat zij het eens zijn met het regeerakkoord dat de informateur heeft opgesteld. In dit overleg wordt ook precies bepaald welke beleidsportefeuilles bij welke minister of staatssecretaris komen te liggen. Als laatste worden de ministers en staatssecretarissen beëdigt door de koning.
Het nieuwe kabinet stelt ook een regeringsverklaring op. Hierin komen de hoofdlijnen uit het regeerakkoord. De minister-president spreekt die verklaring uit in de Tweede Kamer, waarna er een debat plaatsvindt.

Beeld © Tweede Kamer

bron →

Sluiten

Eerste dag vervroegd stemmen is goed verlopen in Alkmaar

Eerste dag vervroegd stemmen is goed verlopen in Alkmaar

Maandag was de eerste dag waarop een aantal stembureaus open waren. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bezoekt verschillende stembureaus door het land om te kijken hoe het gaat met de verkiezingen. Maandag was ze bij een stembureau in Alkmaar. Op dit stembureau in het stadhuis sprak de minister met burgemeester Emile Roemer, stembureauleden … Read more

Volledig artikel

Eerste dag vervroegd stemmen is goed verlopen in Alkmaar

Maandag was de eerste dag waarop een aantal stembureaus open waren. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bezoekt verschillende stembureaus door het land om te kijken hoe het gaat met de verkiezingen. Maandag was ze bij een stembureau in Alkmaar. Op dit stembureau in het stadhuis sprak de minister met burgemeester Emile Roemer, stembureauleden en het verkiezingsteam van Alkmaar.

Dit bezoek was onderdeel van de landelijke campagne, Elke Stem Telt. Deze campagne informeert kiezers over de verkiezingen en hoe deze in tijden van de coronacrisis veilig zullen verlopen.

Tijdens haar bezoek aan Alkmaar werd voornamelijk gesproken over het vervroegd stemmen. Op maandag waren er 10 stembureaus open waar gestemd kon worden, hetzelfde geldt voor dinsdag. Woensdag zijn er bijna 70 stembureaus open. Dit is het geval in de meeste steden, op de dagen waar vervroegd gestemd kan worden zijn er minder stembureaus open dan op 17 maart.

Tijdens het gesprek met Emile Roemer en de stembureauleden gaf de minister aan dat iedereen in Alkmaar hard had gewerkt om voor veilige verkiezingen te zorgen. Het vervroegd stemmen is goed geregeld. “Dat verdient een groot compliment, aan alle mensen van de gemeente, de stembureauleden en vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.” Burgemeester Roemer voegde er nog aan toe dat hij trots is op zijn stad. Ook hij benadrukte dat het stemmen veilig kan verlopen.

Beeld © Nieuws BZK

bron →

Sluiten

Procedure briefstemmen is aangepast

Procedure briefstemmen is aangepast

Gisteren werd bekend dat rond de 8 procent van de briefstemmen waarschijnlijk ongeldig is. 70-plussers konden op deze manier stemmen in verband met de coronacrisis. Het is de bedoeling dat het stembiljet in een aparte envelop wordt gedaan. Deze envelop en de stempluspas moeten samen in de retourenvelop worden gedaan en kunnen dan worden opgestuurd. … Read more

Volledig artikel

Procedure briefstemmen is aangepast

Gisteren werd bekend dat rond de 8 procent van de briefstemmen waarschijnlijk ongeldig is. 70-plussers konden op deze manier stemmen in verband met de coronacrisis. Het is de bedoeling dat het stembiljet in een aparte envelop wordt gedaan. Deze envelop en de stempluspas moeten samen in de retourenvelop worden gedaan en kunnen dan worden opgestuurd.

In een brief aan de Tweede Kamer liet minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weten dat veel gemeenten denken dat de stempas bij het stembiljet in de envelop zit. Na deze melding liet de minister weten dat ze advies heeft gevraagd bij de Raad van State en de Kiesraad om dit probleem op te lossen. De minister heeft de Kiesraad gevraagd om een spoedadvies over de de vooropening van de enveloppen van het briefstemmen.

Het advies van de Kiesraad was als volgt; “op basis van de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 gerechtvaardigd is dat briefstembureaus in dat geval de briefstembiljet-envelop openen om te kijken of daar zowel een briefstembiljet als een stempluspas in zit. Is de stempluspas geldig, dan kan het opgevouwen briefstembiljet zonder dat deze wordt ingezien in de stembus worden gedaan. Het stembiljet zelf wordt pas bij het tellen van de stemmen bekeken.”

