Wat houdt controversieel verklaren in?

Wat wordt er controversieel verklaard?
Vooral wetsvoorstellen worden controversieel verklaard, maar sinds de verkiezingen van 2002 verklaart de Tweede Kamer ook regeringsbrieven, rapporten, Algemene Maatregelen van Bestuur en geplande algemene overleggen controversieel. In 2012 probeerde de Kamer zelfs een bewindspersoon (staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie) controversieel te verklaren.

Procedure controversieel verklaren
De Tweede Kamer heeft besloten om na de verkiezingen te beginnen met het controversieel verklaren. Tijdens een extra procedurevergadering van de vaste Kamercommissies wordt hierover besloten. Een Kamercommissie is een groep Kamerleden die zich bezighoudt met een beleidsterrein van een ministerie of met een specifiek onderwerp (bijvoorbeeld Financiën, Economische Zaken of Veiligheid & Justitie).

De verschillende onderwerpen worden in deze vergaderingen besproken en wel of niet controversieel verklaard. Dit gebeurt door erover te stemmen en dit resulteert per commissie in een conceptlijst van controversiële onderwerpen. Vervolgens worden alle conceptlijsten tot één voorstel aan de Tweede Kamer gecombineerd. Alle Kamerleden kunnen schriftelijk wijzigingen indienen en tijdens een plenair debat in de Tweede Kamer over het voorstel stemmen. Zodra het nieuwe kabinet beëdigd is en het debat in de Kamer over de regeringsverklaring heeft plaatsgevonden, vervalt de controversiële status van de voorstellen en onderwerpen.

De procedure staat niet officieel in een wet beschreven. Het aantal controversieel verklaarde onderwerpen varieert dan ook enorm. In 1994 werden maar twee voorstellen controversieel verklaard, terwijl na de val van het kabinet-Balkenende IV 428 onderwerpen op de lijst werden gezet. Ook is niet vastgelegd wanneer de Tweede Kamer beslist over de controversiële onderwerpen. In 2017 is dit pas ná de verkiezingen, terwijl dit in 2002, 2010 en 2012 al vóór de verkiezingen gebeurde.

Foto: Pixabay

Terug