Milieucommissies partijen presenteren gezamenlijk akkoord voor formatie

Bij het behalen van de milieudoelstellingen is volgens het akkoord een centrale rol weggelegd voor de overheid, dus niet de markt of de consument. Daarom moet er een ‘Klimaatwet’ komen, waarin staat vastgelegd dat er per jaar 2 à 3 procent energiebesparing moet plaatsvinden. Ook moet in deze wet worden opgenomen dat de broeikasgasemissies in 2020 25 procent lager moeten zijn dan in 1990. In 2030 moet dit vervolgens tot een reductie van 40 procent leiden en in 2050 uiteindelijk 95 procent.

Om dit te bewerkstelligen stelt het DOPP voor om alle kolencentrales te sluiten, de verkoop van fossiel aangedreven voertuigen te verbieden na 2025 en de gaswinning in Groningen te minimaliseren. Omdat er idealiter ook geen gas meer wordt geïmporteerd, moeten rest- en aardwarmte in combinatie met warmteopslag, zonneboilers en isolatie voor de warmtevoorziening zorgen. Ook stellen de partijen voor meer te investeren in windmolens op land en op zee.

In het voorstel zijn nog een aantal concreet geformuleerde maatregelen opgenomen. Zo willen de milieucommissies onder andere een variabele wegenbelasting op basis van kilometers en uitstoot, een netwerk van aangesloten natuur, meer laadpalen voor elektrische auto’s en een investeringsfonds met 10 miljard euro als startkapitaal om duurzaam materiaalgebruik en energiebesparing te stimuleren.

Meer weten over de rol van duurzaamheid en milieumaatregelen in de kabinetsformatie? Lees hier de brief aan de informateur van negentig hoogleraren over het klimaat of bekijk ons nieuwsoverzicht voor meer achtergrondartikelen over de formatie.

Foto: Pixabay

Terug