In haar brief aan de Tweede Kamer liet Ollongren weten dat ze het toelaat dat de enveloppen met het stembiljet eerst geopend worden om te controleren of er een stempluspas inzit. Na controle op de geldigheid van deze stempas gaat het stembiljet in de stembus. De minister benadrukt dat de stembureauleden het biljet nog niet mogen openen op dat moment. Pas als de stemmen worden geteld worden de biljetten opgevouwen. Op deze manier blijft het stemgeheim gewaarborgd volgens de minister, de Kiesraad en de Raad van State.

De minster voegt er in haar brief aan toe dat de gemeenten vandaag worden geïnformeerd over de nieuwe werkwijze zodat ze dit uiterlijk woensdag kunnen toepassen.

Beeld © Nieuws BZK

bron →

Sluiten

De eerste stembureaus zijn open!

De eerste stembureaus zijn open!

De Tweede Kamerverkiezingen zijn begonnen. Maandag 15 maart waren de eerste stembureaus om 7.30 uur geopend. Op maandag en dinsdag 16 maart is er in elke gemeente minstens één stembureau open waar kwetsbare mensen veilig kunnen stemmen zonder dat het te druk wordt bij de stembureaus. Op woensdag zijn de “echte” verkiezingen en zijn de … Read more

Volledig artikel

De eerste stembureaus zijn open!

De Tweede Kamerverkiezingen zijn begonnen. Maandag 15 maart waren de eerste stembureaus om 7.30 uur geopend. Op maandag en dinsdag 16 maart is er in elke gemeente minstens één stembureau open waar kwetsbare mensen veilig kunnen stemmen zonder dat het te druk wordt bij de stembureaus. Op woensdag zijn de “echte” verkiezingen en zijn de meeste stembureaus open van 7.30 uur tot 21.00.

Vanwege de coronacrisis zijn er dit jaar extra mogelijkheden om te stemmen, zo kunnen 70-plussers ook per brief stemmen. Verder zijn er ook extra maatregelen getroffen bij de verschillende stembureaus. Alles wordt regelmatig schoongemaakt en in sommige gemeenten krijgt iedereen een rood potlood mee naar huis. Verder zijn er ook open lucht locaties en andere bijzondere locaties waar kiezers hun stem kunnen uitbrengen. Op deze manier hoopt het Ministerie van BZK dat de verkiezingen veilig verlopen.

De Volkskrant meldt dat de opkomst gisteren niet groot was. Verschillende gemeenten werken met een stem-app om de opkomst te meten. In steden als Den Haag, Utrecht en Groningen lag het opkomst percentage rond de 2 procent. In Amersfoort en Nijmegen lag de opkomst iets hoger, namelijk rond de drie procent. Ook op verschillende stations waar gestemd kon worden was het niet druk. Aan het eind van de dag was de opkomst iets hoger, tussen de 5 en 8 procent.

Kiezers hebben nog twee dagen de tijd om te stemmen. Waar het de eerste dag bij stembureaus nog relatief rustig was, werd er al wel veel gestemd per post.

Beeld © Nieuws BZK

bron →

Sluiten

Nieuwe voorzitter Kiesraad: ‘Verkiezingen zijn de kern van onze democratie’

Nieuwe voorzitter Kiesraad: ‘Verkiezingen zijn de kern van onze democratie’

De Kiesraad heeft sinds het begin van dit jaar een nieuwe voorzitter: Wim Kuiken. Volgens hem is de Kiesraad een belangrijk orgaan in onze democratie en het gaat Kuiken zijn taak worden om de Kiesraad te veranderen in een ‘verkiezingsautoriteit.’ Kuiken is van mening dat het verkiezingsproces de kern van de democratie is en hij is blij … Read more

Volledig artikel

Nieuwe voorzitter Kiesraad: ‘Verkiezingen zijn de kern van onze democratie’

De Kiesraad heeft sinds het begin van dit jaar een nieuwe voorzitter: Wim Kuiken. Volgens hem is de Kiesraad een belangrijk orgaan in onze democratie en het gaat Kuiken zijn taak worden om de Kiesraad te veranderen in een ‘verkiezingsautoriteit.’ Kuiken is van mening dat het verkiezingsproces de kern van de democratie is en hij is blij daar een bijdrage aan te kunnen leveren. De Kiesraad krijgt meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het moet een orgaan worden die zich “gezaghebbend en onafhankelijk ontfermt over de verbetering van de kwaliteit van de verkiezingen in ons land.”

