Kandidaatstelling Tweede Kamerverkiezing

Partijen die deel willen nemen aan de Tweede Kamerverkiezing kunnen op maandag 1 februari tussen 09.00 en 17.00 uur hun kandidatenlijsten en bijbehorende stukken zoals ondersteuningsverklaringen en instemmingsverklaringen inleveren bij de Kiesraad. Een dag later wordt na 17.00 uur via de website van de Kiesraad bekendgemaakt welke partijen lijsten hebben ingeleverd.

Als bij het onderzoek van de kandidatenlijsten blijkt dat informatie niet helemaal klopt, of er ontbreken ondersteuningsverklaringen of andere documenten, dan stelt de Kiesraad de partij hiervan op de hoogte. Partijen krijgen dan tot donderdag 4 februari van 09.00 tot 17.00 uur de mogelijkheid om eventuele onjuistheden (verzuimen) te herstellen.

De Kiesraad beslist op vrijdag 5 februari om 10.00 uur in een openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de vermelde kandidaten en vermelde partijnamen. De openbare zitting vindt plaats in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort en is alleen via een livestream te volgen (journalisten uitgezonderd). Het proces-verbaal van de zitting met daarin alle kandidatenlijsten wordt na afloop ter inzage gelegd en gepubliceerd op de website van de Kiesraad.

Belanghebbenden hebben na de openbare zitting van de Kiesraad vier dagen de tijd om in beroep te gaan tegen de beslissingen (de lijstnummering uitgezonderd). De Raad van State doet uiterlijk 6 dagen later een uitspraak over beroepszaken. Na deze termijn zijn de kandidatenlijsten onherroepelijk vastgesteld en worden de definitief vastgestelde kandidatenlijsten zo spoedig mogelijk openbaar gemaakt.

 

Beeld © Phil Nijhuis

bron →

Terug