Prinsjesdag 2017

Koopkracht

Ondanks het bedrag van ongeveer een half miljard voor de verbetering van de koopkracht, zal ongeveer 18 procent van de huishoudens hier geen verbetering in merken. Volgens de NRC is de koopkracht van de meeste Nederlanders in 2017 er minder op vooruit gegaan dan verwacht. Dit wordt geconcludeerd op basis van bijgestelde ramingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voornamelijk door de hoger dan verwachte inflatie daalt dit jaar de koopkracht van diverse inkomensgroepen, waaronder die van tweeverdieners en gepensioneerden.

Bij zijn toelichting op de Troonrede zei premier Rutte dat het niet alleen de verantwoordelijkheid is van de politiek om meer mensen te laten profiteren van de economische voorspoed, aldus de NOS. De politiek kan dat volgens hem maar gedeeltelijk leveren. Hij doet, net als de president van De Nederlandsche Bank, een oproep aan werkgevers en vakbonden om de lonen te verhogen.

Raad van State

De Raad van State heeft al gereageerd op de Miljoenennota. Ze hebben zich onder meer kritisch geuit over de eerdergenoemde ‘koopkrachtreparatie’ en de beschikbare budgettaire ruimte, aldus de NRC. De koopkrachtreparatie voor gepensioneerden noemen ze een slecht idee en niet voor herhaling vatbaar. Hiermee zouden de werkenden dubbel geraakt worden, namelijk doordat hun eigen toekomstige koopkracht lager uitvalt en daarbij door de reparatie te moeten betalen.

Ten aanzien van de beschikbare budgettaire ruimte maakt de Raad van State zich zorgen om de overheidsfinanciën die zij door een aantal factoren toch kwetsbaar achten. Twee van deze factoren zijn de oplopende kosten van de gezondheidszorg en de kosten om te voldoen aan internationale verdragen, waaronder de NAVO-norm en normen in het klimaatverdrag van Parijs.

Defensie

Volgens Elsevier hebben de militaire vakbonden naar aanleiding van de Troonrede ‘furieus’ gereageerd. In de Troonrede zei koning Willem-Alexander dat militairen onze steun en grote respect verdienen. Ondanks dat defensie bij alle partijen weer speelt, wordt er met geen woord gesproken over meer geld en investeringen in defensie.

De voorzitter van de militaire vakbond AFMP/FNV geeft aan dat defensiemedewerkers in grote onzekerheid leven of er in de toekomst voor hen nog een plek is. Op de verwachting dat de formerende partijen 1 miljard euro extra willen uitrekken voor defensie, reageert de voorzitter dat dit te weinig is. Ze zegt dat er minimaal 2,5 miljard euro nodig is.

Meer weten over de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht.

 

Terug