Kuiken begint in een spannende periode. Deze week zijn de Tweede Kamerverkiezingen en die vinden plaats onder bijzondere omstandigheden, te midden van een pandemie. Er is hard gewerkt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, andere organisaties en gemeenten om de verkiezingen door te laten gaan en ze op een veilige en betrouwbare manier te laten plaatsvinden. De periode voor de verkiezingen is volgens Kuiken de mooiste en drukste periode van het jaar voor de Kiesraad. De Kiesraad is namelijk het centraal stembureau en heeft daarom een belangrijke rol in de kandidaatstelling voor de verkiezingen en de vaststelling van de uitslag erna. Kuiken wil met de Kiesraad werken aan een “solide vaststelling van de verkiezingsuitslagen.”

De Kiesraad bestaat uit zeven leden, een voorzitter en een professioneel ondersteunend bureau. Het ministerie van BZK is verantwoordelijk voor de Kieswet en het verloop van de verkiezingen. De Kiesraad is niet alleen het centrale stembureau bij de verschillende verkiezingen, maar ook een adviesorgaan en informatiecentrum over het kiesrecht en verkiezingen in het algemeen.

Beeld © Nieuws BZK

bron →

Sluiten

VVD favoriete partij voor ondernemers

VVD favoriete partij voor ondernemers

Na een verkiezingsenquête van Forum waaraan 460 leden van VNO-NCW meededen blijkt dat 44 procent van de ondernemers op de VVD willen stemmen. Daarna volgen op gepaste afstand het CDA en D66. Als alleen de ondernemers die deelnamen aan de verkiezingsenquête zouden stemmen was de VVD met 66 ruim de grootste partij, gevolgd door het … Read more

Volledig artikel

VVD favoriete partij voor ondernemers

Na een verkiezingsenquête van Forum waaraan 460 leden van VNO-NCW meededen blijkt dat 44 procent van de ondernemers op de VVD willen stemmen. Daarna volgen op gepaste afstand het CDA en D66. Als alleen de ondernemers die deelnamen aan de verkiezingsenquête zouden stemmen was de VVD met 66 ruim de grootste partij, gevolgd door het CDA met 23 zetels en 14 voor D66.

Zelfs na het moeilijke coronajaar blijven veel ondernemers op de VVD stemmen, maar de steun aan de partij is wel minder geworden. Waar in 2017 58 procent van de ondernemers op de VVD stemden is dat nu maar 44 procent. De andere twee partijen, het CDA en D66, doen het beter bij deze enquête. Zij krijgen er stemmen bij vergeleken met de verkiezingen in 2017.

Er werd ook gevraagd naar mogelijke coalities. Bijna een kwart van de ondervraagden is voor een coalitie van VVD, CDA en D66. Een net iets kleiner percentage van de ondernemers zijn voor een voortzetting van de huidige coalitie, namelijk 22 procent. Dit is volgens Forum geen gekke uitslag. De meeste ondernemers laten weten tevreden te zijn met het huidige beleid en de huidige coalitie. Als premier worden de drie lijsttrekkers veel genoemd. Vooral Rutte is populair, gevolgd door Hoekstra. Toch doet ook Kaag het goed. Haar internationale ervaring spreekt veel ondernemers aan.

Belangrijk voor ondernemers is niet alleen het herstel van de economie, maar ook de verduurzaming ervan. Deze twee kwesties moeten prioriteit krijgen in het nieuwe kabinet. Andere kwesties die bij veel van de ondervraagden spelen is de woningcrisis, maar ook de zorg en onderwijs moeten prioriteit krijgen.

Beeld © VVD

bron →

Sluiten

SCP presenteert “Kwesties voor het kiezen”

SCP presenteert “Kwesties voor het kiezen”

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft vandaag het rapport “Kwesties voor het kiezen” gepresenteerd. In dit rapport heeft het SCP gekeken naar verschillende maatschappelijke kwesties die belangrijk zijn voor Nederland. Het Planbureau heeft onderzocht hoe groot de maatschappelijke problemen zijn en in hoeverre de verschillende politieke partijen er aandacht aan schenken in de verkiezingsprogramma’s. Het … Read more

Volledig artikel

SCP presenteert “Kwesties voor het kiezen”

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft vandaag het rapport “Kwesties voor het kiezen” gepresenteerd. In dit rapport heeft het SCP gekeken naar verschillende maatschappelijke kwesties die belangrijk zijn voor Nederland. Het Planbureau heeft onderzocht hoe groot de maatschappelijke problemen zijn en in hoeverre de verschillende politieke partijen er aandacht aan schenken in de verkiezingsprogramma’s.

