Medisch-ethische thema’s op de formatietafel

Liberale partijen
D66 heeft zich het afgelopen jaar nadrukkelijk geprofileerd op het gebied van voltooid leven. Tweede Kamerlid Pia Dijkstra bereidt bijvoorbeeld momenteel een initiatiefwet voor die het mogelijk moet maken dat ouderen euthanasie kunnen plegen als zij hun leven als ‘voltooid’ beschouwen. Ook fractievoorzitter Alexander Pechtold sprak zich de afgelopen verkiezingscampagne meerdere malen positief uit over het onderwerp.

VVD-minister Schippers staat eveneens welwillend tegenover het voorstel. Eind 2016 stuurde zij een kabinetsbrief naar de Tweede Kamer waarin ze dit standpunt verdedigde. Daarnaast is Schippers als minister van Volksgezondheid voorvechter geweest van een verruiming van de mogelijkheden voor abortus en het kweken van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek.

Christelijke partijen

De ChristenUnie is hier echter fel op tegen en ook het CDA heeft bedenkingen, zij het wat minder uitgesproken. In reactie op de D66-initiatiefwet lanceerde ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers het actieplan ‘Waardig ouder worden’ met omroep Max . Ook formuleerde Segers voltooid leven als breekpunt voor zijn partij voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen. Inmiddels is hij hier vanaf gestapt, maar de formerende partijen lijken alsnog tegenover elkaar te staan op dit vlak.

Gaan VVD, CDA, D66 en ChristenUnie er desondanks in slagen een kabinet te vormen deze zomer? Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in ons nieuwsoverzicht.

Foto: Pixabay

Terug