Op wie kunnen we stemmen volgende week?

De NOS heeft onderzoek gedaan naar de vertegenwoordiging van Nederland op de kandidatenlijsten voor de aankomende verkiezingen. Er werd gekeken naar het aantal kandidaten van het platteland, uit welke provincie ze komen, hoeveel mannen en vrouwen op de lijst staan, hoeveel kandidaten een migratie-achtergrond hebben en de leeftijd van de kandidaten. Hiervoor werden de top-20-kandidaten van de partijen die momenteel in de Tweede Kamer zitten, of een grote kans maken op een zetel in de aankomende verkiezingen, geanalyseerd.

Uit deze analyse blijkt dat Drenthe relatief het slechtste vertegenwoordigd is op de kandidatenlijst van de Tweede Kamerverkiezingen. Naast Drenthe zijn ook Limburg, Friesland en Noord-Brabant ondervertegenwoordigd. Zuid-Holland daarentegen is oververtegenwoordigd. De Randstad heeft veel vertegenwoordigers, namelijk 62 procent van de kandidaten. De ChristenUnie en het CDA hebben de beste spreiding van waar kandidaten vandaan komen. Het CDA heeft kandidaten uit alle provincies, behalve Flevoland. De ChristenUnie heeft kandidaten uit tien provincies. Splinter heeft kandidaten uit maar vier provincies, de PVV doet het met vijf provincies die vertegenwoordigt zijn iets beter.

Er werd ook gekeken naar de verdeling tussen mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de verschillende partijen. Uit de analyse van de NOS blijkt dat Bij1 de meeste vrouwen op de lijst heeft staan. De SGP heeft helemaal geen vrouwelijke kandidaat. Een aantal partijen, zoals GroenLinks, PvdA en Splinter hebben meer vrouwelijke dan mannelijke kandidaten. De VVD, Volt en Nida hebben evenveel mannen als vrouwen op de lijst staan.

Ook is er gekeken naar kandidaten met een migratie achtergrond en naar de leeftijd van kandidaten. Volt heeft de jongste kandidatenlijst en 50Plus de oudste met een gemiddelde leeftijd van 61 jaar.

Beeld © Rijksoverheid

bron →

Terug