Het SCP verwacht dat deze kwesties in de toekomst grote invloed hebben op het leven van veel Nederlanders en dat ze daarom aandacht nodig hebben bij de komende kabinetsformatie. Op verschillende vlakken bestaan er in Nederland grote verschillen als het gaat om zelfredzaamheid en de kansen die verschillende mensen krijgen. Dit heeft niet alleen invloed op individuele burgers, maar ook op de samenleving als geheel. De vijf maatschappelijke kwesties waar het SCP zich op heeft gefocust zijn:

Ongelijke kansen in het onderwijs.
Hier werd gekeken naar de achterstand van kinderen van lager opgeleide ouders of ouders met een migratieachtergrond, en de verschillen met kinderen die meer kansen hebben gekregen.

Armoede en onzeker werk
Het SCP heeft hierbij gekeken naar de mensen (bijna 1 miljoen) die in armoede leven en de negatieve welzijnseffecten.

De Arbeidsmarktpositie van mensen met een migratieachtergrond
Het wordt voor arbeidsmigranten steeds moeilijker om deel te nemen in de Nederlandse samenleving. Zorgen om discriminatie en het gebruik van sociale voorzieningen kunnen zorgen voor spanningen in de samenleving.

Langer thuis wonen van ouderen met een zorgbehoefte
Voor senioren met een lager inkomen zijn er niet genoeg opties voor zorg aan huis of andere woon(zorg) opties.

Meedoen aan woningverduurzaming.
Er bestaat al een hele tijd beleid voor duurzamere woningen, maar ook hier zijn de verschillen groot. Sommigen pakken verduurzaming serieus aan, anderen doen niets of weinig.

Door kwesties als deze is er onder de Nederlandse bevolking meer onzekerheid bestaan. Door de coronacrisis is die onzekerheid alleen nog maar meer toegenomen.

Het hele rapport “Kwesties voor het kiezen 2021” is hier te downloaden.

Beeld © Sociaal en Cultureel Planbureau

bron →

Sluiten

Overzicht giften en schulden politieke partijen bekend gemaakt

Overzicht giften en schulden politieke partijen bekend gemaakt

Politieke partijen die mee doen aan de Tweede Kamerverkiezing zijn verplicht om vóór de verkiezing een overzicht te geven van de giften en schulden van de partij. De overzichten geven een beeld van hoe een partij er financieel voor staat. Op 10 maart zijn de overzichten door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties openbaar gemaakt. … Read more

Volledig artikel

Overzicht giften en schulden politieke partijen bekend gemaakt

Politieke partijen die mee doen aan de Tweede Kamerverkiezing zijn verplicht om vóór de verkiezing een overzicht te geven van de giften en schulden van de partij. De overzichten geven een beeld van hoe een partij er financieel voor staat. Op 10 maart zijn de overzichten door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties openbaar gemaakt.

In het overzicht worden giften opgenomen vanaf € 4.500. Dit kunnen giften zijn aan de partij, of aan een specifieke kandidaat. Partijen moeten ook hun schulden van meer dan € 25.000 opgeven. De overzichten betreffen de periode van 1 januari 2019 tot 24 februari 2021.

De politieke partijen moeten hun financiële situatie openbaar maken. Dit staat in de Wet financiering politieke partijen. Het doel van de wet is om te zorgen dat transparantie laat zien hoe partijen aan hun middelen komen. Op deze manier wordt belangenverstrengeling voorkomen. De meeste partijen hebben aan alle verplichtingen voldaan. De nieuwe partij Trots op Nederland heeft geen financieel overzicht gegeven aan het ministerie.

Partijen die al in de Eerste of Tweede Kamer zitten moeten jaarlijks voor 1 juli een soortgelijk overzicht aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overhandigen. De overzichten van de giften aan en schulden van de politieke partijen die mee doen aan de Tweede Kamerverkiezing zijn hier te vinden.

Geplaatst in: Geen categorie

Beeld © Nieuws BZK

bron →

Sluiten

Op wie kunnen we stemmen volgende week?

Op wie kunnen we stemmen volgende week?

De NOS heeft onderzoek gedaan naar de vertegenwoordiging van Nederland op de kandidatenlijsten voor de aankomende verkiezingen. Er werd gekeken naar het aantal kandidaten van het platteland, uit welke provincie ze komen, hoeveel mannen en vrouwen op de lijst staan, hoeveel kandidaten een migratie-achtergrond hebben en de leeftijd van de kandidaten. Hiervoor werden de top-20-kandidaten … Read more

Volledig artikel

Op wie kunnen we stemmen volgende week?

