Actieplan Toegankelijk Stemmen: TK-verkiezingen 2021 voor iedereen?

Voor kiezers met een lichamelijke of verstandelijke beperking blijken stemlokalen nog vaak veel struikelblokken te bevatten. Zo zijn te hoge tafels, smalle hokjes en onoverzichtelijke stembiljetten voorbeelden van vaak voorkomende barrières te zijn. Gemeente.nu meldt dat betrokken partijen in een vergevorderd stadium zijn wat betreft het toegankelijker maken van de verkiezingen voor deze doelgroep. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben gezamenlijk met o.a. de Kiesraad en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een Actieplan Toegankelijk Stemmen opgesteld.

Hiermee willen de partijen niet alleen de fysieke toegankelijkheid van stemlokalen verbeteren, maar ook de informatievoorzieningen toegankelijker maken voor een breder publiek. Hierbij wordt er ook gekeken naar de toegankelijkheid van informatievoorzieningen vanuit politieke partijen zelf. Naast dat politieke partijen worden opgeroepen om rekening te houden met deze doelgroep bij het opstellen van bijvoorbeeld partijprogramma’s, worden er ook experts ingezet door de initiatiefnemers om hier actief hulp bij te bieden.

Geplaatst in: Algemeen

Foto: https://www.gemeente.nu/

Terug