Sigrid Kaag over het klimaat tijdens campagne kick-off

Afgelopen weekend is D66 begonnen aan de campagne voor de Tweede Kamerverkiezing in maart. Lijsttrekker Sigrid Kaag gaf tijdens de campagne kick-off een speech die zich vooral focuste op het klimaatbeleid.

Voordat Kaag inging op de klimaatcrisis, richtte ze zich eerst op de woningcrisis. Kaag benadrukte dat jonge mensen tegenwoordig maar moeilijk aan een huur- of koopwoning kunnen komen. Volgens haar moeten er de komende jaren meer dan één miljoen woningen worden gebouwd om dit probleem op te lossen.

Tijdens haar speech vertelde Kaag kort wat voor gevolgen het veranderende klimaat de afgelopen jaren voor Nederland heeft gehad. Ze noemde als voorbeelden de warmte-records en de grote branden in Limburg en Brabant in het voorjaar en de zomer van 2020. Ook waarschuwde ze voor de stijging van de zeespiegel. “Als politiek leider van D66, Nederlander, Europeaan, mens en moeder kan ik jullie zeggen: ik ga daar alles aan doen. We hebben geen minuut te verliezen. Het is tijd om te handelen alsof ons huis in brand staat, omdat dit ook daadwerkelijk zo is.”

Traditioneel gezien is D66 een klimaatpartij. Voorgaande lijsttrekkers hebben de klimaatverandering op de agenda gekregen en een grote verandering teweeggebracht in de Nederlandse klimaataanpak. Kaag benadrukt echter ook dat alle getroffen maatregelen nog niet genoeg zijn. De aanpak van D66 op het gebied van klimaatverandering rust op drie pijlers:

  1. De overheid moet stoppen met het geven van subsidie en verlagen van belastingen aan de fossiele industrie. Er komt dan meer ruimte voor duurzame alternatieven. Het eten van minder vlees, het halveren van de veestapel en minder vliegen zijn voor D66 andere doelstellingen.
  2. De “groene revolutie” moet samen gebeuren. Niet alleen door zelf andere keuzes te maken, maar door ook het systeem te veranderen. Dit systeem moet volgens D66 eerlijker en duurzamer zijn.
  3. Klimaatverandering kan niet alleen door Nederland worden opgelost. De nadruk moet meer komen te liggen op internationale samenwerking.

De volledige speech van Sigrid Kaag is hier terug te lezen.

Beeld © D66

bron →

Terug