De NOS heeft onderzoek gedaan naar de vertegenwoordiging van Nederland op de kandidatenlijsten voor de aankomende verkiezingen. Er werd gekeken naar het aantal kandidaten van het platteland, uit welke provincie ze komen, hoeveel mannen en vrouwen op de lijst staan, hoeveel kandidaten een migratie-achtergrond hebben en de leeftijd van de kandidaten. Hiervoor werden de top-20-kandidaten van de partijen die momenteel in de Tweede Kamer zitten, of een grote kans maken op een zetel in de aankomende verkiezingen, geanalyseerd.

Uit deze analyse blijkt dat Drenthe relatief het slechtste vertegenwoordigd is op de kandidatenlijst van de Tweede Kamerverkiezingen. Naast Drenthe zijn ook Limburg, Friesland en Noord-Brabant ondervertegenwoordigd. Zuid-Holland daarentegen is oververtegenwoordigd. De Randstad heeft veel vertegenwoordigers, namelijk 62 procent van de kandidaten. De ChristenUnie en het CDA hebben de beste spreiding van waar kandidaten vandaan komen. Het CDA heeft kandidaten uit alle provincies, behalve Flevoland. De ChristenUnie heeft kandidaten uit tien provincies. Splinter heeft kandidaten uit maar vier provincies, de PVV doet het met vijf provincies die vertegenwoordigt zijn iets beter.

Er werd ook gekeken naar de verdeling tussen mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de verschillende partijen. Uit de analyse van de NOS blijkt dat Bij1 de meeste vrouwen op de lijst heeft staan. De SGP heeft helemaal geen vrouwelijke kandidaat. Een aantal partijen, zoals GroenLinks, PvdA en Splinter hebben meer vrouwelijke dan mannelijke kandidaten. De VVD, Volt en Nida hebben evenveel mannen als vrouwen op de lijst staan.

Ook is er gekeken naar kandidaten met een migratie achtergrond en naar de leeftijd van kandidaten. Volt heeft de jongste kandidatenlijst en 50Plus de oudste met een gemiddelde leeftijd van 61 jaar.

Beeld © Rijksoverheid

bron →

Sluiten

Ollongren bezoekt stemlokaal in Amsterdam

Ollongren bezoekt stemlokaal in Amsterdam

Na Rotterdam, Heusden en Alphen aan den Rijn heeft minister Ollongren dinsdag een stemlokaal in Amsterdam bezocht. Met nog een week te gaan tot de Tweede Kamerverkiezingen zijn de gemeenten nog druk bezig met de laatste voorbereidingen. Voor de landelijke campagne ‘Elke Stem Telt’ bezoekt minister Ollongren verschillende stemlokalen door heel het land. In Amsterdam … Read more

Volledig artikel

Ollongren bezoekt stemlokaal in Amsterdam

Na Rotterdam, Heusden en Alphen aan den Rijn heeft minister Ollongren dinsdag een stemlokaal in Amsterdam bezocht. Met nog een week te gaan tot de Tweede Kamerverkiezingen zijn de gemeenten nog druk bezig met de laatste voorbereidingen. Voor de landelijke campagne ‘Elke Stem Telt’ bezoekt minister Ollongren verschillende stemlokalen door heel het land.

In Amsterdam heeft de minister samen met burgemeester Femke Halsema een bezoek gebracht aan een bijzondere locatie waar kiezers volgende week hun stem kunnen uitbrengen. In kerkgebouw De Duif aan de Prinsengracht is er een stemlokaal ingericht. Dit jaar moeten stemlokalen coronaproof zijn. Locaties moeten daarom groot genoeg zijn om 1,5 meter afstand te houden en met voldoende ruimte voor de extra vrijwilligers die nodig zijn dit jaar. In Amsterdam zijn er volgens de minister 40 procent van de gebruikelijke stemlokalen afgevallen. Gelukkig zijn er ook voldoende alternatieve gevonden. Minister Ollongren is blij dat het is gelukt om genoeg stemlocaties te vinden. In Amsterdam zijn er ook bijzondere locaties gevonden, waaronder De Duif. Verder worden ook het Olympisch Stadion, De Melkweg en het Concertgebouw ingericht als stemlokalen.

Door de extra maatregelen en de nieuwe locaties kan iedereen in Amsterdam zijn stem veilig uitbrengen. Burgemeester Halsema roept iedereen daarom ook op om te gaan stemmen. “Het is de basis van onze rechtsstaat. Laat je stem horen!”

