Wie is informateur Gerrit Zalm?

Opleiding
Gerrit Zalm (6 mei 1952) werd geboren in Enkhuizen als de zoon van een kolenboer. Nadat hij de hbs doorliep, begon hij aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In 1975 behaalde hij daar zijn doctoraalexamen Algemene Economie. Tijdens zijn studententijd was hij onder andere actief voor de Partij van de Arbeid (PvdA). In 1984 maakte hij vervolgens de overstap naar de VVD.

Carrière
Direct na zijn afstuderen trad Zalm in dienst bij het Ministerie van Financiën, als beleidsmedewerker op het gebied van de begrotingsvoorbereiding. Hij bekleedde verschillende functies bij het ministerie alvorens hij in 1983 de overstap maakte naar Economische Zaken. Daar werd hij benoemd tot plaatsvervangend directeur van de afdeling Algemene Economische Politiek en in 1985 tot directeur van die afdeling. Vanaf 1988 was Zalm vervolgens werkzaam bij het Centraal Planbureau (CPb). Hij begon als onderdirecteur en werd vanaf 1989 als directeur aangesteld. Sinds 1990 was hij tevens bijzonder hoogleraar economische politiek aan zijn oude universiteit in Amsterdam.

Politieke carrière
Zalm’s politieke carrière begon onder Wim Kok in 1994. Zalm was minister van Financiën voor de VVD in zowel het eerste als het tweede kabinet-Kok (1994-2002). Na de Tweede Kamerverkiezingen van mei 2002 werd hij vervolgens voorzitter van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. In 2003 keerde hij terug als minister van Financiën in het kabinet-Balkenende II. Op 10 oktober 2005 werd hij daarmee de langstzittende minister van Financiën uit de geschiedenis. Hij staat onder andere bekend om de introductie van de ‘Zalmnorm’, waarmee hij een scheiding tussen inkomsten en uitgaven van de overheid aanbracht.

Financiële carrière
Na de verkiezingen van 2006 stopte Gerrit Zalm in de politiek en ging hij in de financiële sector werken. Zalm kwam eerst in dienst bij DSB en trad in 2009 toe tot de Raad van Bestuur van ABN AMRO. In die hoedanigheid overzag hij de fusie tussen ABN AMRO en Fortis, waarna hij op 28 februari 2009 werd benoemd tot voorzitter. Ook vond onder zijn hoede de beursgang van ABN AMRO plaats. In 2016 maakte Zalm bekend terug te treden als voorzitter, voordat zijn termijn afliep.

Informateur
Eind vorige maand werd de financieel expert door de VVD gevraagd om de kabinetsformatie tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie te begeleiden. Op 28 juni werd hij door de Tweede Kamer officieel aangewezen als informateur. Hij volgde hiermee de eerdere informateurs Edith Schippers en Herman Tjeenk Willink op.

Meer weten over de kabinetsformatie? Lees verder in ons nieuwsoverzicht.

Terug