Per post stemmen alleen mogelijk voor 70-plussers

Vorige week had de Partij voor de Dieren een kort geding aangespannen tegen de Staat. In dit kort geding vroegen ze de rechter om het stemmen per post ook voor jongere kwetsbare mensen beschikbaar te maken. Volgens de PvdD zijn er meer kwetsbare groepen jonger dan 70 jaar die ook per post moeten kunnen stemmen. De PvdD stapte naar de rechter omdat er bij het uitsluiten van deze groep kwetsbaren sprake zou zijn van discriminatie.

De rechter kwam vandaag met de uitspraak. Volgens de rechter hoeft de Staat het briefstemmen niet te verruimen. De NOS zegt dat volgens de rechtbank de maatregel voor het briefstemmen geoorloofd is zoals die nu luidt. “Het kiesrecht, een fundamenteel recht, is onaangetast gebleven”, aldus de rechter. In het vonnis van de rechter staat ook dat de rechtbank niet de bevoegdheid heeft om de Staat op te dragen om het poststemmen te verruimen.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft eerder al aangegeven dat het niet haalbaar is om alle kwetsbare personen per post te laten stemmen. De gemeenten hebben gewoonweg geen goed overzicht welke inwoners kwetsbaar zijn in deze tijd. Volgens Ollongren is het niet mogelijk om op tijd informatie te verzamelen over wie er per post zou mogen stemmen als de regeling zou worden uitgebreid.

De rechter is van mening dat alle kiesgerechtigden de mogelijkheid hebben om tijdens de Tweede Kamerverkiezing hun stem uit te brengen. De Staat heeft volgens de rechter alles in het werk gesteld om de verkiezingen veilig te laten verlopen. In een korte reactie laat Marnix van der Werf (PvdD) weten teleurgesteld te zijn met de uitspraak. Of de PvdD in hoger beroep gaat zal eerst nog binnen de partij besproken moeten worden. Ook is er volgens Van der Werf onvoldoende tijd om nog vóór de verkiezingen in hoger beroep te gaan.

Beeld © Rijksoverheid

bron →

Terug