 

Beeld © Nieuws BZK

bron →

Sluiten

Lijsttrekker 50Plus roept nummer 3 op de lijst zich terug te trekken

Lijsttrekker 50Plus roept nummer 3 op de lijst zich terug te trekken

50-Plus Lijsttrekker Liane den Haan vraagt partijgenoot en nummer 3 op de kandidatenlijst, Ellen Verkoelen, zich te schikken aan het partijprogramma. Dit meldt de NOS. Verkoelen uitte kritiek op de uitspraken van Den Haan over de AOW-leeftijd. Volgens de NOS wil Den Haan vasthouden aan de afspraken in het nieuwe pensioenakkoord. Hierin is de AOW-leeftijd 67 … Read more

Volledig artikel

Lijsttrekker 50Plus roept nummer 3 op de lijst zich terug te trekken

50-Plus Lijsttrekker Liane den Haan vraagt partijgenoot en nummer 3 op de kandidatenlijst, Ellen Verkoelen, zich te schikken aan het partijprogramma. Dit meldt de NOS. Verkoelen uitte kritiek op de uitspraken van Den Haan over de AOW-leeftijd. Volgens de NOS wil Den Haan vasthouden aan de afspraken in het nieuwe pensioenakkoord. Hierin is de AOW-leeftijd 67 jaar. Verder wil de lijsttrekker van 50PLUS dat er een spaarregeling moet komen voor mensen die eerder dan op hun 67e met pensioen willen.

Volgens Den Haan moet Verkoelen zich aanpassen aan het verkiezingsprogramma van de partij, anders kan Verkoelen zich beter terugtrekken als kandidaat voor de Tweede Kamer verkiezingen. Het verkiezingsprogramma is geschreven door leden en als Verkoelen zich niet kan conformeren aan het programma moet er volgens Den Haan gepraat worden.

Verkoelen en andere partijprominenten zijn het volgens de NOS niet eens met de lijsttrekker. Zij vinden dat Den Haan zo de kernpunten van 50Plus loslaat. De partij was altijd bezig met het behouden van het oude pensioenstelsel. Hier is Den Haan het niet mee eens. Volgens haar moet er ook gekeken worden naar de toekomst en wat haalbaar is, het huidige pensioenstelsel is volgens Den Haan onhoudbaar. Verder moet 50Plus zich ook richten op meer onderwerpen, volgens de lijsttrekker zijn ouderen nu ook eenmaal bezig met hoe het gaat met hun kinderen en kleinkinderen.

 

Beeld © 50PLUS

bron →

Sluiten

De avondklok wordt minder gehanteerd tijdens de verkiezingen

De avondklok wordt minder gehanteerd tijdens de verkiezingen

De overheid is van mening dat de Tweede Kamerverkiezingen niet gehinderd mogen worden door de avondklok. Voor onze democratie is het belangrijk dat de Tweede Kamerverkiezingen doorgaan en dat kiezers vrij en zonder belemmeringen hun stem kunnen uitbrengen. Het is ook belangrijk dat kiezers bij het tellen van de stemmen aanwezig kunnen zijn. Daarom gelden … Read more

Volledig artikel

De avondklok wordt minder gehanteerd tijdens de verkiezingen

De overheid is van mening dat de Tweede Kamerverkiezingen niet gehinderd mogen worden door de avondklok. Voor onze democratie is het belangrijk dat de Tweede Kamerverkiezingen doorgaan en dat kiezers vrij en zonder belemmeringen hun stem kunnen uitbrengen. Het is ook belangrijk dat kiezers bij het tellen van de stemmen aanwezig kunnen zijn. Daarom gelden er tijdens de verkiezingen andere afspraken rondom de avondklok.

De stemlokalen zijn tot 21:00 uur open. Stemmers die na 21:00 uur nog in de rij staan om te stemmen, kunnen dit gewoon doen. Kiezers hebben ook de mogelijkheid om te kijken bij het tellen van de stemmen. Deze observanten hoeven geen verklaring bij zich te hebben, maar kunnen het mondeling aan een handhaver laten weten.

De overheid vindt het belangrijk dat alle vrijwilligers, stembureauleden en tellers hun werk kunnen doen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Iedereen die helpt bij het organiseren van de verkiezingen krijgt een verklaring van de gemeente dat ze werkzaam zijn als vrijwilliger bij een stemlokaal. Hetzelfde geldt voor ambtenaren van de gemeente die betrokken zijn bij de verkiezingen. Zij kunnen met een werkgeversverklaring en een eigen verklaring ook na 21:00 hun werk blijven voortzetten.

