Voorzitter Eerste Kamer op bezoek bij verkenner

Broekers-Knol gaf hierbij aan ‘dat het voor het kabinetsbeleid en de stabiliteit van het kabinet nuttig en comfortabel kan zijn, wanneer het kabinet een meerderheid heeft in de Eerste Kamer’. Maar, zo zei de voorzitter, de afgelopen jaren is ook gebleken dat een kabinet zonder meerderheid er in kan slagen zijn wetgevingsagenda te realiseren.

In 2012 sprak toenmalig verkenner Henk Kamp (VVD) eveneens met de voorzitter van de Eerste Kamer, Fred de Graaf (VVD). In de brief aan de Tweede Kamer van de Commissie Evaluatie Kabinetsformatie 2012 staat dat de meningen verdeeld waren over de wenselijkheid van dit gesprek. Desondanks heeft de verkenner dit jaar ervoor gekozen de voorzitter van de Eerste Kamer uit te nodigen.

Vóór 2012 was de voorzitter van de Eerste Kamer ook betrokken bij de kabinetsformatie, als adviseur van het staatshoofd. Sinds 2012 heeft de Tweede Kamer echter het initiatief bij de kabinetsformatie van het staatshoofd overgenomen. Lees op de website van de Eerste Kamer meer over haar bevoegdheden of bekijk onze pagina over de kabinetsformatie.

Terug