Overzicht giften en schulden politieke partijen bekend gemaakt

Politieke partijen die mee doen aan de Tweede Kamerverkiezing zijn verplicht om vóór de verkiezing een overzicht te geven van de giften en schulden van de partij. De overzichten geven een beeld van hoe een partij er financieel voor staat. Op 10 maart zijn de overzichten door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties openbaar gemaakt.

In het overzicht worden giften opgenomen vanaf € 4.500. Dit kunnen giften zijn aan de partij, of aan een specifieke kandidaat. Partijen moeten ook hun schulden van meer dan € 25.000 opgeven. De overzichten betreffen de periode van 1 januari 2019 tot 24 februari 2021.

De politieke partijen moeten hun financiële situatie openbaar maken. Dit staat in de Wet financiering politieke partijen. Het doel van de wet is om te zorgen dat transparantie laat zien hoe partijen aan hun middelen komen. Op deze manier wordt belangenverstrengeling voorkomen. De meeste partijen hebben aan alle verplichtingen voldaan. De nieuwe partij Trots op Nederland heeft geen financieel overzicht gegeven aan het ministerie.

Partijen die al in de Eerste of Tweede Kamer zitten moeten jaarlijks voor 1 juli een soortgelijk overzicht aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overhandigen. De overzichten van de giften aan en schulden van de politieke partijen die mee doen aan de Tweede Kamerverkiezing zijn hier te vinden.

Geplaatst in: Geen categorie

Beeld © Nieuws BZK

bron →

Terug