De Formatiewijzer: Brieven aan de informateur

Deze brieven zijn afkomstig van bekende organisaties – zoals VNO-NCW of de Sociaal-Economische Raad (SER) – maar ook van kleinere stichtingen, decentrale overheden, adviesbureaus en brancheverenigingen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Dutch Sustainable Growth Coalition of Rutgers & WOMEN Inc.

Heeft uw organisatie ook een brief naar informateur Schippers geschreven? Stuur ons uw brief toe via het formulier ‘tip de redactie’, onderaan de pagina. Houd De Formatiewijzer in de gaten voor meer brieven aan de (in)formateur.

Foto: R/DV/RS

Terug