NRC Handelsblad: ‘Informateur Schippers is soms rechtlijnig, maar vooral zakelijk’

Uit deze interviews rijst een beeld op van Edith Schippers als een uitgesproken en ervaren onderhandelaar. Norbert Hoogers van het Zilveren Kruis had in de afgelopen jaren meerdere malen met haar te maken in haar hoedanigheid als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hoogers: ‘Schippers laat niets onbesproken. Ze benoemt altijd de paarse krokodil in de ruimte, zonder dat het meteen heel offensief is’. Ook André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, beaamt dit: ‘Ze zegt het altijd meteen als haar iets dwarszit’.

Heldere afspraken en duidelijke communicatie staan volgens de geïnterviewden dus voorop bij Edith Schippers. Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland, vindt haar stijl heel duidelijk: ‘Aan het begin van een onderhandeling zet ze uiteen waar de partijen staan, en zegt ze waar het naartoe moet’. ‘Het wordt in ieder geval geen mistig regeerakkoord met deze informateur’, aldus voormalig PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester. Zij debatteerde en onderhandelde geregeld met Schippers over gezondheidszorg. Volgens Bouwmeester is ‘heel goed’ van Mark Rutte om ‘een sterke vrouw aan tafel’ erbij te halen.

Tijdens de vakantie gaf Schippers de onderhandelaars zelfs huiswerk mee. Alle partijen moesten een praatje voorbereiden over een bepaald onderwerp dat van belang is bij de formatie. Voorwaarde hierbij was dat de belangen van de andere politici moesten worden meegenomen in het voorstel. Hoogers vindt dat typerend voor Schippers: ‘Ze zoekt altijd naar manieren waardoor partijen ervan doordrongen raken dat er een overstijgend doel is. Ook al gaan mensen met lege handen van de onderhandelingstafel, niemand zal het gevoel hebben dat er niets bereikt is’.

Over één ding zijn alle betrokkenen het eens. Het is een groot voordeel dat Schippers zelf een ‘geslepen onderhandelaar’ is. Rouvoet: ‘Je moet begrijpen hoe het spel wordt gespeeld. De informateur moet ervoor waken dat één partij slag na slag binnenhaalt’. Dan krijgen de andere partijen er namelijk snel genoeg van. ‘Je moet inhoudelijk ook aanvoelen waar de grenzen liggen van alle partijen. Dat kan Schippers als geen ander’, aldus Rouvoet.

Terug