Nieuw wetsvoorstel gaat stemmen op een hele partij mogelijk maken

Alle ogen zijn nu gericht op de aankomende Tweede Kamerverkiezing, maar minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een wetsvoorstel ingediend dat voor een verandering kan zorgen bij de volgende verkiezingen. De ministerraad heeft vorige week ingestemd met het wetsvoorstel ‘Met één stem meer keus van de minister’. Na deze instemming gaat het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State.

Als de wet na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer wordt aangenomen krijgt de kiezer vanaf 2023 de mogelijkheid om een stem uit te brengen op de gehele lijst van de partij, of juist op één enkele kandidaat. Dit zorgt ervoor dat kandidaten met meer voorkeursstemmen sneller worden gekozen dan nu het geval is. Volgens minister Ollongren is het belangrijk dat stemmen op een individuele kandidaat zwaarder gaat wegen. “Kiezers kunnen straks een kandidaat kiezen die staat voor iets wat voor hen belangrijk is en bijvoorbeeld uit de eigen regio komt.”  Dit moet de binding tussen de kiezer en gekozen kandidaat versterken.

Het stemmen gaat als volgt werken. Tijdens het stemmen heeft de kiezer twee opties. De kiezer kan op een partij stemmen of op een persoon. Vervolgens bij het stemmen stellen worden alle stemmen op een partij bij elkaar opgeteld. Hieruit volgt dan een bepaald aantal zetels. Deze zetels worden daarna naar ratio verdeeld tussen lijstzetels en kandidaatszetels. De kandidaatszetels gaan naar de kandidaten met de meeste voorkeursstemmen.

Er zijn nog andere onderdelen in dit wetsvoorstel die bij het nieuwe kiesstelsel horen. Deze onderdelen zijn de afschaffing van kieskringen, de verhoging van het aantal ondersteuningsverklaringen en de waarborgsommen voor nieuwe partijen die deelnemen aan verkiezingen.

Het wetsvoorstel is onderdeel van het nieuwe kiesstelsel dat moet zorgen dat kiezers zich meer vertegenwoordigt voelen in de overheid. De staatscommissie parlementair stelsel, de commissie-Remkes, adviseerde het nieuwe kiesstelsel. Dit nieuwe kiesstelsel gaat voor alle directe verkiezingen gelden. Dus niet alleen bij de Tweede Kamerverkiezingen, maar ook voor provinciale staten of gemeenteraden.

Beeld © Rijksoverheid

bron →

Terug