OVSE brengt rapport uit over Tweede Kamerverkiezingen

Toegankelijkheid
Het rapport stelt dat, zoals wettelijk voorgeschreven, in iedere gemeente 25 procent van de stembureaus toegankelijk was voor kiezers met een fysieke beperking. Ook had deze groep kiezers recht op een hulpverlener om hen te assisteren bij het kiezen. Hierbij waren wel verschillen tussen gemeenten. In sommige gemeenten mocht dit alleen een medewerker van het stembureau zijn, terwijl kiezers in andere gemeenten vrij waren om iemand mee te brengen. Voor kiezers met een mentale beperking was er, in strijd met internationale verplichtingen, geen assistentie beschikbaar in het stemhokje.

Grootte van het stembiljet
Daarnaast bekritiseerde de OVSE ook de omvang van het stembiljet. Het stembiljet zou namelijk moeilijk te hanteren zijn geweest, ‘met name voor oudere kiezers’. Ook was daardoor het stembiljet mogelijk moeilijk te begrijpen voor kiezers met een visuele, mentale of literaire beperking. Daarnaast bemoeilijkte de omvang van het stembiljet het telproces, aldus de OVSE.

Overige aanbevelingen
De OVSE deed ook enkele aanbevelingen voor toekomstige verkiezingen. Volgens het rapport zou met name het ontbreken van een bezwaarprocedure en het ondoorzichtige toezicht op de financiering van politieke campagnes moeten worden aangepakt. Wel merkt de organisatie hierbij op dat deze punten bij de afgelopen verkiezingen niet tot ongeregeldheden hebben geleid.

Meer weten over de verkiezingsprocedure? Bekijk ons nieuwsoverzicht voor meer achtergrondartikelen.

Terug