Door de afspraken omtrent de avondklok tijdens de verkiezingen aan te passen hoopt de overheid dat de Tweede Kamerverkiezingen ongehinderd door kunnen gaan.

Beeld © Rijksoverheid

bron →

Sluiten

Nieuw wetsvoorstel gaat stemmen op een hele partij mogelijk maken

Nieuw wetsvoorstel gaat stemmen op een hele partij mogelijk maken

Alle ogen zijn nu gericht op de aankomende Tweede Kamerverkiezing, maar minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een wetsvoorstel ingediend dat voor een verandering kan zorgen bij de volgende verkiezingen. De ministerraad heeft vorige week ingestemd met het wetsvoorstel ‘Met één stem meer keus van de minister’. Na deze instemming gaat het wetsvoorstel … Read more

Volledig artikel

Nieuw wetsvoorstel gaat stemmen op een hele partij mogelijk maken

Alle ogen zijn nu gericht op de aankomende Tweede Kamerverkiezing, maar minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een wetsvoorstel ingediend dat voor een verandering kan zorgen bij de volgende verkiezingen. De ministerraad heeft vorige week ingestemd met het wetsvoorstel ‘Met één stem meer keus van de minister’. Na deze instemming gaat het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State.

Als de wet na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer wordt aangenomen krijgt de kiezer vanaf 2023 de mogelijkheid om een stem uit te brengen op de gehele lijst van de partij, of juist op één enkele kandidaat. Dit zorgt ervoor dat kandidaten met meer voorkeursstemmen sneller worden gekozen dan nu het geval is. Volgens minister Ollongren is het belangrijk dat stemmen op een individuele kandidaat zwaarder gaat wegen. “Kiezers kunnen straks een kandidaat kiezen die staat voor iets wat voor hen belangrijk is en bijvoorbeeld uit de eigen regio komt.”  Dit moet de binding tussen de kiezer en gekozen kandidaat versterken.

Het stemmen gaat als volgt werken. Tijdens het stemmen heeft de kiezer twee opties. De kiezer kan op een partij stemmen of op een persoon. Vervolgens bij het stemmen stellen worden alle stemmen op een partij bij elkaar opgeteld. Hieruit volgt dan een bepaald aantal zetels. Deze zetels worden daarna naar ratio verdeeld tussen lijstzetels en kandidaatszetels. De kandidaatszetels gaan naar de kandidaten met de meeste voorkeursstemmen.

Er zijn nog andere onderdelen in dit wetsvoorstel die bij het nieuwe kiesstelsel horen. Deze onderdelen zijn de afschaffing van kieskringen, de verhoging van het aantal ondersteuningsverklaringen en de waarborgsommen voor nieuwe partijen die deelnemen aan verkiezingen.

Het wetsvoorstel is onderdeel van het nieuwe kiesstelsel dat moet zorgen dat kiezers zich meer vertegenwoordigt voelen in de overheid. De staatscommissie parlementair stelsel, de commissie-Remkes, adviseerde het nieuwe kiesstelsel. Dit nieuwe kiesstelsel gaat voor alle directe verkiezingen gelden. Dus niet alleen bij de Tweede Kamerverkiezingen, maar ook voor provinciale staten of gemeenteraden.

Beeld © Rijksoverheid

bron →

Sluiten

Verkiezingsdebat voor jongeren

Verkiezingsdebat voor jongeren

Afgelopen woensdag was het verkiezingsdebat voor jongeren, georganiseerd door de JOVD in samenwerking met de Jonge Democraten, DWARS, PINK!, de Jonge Socialisten, CDJA, PerspectieF en OPPOSITIE. Tijdens dit debat gingen de moederpartijen van deze politieke jongerenorganisaties met elkaar in debat. Het debat stond onder leiding van Eva Eikhout. De acht verschillende partijen gingen met elkaar … Read more

Volledig artikel

Verkiezingsdebat voor jongeren

Afgelopen woensdag was het verkiezingsdebat voor jongeren, georganiseerd door de JOVD in samenwerking met de Jonge Democraten, DWARS, PINK!, de Jonge Socialisten, CDJA, PerspectieF en OPPOSITIE.

Tijdens dit debat gingen de moederpartijen van deze politieke jongerenorganisaties met elkaar in debat. Het debat stond onder leiding van Eva Eikhout. De acht verschillende partijen gingen met elkaar in discussie over onderwerpen die belangrijk zijn voor jongeren. De onderwerpen waren: onderwijs, migratie, klimaat, wonen, drugs en corona.

