Kort geding tegen de Staat: ‘Maak brief­stemmen mogelijk voor iedere kiezer’

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart krijgen 70-plussers de optie om per brief te stemmen. De Partij voor de Dieren vindt dat deze groep een voordeel krijgt omdat de optie om per brief te stemmen niet voor andere kiezers beschikbaar is. De PvdD vindt dit ongeoorloofde discriminatie en heeft daarom een kort geding tegen de staat aangespannen. In dit kort geding vraagt de PvdD om het stemmen per brief beschikbaar te maken voor alle kiezers.

Volgens het RIVM zijn 70-plussers kwetsbaarder voor Covid-19. De regering heeft dan ook besloten om deze groep de optie te geven om per brief te stemmen. De PvdD zegt dat het RIVM nog andere groepen aanwijst als kwetsbaar, maar dat deze groepen niet het extra recht krijgen om per brief te stemmen. Volgens de PvdD is er nog een grote groep kiezers die liever niet naar de stemlokalen komt. 10 procent van de kiezers overweegt volgens hun niet te gaan stemmen als dat niet per brief kan. De PvdD geeft verder aan dat het feit dat 70-plussers per brief mogen stemmen tot bevoordeling en benadeling van sommige partijen kan leiden. De PvdD vindt dit onrechtmatig en spreekt over het beïnvloeden van de stemuitslag.

Om deze redenen heeft de PvdD een kort geding tegen de staat aangespannen. De partij vraagt de rechter de Staat te gebieden om dit te veranderen zodat iedereen per post kan stemmen. De PvdD vindt dat bij de uitoefening van het fundamentele kiesrecht alle kiezers gelijke rechten en mogelijkheden moeten hebben. In november is hierover al een motie ingediend door senator Peter Nicolaï (PvdD). Het kort geding dient woensdag 10 februari om 12:00 uur in het Paleis van Justitie in Den Haag.

Beeld © Partij voor de Dieren

bron →

Terug