Tweede Kamer beslist morgen over controversieel verklaren

De huidige lijst is een combinatie van alle voorstellen die in de Kamercommissies controversieel zijn verklaard.

In sommige commissies is niets controversieel verklaard, zoals bijvoorbeeld in de commissies Europese Zaken en Buitenlandse Zaken. In andere commissies zijn juist een groot aantal wetsvoorstellen, brieven en initiatiefnota’s op de lijst met controversiële onderwerpen gezet. Met name de commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Veiligheid & Justitie en Economische Zaken hebben tientallen onderwerpen controversieel verklaard.

Bekijk hier de volledige lijst met controversiële onderwerpen of lees meer over controversieel verklaren in ons eerdere artikel hierover.

Terug