Doorrekening verkiezingsprogramma’s

Vandaag hebben het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de doorrekeningen van verschillende verkiezingsprogramma’s gepresenteerd. Bij het CPB biedt ‘Keuzes in Kaart 2022-2025′ een overzicht van de budgettaire en economische gevolgen van de verschillende verkiezingsprogramma’s. Bij het PBL hebben ze gekeken naar vier thema’s en daarvan de maatregelen geanalyseerd op effecten op de leefomgeving. De vier thema’s zijn: Mobiliteit & bereikbaarheid, Klimaat & energie, Landbouw, voedsel & natuur en Wonen. Door deze analyses van het CPB en PBL worden de verschillen tussen de partijen duidelijk.

Deelname aan deze doorrekeningen is geheel vrijwillig, partijen zijn dus niet verplicht om er aan mee te doen. Niet alle partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s laten doorrekenen. Het CPB rekende voor de VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, SGP, DENK en 50PLUS de verkiezingsprogramma’s door. Volgens het CPB concretiseert het doorrekenen de plannen van de partijen. Het CPB legt de plannen van de partijen langs dezelfde maatlat: op die manier kunnen de economische gevolgen van de beleidskeuzes uit de verkiezingsprogramma’s goed kunnen worden vergeleken.

Zes partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s op andere aspecten laten doorrekenen dan waar het CPB op focust. Het CDA, D66, GroenLinks, de SP, de PvdA en de ChristenUnie hebben het PBL verzocht om hun verkiezingsprogramma’s te analyseren. In overleg is er gekozen voor de vier onderwerpen die volgens de partijen en PBL momenteel in de politieke en maatschappelijke aandacht staan. Volgens het PBL willen ze met de doorrekening inzicht geven in de effecten van de plannen van de partijen op de leefomgeving, maar ook laten weten hoeveel de maatregelen kunnen gaan kosten. De analyse van het PBL is vooral bedoeld om te kijken naar de verschillen tussen de partijen.

‘Keuzes in Kaart 2022-2025’ van het CPB is te vinden via deze link.

Het rapport ‘Analyse Leefomgevingseffecten’ van PBL is hier te vinden.

Beeld © Tim Reckmann

bron →

Terug