Oude Tweede Kamer neemt afscheid

Allereerst bespreekt de oude Tweede Kamer het verslag van de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven van de Tweede Kamerleden. Deze commissie onderzoekt of de verkiezingen naar behoren zijn verlopen door de verslagen van alle stembureaus te bekijken. Daarnaast onderzoekt deze commissie de geloofsbrieven van de gekozen, nieuwe Kamerleden. Deze geloofsbrieven zijn een soort mededelingen die de gekozen Kamerleden doen aan de commissie. Zij geven de commissie een uittreksel uit het bevolkingsregister en geven ook aan of zij ‘openbare betrekkingen’ hebben, zoals een bestuursfunctie of een baan.

Het volgende agendapunt betreft het vaststellen van een ontwerp-profielschets voor de nieuwe Kamervoorzitter. Deze wordt op 29 maart gekozen. De Formatiewijzer berichtte gisteren dat de kans groot is dat de huidige voorzitter, Khadija Arib, herkozen wordt. Bekijk hier de samenstelling van de nieuwe Tweede Kamer. U kunt op deze pagina zoeken op naam, partij, woonplaats of provincie.

Terug