Informateur Schippers: ‘benoem nieuwe informateur’

In het verslag schrijft Schippers dat ‘op dit moment iedere geopperde variant voor een meerderheidscoalitie op bezwaren van op zijn minst één van de betrokken fracties stuit’. Volgens de informateur is daarmee ‘in deze fase geen mogelijkheid voor onderzoek naar een kabinet dat kan rekenen op een meerderheid’ in beide Kamers.

Om deze impasse te doorbreken adviseert Schippers om een nieuwe informateur te benoemen, de heer Herman Tjeenk Willink (voormalig Eerste Kamervoorzitter van de PvdA en Minister van Staat). Hij zou in de volgende fase ‘gerichte combinaties’ van partijen samen aan tafel moeten uitnodigen, aldus Schippers. Tjeenk Willink was in 1994, 1999 en 2010 ook al informateur.

Bijgevoegd bij het verslag van de informateur zijn de schriftelijke adviezen van alle fractievoorzitters die zij aan de informateur hebben gestuurd.

Terug