Formatie gaat verder op laatste vergaderdag Tweede Kamer

Volgens het AD valt de vakantie voor de Kamerleden van de formerende partijen echter grotendeels in het water. Bij belangrijke onderwerpen of een doorbraak in de formatieonderhandelingen wordt de fractie bijeengeroepen voor een vergadering. Alle Kamerleden uit de betreffende fracties dienen dan aanwezig te zijn. Alleen in de laatste week van juli en de eerste week van augustus liggen de formatiebesprekingen stil. Veel Kamerleden hebben hun vakantie daarom naar die weken verplaatst.

Meer weten over de kabinetsformatie? Lees verder in ons nieuwsoverzicht.

Terug