De (kandidaten)-Kamerleden die aanwezig waren: Bente Becker (VVD), Harmen Krul (CDA), Christine Teunissen (Partij voor de Dieren), Julian Bushoff (PvdA), Salima Belhaj (D66), Nico Drost (ChristenUnie), Lisa Westerveld (GroenLinks), Stephan van Baarle (DENK).

Aan de hand van de stellingen over de verschillende onderwerpen gingen de partijen ook in discussie over hoe politieke partijen jongerenparticipatie voor zich zien en waarom politiek zo belangrijk is voor jongeren.

Het hele debat voor jongeren is hier terug te kijken.

Beeld © JOVD

bron →

Sluiten

Minister Ollongren bezoekt Alphen aan den Rijn

Minister Ollongren bezoekt Alphen aan den Rijn

In het kader van de landelijke campagne Elke Stem Telt bezoekt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verschillende gemeenten door het hele land. Op 3 maart bezocht minister Ollongren Alphen aan den Rijn. Ze bezocht deze gemeente om te kijken hoe het daar gaat met de voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart. … Read more

Volledig artikel

Minister Ollongren bezoekt Alphen aan den Rijn

In het kader van de landelijke campagne Elke Stem Telt bezoekt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verschillende gemeenten door het hele land. Op 3 maart bezocht minister Ollongren Alphen aan den Rijn. Ze bezocht deze gemeente om te kijken hoe het daar gaat met de voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart.

De minister sprak daar met burgemeester Spies en twee studenten Beveiliging van MBO Rijnland. In totaal gaan 90 studenten van de opleiding stembureauleden ondersteunen bij de aankomende verkiezingen. De minster bezocht tijdens dit bezoek het gemeentehuis. Het gemeentehuis zal worden gebruikt als stembureau bij de verkiezingen. Om de minister een goed beeld te geven van hoe de verkiezingen gaan verlopen was er een proefopstelling gemaakt. Leden van het verkiezingsteam in Alphen aan den Rijn en enkele stembureauleden die aanwezig waren, gaven de minister een goed beeld van hoe het 17 maart gaat verlopen.

Het gemeentehuis gaat volgens de minister niet alleen worden gebruikt als stembureau, maar ook als een afgiftepunt voor briefstemmen, een briefstembureau en een coördinatiecentrum. De minister geeft aan erg tevreden te zijn met de voorbereidingen in de gemeente:

“Ik ben onder de indruk van met hoeveel enthousiasme door jong en oud de verkiezingen worden georganiseerd in Alphen aan den Rijn. Het is ook mooi om te zien dat er veel nieuwe vrijwilligers zijn om de stembureaus te bemensen.”

Ook de burgemeester van Alphen aan den Rijn is tevreden. Hij benadrukt dat er voldoende maatregelen zijn genomen om alles veilig te laten verlopen ivm corona. De gemeente is ook voorbereid op eventuele maatschappelijke onrust. Verder is hij erg te spreken over iedereen die heeft meegeholpen bij de voorbereidingen van de verkiezingen.

Beeld © Nieuws BZK

bron →

Sluiten

Terugblik VEMW verkiezingsdebat over energie, water en klimaat

Terugblik VEMW verkiezingsdebat over energie, water en klimaat

Op 2 maart organiseerde VEMW een verkiezingsdebat over energie, water en klimaat. Bij het debat, onder leiding van Remco de Boer, waren Agnes Mulder (CDA), Laura Bromet (GroenLinks), Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Mark Harbers (VVD) aanwezig. Onderwerpen als energie- en watervoorziening, klimaat, stimuleren van bedrijven om in Nederland te blijven en te investeren, infrastructuur, transport en opslag … Read more

Volledig artikel

Terugblik VEMW verkiezingsdebat over energie, water en klimaat

Op 2 maart organiseerde VEMW een verkiezingsdebat over energie, water en klimaat. Bij het debat, onder leiding van Remco de Boer, waren Agnes Mulder (CDA), Laura Bromet (GroenLinks), Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Mark Harbers (VVD) aanwezig. Onderwerpen als energie- en watervoorziening, klimaat, stimuleren van bedrijven om in Nederland te blijven en te investeren, infrastructuur, transport en opslag van elektriciteit, groen gas, waterstof, waterkwaliteit en financiering kwamen ruimschoots aan bod.

Tijdens het debat kwamen de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende partijen goed naar voren. Het volledige debat is hier terug te kijken.

 

Beeld © Rijksoverheid

bron →

Sluiten