Voorlopige verkiezingsuitslag en formatieproces

Op 15, 16 en 17 maart waren de Tweede Kamerverkiezingen. De exitpolls geven de voorlopige uitslag, maar er kan nog het een en ander veranderen. Het is duidelijk dat de VVD de grootste partij is geworden en D66 is als tweede uit de bus gekomen. De Kiesraad stelt de officiële uitslag vast in een openbare zitting op 26 maart 2021 om 12.00 uur. De voorlopige uitslag is als volgt:

Formatieproces
De verkenner
Vandaag, donderdag 18 maart, zal het formatieproces van start gaan. De huidige Kamervoorzitter Khadija Arib, ontvangt alle lijsttrekkers die bij de voorlopige uitslag in de Tweede Kamer komen. Tijdens deze bijeenkomst wordt er een verkenner gekozen. Na afloop zal de Kamervoorzitter een verklaring afleggen en ontvangt een dag later de verkenner in de Eerste Kamer. Deze verkenner gaat vervolgens gesprekken voeren met de verschillende fracties en kijkt welke coalitiemogelijkheden er zijn. De verkenner bereidt verder het debat over de verkiezingsuitslag voor. Dit debat vindt uiterlijk één week na de installatie van de nieuwe Tweede Kamer plaats. Dit jaar worden de nieuwe Kamerleden op 31 maart beëdigd.
Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren zijn door de (voorlopig) gekozen lijsttrekkers aangewezen als verkenner.
De informateur
Tijdens dit debat formuleert de Tweede Kamer een informatieopdracht en benoemt ook een informateur. Er kunnen meerdere informateurs worden benoemd en zij gaan de partijen helpen om te kijken of ze samen tot een coalitie kunnen vormen. Een andere belangrijke taak van de informateur is het opstellen van een regeerakkoord. In dit regeerakkoord staan de belangrijkste doelstellingen voor het beleid van het nieuwe kabinet.
Formatie
Op het moment dat de informateur zijn werk heeft gedaan, stelt de Kamer voor een formateur te benoemen. De formateur is vaak de toekomstige minister-president die vervolgens benoemt wordt door de Tweede Kamer. Het is dan de taak van de formateur om een nieuw kabinet samen te stellen. Hij rondt de besprekingen af en verdeelt de minister- en staatssecretarisposten. Deze posities worden verdeeld onder de coalitiepartijen.
Wanneer alle posities zijn verdeeld komt het nieuwe kabinet bij elkaar voor een eerste overleg. Dit heet een constituerend beraad. Tijdens dit overleg verklaren de ministers dat zij het eens zijn met het regeerakkoord dat de informateur heeft opgesteld. In dit overleg wordt ook precies bepaald welke beleidsportefeuilles bij welke minister of staatssecretaris komen te liggen. Als laatste worden de ministers en staatssecretarissen beëdigt door de koning.
Het nieuwe kabinet stelt ook een regeringsverklaring op. Hierin komen de hoofdlijnen uit het regeerakkoord. De minister-president spreekt die verklaring uit in de Tweede Kamer, waarna er een debat plaatsvindt.

Beeld © Tweede Kamer

bron →

Terug