Plasterk ziet niets in elektronisch stemmen

Plasterk heeft nu aangegeven dat hij geen heil ziet in elektronisch stemmen. Stemcomputers brengen namelijk hoge aanschafkosten met zich mee en zijn mogelijk fraudegevoelig. Online stemmen, door sommige gemeenten als alternatief geopperd, is volgens de minister ook geen optie. Plasterk stelt dat het online niet goed mogelijk is om iemands identiteit te verifiëren. Ook is het moeilijk om te bepalen of iemand vrijwillig en zonder dwang kan stemmen.

De minister stelt daarom voor om het stembiljet te verkleinen. Dit vergemakkelijkt het handmatig tellen van de biljetten voor gemeenten. Het formaat van het stembiljet voor Nederlanders in het buitenland kan hierbij als voorbeeld dienen. Op dit stembiljet van één A4 staan de partijen inclusief logo’s afgebeeld. Een voorkeursstem uitbrengen kan via het aanvinken van een cijfer onderaan de pagina, dat correspondeert met de plaats op de kieslijst van de kandidaat naar keuze.

Foto: GerardM

Terug