Briefstemmen uit buitenland te laat ontvangen

Eerder schreef de Formatiewijzer al over de ophef rondom stemmen vanuit het buitenland tijdens de afgelopen verkiezingen. Een aantal kiezers kreeg hun stembiljetten te laat binnen via de post. Volgens de gemeente Den Haag lag dit aan de verkiezingsprocedure voor Nederlanders in het buitenland.

De stembiljetten werden namelijk pas na 1 februari – de datum dat de Kiesraad de kieslijsten officieel vaststelt – verstuurd. Omdat de posterijen in het buitenland soms weken erover doen om de post te bezorgen, was het voor een aantal Nederlanders onmogelijk om hun ingevulde stembiljet vóór 15 maart te retourneren.

Terug