Procedure briefstemmen is aangepast

Gisteren werd bekend dat rond de 8 procent van de briefstemmen waarschijnlijk ongeldig is. 70-plussers konden op deze manier stemmen in verband met de coronacrisis. Het is de bedoeling dat het stembiljet in een aparte envelop wordt gedaan. Deze envelop en de stempluspas moeten samen in de retourenvelop worden gedaan en kunnen dan worden opgestuurd.

In een brief aan de Tweede Kamer liet minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weten dat veel gemeenten denken dat de stempas bij het stembiljet in de envelop zit. Na deze melding liet de minister weten dat ze advies heeft gevraagd bij de Raad van State en de Kiesraad om dit probleem op te lossen. De minister heeft de Kiesraad gevraagd om een spoedadvies over de de vooropening van de enveloppen van het briefstemmen.

Het advies van de Kiesraad was als volgt; “op basis van de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 gerechtvaardigd is dat briefstembureaus in dat geval de briefstembiljet-envelop openen om te kijken of daar zowel een briefstembiljet als een stempluspas in zit. Is de stempluspas geldig, dan kan het opgevouwen briefstembiljet zonder dat deze wordt ingezien in de stembus worden gedaan. Het stembiljet zelf wordt pas bij het tellen van de stemmen bekeken.”

In haar brief aan de Tweede Kamer liet Ollongren weten dat ze het toelaat dat de enveloppen met het stembiljet eerst geopend worden om te controleren of er een stempluspas inzit. Na controle op de geldigheid van deze stempas gaat het stembiljet in de stembus. De minister benadrukt dat de stembureauleden het biljet nog niet mogen openen op dat moment. Pas als de stemmen worden geteld worden de biljetten opgevouwen. Op deze manier blijft het stemgeheim gewaarborgd volgens de minister, de Kiesraad en de Raad van State.

De minster voegt er in haar brief aan toe dat de gemeenten vandaag worden geïnformeerd over de nieuwe werkwijze zodat ze dit uiterlijk woensdag kunnen toepassen.

Beeld © Nieuws BZK

bron →

Terug