Edith Schippers (VVD) aangesteld als verkenner kabinetsformatie

De verkenner voert gesprekken met alle politieke partijen die volgens de voorlopige prognose minstens één zetel in de Tweede Kamer krijgen. In 2012 was de verkenner Henk Kamp. Hij onderzocht de wensen van alle fractievoorzitters met betrekking tot mogelijke coalities, informateurs en het regeerakkoord.

De verkenner brengt vervolgens verslag uit tijdens een debat over de verkiezingsuitslag in de Tweede Kamer. Arib hoopt direct na de installatie van de nieuwe Tweede Kamer op 23 maart 2017 dit debat te kunnen voeren. Gewoonlijk worden tijdens dit debat een of meerdere informateurs aangesteld. Zij krijgen een specifieke opdracht en termijn mee, die de Kamer tijdens het debat vaststelt.

Ook wordt er een besluit genomen over de manier waarop de Koning wordt geïnformeerd over de kabinetsformatie. De Kamervoorzitter maakte tijdens de persconferentie bekend dat zij de Koning, na overleg met de fractievoorzitters, reeds had geïnformeerd over de huidige stand van zaken. Eerder bestond hier nog onenigheid over.

Meer weten over de kabinetsformatie? Lees hier meer over de verkenner, de informateur of het debat in de Tweede Kamer.

Terug