Het CPB bekijkt plannen formatie

Het houdbaarheidsoverschot

Volgens de NRC heeft het aankomend kabinet het grootste begrotingsoverschot in tien jaar. Voor het einde van de kabinetsperiode wordt een begrotingsoverschot van meer dan 13 miljard voorspeld. Desondanks gaven de formerende partijen aan dat de ruimte voor extra bestedingen tegenvalt. Bij de berekeningen houdt het CPB namelijk rekening met het houdbaarheidssaldo. Met dit saldo wordt ingeschat of de overheid in 2060 dezelfde voorzieningen kan betalen als nu. Een houdbaarheidstekort betekent dat er ergens in de toekomst waarschijnlijk een bezuiniging of belastingverhoging nodig zal zijn.

Recentelijk is het houdbaarheidsoverschot sterk verslechterd. Dat betekent dat er nu minder geld is om uit te geven. Desondanks zijn er drie manier om alsnog meer geld uit te geven, namelijk nieuwe hervormingen, slimme trucs en eenmalige uitgaven.

Hoger btw-tarief

Een verhoging van het lagere btw-tarief van zes procent naar acht procent is een van de opties die op tafel ligt om meer geld beschikbaar te krijgen, aldus de Telegraaf. Momenteel vallen onder meer voedselproducten, kappers en schoenmakers onder het lage tarief. Vooral in de grensregio’s kunnen de hogere tarieven negatieve gevolgen hebben voor hun concurrentiepositie. Mede daarom bestaan er volgens de Telegraaf nog twijfels bij de formerende partijen. Tegenover hogere btw-tarieven zou dan een verlaging van de inkomstenbelasting staan. Deze verlaging is een wens die gedeeld wordt door de onderhandelende partijen.

Meer weten over de laatste ontwikkelingen rondom de kabinetsformatie? Bekijk ons nieuwsoverzicht.

Terug