Planbureau: nieuw kabinet moet klimaatverandering aanpakken

Om 10.00 ’s ochtends was gisteren eerst SCP-directeur Kim Putters te gast bij de informateur en onderhandelaars. De NOS berichtte dat Putters wil dat het nieuwe kabinet ‘bruggen gaat bouwen’, om de ‘groeiende maatschappelijke scheidslijnen’ tegen te gaan. Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een wetenschappelijk instituut dat sociaal-wetenschappelijk onderzoek verricht naar de leefsituatie van de Nederlandse bevolking. Het SCP rapporteert aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, de ministeries en maatschappelijke en overheidsorganisaties.

’s Middags was PBL-directeur Hans Mommaas op gesprek uitgenodigd. Hij heeft volgens nu.nl benadrukt dat het klimaatprobleem aangepakt moet worden. Daarnaast heeft Mommaas aandacht gevraagd voor energie, landbouw & natuur, circulaire economie en versterking van de stedelijke regio’s. Het Planbureau voor de Leefomgeving is een inhoudelijk onafhankelijk onderzoeksinstituut op het gebied van milieu, natuur en ruimte, dat organisatorisch onderdeel is van de Rijksoverheid.

Meer weten over de formatieonderhandelingen? Lees verder in ons nieuwsoverzicht of bekijk onze pagina met achtergrondinformatie over het formatieproces.

Terug