SCP presenteert “Kwesties voor het kiezen”

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft vandaag het rapport “Kwesties voor het kiezen” gepresenteerd. In dit rapport heeft het SCP gekeken naar verschillende maatschappelijke kwesties die belangrijk zijn voor Nederland. Het Planbureau heeft onderzocht hoe groot de maatschappelijke problemen zijn en in hoeverre de verschillende politieke partijen er aandacht aan schenken in de verkiezingsprogramma’s.

Het SCP verwacht dat deze kwesties in de toekomst grote invloed hebben op het leven van veel Nederlanders en dat ze daarom aandacht nodig hebben bij de komende kabinetsformatie. Op verschillende vlakken bestaan er in Nederland grote verschillen als het gaat om zelfredzaamheid en de kansen die verschillende mensen krijgen. Dit heeft niet alleen invloed op individuele burgers, maar ook op de samenleving als geheel. De vijf maatschappelijke kwesties waar het SCP zich op heeft gefocust zijn:

Ongelijke kansen in het onderwijs.
Hier werd gekeken naar de achterstand van kinderen van lager opgeleide ouders of ouders met een migratieachtergrond, en de verschillen met kinderen die meer kansen hebben gekregen.

Armoede en onzeker werk
Het SCP heeft hierbij gekeken naar de mensen (bijna 1 miljoen) die in armoede leven en de negatieve welzijnseffecten.

De Arbeidsmarktpositie van mensen met een migratieachtergrond
Het wordt voor arbeidsmigranten steeds moeilijker om deel te nemen in de Nederlandse samenleving. Zorgen om discriminatie en het gebruik van sociale voorzieningen kunnen zorgen voor spanningen in de samenleving.

Langer thuis wonen van ouderen met een zorgbehoefte
Voor senioren met een lager inkomen zijn er niet genoeg opties voor zorg aan huis of andere woon(zorg) opties.

Meedoen aan woningverduurzaming.
Er bestaat al een hele tijd beleid voor duurzamere woningen, maar ook hier zijn de verschillen groot. Sommigen pakken verduurzaming serieus aan, anderen doen niets of weinig.

Door kwesties als deze is er onder de Nederlandse bevolking meer onzekerheid bestaan. Door de coronacrisis is die onzekerheid alleen nog maar meer toegenomen.

Het hele rapport “Kwesties voor het kiezen 2021” is hier te downloaden.

Beeld © Sociaal en Cultureel Planbureau

bron →

Terug