Minister Ollongren bevordert transparantie politieke advertenties met gedragscode

Op verzoek van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het International Institute for Democracy and Electoral Assistance een gedragscode opgesteld voor Nederland. Op deze manier wordt de transparantie van politieke advertenties vergroot. De Nederlandse gedragscode is opgesteld in samenwerking met politieke partijen en internetplatforms zoals Google, Facebook en Youtube.

Minister Ollongren heeft dit verzoek gedaan naar aanleiding van een motie dat was ingediend door Tweede Kamerleden Jan Middendorp (VVD) en Attje Kuiken (PvdA). Deze motie is breed gesteund in de kamer.

Bijna alle partijen in de Kamer hebben toegezegd zich aan de gedragscode te houden. De partijen en internetplatforms hebben toezeggingen gedaan over onder andere de transparantie en het waarborgen van de integriteit van de verkiezingen. Verder richten de partijen zich op het beperken van de verspreiding van desinformatie en misleidende berichten en zetten ze zich in om buitenlandse inmenging tegen te gaan.

Om de verspreiding van nep-nieuws tegen te gaan en mensen weerbaar te maken tegen desinformatie is de website isdatechtzo.nl gelanceerd. Netwerk Mediawijsheid heeft deze website op verzoek van de minister geïntroduceerd. De website richt zich op de werking van nepnieuws en hoe je kan herkennen of een bericht betrouwbaar is of niet.

Beeld © BZK

bron →

Terug