Brief aan de Kamer over de voorbereidingen Tweede Kamerverkiezingen

De voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn in volle gang. Niet alleen de gemeenten zijn hard aan het werk, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is ook bezig met de voorbereidingen. Het ministerie wil inzicht geven in het aantal stemlocaties en stembureauleden per gemeente. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen zijn er drie momenten waarop er peilingen worden gedaan over de stand van zaken bij de voorbereidingen. Afgelopen maand was de laatste peiling uitgevoerd en heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken een brief naar de Kamer gestuurd met een update over de organisatie van de verkiezingen.

Volgens de minister verlopen de voorbereidingen goed. De gemeenten zijn bezig met de laatste organisatie: zo hebben kiezers de stempas binnen en worden ze zo goed mogelijk geïnformeerd over het verloop van zo veilig mogelijke verkiezingen. Volgens de minister zijn er meer stemlokalen beschikbaar dan in 2017, maar dit is een schatting en kan nog veranderen. Over het algemeen is de minister erg tevreden met het aantal stemlokalen die op 15, 16 en 17 maart open zijn.

Verder schrijft de minister ook dat door het succes van de campagne elkestemtelt.nl en de werving van de gemeenten zelf de meeste gemeenten genoeg stembureauleden hebben voor de verkiezingen. Het ministerie staat de gemeenten bij als het blijkt dat er toch niet genoeg vrijwilligers zijn op 15, 16 of 17 maart. De minister voegt hier verder aan toe dat stembureauleden zich op vrijwillige basis kunnen laten testen op corona.

Concluderend laat minister Ollongren weten dat de gemeenten ook hard bezig met de handhaving van de coronamaatregelen bij de stemlokalen. Het kabinet heeft er vertrouwen in dat de aankomende Tweede Kamerverkiezingen door de inzet van tienduizenden mensen veilig en goed zullen verlopen, ook in deze coronatijd.

De volledige brief van de minister aan de Tweede Kamer is hier te vinden.

Beeld © GroenLinks

bron →

Terug