VVD, CDA, D66 en GroenLinks gaan onderhandelen over kabinet

De verkenner gaat nu haar verslag schrijven, waarbij de verslagen van de gesprekken met fractievoorzitters als bijlagen worden opgenomen. Dit verslag wordt maandag 27 maart aan de Kamer aangeboden, zodat de nieuwe Kamer er 28 maart over kan debatteren.

Tijdens dit debat over de verkiezingsuitslag op 28 maart stelt de Kamer een of meerdere informateurs aan. Een informateur onderzoekt of het mogelijk is om een coalitie te vormen naar aanleiding van de verkiezingsuitslag en zo ja, met welke partijen. Naar aanleiding van het verkennende gesprek vandaag zal de informateur zich in eerste instantie richten op een coalitie tussen de VVD, CDA, D66 en GroenLinks.

Meer lezen over het proces rondom de kabinetsformatie? Bekijk onze pagina met achtergrondinformatie over onder andere de verkenning, de informatie en de formatie.

Terug